Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gümüştaş

İlaç Danışma ve Farmakogenetik

Tıbbi İlgi Alanları: İlaç-Reseptör Etkileşimi, Hücre İçi Sinyal Yolakları, Beta Adrenerjik Reseptörler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji / 2020