DUYURU

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Gururla... // Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sn. Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir. // Medikal Estetik Birimimiz hizmet vermeye başlamıştır.

Çocuk Cerrahisi

Bölüm Hakkında

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde 0-18 yaş arası çocukların tüm cerrahi işlemleri modern teknoloji ve çocuk psikolojisine uygun şekilde yapılmaktadır. Doğum öncesi bilinen ya da doğrum sonrası meydana gelen cerrahi operasyon gerektiren tüm hastalıklar için deneyimli uzmanlarla gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır.

Çocuk Cerrahisi (Pediatrik)

Çocuk cerrahisi bölümünde bebeklerde doğuştan gelen bozukluklar, çocukluk döneminde edinilen hastalıklar ve çeşitli travmaların tedavi süreci yürütülmektedir. Yetişkinlerden tamamen farklı metabolizmaya, vücut yapısına ve psikolojiye sahip olan çocukların pediatrik cerrahi uygulamaları da kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde sindirim sistemi cerrahisinden çocuk ürolojisine, kalp dışı göğüs cerrahisinden çocuk jinekolojisine, çocuk endokrin cerrahisinden tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalara, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimlerden travma ve onkolojik cerrahiye kadar pek çok alanda çocukların tedavisi yürütülmektedir.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde Sunulan Tedavi ve Cerrahi Hizmetler

Yenidoğan bebeklerde görülen doğuştan gelen cerrahi hastalıklar:

 • Konjenital özefagus atrezisi (Doğuştan yemek borusunun kapalı olma durumu)
 • Konjenital diyafragma hernileri (Doğumsal diyafram fıtığı)
 • Konjenital bağırsak atrezileri (Bağırsakların doğuştan kapalı/tıkalı olma durumu)
 • Konjenital anorektal malformasyonlar ve anal atrezi (Makatın/poponun doğuştan kapalı olma durumu)
 • Omfalosel (Doğuştan bağırsakların karnın dışında olma durumu)
 • Gastroşisiz (Çocuğun bağırsaklarının karnın dışında doğması durumu)
 • Nekrotizan enterokolit (Bağırsakların gangrene gitmesi)

Bebek ve çocuklarda karın bölgesinde gerçekleştirilen ameliyatlar:

Akut batın – Karın bölgesinde acil müdahale gerektiren cerrahi durumlar:

 • Akut apandisit, invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi), inkarsere herniler (boğulmuş fıtıklar), torsiyonlar (testis ve yumurtalıkların dönmesi), volvulus (bağırsak dolanması)
 • Karaciğer ve safra yolları cerrahi hastalıkları (K.C kist ve kitleleri, kolelitiazis (safra kesesi taşı), bilier atrezi (doğuştan safra yollarının kapalı olma durumu), koledok kistleri (safra kanalında kist olması)
 • GİS perforasyonları (mide ve bağırsak delinmesi durumları)
 • Peptik ülser perforasyonları (mide delinmesi)
 • Dalak kist ve kitleleri, akut, travmatik ve elektif splenektomiler (dalak alınması ameliyatları)
 • Karın içi kistler (mezenterik ve omental kistler, lenfanjiom ve hemanjiomlar, kist hidatik)
 • Konjenital hipertrofik pilor stenozu (doğuştan mide çıkışında darlık olması)
 • GİS kanamaları (mide ve barsak kanamaları – ağızdan veya makattan kan gelmesi)
 • Karın içi tümörleri
 • Karın travmaları (düşme-darp/darbe-trafik kazaları)
 • Hirschsprung hastalığı (bağırsak felci hastalığı)
 • Karın duvarı hernileri/fıtıkları (umblikal (göbek fıtığı), epigastrik (göbek üstü fıtıkları ve travmatik herniler)
 • Kabızlık, anal fistül ve fissür (makatta çatlak), anal darlıklar
 • İnguinal herniler ve hidrosel/kordon kisti (kasık fıtıkları – su fıtıkları)

Bebek ve çocuklarda göğüs cerrahisi:

 • Konjenital akciğer malformasyonları (CCAM, sekestrasyon, amfizem), (doğuştan gelen ve ameliyat gerektiren akciğer hastalıkları)
 • Mediastinal kitleler
 • Pnömotoraks (akciğerde hava birikmesi)
 • Bronşial kistler
 • Diyafragma hernileri (diyafram fıtıkları)
 • Diyafragma evantrasyon (diyafram yükselmesi- diyafram felci)
 • Akciğer kisthidatiği (akciğer kistleri) 
 • Yabancı cisim aspirasyonları ve bronkoskopi (nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerin tanısı ve kapalı yöntemle çıkartılması)
 • Ampiyem (akciğerde iltihap birikmesi-apse)
 • Yemek borusunun cerrahi hastalıkları (yemek borusunun kapalı olması, yemek borusuna kaçan yabancı cisimlerin tespiti ve kapalı yöntemle çıkartılması, yemek borusu yanıklarının tanısı ve tedavisi (çamaşır suyu-yağ-kireç çözücü-tuz ruhu ve bulaşık deterjanı gibi maddelerin içilmesi sonrası)
 • Plevral efüzyon (akciğerde su-kan birikmesi)
 • Göğüs travmaları (düşme-darp/darbe-trafik kazaları)

Bebek ve çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren ürolojik hastalıklar:

 • Üreter hastalıkları (mega üreter- üreterin genişlemesi), üreterosel (mesane içinde balonlaşma durumu), çift toplayıcı sistem
 • UPJ ve UVJ darlığı (böbrek çıkışında ya da mesane girişinde darlık olması)
 • Konjenital hidronefroz (anne karnında veya doğum sonrası tespit edilen böbrek şişmeleri)
 • Böbrek kisti ve tümörleri
 • Nörojen mesane ve cerrahi sorunlar, (mesane felci)
 • VUR- Vezikoüreteral reflü (mesane reflüsü-idrar kaçağı)
 • İnkontinans takip ve tedavisi (idrar kaçırma takip ve tedavisi)
 • PUV-Posterior üretral valv (mesane çıkışında darlık-zar olması)

Bebek ve çocuklarda ürogenital sistem cerrahi hastalıkları:

 • Hidrosel-Kordon kisti (su fıtığı)
 • Hipospadias (peygamber sünneti)
 • İnmemiş testis (yumurtaların yukarıda kalması durumu)
 • Non palpable testis (yumurtaların tespit edilememesi ya da karın içinde olması durumu)
 • Sünnet (lokal ve sedasyon ile sünnet)
 • Akut skrotum (testis torsiyonu (testisin dönmesi) /epididimorşit (testiste iltihap bulunması durumu)
 • Penil kordee ve rotasyonların rekonstrüktif cerrahileri (Peniste bulunan eğriliklerin tedavi edilmesi)
 • Over kistleri ve tümörleri (yumurtalık kistleri ve tümörleri)
 • Over torsiyonu (kız çocuklarında yumurtanın dönmesi durumu)
 • Kloakal atrezi
 • Vajinal atrezi, imperfore hymen (kızlık zarının kapalı olma durumu)

Bebek ve çocuklarda görülen tümörler:

 • Wilm’s tümörü (böbreklerde görülen tümör)
 • Teratom (kuyruk sokumunda- yumurtalıklarda ya da vücudun başka yerlerinde görülen tümörler)
 • Nöroblastom (böbrek üstü bezinden kaynaklanan tümör)
 • Hemanjiom (damar tümörü)
 • Rabdomyosarkom
 • Yumuşak doku tümörleri (lipom – yağ bezesi), (cilt altında şişlikler – kistler)
 • Lenfanjiom (lenf damarından kaynaklanan tümörler)

Bebek ve çocuklarda endokrin cerrahisi:

 • Cerrahi meme hastalıkları (memenin kist-kitleleri, iltihap ve apseleri)
 • Böbrek üstü bezi pediatrik cerrahi hastalıkları (sürrenal hematom-kanama, nöroblastom-tümör) 
 • Pankreas bezi cerrahi hastalıkları (pankreas adenomları, nesidioblastozis, nekrotizan pankreatit, psödokistler)
 • Cerrahi tiroid hastalıkları (tiroid bezinde bulunan kist ve kitleler)
 • Diğer endokrin tümörler

