DUYURU

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Gururla... // Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sn. Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir. // Medikal Estetik Birimimiz hizmet vermeye başlamıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölüm Hakkında

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, alanında tecrübeli uzman kadrosu ve ileri teknolojisi sayesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları kapsamına giren tüm branşlarda dünya standartlarında tedavi hizmeti vermektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde bebekler, henüz daha dünyaya gelmeden intrauterin (anne karnı) yaşamlarından itibaren izlenmeye başlanmaktadır. Doğumun ardından mental-motor gelişim, koruyucu hekimlik, beslenme ve aşı süreciyle bebekler takip edilmektedir. Ayrıca doğumdan kısa bir süre geçtikten sonra yenidoğan bebeklerde topuk kanı ile fenilketonüri taraması yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nün Kapsamı Nedir?

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde deneyimli pediatri uzmanları ile (çocuk doktoru) bebek, çocuk ve ergen bireylerde bulunan pediatrik hastalıkların tanı, tedavi ve takip süreçleri yapılmaktadır. 

Genel Pediatrinin Tanımı

Genel pediatride, 0-18 yaş arasındaki bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimi incelenmekte, bu bireylerin hastalıklarının tanı ve tedavi süreci yürütülmektedir. 

Sosyal Pediatrinin Tanımı

Koruyucu ve geliştirici bir pediatri alanı olan sosyal pediatride, 0-18 yaş arasındaki gençlerin sağlıklı bir yaşam yolculuğuna sahip olmaları için çalışılmaktadır.

Gelişimsel Pediatrinin Tanımı

Gelişimsel pediatride 0-18 yaş aralığında yer alan bireylerin gelişimsel problemleri değerlendirilmekte, tanı ve tedavi süreçleri gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde bu bireyler, çocuk sağlığı alanındaki ilgili bilim dallarına yönlendirilirler.

Çocuk Cerrahisinde Neler Yapılmaktadır?

Çocuk cerrahisi bölümünde 0-16 yaş arasındaki çocukların tüm cerrahi işlemleri ile ilgilenilmektedir. Bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan bu yaş aralığındaki çocukların travma cerrahisi, sindirim sistemi cerrahisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, onkolojik cerrahi, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, çocuk endokrin cerrahisi, travma cerrahisi, çocuk jinekolojisi ve kalp dışı göğüs hastalıkları ile çocuk cerrahisi kapsamına girmektedir.

Bunların yanı sıra çocuklarda bulunan organ yetmezliği durumlarında ince bağırsak, karaciğer ve böbrek transplantasyonu da Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bölümü Ne ile İlgilenir? Kapsamı Nedir?

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nde, büyüme çağındaki çocuklarda görülen büyüme bozukluklarının, eksik veya fazla hormon salgılanması sonucu meydana gelen hastalıkların tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Çocukların tiroit fonksiyonlarından kortizol fazlalığına, büyüme hormonu ölçümünden böbrek üstü bezi fonksiyonlarına, şeker metabolizması ve erbezleri fonksiyonu değerlendirilmesinden cinsiyet belirlemeye kadar geniş kapsamlı pek çok test Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nden yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü ve Kapsamı

Modern tıp ve ileri teknoloji sağlık ekipmanları sayesinde bebeklerin henüz daha anne karnındayken herhangi bir kalp hastalıkları olup olmadığının anlaşılması mümkündür.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Kardiyoloji Bölümü’nde 0-16 yaş aralığındaki çocuklara yapılan tetkikler aşağıda listelenmiştir. 

 • Fetal ekokardiyografi.
 • 12 kanal yüzey EKG.
 • Event Recorder: Aritmi esnasında kayıt yapan bu cihaz sayesinde kalpteki ritim bozuklukları tespit edilmektedir.
 • Holter monitorizasyon: Ritim bozukluklarının tespitinde uygulanan 24 saatlik ambulatuvar EKG (Hastaneye yatırılmadan önce ayakta gerçekleştirilen EKG)
 • 2 boyutlu dopler ve renkli dopler ekokardiyografi: Kalbi besleyen damarlar, kalp duvarlarındaki delikler ve kalbin yapısı bu yöntemle incelenir. Aynı zamanda kalbin ve kalp kapaklarının fonksiyonları değerlendirilmesini sağlar.
 • Tilt-table testi: Çocuk hastalarda görülen baygınlık probleminin sebebini araştırmak için kullanılmaktadır.
 • Girişimsel Kardiyoloji: Bu yöntemle ameliyat yapılması gereken bazı kalp hastalıkları, kalp kateteri ile düzeltilerek ameliyata gerek kalmadan tedavi edilir.
 • Kalp kateterizasyonu (anjiyografi).

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nün Kapsamı

Çocukların ruhsal davranışlarının ve gelişimlerinin değerlendirildiği Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde, ebeveynlere çocuklarının iç dünyasını keşfetmeleri için destek olunmaktadır. Çocukların mutlu birer birey olarak yetiştirilmeleri, bu bölümün en büyük hedeflerindir birisini oluşturmaktadır.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde verilen hizmetler:

 • Aile Terapisi
 • Grup Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Bireysel Psikoterapi
 • İlaç Tedavisi
 • Çocukların ruhsal ve zihinsel yönden değerlendirmeleri
 • Okullar için eğitim danışmanlığı
 • Topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti

Hiperaktivite, dikkat bozukluğu ve öğrenme güçlüğünden kaynaklanan sorunlar tespit edilerek, doğru yöntemlerle çocukların tedavileri sağlanmaktadır.

Çocuk Nörolojisi

Çocuklarda en sık karşılaşılan ateşli ve ateşsiz havale, öğrenme güçlüğü, epilepsi, gelişim geriliği, dikkat dağınıklığı, davranış bozukluğu, kas ve sinir hastalıkları, hiperaktivite, zeka geriliği (mental retardasyon) ve multipl konjenital anomalilerin teşhis ve tedavi süreçleri, Çocuk Nörolojisi Bölümü tarafından yapılmaktadır.

Çocuk Nörolojisi Bölümü’nde gerçekleştirilen tetkikler:

 • Kas Biyopsisi
 • Video EKG
 • Zeka Testleri
 • Sitogenetik ve moleküler tetkikler
 • EMG

Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nde Verilen Hizmetler

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nde hem modern hem de klasik tanı yöntemleri uygulanmaktadır. Rektoskopi, özofagoskopi, kolonoskopi ve gastroskopi gibi metotlara ise ihtiyaç duyulması durumunda başvurulur.

 • Kilo alamama
 • Karın şişliği
 • Gaz
 • Kusma
 • Yeme ve yutmada güçlük
 • Boy uzamasının durması veya gerilemesi
 • Sarılık
 • Karaciğer ve dalakta büyüme
 • Kaka ve idrar kaçırma
 • Karın ağrısı
 • Kansızlık
 • Sık, sulu ve kanlı kaka yapma
 • Zor dışkılama 
 • Mide kanaması gibi hastalıkların tedavisi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Nefrolojisi Bölümü Neleri Kapsar?

Çocuk Nefrolojisi Bölümü’nde bebek ve çocuklardaki idrar yolları ile böbrek hastalıklarının tetkikleri yapılmakta, tedavileri gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk Nefrolojisi Bölümü kapsamında;

 • Böbrek yetmezlikleri
 • Tümörler
 • Kistler
 • Kanamalar 
 • Böbrek ve idrar yolu taşları
 • Hipertansiyon
 • Doğuştan veya sonradan meydana çıkan çeşitli enfeksiyonlar
 • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) gibi hastalıklarla ilgilenilmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Bölümü Tanımı ve Kapsamı

Sahip olduğu ileri teknoloji sağlık ekipmanları sayesinde hızlı ve doğru teşhiste bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde oldukça geniş kapsamda hastalığa tedavi sunmaktadır.

 • Verem ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • HIV virüsü
 • Hastane enfeksiyonları
 • Ateşli ve bulaşıcı hastalıklar
 • Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları
 • Doğumsal enfeksiyonlar
 • Enfeksiyöz hepatitler
 • Viral enfeksiyonlara
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonlarına 
 • Tedavi kaynaklı veya doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda görülen çeşitli enfeksiyonlara modern tıbbın tüm imkanlarından yararlanılarak bu bölümde bakılmaktadır.

Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde Verilen Hizmetler

Çocuk ölümlerinin nedenlerine bakıldığında kanser hastalığının 2’inci sırada yer aldığı görülmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de her sene ortalama 3 bin çocuğa kanser teşhisinde bulunulmaktadır. Gerçekleşen ölümlerin büyük bir kısmını ise geç kalınan teşhisler oluşturmaktadır.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri tam teşekküllü Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde çocukluk çağı kanserleriyle mücadele etmek için gerekli olan tüm altyapı ve alanında tecrübeli uzmanlar bulunmaktadır.

Çocuk Ürolojisi Ne Yapar?

Her yaş grubundan kız ve erkek çocuğun üreter, üretra, böbrek ve mesane hastalıklarıyla Çocuk Ürolojisi Bölümü ilgilenmektedir. Uzman hekimler ve modern cerrahi sayesinde tedaviler başarıyla yürütülebilmektedir.

Benzer Yazılar

Birim Doktorları

Ferhan Karademir

Prof. Dr. Ferhan Karademir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • date
İsmail Göçmen

Prof. Dr. İsmail Göçmen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • date
İpek Akman

Prof. Dr. İpek Akman

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • date

Doktora Sorun, Öğrenin