DUYURU

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun! Gururla... // Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sayın Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Kasım ayı boyunca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Hakkında

Konuşma, ses ve yutma fonksiyonları ile dil bozukluklarından kaynaklanan sorunların tedavisi ile ilgilenilen alandır. Yaş ayrımı yapılmaksızın her hastanın tedavisi yapılmaktadır. 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nün Çalışma Alanları

Kekemelik:

Kekemeliğe sebep olan etkenleri ses, hece, kelime ve ifade tekrarlarıyla konuşmada akıcılığın bozulması ve ses uzamaları olarak sıralayabiliriz. Bu etkenlere bir de olumsuz tepkiler, fiziksel gerilimler ve ses, sözcük ya da konuşma durumlarından kaçınmaların da eşlik etmesiyle kişinin iş, sosyal ve okul hayatı oldukça olumsuz etkilenebilmektedir.

Hızlı ve Bozuk Konuşma Durumu:

Bu konuşma bozukluğunda hasta normal konuşma hızından daha hızlı konuşur, fakat hızlı konuşurken aynı zamanda eksik, bozuk ve yanlış sesletilen sözcükler kullanır. Hızlı ve bozuk konuşma problemi olan hastalarda sıklıkla hiperaktivite, kekemelik ve öğrenme sorunları gibi problemler de bulunabilmektedir.

Fonolojik Bozukluklar:

Konuşma seslerinin birleşimiyle alakalı kurallar, fonoloji adı altında incelenir. Çocukların fonotaktik kuralları edinerek yetişkinlerin sahip oldukları konuşma özelliklerini kazandıkları sürece ise fonolojik gelişim denir. 

Sözcük öbeklerinin karışması, seslerin düşürülmesi, sözcük öbeklerinin hatalı kullanımı, seslerin yer değiştirmesi gibi durumlar fonolojik bozukluğa işaret etmektedir. Fonolojik gelişimin geç tamamlanmasına sebep olan bu bozukluğa sahip çocukların konuşmasını anlamak oldukça güçtür.

Artikülasyon Bozukluğu:

Fonksiyonel bir konuşma bozukluğu olan artikülasyon bozukluğunda, birey konuşurken sesleri yanlış üretir veya konuşma sesinin motor üretiminde güçlük yaşar. Kişinin konuşmasında anlaşılırlığı büyük oranda etkileyen bu duruma artikülasyon bozukluğu denir.

Dizartri:

Bir motor konuşma bozukluğu olan dizartri; merkezi veya çevresel sinir sisteminde meydana gelen hasar sonucunda oluşan bir durumdur. İki sinir sisteminde birden de hasar olabilmektedir. Bu hasara bağlı olarak hastada koordinasyon bozukluğu, artikülasyon, fonasyon, respirasyon, konuşma düzeneğindeki kas kontrolünde anormallik görülmesi, paralizi, ve prozodik özelliklerden biri veya birkaçı etkilenmektedir.

Apraksi:

Edinilmiş Konuşma Apraksisi

Sözel apraksi olarak bilinen apriksi türüdür. Bireyin normal konuşmasını sağlayan hareketlerin açığa çıkmasını sağlayan sensorimotor komutlarındaki plan veya programlamanın yapılamaması durumudur. Nörolojik bir konuşma bozukluğudur.

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi

Nörolojik herhangi bir problem olmamasına rağmen görülen bu aprakside, konuşma için gerekli olan sıralı hareketlerin, motor planlaması ve programlamasında görülen aksaklıklar sonucu bozulması durumudur.

Afazi:

İnme, travma gibi sağlık sorunları sebebiyle beynin hemisferin kortikal ve subkortikal bölümlerinde hasar oluşması durumudur. Meydana gelen bu hasarların sonucunda 4 ana alanda bozulmalar oluşabilir.

  • Okuma
  • Yazma
  • Alıcı Dil
  • İfade Edici Dil

Afazide erken müdahale, bireyin yaşam kalitesini artırabilmek adına çok önemlidir. Tedavi süreci kişiye özel planlanır.

Ses Bozuklukları:

Ses bozukluklarının tıbbi, nörolojik ve sigara-alkol tüketimi gibi pek çok sebebi olabilmektedir. Ses perdesi, kalitesi, rezonansı ve şiddetinde görülen farklılıklar ses bozukluğunu oluşturur. Bireyde ses bozukluğu olup olmadığına bakılırken benzer yaş, kültürel geçmiş, cinsiyet gibi etkenler göz önünde bulundurulur.

KBB hekimleri tarafından ses bozukluğunun sebebi bulunduktan sonra gerekli tedavi yöntemi belirlenir. 

Doktora Sorun, Öğrenin