إعلان

// Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sayın Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Kasım ayı boyunca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir. // Medikal Estetik Birimimiz hizmet vermeye başladı.

Anjiyo Nedir?

Anjiyo Nedir?

Anjiyo, tıbbi bir prosedür olarak da bilinen anjiyografi veya arteriyografi, damarların görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Genellikle kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılır.

Anjiyo işlemi, bir kontrast madde enjeksiyonuyla birlikte radyografik görüntüleme kullanır. Kontrast madde, damarların içinden geçerken onları daha belirgin hale getirir ve görüntülemenin daha iyi yapılmasını sağlar.

Anjiyo genellikle bir kateterin bir artere veya bir venöz yapıya yerleştirilmesiyle başlar. Ardından, kateter, hedef damarın yakınına yönlendirilir ve kontrast madde enjekte edilir. Kontrast madde damarlarda dolaşırken, röntgen cihazı kullanılarak görüntüler elde edilir. Bu görüntüler, damarların daralma, tıkanıklık, anevrizma veya diğer anormallikleri belirlemek için incelenir.

Anjiyo genellikle koroner anjiyografi veya koroner arter anjiyografisi olarak da adlandırılan kalp damarlarının görüntülenmesi için kullanılır. Ayrıca beyin, böbrekler, bacaklar ve diğer vücut bölgelerindeki damarları incelemek için de kullanılabilir. Anjiyo, damar hastalıklarının tanısını doğrulamaya yardımcı olmanın yanı sıra bazı durumlarda tedavi amaçlı da kullanılabilir, örneğin daralmış bir damarı genişletmek için stent yerleştirme işlemi gerçekleştirilebilir.

Anjiyo bir invaziv işlem olduğu için bazı riskleri vardır, ancak bu riskler genellikle düşüktür. Prosedür öncesi ve sonrası dikkatli bir şekilde takip edilerek, anjiyo işlemi genellikle güvenli ve etkili bir yöntemdir. Anjiyo işlemi, kalp ve damar hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için önemli bir araçtır. Ancak, her hasta için gerekliliği ve faydaları doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Anjiyo Neden Yapılır?

Anjiyo, aşağıdaki nedenlerle yapılan bir tıbbi prosedürdür:

  1. Koroner arter hastalığı (KAH) teşhisi: Koroner anjiyografi, kalp damarlarında (koroner arterler) daralma, tıkanıklık veya anormalliklerin belirlenmesi için kullanılır. Göğüs ağrısı (anjin), kalp krizi geçirme riski yüksek olan kişilerde KAH teşhisi için anjiyo yapılabilir.
  2. Kalp krizi tedavisi: Acil durumlarda, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçiren hastalarda anjiyo acil tedavi yöntemi olarak uygulanır. Tıkanan bir koroner arterin hızlı bir şekilde açılması için anjiyo işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem, daralmış veya tıkanmış artere stent yerleştirme veya balon angioplasti (arteri genişletme) gibi tedavileri içerebilir.
  3. Kalp bypass ameliyatı planlaması: Koroner arter hastalığı olan bazı hastalar, kalp bypass ameliyatı öncesi değerlendirme için anjiyo yapılabilir. Anjiyo sonuçlarına göre, bypass ameliyatı gerekebilir veya alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.
  4. Beyin damarlarının değerlendirilmesi: Beyin anjiyografisi, beyin damarlarındaki anevrizmalar, damar tıkanıklıkları veya diğer anormalliklerin belirlenmesi için kullanılır. İnme (felç) geçiren veya inme riski taşıyan kişilerde beyin anjiyografisi yapılabilir.
  5. Periferik damar hastalıklarının değerlendirilmesi: Bacaklarda veya diğer ekstremitelerde (kollar, ayaklar) damar tıkanıklıkları veya daralmaları olan kişilere periferik anjiyografi uygulanır. Bu işlem, damarların durumunu değerlendirmek, tıkanıklığı belirlemek ve tedavi planlamak için kullanılır.
  6. Diğer durumlar: Anjiyo, böbrek damarlarındaki daralmaların değerlendirilmesi, pulmoner arterlerin incelenmesi, bazı kanser türlerinin tedavisi için embolizasyon (damarları tıkama) amacıyla da kullanılabilir. 

اسأل الطبيب، تعرف