Online Randevu

Bölüm Hakkında

"İMMÜNFLORESAN MİKROSKOPİSİ" böbrek biyopsilerinde, bazı özel maddelerin (Fibrinojen, Albumin, Ig A, C3, ....vs) birikimlerinin olup olmadığını, bu maddelere özel boyalar kullanıp dokuları boyadıktan sonra bu dokuları floresan ışık mikroskobu altında inceleme yöntemidir. Diyabet, Pemfigus, bazı romatizmal hastalıklar, Ig A nefropatisi gibi bazı kronik sistemik hastalıkların tanısının konması için ya da bu tanıya sahip hastalarda hastalığın seyrini anlayabilmek ve ona göre tedavilerini düzenleyebilmek için hastalardan 1-2 mm çapta ince bir iğne yardımıyla milimetrik boyutlarda böbrek parçası alınır ve o hastalığa ait bulgular araştırılır. Milimetrik boyutlarda bir böbrek biyopsisi ile çalışıldığı için oldukça titizlik ve bu konuda deneyim gerektiren bir yöntemdir. Bu yöntem aynı zamanda kimi cilt hastalıklarının (Pemfigus, Büllöz pemfigoid, Sistemik lupus eritematozus....gibi) tanısı için de gerekmektedir. Böbrekteki ile benzer şekilde çeşitli maddelerin özellikle deri üst katmanlarında birikimleri araştırılır ve immünfloresan yöntemin sonuçlarına göre hastanın tanı ve tedavisinin şekli değişir.

Patoloji Nedir?

Patoloji bir dokuda/organda hastalık var mıdır, varsa nedeni ve yaptığı hasar nedir sonuçlarıyla birlikte hastalığın kökenini anlamayı amaçlayan bir laboratuvar birimidir. Patoloji uzman hekiminin amacı, vücuttan alınan bir parçayı gözle ve mikroskop altında inceleyerek bir tanıya ulaşmaktır. Buna morfolojik ve mikroskopik inceleme denir. Bir patoloji uzman hekimi, bir hastalığa yol açan değişiklikleri tanıyabilmesi için tüm diğer branşları ilgilendiren konuları (örneğin akciğer, meme, prostat, kemik vs.) anlayıp yorumlar ve ayrıca tüm diğer branş doktorları ile iletişim içerisinde olarak sadece getirilen parçayı değil, o hastaya özel farklı klinik bulguları da değerlendirerek tanısını oluşturur.

Ameliyat olan hastanın vücudundan çıkarılan bir organ/doku parçası, patoloji laboratuvarında patolog tarafından değerlendirilerek hastalığının tanısı konur, hastalığının ne aşamada olduğuna ilişkin (örn bu kanserli bir doku ise çevre organlara, damarlara yayılmış mı, lenf nodlarının durumu….vs gibi) pek çok parametre değerlendirilir ve bir patoloji raporu oluşturulur. Bu rapor, hastanın sonraki süreçlerinde, hastalığının seyri ne olacak, nasıl bir hastalıktır bunlarla ilgili klinisyen doktorun değerlendirerek hastayı tedavi etmesini/takip etmesini sağlayacak çok önemli bir unsurdur. 

Bundan 20-30 yıl önce, patolojik incelemenin yeterince iyi bilinmediği zamanlarda; ameliyat olduktan sonra patolojik incelemeye gerek görülmeden çöpe atıldığı, dolayısıyla hastanın ameliyattan sonra hiçbir ek tedavi verilmediği, ancak 3-4 yıl sonra hastanın başka bir organına kanserinin yayılmış olduğu vakalar az değildi. Bu gibi acı sonuçlar nedeniyle artık günümüzde patolojik incelemenin ne kadar önem taşıdığı kavranmıştır. 

Patolojik inceleme hangi hastalara uygulanır?

- Bir hastalık var mı bunu öğrenmek için tarama amaçlı uygulanabilir. Örneğin rahim ağzı kanseri tarama testi (Pap smear).
- Herhangi bir organ/dokuda radyolojik yöntemlerle veya muayene sırasında saptanan kitle, yumru, sertlik, şişlik durumlarında klinisyen hekim gerekli görürse oradan örnek doku; içi sıvı dolu bir şişlik, kitle ise (=kist) içindeki sıvıdan enjektör yardımıyla alınan sıvı (sitolojik materyal) patoloji laboratuvarına inceleme için gönderilir. 
- Hastanın daha önce yukarıda belirtilen şekillerde alınan örnek doku/sıvısında hastalık bulgusu çıkmış ve ameliyatına karar verilmiş ise ameliyat sonrasında hastalıklı dokunun tamamı (bazı durumlarda etrafındaki lenf bezeleri ile birlikte) patolojik inceleme için gönderilir.
- Sonuç olarak hastayı muayene eden hekim tarafından ya da radyoloji hekimi tarafından alınan vajinal yaymalar, aspirasyon sıvıları, yıkama sıvıları, idrar, balgam, ince iğne aspirasyon biyopsileri, organ ve doku biyopsileri, organ ve doku rezeksiyonları, kol/bacak/parmak amputasyonları, sonlanan gebeliğe ait bebek/fetüs örnekleri incelenir. 
- Başka bir sağlık merkezinde yapılmış biyopsi/ameliyat parçalarının laboratuarımızda yeniden incelenmesi (konsültasyon). Bu, karmaşık bir hastalık olması sebebiyle, ileri düzey bir merkezde ikinci bir uzman görüşü istenmesi ya da o laboratuarın imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yapılabilir. 
- Nadiren hastalar evde kendiliğinden kopan/düşen parçalarını (örneğin gebe bir kadında vajinadan düşen parça, ciltten kopan kitle…vs) da getirebilmekte ve bunların da patolojik incelemesi yapılmaktadır. 


Patolojik inceleme ne kadar sürer / patoloji raporu ne kadar zamanda çıkar?

Vakaların %90’ı 3 iş gününde rapor edilir. Ancak bazen süreç uzayabilmektedir. Örneğin çok nadir görülen bir hastalık, alışılmışın dışında bir kanser türü olması gibi nedenler ek immünohistokimyasal ve histokimyasal boyamalar gerektirebilir. Ya da kemik dokularında dokunun asit ile muamelesi ve dokudaki kalsiyumun atılarak kalan hastalıklı kısmın incelenmesi (dekalsifikasyon) işlemi süreci 3-4 gün uzatabilmektedir. 
Patolojik tetkiklerin yoğun bir ekip çalışması gerektirdiğini göz önüne alarak raporunuzu almaya gelmeden önce çıkıp çıkmadığını telefonla kontrol etmeniz yararlı olacaktır.

Anabilim dalımız üniversite hastanelerimiz yanı sıra İstanbul ve il dışı dahil tüm hastane ve sağlık merkezlerinden konsültasyon materyali kabul etmektedir. 
Patolojik inceleme için bölümümüzde makroskopi, mikroskopi, sitoloji, immünhistokimya, histokimya, frozen işlemleri yapılabilmektedir.