Online Randevu

Bölüm Hakkında

Kanser Cerrahisi

Vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrenin sonsuz çoğalma yeteneği kazanarak oluşturduğu habis tümörlere “kanser” denir. Bu durum hücre çekirdeğinde “DNA” denilen genetik şifrede ortaya çıkan mutasyonlarla (genetik değişim) meydana gelmektedir. Kanserin iyi huylu tümörlerden farkı giderek büyümesi ve başka organlara yayılmasıdır.  Kanserin oluşmasında pek çok neden mevcuttur. Bireyin kendi genetik yapısı, ailesel eğilimi ve çevresel faktörler temel nedenlerdir. Bilinen çevresel faktörlerden uzaklaşmak ve belirlenmiş tarama programlarının takibi olası bir kanserin erken dönemde tespit ederek tedavi başarısını artıracaktır. Günümüzde farkındalığın artışı ve tanı yöntemlerindeki teknolojik gelişmeler kanser hastalığının erken dönemde saptanmasına olanak sağlamaktadır. Erken tanı uygun tedavi ile şifa elde edilmesini sağlamaktadır.

Kanserli Hastanın Yönetimi

Kanser hastalığının tedavi ve takibi bu konuda ileri uzmanlığı olan hekimlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yönetilir. Kanser hastalığına bağlı olarak ameliyat edilmiş hastalar ameliyat sonrasında multidisipliner tümör konseyinde tartışılır. Bu konsey onkoloji, radyoloji, patoloji, radyasyon onkolojisi ve cerrahi branşlar ile oluşturulur.  Hastaya yapılmış tüm tetkikler, ameliyat ve patoloji sonuçları tartışılarak bireyselleştirilmiş tedavi algoritmaları hazırlanır.  Tedavi algoritmaları tüm dünyada ve ülkemizde standart olarak kabul edilmiş uluslararası kılavuzlara göre planlanır. Ameliyat sonrası erken dönemde cerrahiye bağlı komplikasyonlar açısından ve ileri dönemde hastalığın nüksü açısından hastalar sıkı bir şekilde takip edilirler.

Kanser Cerrahisi
a. Mide
b. Kalın Barsak (Kolon ve Rektum)
c. Yemek Borusu (Özofagus)
d. Pankreas
e. Oniki Parmak Barsağı (Duodenum)
f. Safra Yolları
g. Karaciğer
h. Meme
i. Tiroid
j. Metastazektomi
k. HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi)  

 

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Altuğ KOŞAR
Kanser Cerrahisi Göğüs Cerrahisi
Prof. Dr. Alpay ÖRKİ
Kanser Cerrahisi Göğüs Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi Sina MOKHTARE
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi M.Sertan KAPAKLI
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi
Prof. Dr. Uğur DEVECİ
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi
Prof. Dr. Manuk N. MANUKYAN
Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Gastroenteroloji Endokrin Cerrahisi