Bebek ve çocuklarda görülen travmalar:

 • Multiple sistem travmaları (yaygın görülen vücut travmaları)
 • Genitoüriner sistem yaralanmaları (genital bölge ve mesane-böbrek yaralanmaları) 
 • Toraks (göğüs) travmaları (pnömotoraks, hemotoraks, diyafragma yaralanmaları, akciğer kontüzyonları,)
 • Batın (karın) travmaları (mide ve bağırsak delinmeleri, karaciğer-dalak-böbrek yaralanmaları)

Bebek ve çocuklarda meydana gelen yanıklar:

Çocuk yanık pansumanları ve pediatrik cerrahi müdahaleler (deri grefti uygulaması, yanık debridmanı)
Çocuk yanıklarında konservatif yaklaşımlar, sıvı ve elektrolit tedavileri (yanıklara müdahale ve ilaç tedavileri)

Bebek ve çocuklarda endoskopik işlemler:

 • Rijit Özefagoskopi: Yemek borusunda görülen darlıklarının genişletilmesi ve yemek borusundan yabancı cisimlerin çıkartılması işlemleri.
 • Rijit Bronkoskopi: Nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkartılması işlemi.
 • Fleksible Özefagoskopi ve Endoskopi: Tanısal özefagoskopi, korozif madde içimi (özefajit), mide hastalıklarının tanısı, balon dilatasyon, biyopsi ve yabancı cisim çıkartılması işlemleri. Ağızdan beslenemeyen hastalarda, karna PEG açılarak beslenme sağlanması.
 • Sistoskopi ve Üreteroskopi: İdrar yollarının kamera ile incelenerek hastalıklara tanı koyulması, posterior üretral valv ablazyonu (mesane çıkış darlığının kapalı ameliyatı), üreterosel rezeksiyonu (kapalı üreterosel ameliyatı), vezikoüretrel reflüde subüreterik enjeksiyon (mesane reflüsünde gerçekleştirilen kapalı ameliyat).
 • Fleksible Bronkoskopi: Nefes borusu ve akciğer hastalıklarının tanısı ve biyopsisi işlemleri.

Bebek ve çocuklarda gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) ameliyatlar:

 • Kapalı akut apandisit ameliyatı
 • Kapalı kasık fıtığı (inguinal herni) ameliyatı
 • Tanısal laparoskopi (karın içi organların kamera ile incelenmesi ve hastalıkların tanısı)
 • Kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı)
 • Kapalı non palpeble testis ameliyatı (karın içinde kalmış testislerin yerine indirilmesi)
 • Kapalı diyafram fıtığı ameliyatları
 • Yumurtalık kistleri ve torsiyonlarının kapalı ameliyatları
 • Kapalı gastroözefageal reflü ameliyatı
 • Kapalı mide ameliyatları
 • Kapalı dalak ameliyatları
 • Kapalı böbrek ameliyatları
 • Karın içindeki kist ve kitlelerin teşhis edilip kapalı yöntemle ameliyatının gerçekleştirilmesi
 • Anal atrezi ve Hirschsprung hastalığında laparoskopi yardımlı ameliyatlar
 • Bağırsak düğümlenmesinin kapalı ameliyatla düzeltilmesi (invajinasyon)

Bebek ve çocuklarda yapılan toraskoskopik (kapalı göğüs) ameliyatlar:

 • Kapalı diayafram evantrasyonu (yükselmesi) ameliyatı
 • Kapalı diyafram fıtığı ameliyatı
 • Spontan pnömotorakslarda Kapalı bül rezeksiyonu
 • Torakoskopik biyopsiler (kapalı akciğer-plevra biyopsileri)
 • Ampiyemde dekortikasyon (VATS)
 • Mediastinal kist ve kitleler

Birim Doktorları

David. T. Thomas

Prof. Dr. David. T. Thomas

Çocuk Cerrahisi

 • date

Doktora Sorun, Öğrenin