Online Randevu

Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi)

Bölüm Hakkında

 

Obezite, hipertansiyon, kalp yetersizliği, diyabet, uyku apne sendromu, solunum yetersizliği, metabolik sendrom ve kanser gibi hastalıklara yol açan ve tedavi edilmediği durumda yaşam süresini %20 civarında kısaltan, yaşam konforunu ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. Dünya çapında birbuçuk milyar ülkemizde bir milyon tedavi gereksinimi olan obezite hastası mevcuttur. Obezite nedeni ile başvuran hastalarda öncelikle fazla kiloya neden olabilecek organik ve hormonal bir sorunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

 

Ne zaman ameliyat?

Hormonal bozukluğun olmadığı, uygun diyet programları ve spor aktivitelerine rağmen kilo veremeyen vücut kitle indeksi  40 üzeri olan hastalar obezite cerrahisine adaydır.  Hipertansiyon, uyku apne sendromu, diyabet ve solunum yetersizliği gibi ek hastalıkların varlığında vücut kitle indeksi 35 üzeri olan hastalara obezite cerrahisi önerilebilir.

Obezite Cerrahisinin Amacı Nedir?

Obesite cerrahisinin temel amacı, fazla kiloların hastada oluşturduğu solunumsal, kardiyak, uyku apne  ve metabolik sendrom gibi hayatı kısaltan ilave sorunlardan hastayı kurtarmaktır. Obezite cerrahisi kozmetik amaçlarla uygulanmaz ancak hastanın kabul edilebilir görüntüsel değişimi ruhsal ve fiziksel olarak pozitif kazanımdır. Elde edilen bu kazanımların sürdürülebilir olması için hastanın yaşam şeklini ve yeme alışkanlığını değiştirmede kararlı olması gerekir. Obezite cerrahisi bir mucize olarak algılanmamalıdır.   Hareketli bir yaşam ile birlikte ameliyat sonrası erken dönemde kazanılan yeme disiplinin sürdürülmesi elzemdir. Hangi ameliyat türü olursa olsun ameliyat teknikleri standardize hale gelmiştir. Kullanılan teknoloji ve uygulanan prosedürler benzerdir ancak ameliyat sonrası dönemde yakın takip, fiziksel aktivite ve yeme disiplininin sürdürülmesi ile ilgili yaklaşımlarda farklılıklar mevcuttur. Hastanın yeni sisteme uyum güçlüğü ve yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmaması başarı oranlarının düşmesine yol açmaktadır.

Ameliyat türleri

Obezite cerrahisinde ameliyat yöntemlerini üç grupta inceleyebiliriz. Kısıtlayıcı yöntemler, emilimi bozan yöntemler ve hem kısıtlayıcı hem emilimi bozan yöntemler. Sleeve gastrektomi ya da tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı yöntemlere örnek verilebilir. Roux en Y bypass ise emilimi bozan yöntemlere iyi bir örnektir. Bu iki temel ameliyatın dışında başarısını kanıtlamış pek çok prosedür mevcuttur.

Obezite kansere neden olan bir hastalıktır. 
 

1- Laparoskopik Sleeve Gastrektomi
2- Laparoskopik Band Gastroplasti
3- Laparoskopik Gastrik plikasyon
4- Laparoskopik Minigastrik Bypass
5- Laparoskopik Roux en Y Bypass
6- SADI-S (Single anastomosis duodeno-ileal bypass + sleeve gastrectomy)
7- Laparoskopik Biliyopankreatik Diversiyon
 

Kime hangi ameliyat?

Her hastanın yemek yeme alışkanlığı, şekli, hakim diyet türü, kilosu ve yaşam biçimi farklıdır. Hareket miktarı, yandaş hastalıklar ve ek hastalıkların ağırlığı hastaya özgü durumlardır.  Benzer şekilde yapılacak ameliyata ve alınacak anestezi süresine göre bireylerin vereceği yanıt da farklı olacaktır. Bu sebeplerle obezite cerrahisinde bireyselleştirilmiş tedavi seçimi temeldir.   Hekim hastanın yaşam şekli, diyet türü, ek hastalıkları, yapılan tetkikleri ve gastroskopik inceleme sonuçlarına göre kararı hasta ile birlikte verir. Bu karar verilirken hekim hastayı her yöntemin getirisi ve götürüsü hakkında bilgilendirir. Hasta her yöntemin komplikasyon dediğimiz yan tesirlerini ve duruma göre olası gerekli ek müdahaleleri  bilecek şekilde aydınlatılır. Obezite cerrahisinde  şu yöntem en iyidir demek doğru değildir.  Hasta özelliklerine göre belirlenen müdahale türü o hasta  için en iyi yöntemdir.

Obezite Kanser Yapar mı?

Yapılan çalışmalar obezitenin kanser oranını artırdığını kanıtlamıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre ülkemizde obeziteye atfedilen kanser sayısı 2014 yılı için 5896 olarak verilmiştir. Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin daha çok kadınları etkilediği ortaya konulmuştur.  Meme kanserinin, rahim kanserinin, kalın bağırsak tümörlerinin ve prostat kanserinin obez insanlarda daha fazla görüldüğü kanıtlanmıştır. Kilo verme ile bu riskin azaldığı gösterilmiştir.  Obezite probleminin çözümü toplumdaki kanser oranlarını da ciddi oranda düşürecektir.  Obezite günümüzde tedavi edilebilen bir sorundur. Yeter ki hasta bu sorunu çözmek için kararlı olsun ve hekimine başvursun.

 Obezite Cerrahisinde Başarı Oranı nedir?

2 yıllık takipte Sleeve gastrektomi sonrası fazla kiloların %50’den fazlası, bypass için %70’den fazlasının verilmesi başarı olarak kabul edilir. Kilo vermenin yanında, yandaş hastalıkların düzelmesi başarının bir başka değerlendirme yöntemidir. Hastaların ameliyat sonrası yakın takibi ve bariyatrik diyetisyen ile yakın ilişki başarı oranlarının artmasında önem taşımaktadır.

Bölüm Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Sina MOKHTARE
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi M.Sertan KAPAKLI
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi
Prof. Dr. Uğur DEVECİ
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi