Prof. Dr. Şükrü Yıldırım

Patoloji

Tıbbi İlgi Alanları: Genitoüriner Sistem, Gastrointestinal Sistem, Sinir Sistemi, İmmünohistokimya, Genel Patoloji, Nöropatoloji, Üriner Patoloji, Genital Sistem

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi / 1987

1.    Evaluation of the mir-126, mir-182, and mir-486-5p expression signature of head and neck squamous cell carcinomas and lung squamous cell carcinomas
GİZEM IŞSIN, ZAFER KÜÇÜKODACI, İSMAİL YILMAZ, BÜLENT EVREN ERKUL, ERSİN TURAL, DİLAVER DEMİREL, ATİLA GÜNGÖR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Pathology, 2021
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI)   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.5146/tjpath.2021.01528 

2.    Effect of platelet-rich plasma on postoperative peritoneal inflammation and adhesions
DURSUN ÖZGÜR KARAKAŞ, ÖZGÜR DANDİN, Tuba Müftüoğlu, DENİZ TİHAN, AHMET SELİM BAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Archives of Medical Science, 2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://doi.org/10.5114/aoms.2020.94538 

3.    Aromatase Inhibitors Decrease Radiation-Induced Lung Fibrosis: Results of an Experimental Study
AYŞE YILDIRIM ALTINOK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, TUNCAY ALTUĞ, NECDET SÜT, AHMET ÖBER, MAHMUT ÖZŞAHİN, DAVID AZRIA, FATMA NURAN BEŞE, Yayın Yeri: The Breast, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2016.04.003 

4.    Aromatase inhibitors decrease radiation-induced lung fibrosis: Results of an experimental study
AY ALTINOK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, TX ALTUG, NECDET SÜT, AX OBER, EM OZSAHIN, DAVID AZRIA, NURAN S BESE, Yayın Yeri: The Breast, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

5.    A Case Report of GingivalEnlargement Associated WithInvasive Cervical Resorption
mehmet vehbi bal, ŞÜKRÜ YILDIRIM, NURİYE IŞIL SAYGUN, Yayın Yeri: Operative Dentistry, 2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

6.    Colonic Atresia in 69-Day-Old Infant
SABRİYE DAYI, sabriye korkut, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Clinical Medical Image Library, 2015
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.23937/2474-3682/1510012 

7.    Tuberculosis or tularemia A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, YALÇIN ÖNEM, ERGENEKON KARAGÖZ, CAFER EROĞLU, FARUK ÇİFTÇİ, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.09.004 

8.    Tuberculosis or tularemia A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, Yalçın Önem, Ergenekon Karagöz, CAFER EROĞLU, FARUK ÇİFTÇİ, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.09.004 

9.    Tuberculosis or tularemia A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, YALÇIN ÖNEM, FARUK ÇİFTÇİ, ERGENEKON KARAGÖZ, CAFER EROĞLU, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.09.004 

10.    Tuberculosis or tularemia A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, YALÇIN ÖNEM, ERGENEKON KARAGÖZ, CAFER EROĞLU, FARUK ÇİFTÇİ, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.09.004 

11.    Tuberculosis or tularemia A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, Önem Yalçın, Karagöz Ergenekon, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2013.09.004 

12.    Tuberculosis or tularemia? A molecular study in cervical lymphadenitis
ŞÜKRÜ YILDIRIM, VEDAT TURHAN, AYNUR KARADENİZLİ, YALÇIN ÖNEM, ERGENEKON KARAGÖZ, CAFER EROĞLU, FARUK ÇİFTÇİ, Yayın Yeri: International Journal of Infectious Diseases, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

13.    Ürolitiyazisi Taklit Eden Appendiks Mukoseli
OZGUR DANDIN, A HMET ZİYA BALTA, ILKER SUCULLU, ERGUN YUCEL, EDIZ TEVFIK OZGAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Ulusal Cerr.Dergisi, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

14.    Appendiceal Mucocele Mimicking Urolithiasis
DANDİN ÖZGÜR, AHMET ZİYA BALTA, İLKER SÜCÜLLÜ, ERGÜN YÜCEL, ET ÖZGAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Ulusal Cerrahi Dergisi, 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ulakbim)   Vaka Takdimi

15.    Nadir bir ileus nedeni Yetişkinde ileal duplikasyonun eşlik ettiği omfalomezenterik duktus kalıntısı
ÖZGÜR DANDİN, HÜSEYİN SİNAN, AHMET ZİYA BALTA, İLKER SÜCÜLLÜ, ERGÜN YÜCEL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi. , 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ULAKBİM)   Vaka Takdimi

16.    Omphalomesenteric ductus remnant coinciding with ileac duplication in adult A rare cause of ileus
ÖZGÜR DANDİN, HÜSEYİN SİNAN, AHMET ZİYA BALTA, İLKER SÜCÜLLÜ, ERGÜN YÜCEL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gulhane Medical Journal, 2013
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus, Elsevier Bibliographic...)   Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.5455/gulhane.35182    

17.    Lingual Hemanjioma:Olgu Sunumu
MUZAFFER DURMUS, UGUR KARAPINAR, YALÇIN BAYRAM, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gazi Tıp Dergisi, 2013
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi

18.    Nadir Bir ileus Nedeni:Yetişkinde İleal Duplikasyonun Eşlik Ettiği Omfalomezenterik Duktus Kalıntısı
OZGUR DANDIN, HÜSEYİN SİNAN, AHMET ZİYA BALTA, İLKER SÜCÜLLÜ, ERGÜN YÜCEL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi, 2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

19.    C-erb-B2 (Her2/Neu) Expression Rate and İts Association with Clinicopathologic Parameters in Gastric Cancer
ŞÜKRÜ YILDIRIM, DANDIN ÖZGÜR, MUZAFFER DURMUS, UGUR KARAPINAR, MURAT ASLAN, MEHMET GOKCE, FADİME ŞAHİN, Yayın Yeri: Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

20.    C erb B2 Her2 neu Expression Rate Andits Association with Clinicopathologic Parametersin Gastric Cancer
ŞÜKRÜ YILDIRIM, ÖZGÜR DANDİN, MUZAFFER DURMUŞ, UĞUR KARAPINAR, MURAT ASLAN, MEHMET GÖKÇE, FADİME ŞAHİN, Yayın Yeri: International Journal of Hematology and Oncology, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.4999/uhod.12044 

21.    Nadir Bir Karın Ağrısı ve Anemi Nedeni: Dev Kolonik Lipom
OZGUR DANDIN, AHMET ZİYA BALTA, İLKER SÜCÜLLÜ, ERGÜN YÜCEL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Kolon Rektum Hastalıkları, 2011
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

22.    A case of culture positive peritonitis resistant to treatment
SUAT UNVER, ENES MURAT ATASOYU, HALDUN ULUUTKU, ILKER SUCULLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RIFKI EVRENKAYA, Yayın Yeri: Clin Neph, 2009
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup

23.    Tracheabronchopathia osteochondroplastica: a case associated with coal processing and asthma
ERDOĞAN KUNTER, EYÜP TURGUT IŞITMANGİL, ZAFER KARTALOĞLU, AHMET RAUF GÖRÜR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi, 2009
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

24.    The effects of tissue fixation alternatives on DNA content: a study on normal colon tissue
GULCAN BALOGLU, APTULLAH HAHOLU, ZAFER KUCUKODACI, İSMAİL YILMAZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HUSEYIN BALOGLU, Yayın Yeri: Appl Immunohistochem Mol Morphol, 2008
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

25.    Kikuchi–Fujimoto Disease: analysis of 244 cases.
Yasar Kucukardali,Emrullah Solmazgul,Erdogan Kunter,Oral Oncul,ŞÜKRÜ YILDIRIM,MUSTAFA KAPLAN , Yayın Yeri: Clinical Rheumatology , 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1007/s10067-006-0230-5 

26.    Objective risk definition for endometrial lesion spectrum: a diagnostic algorithm
İSMAİL YILMAZ, HUSEYIN BALOGLU, APTULLAH HAHOLU, UFUK BERBER, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gynecol OncoL, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

27.    The effect of hyperbaric oxygen therapy on the delay procedure
ERSIN ULKUR, HÜSEYİN KARAGÖZ, ERGUN OZGE, BAHATTIN CELIKOZ, ŞENOL YILDIZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Plast Reconstr Surg, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

28.    Pathology quiz case 2. Myxoma of the frontal sinus.
HAKAN CINCIK, EROL ERTUGRUL, ATILA GUNGOR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, JOHN SOK, Yayın Yeri: Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

29.    Dermatitis herpetiformis and vitiligo.
OZLEM KARABUDAK, BILAL DOGAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YAVUZ HARMANYERI, RANA ANADOLU BRASIE, Yayın Yeri: J Chin Med Assoc, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

30.    Yeni Tanı Konulmuş Ailesel Alveoler Mikrolitiyazis (İki Erkek Kardeş Olgu Sunumu)
OĞUZHAN OKUTAN, ZAFER KARTALOĞLU, AHMET İLVAN, ERKAN BOZKANAT, ERSİN DEMİRER, EMIR SILIT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YAVUZ NARİN, Yayın Yeri: Toraks Dergisi, 2007
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

31.    Medikal tedaviye dirençli Peritonitis olgusu A Case Of Pseudomonas Peritonitis Resistant to Medical Treatment
SUAT UNVER, ENES MURAT ATASOYLU, HANDUL ULUUTKU, İLKER SÜCÜLLÜ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RIFKI EVRENKAYA, Yayın Yeri: T Nefrol Diyal Transplan Dergisi, 2007
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

32.    Unusual mass-like appearance of tuberculous osteomyelitis.
MECIT KANTARCI, BÜLENT KARAMAN, CINAR BASEKIM, MEHMET İNCEDAYI, HAKAN MUTLU, ONUR SILDIROGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, SUAT UNVER, EŞREF KIZILKAYA, Yayın Yeri: Clin Nucl Med, 2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

33.    Influence of the c-erb B-2, nm23, bcl-2 and p53 protein markers on colorectal cancer
SEZAİ DEMİRBAŞ, İLKER SÜCÜLLÜ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, TUNCAY CELENK, Yayın Yeri: Turk J Gastroenterol, 2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale  
 https://dx.doi.org/PMID:1683027 

34.    The effects of tamoxifen on radiation-induced pulmonary fibrosis in Wistar albino rats: Results of an experimental study
NURAN SENEL BESE, CENK UMAY, ŞÜKRÜ YILDIRIM, SENNUR ILVAN, Yayın Yeri: Breast, 2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.breast.2005.04.016 

35.    Toksoplazma gondii lenfadenitinin sitolojik tanısı: Olgu Sunumu
APTULLAH HAHOLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ÖZGÜR KORU, NURİTTİN ARDIÇ, HUSEYIN BALOGLU, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 2006
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi

36.    Effects of topical application of mitomycin-C and 5-fluorouracil on myringotomy in rats.
HAKAN CINCIK, ATILA GUNGOR, ENGIN CETIN, OMER SAGLAM, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Otol Neurotol, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

37.    Effective dose of 5-fluorouracil for myringotomy in rats
HAKAN CINCIK, ATİLA GÜNGÖR, OMER SAGLAM, İBRAHİM ENGİN ÇEKİN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ETHEM POYRAZOGLU, Yayın Yeri: Med Sci Monit, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

38.    The effects of mitomycin C and 5-fluorouracil/triamcinolone on fibrosis/scar tissue formation secondary to subglottic trauma (experimental study).
HAKAN CINCIK, ATILA GUNGOR, ADEM CAKMAK, ATILLA OMEROGLU, ETHEM POYRAZOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İBRAHİM ENGİN ÇEKİN, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Am J Otolaryngol, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2003.07.002 

39.    A case of leptospirosis presenting with end-stage renal failure.
ENES MURAT ATASOYU, VEDAT TURHAN, SUAT UNVER, RIFKI EVRENKAYA, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Nephrol Dial Transplant, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

40.    Ulcerative necrosis of the glans penis resulting from polyarteritis nodosa.
AHMET KENAN KARADEMİR, TEMUÇİN ŞENKUL, ENES MURAT ATASOYU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, SELİM NALBANT, Yayın Yeri: Ulcerative necrosis of the glans penis resulting from polyarteritis nodosa. J Clin Rheumatol, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

41.    Effect of N-acetyl cysteine on Helicobacter pylori
AHMET KEMAL GURBUZ, MELİH OZEL, RAMAZAN OZTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, Yayın Yeri: Southern Medical Journal, 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

42.    The effect of hyperbaric oxygen therapy on the adverse effects of octreotide on wound healing.
ŞENOL YILDIZ, HALDUN ULUUTKU, ALP GUNAY, İSMAİL YILDIRIM, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET KEMAL GURBUZ, Yayın Yeri: Eur J Gastroenterol Hepatol, 2004
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

43.    The effects of incisional myringotomy and CO2 laser myringotomy on rat tympanic membranes
ETHEM POYRAZOGLU, HAKAN CINCIK, ATILA GUNGOR, BERK GURPINAR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2004
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2004.01.018 

44.    Böbrek Plazma Hücreli Granülomu: Bir Olgu Sunumu
SELAMİ ALBAYRAK, YUSUF OZLEM ILBEY, CEMAL GÖKTAŞ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi, 2004
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi

45.    Ratlarda trakeal Rezeksiyon ve Uç Uca Anastomozun Değerlendirilmesi (Deneysal Çalışma)
SALIM DOGRU, ATILA GUNGOR, ETHEM POYRAZOGLU, HAKAN CINCIK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Türkiye Klin J, 2004
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

46.    Oral colonization of Helicobacter pylori: risk factors and response to eracizication therapy. (Original Article)
AHMET KEMAL GÜRBÜZ, A MELİH ÖZEL, YUSUF YAZGAN, MURAT ÇELİK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Southern Medical Journal. , 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

47.    Impact of imprint cytology in detecting short segment Barrett's esophagus
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, MELİH OZEL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MUSTAFA ERCAN, Yayın Yeri: J Clin Gastroenterol, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

48.    Does high albumin gradient ascites accompany tuberculous peritonitis?
AHMET KEMAL GÜRBÜZ, YUSUF YAZGAN, A MELİH OZEL, ŞABAN ÇAVUŞLU, HÜSNÜ ALTUNAY, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: J Clin Gastroenterol, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup

49.    Does N-acetyl cystein affect the sensitivity and specificity of Helicobacter pylori stool antigen test?
LEVENT DEMIRTURK, YUSUF YAZGAN, ORHAN TARÇIN, MELIH OZEL, MUHITTIN DILER, ONCUL ORAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Helicobacter, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

50.    Hemangioma originating from tendon sheath as an unusual cause of trigger wrist: case report
FUAT PARMAKSIZOGLU, TARIK BEYZADEOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Handchir Mikrochir plas chir, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

51.    Oral colonization of Helicobacter pylori: risk factors and response to eradication therapy
AHMET KEMAL GURBUZ, MELIH OZEL, YUSUF YAZGAN, MURAT ÇELİK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Southern Medical Journal, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

52.    Comparison of ultrasonographic and laparoscopic findings in adult nonpalpable testes cases
MEHMET ZEKAI PEKKAFALI, SAHIN COSKUN, YUSUF OZLEM ILBEY, SELAMİ ALBAYRAK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CIHAT CINAR BASEKIM, Yayın Yeri: European Urology, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1016/S0302-2838(03)00145-3 

53.    İnternal İntratorasik Arterin Hazırlanmasında Vazodilatatör İlaçlar Gerçekten Gereklimi? (Deneysel Çalışma)
MELIH HULUSI, ALAADDIN PEKEDIZ, MUTASIM SUNGUR, KAAN INAN, KERIM CAGLI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ENVER DURAN, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

54.    Histopathologic changes in the mucosa of ileal orthotopic neobladder--findings in 24 patients followed up for 5 years.
TEMUÇİN ŞENKUL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CUNEYT ISERI, AHMET KENAN KARADEMİR, DOĞAN ERDEN, KADİR BAYKAL, Yayın Yeri: Scand J Urol Nephrol, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.1080/00365590310008046 

55.    Survival from the precocius brain metastasis of the colon canser
NECDET USKENT, SEZAİ DEMİRBAŞ, ORHAN TURKEN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, COŞKUN TECİMER, GOKHAN KANDEMIR, MUSTAFA YAYLACI, Yayın Yeri: Turkish Journal Of Cancer, 2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale

56.    Oral Gingival Leiomyosarkoma
ŞÜKRÜ YILDIRIM, BAHADIR GURBUZER, HUSAYIN BALLIOGLU, SAAA SERT, Yayın Yeri: Diş hekimliği dergisi, 2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

57.    Predictors of histological specialized columnar epithelium in patients with endoscopic evidence of short segment Barrett’s esophagus
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MELIH OZEL, MUSTAFA ERCAN, Yayın Yeri: Endoskopi, 2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

58.    Budd-Chiari sendromu (Olgu Sunumu)
CİHAN TOP, MURAT HAKAN TEREKECİ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: T Klin J Gastroenterohepatol, 2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

59.    İnsüline bağımlı diyabetes Mellitus’ta intaepitelyal lenfosit sayısının değeri
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MELIH OZEL, EMİN ÖNDE, Yayın Yeri: Endoskopi, 2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

60.    Unilateral Complet Renal Artery Occlusion Due To Polyarteritis Nodosa:An Unusual Presentation
CİHAN TOP, ZEKI CANKIR, MURAT HAKAN TEREKECİ, EMIR SILIT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, KORAY KARADAYI, YAŞAR KÜÇÜKARDALI, SELİM NALBANT, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: T Klin Romat, 2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

61.    Primary Hodgkin's lymphoma of the parotid gland: a case report
ETHEM POYRAZOGLU, HAKAN CINCIK, ATILA GUNGOR, ADEM CAKMAK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2003
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Vaka Takdimi

62.    Meme Kanserlerinde Selenyumun Prognostik değerinin Araştırılması
ORHAN TÜRKEN, AHMET SANAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MUSTAFA YAYLACI, GOKHAN KANDEMIR, SEZAİ DEMİRBAŞ, NECDET USKENT, Yayın Yeri: Türk Onkoloji, 2002
Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

63.    Topikal Kortikosteroid Olan Budesonidin Rat nazal Mukozasına Etkisi
ATILA GUNGOR, ETHEM POYRAZOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Sx BASUTCU, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Türk Otolarengoloji Arşivi, 2002
Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

64.    Significance of p53 and bcl-2 immunoexpression in prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma
ŞÜKRÜ YILDIRIM, CERMIK HAKAN, TURGUT ISITMANGIL, HUSAYIN BALOGLU, ATILA GUNGOR, ZEKAYİ PEKKAFALI, Yayın Yeri: The J Int Med Research, 2002
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

65.    Diyojen Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle
SELİM NALBANT, HANDUL ULUUTKU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CENGİZ BAŞOĞLU, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: Turk J Geriatri, 2002
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

66.    Mönckeberg's sclerosis: an unusual presentation--a case report
CİHAN TOP, ZEKI CANKIR, EMIR SILIT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: Angiology, 2002
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

67.    Hyperbaric oxygen improves healing in experimental rat colitis
MEHMET LEVHİ AKIN, MAHMUT BAHADIR GÜLLÜOĞLU, HANDUL ULUUTKU, CENGİZ ERENOĞLU, EMIN ELBUKEN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, TUNCAY CELENK, Yayın Yeri: Undersea Hyperb Med. , 2002
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

68.    Moleküler analizler için hücre örneklemesine baslarken: Lazer yardımlı mikrodiseksiyon ve bir down-stream uygulaması
HUSEYIN BALOGLU, TURGUT AYDIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ZAFER KÜÇÜKODACI, İSMAİL YILMAZ, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 2002
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

69.    Mide Ülserlerinde Mantar Yerleşiminin Klinik Önemi Ve Tedavi İle İlişkisi
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, YÜKSEL ÇİÇEK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MELIH OZEL, İRFAN AYDIN, AHMET KEMAL GÜRBÜZ, Yayın Yeri: T Klin J Gastroenterohepatol, 2002
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

70.    Helikobakter pilori’nin Oral Kolonizasyonu, Eradikasyon Tedavisine Yanıtı ve Risk Faktörleri
YUSUF YAZGAN, AHMET KEMAL GURBUZ, MELIH OZEL, MURAT ÇELİK, LEVENT DEMIRTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Endoskopi, 2002
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

71.    Tuberküloz Peritonit Yüksek Albumin Gradientli Asitli Seyredebilir mi? Olgu Sunumu
AHMET KEMAL GURBUZ, YUSUF YAZGAN, SABAN CAVUSLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MELIH OZEL, HUSNU ALTUNAY, Yayın Yeri: Akad Gastroent, 2002
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

72.    Mide Kaynaklı Gastrointestinal Stromal Tümör; Olgu Sunumu
CENGİZ ERENOĞLU, HANDUL ULUUTKU, MEHMET LEVHİ AKIN, SEZAİ DEMİRBAŞ, Y KURT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, TUNCAY CELENK, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

73.    The effect of Helicobacter pylori eradication on gastric juice and blood ammonia concentrations and on visual evoked potentials in cirrhotics
LEVENT DEMİRTURK, YUSUF YAZGAN, OZGUR IZCI, MELIH OZEL, RİFAT ERDEM TOĞROL, MUSTAFA GÜLTEPE, AHMET KEMAL GURBUZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Helicobacter, 2001
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

74.    Hydatic cyst in the soft tissue of the face without any primary
SELAMI OZTURK, USTAFA DEVECI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Ann Plast Surg, 2001
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

75.    CagA Status in dyspeptic patients with and without peptic ulcer disease in Turkey: Associated with histpathologic findings
LEVENT DEMIRTURK, MELİH OZEL, YUSUF YAZGAN, EMRULLAH SOLMAZGÜL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MUSTAFA GÜLTEPE, Yayın Yeri: Helicobacter, 2001
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale  
https://dx.doi.org/10.1046/j.1523-5378.2001.00024.x 

76.    Safen Ven Grefti Hazırlanmasında Endotelin Nitroprussid ile Korunması
MELIH HULUSI US, ALAADDIN PEKEDIZ, KAAN INAN, KERIM CAGLI, EVREN DURAN, OMER YUKSEL OZTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YILMAZ CINGOZBOY, Yayın Yeri: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi, 2001
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded   Özgün Makale

77.    Topikal Olarak Perikardial Kaviteye Konulan Pentoksifilin Myokardiumau Korumadaki Etkinliği (Deneysel çalışma)
MELIH HULUSI US, TİMUÇİN OĞUŞ, KERIM CAGLI, EAAA OZAL, KAAN INAN, M YILMAZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, EVREN DURAN, OMER YUKSEL OZTURK, Yayın Yeri: Haydarpaşa Kardiyoloji ve kardiyovask Cerr Bülteni, 2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

78.    Göğüs duvarından kaynaklanan Bir Dev Hamartom Olgusu
OĞUZHAN OKUTAN, AHMET ILVAN, ZAFER KARTALOĞLU, HABIL TUNC, SABAN SEBİT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CINAR BASEKIM, Yayın Yeri: Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2001
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

79.    Kolorektal Kanserlerde Nüksü Belirlemede Umut Vadeden Bir Faktör: Anjiyogenez
MEHMET LEVHİ AKIN, BETUL MINE GULLUOGLU, CENGİZ ERENOĞLU, A YILDIRIM, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Çağdaş Cerrahi, 2001
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

80.    Yetersiz Paratiroidektomi Sonucu Gelişen Brown Tümörlerin Eşlik Ettiği Bir Üremik Kemik Hastalığı Olgusu
ENES MURAT ATASOYU, SUAT UNVER, YAVUZ NARIN, ZEKAI PEKKAFALI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RIFKI EVRENKAYA, YASAR TULBEK, Yayın Yeri: Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon, 2001
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

81.    Monckenberg's Sclerosis : Unusual Presentation
CİHAN TOP, ZEKI CANKIR, SELİM NALBANT, YAŞAR KÜÇÜKARDALI, EMIR SILIT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: Türkiye Klin Tıp Bilimleri, 2001
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

82.    Ksilometazolin ve Psödoefedrinin Sıçan Burun Ve Trakea Mukozasındaki Etkileri
ETHEM POYRAZOGLU, ATILA GUNGOR, SEHAT BASUTÇU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: KBB İhtisas Dergisi, 2001
Ulusal Hakemli IM: Index Medicus Özgün Makale

83.    Dakriyosistorinostomili Olgularda Gözyaşı Kesesinde Histopatolojik Değişimler
FARUK ÇİFTÇİ, MELIH HAMDI UNAL, LEVENT CIVELEK, MURAT SÖNMEZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ATILA GUNGOR, YAVUZ ÖRGE, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2000
Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

84.    Angiogenesis predicts poor prognosis in gastric carcinoma
CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, HANDUL ULUUTKU, LEVENT TEZCAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Dig Surg. , 2000
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

85.    Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy On Fetal Spinal Grafts: An Experimental Study
AHMET MURAT KUTLAY, AHMET ÇOLAK, NUSRET DERMİRCAN, OSMAN NİYAZİ AKIN, KENAN KIBICI, KADİR DÜNDAR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Undersea Hyperb Med, 2000
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

86.    Postoperatif İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Metilen Mavisi Ve Karboksimetil Selüloz-Sodyum Hyaluronik Asit
CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, HANDUL ULUUTKU, ERDOGAN GULTEKIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Ulusal Cerrahi Dergisi, 2000
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

87.    Effect Of Eradication of helicobacter pylorion the quality of duodenal Ulcer Healing
MELIH OZEL, YUSUF YAZGAN, AHMET KEMAL GURBUZ, LEVENT DEMIRTURK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ALP GÜNAY, RAMAZAN ÖZTÜRK, ORHAN TARÇIN, Yayın Yeri: Turk J Gastroenterol, 2000
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

88.    Pakidermoperiostozis Olgu Bildirimi
OSMAN RODOP, MESİH KUŞKUCU, MAHİR MAHİROĞULLARI, AHMET KIRAL, ÖMER ARPACIOĞLU, HALUK KAPLAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi, 2000
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

89.    Helicobacter Pylori Eradikasyon Takibinde Serolojinin Kısa Dönemdeki Değeri
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, MELIH OZEL, ZEKI CANKIR, GAA EMEKDAS, AHMET KEMAL GURBUZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Endoskopi, 2000
Ulusal Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

90.    Tiroid Nodüllerinde Preoperatif Sitolojik ve Postoperatif Histopatolojik Sonuçların karşılaştırılması
MEHMET LEVHİ AKIN, CENGİZ ERENOĞLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CINAR BASEKIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi, 2000
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

91.    A comparison of the sperm mixed-agglutination reaction test with the peroxidase-labelled protein A test for detecting antisperm antibodies in infertile men with varicocele
GULBUG ISITMANGIL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İx ORHAN, ATEŞ KADIOĞLU, Mx AKINCI, Yayın Yeri: British journal of urology, 1999
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1046/j.1464-410x.1999.00283.x 

92.    A case of Whipple disease associated with acute EBV hepatitis and berger's disease
RIFKI ENVERKAY, MESUT BASAK, SEÇKİN COŞANSEL, ZEKI CANKIR, GÜNEY YAHYAHAN, SONER KURTOĞLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YAŞAR TÜLBEK, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: Nephrol Dial Tranpl, 1999
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup

93.    Pulmoner Karsinosarkom
KUNTER BALKANLI, GULBUG ISITMANGIL, MEHMET DAKAK, GOKHAN KANDEMIR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Solunum Hastalıkları, 1999
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Medline)   Vaka Takdimi

94.    Saçlı Deri ve Kalvaryumun Benign Lezyonlarına Yaklaşım
A ÇOLAK, AHMET MURAT KUTLAY, CINAR BASEKIM, K TOPUZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 1999
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Medline)   Özgün Makale

95.    Kronik Hepatitin Skorlanmasında İntra Ve İnterobserver Farklılıklarının Araştırılması
ŞÜKRÜ YILDIRIM, HUSAYIN BALOGLU, HAKAN CINGIL, N ERDOGAN, K BASAK, YAAA ERSAL, ALİ HAKAN ÇERMİK, DİLAVER DEMİREL, ERGUN UCMAKLI, İBRAHİM ÖZTEK, Yayın Yeri: Ankara Patoloji Bülteni, 1999
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

96.    Meme Kanserinin Prognozunda Histopatolojik Faktörlerin Önemi
MEHMET LEVHİ AKIN, CENGİZ ERENOĞLU, YAVUZ MERCIMEK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, FİLİZ EROL, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Meme Hastalıkları Dergisi, 1999
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

97.    İlkel Nöroektodermal Tümörler (Olgu sunumu)
ATILA GUNGOR, ETHEM POYRAZOGLU, GOKHAN KANDEMIR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, GÖKHAN UĞUR, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Türk Otolarengoloji Arşivi, 1999
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

98.    Primer Retroperitoneal Malign Tümörler
CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, A DAL, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1999
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

99.    Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Bir Kombine İmmun Yetmezlik (Omenn Sendromu) Olgusu“, İnfeksiyon Dergisi
ARIF BAHAR, İSMAİL GÖÇMEN, FERHAN KARADEMİR, ALP ÖZKAN, SELİM İŞCAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ZİYA METE, Yayın Yeri: Turkish Journal Of İnfection, 1999
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

100.    Erken Evre Meme Kanserinde Tümör Dokusu Ferritin Düzeyinin Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle İlişkisi
GOKHAN KANDEMIR, MEHMET LEVHİ AKIN, SUAT UNVER, MEHMET EMIN ONDE, ORHAN TURKEN, CİHAN TOP, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MUSTAFA YAYLACI, NECDET USKENT, MELIH HAMDI UNAL, Yayın Yeri: Gülhane Tıp Dergisi, 1999
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

101.    Comparison of Indirect Immunofluorescence and Peroxidase-Labeled Protein a Methods in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus
GULBUG ISITMANGIL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İLHAN SATMAN, SEMA BİLĞİÇ, İNCİ KUŞÇU, M TEMEL YILMAZ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1998
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

102.    A Newborn With Lamellar Ichtiosis
FERHAN KARADEMİR, İSMAİL GÖÇMEN, SEÇİL AYDINÖZ, CENK BUYUKYAZI, MEHMET OKTAY TAŞKAPAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ZİYA METE, Yayın Yeri: Journal of neonatalogy, 1998
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

103.    End to side neuroraphy supported by transposed active nerve fibers: its functional and result in a rat model
FUAT YUKSEL, EROL KISLAOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Eur J Plast Surg, 1998
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

104.    “Mide Epitel Hücre Proliferasyonu İle Helicobakter Pylori İlişkisi
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, GURBUZ AHMET KEMAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RAMAZAN ÖZTÜRK, MESUT BAŞAK, Yayın Yeri: Türk Gastroenteroloji Dergisi, 1998
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

105.    Tavşan Gözlerinde İntravitreal Triamsinolan Asetonid Toksisitesinin Tayini
MURAT SÖNMEZ, BÜLENT DOĞU, MELIH HAMDI UNAL, ÜMMÜHAN İŞOĞLU ALKAÇ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, OĞUZ GÜLECEK, Yayın Yeri: Ret-Vit, 1998
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (türk medline)   Özgün Makale

106.    Deneysel Akut Pankreatitde Oktreotidin Etkileri
MEHMET LEVHİ AKIN, MAAA KARAKAYA, SAVAS BEYAZ, AHMET BATKIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk medline)   Özgün Makale

107.    Berger Hastalığı ve Akut EBV Hepatiti ile Birlikte Bir Whipple Hastalığı Olgusu
MESUT BASAK, RIFKI EVRENKAYA, SELIM COSANSEL, ZEKI CANKIR, YAHYAHAN GÜNEY, SELIM KURTOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ÖZCAN KESKİN, YASAR TULBEK, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: GATA Bülteni, 1998
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

108.    MALT ile Helikobakter Pilori'nin Eredikasyon Tedavisinin İlişkisi
YUSUF YAZGAN, LEVENT DEMIRTURK, AHMET KEMAL GURBUZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MESUT BASAK, RAAA OZTURK, Yayın Yeri: Endoskopi Dergisi, 1998
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

109.    Servikal Aktinomikoz (Olgu Sunumu)
CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, EAAA FİLİZ, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

110.    Nadir Bir Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusu: Weber-Christian Hastalığı
BASAK MESUT, SEBAHATTIN GUL, ALP GUNAY, ZEKI CANKIR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MEHMET DANACI, Yayın Yeri: T Klin Tıp Bilimleri, 1998
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

111.    Diabetes mellitus Tedavisinde Langerhans Adacık Hücre Transplantasyonu
CENGİZ ERENOĞLU, MEHMET LEVHİ AKIN, KAAA NUROĞLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Endokrinolojide Yönelişler, 1998
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

112.    Metastasis of prostate adenocarcinoma to testis
KADIR BAYKAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HALUK INAL, ERDAL KALCI, SELAMİ ALBAYRAK, HAKAN CINGIL, YAVUZ ÖNOL, Yayın Yeri: Int J Urol, 1997
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi

113.    Menapoz Sonrası Östrojen Tedavisinin Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Etkisi
FARUK CIFTCI, EROL YILMAZKURT, ARİF AKTUĞ ERTEKİN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YAVUZ ORGE, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, 1997
Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

114.    The Definition of nm23 Protein Expression Phenotype In Breast Carcinoma Cells By Dansitometric-Morphometric-Textural Parameters: An Image Cytometric (ICM) and Consecutive Double Staining (CDS) Study by SAMBA 4000
HUSAYIN BALOGLU, DİLAVER DEMİREL, MEHMET LEVHİ AKIN, SUHA AYDIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, SEVGI KULLU, Yayın Yeri: Türkiye Ekopatoloji, 1997
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (PUB MED)   Özgün Makale

115.    Correlation of DNA Content and C-erb B-2 Protein (Her-2/Neu) Reactivity With Cytologic Grade in Breast Carcinoma
DİLAVER DEMİREL, MEHMET KARAMAN, FULYA CAKALAGAOGLU, HUSAYIN BALOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ALİ HAKAN ÇERMİK, NADİR ARICAN, SEVGI KULLU, Yayın Yeri: Türkiye Ekopatoloji, 1997
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (PUB MED)   Özgün Makale

116.    Larinks skuamöz hücreli Hücreli Karsinomunda DNA İçeriği ve C-erb B-2 Protein İmmünoreaktivitesinin Önemi Bir Hüçre Görüntü Analizi ve İmmünohistokimyasal Çalışma
DİLAVER DEMİREL, ALİ HAKAN ÇERMİK, FULYA CAKALAGAOGLU, ATILA GUNGOR, HUSEYIN BALOGLU, CUNAYIT UNERI, MEHMET KARAMAN, NADİR ARICAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, SEVGI KULLU, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

117.    İdiopatik Trombositopeni Nedeniyle Kortikosteroid Tedavisi Alan HIV Negatif Bir Olguda İnvaziv Aspergillosis
DİLAVER DEMİREL, GOKHAN KANDEMIR, ALİ HAKAN ÇERMİK, AHMET ÖZTÜRK, NADİR ARICAN, MUSTAFA YAYLACI, ZAFER KARTALOĞLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RECEP AYDİLEK, Yayın Yeri: Türkiye Patoloji, 1997
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi

118.    Sol Ventrikül Hipertrofisinde Postmortem Tanı Ölçütleri: Bir Görüntü Analizi Çalışması
NADİR ARICAN, DİLAVER DEMİREL, CANSER ÇAKALIR, SEBNEM KORU FINCANCI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HUSAYIN BALOGLU, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

119.    Prostatik İntraepiteliyal Neoplazi: Bir Morfolojik, Histokimyasal Ve İmmünohistokimyasal Çalışma
ŞÜKRÜ YILDIRIM, DİLAVER DEMİREL, KADIR BAYKAL, HAKAN CINGIL, HUSAYIN BALOGLU, CANSER ÇAKALIR, Yayın Yeri: Ankara Patoloji Bülteni, 1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

120.    Nazolabial Kist: Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi
SAAA OZKAL, ZAAA YAMAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

121.    Yumuşak Damağın Pleomorfik Adenoması
Ş ÖZKAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, BAHADIR GURBUZER, EŞREF KIZILKAYA, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

122.    Üç Olgu Nedeniyle,Orta Hat (Midline) Defektlerinin Birlikte Görüldüğü Nadir Bir Sendrom “Schisis Association
HUSAYIN BALOGLU, AHMET RUSTU ERGUR, CINAR BASEKIM, DİLAVER DEMİREL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Utrasonografi Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

123.    Ekstrahepatik Biliyer Obstrüksiyonda Somatostatinin Karaciğere Etkileri
MEHMET LEVHİ AKIN, CENGİZ ERENOĞLU, MURAT KARAKAYA, ŞÜKRÜ YILDIRIM, AHMET BATKIN, Yayın Yeri: Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

124.    Nöroendokrin fenotip ve bunun meme karsinomlarındaki önemi ( Bir Ardışık İkili Boyama ve Görüntü Analizi çalışması)
HUSAYIN BALOGLU, DİLAVER DEMİREL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İBRAHİM ÖZTEK, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1996
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

125.    Erişkinde İnmemiş Testisin Fertilite ve Tümör Gelişmesi Açısından Değerlendirilmesi
KADIR BAYKAL, KEMAL KOCAMAN, COSKUN SAHIN, TEMUÇİN ŞENKUL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CUNEYIT ISERI, DOGAN ERDEN, Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi, 1996
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

126.    Testis Torsiyonunda İskemi/Reperfüzyon Hasarının Biyokimyasal ve Morfolojik Boyutları Ve Bu Hasarın Önlenmesinde E Vitamininin Rolü (Deneysel bir çalışma)
HUSAYIN BALOGLU, KADIR BAYKAL, DİLAVER DEMİREL, BULENT OZBILEK, İLHAN ONARAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CUNEYIT ISERI, ALİ ÖZCAN, İBRAHİM ÖZTEK, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1996
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

127.    Maksiller Osteoid Osteoma(Olgu Raporu)
SAAA OZKAL, ZAAA YAMAN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Ege Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, 1996
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

128.    Bir Olgu Nedeniyle Ovaryan Disgerminomlarda Tedavi Yaklaşımları
ERCÜMENT MÜNGEN, ARİF AKTUĞ ERTEKİN, YUSUF ZIYA YERGOK, AHMET RUSTU ERGUR, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İSMET YILDIRIM, Yayın Yeri: Jinekoloji ve Obstetrik, 1996
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

129.    Benign ve Malign Endometriyal Lezyonlarda Mutant p53 Geni İnsidansı ve Prognostik Değeri
ERCÜMENT MÜNGEN, ARİF AKTUĞ ERTEKİN, YUSUF ZIYA YERGOK, AHMET RUSTU ERGUR, AYKUT GULER, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1996
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

130.    Prostat Kanserinde Patolojik Evre İle Klinik Evre, PSA, Gleason Grade Arasındaki İlişki: GATA Haydarpaşa Deneyimleri
KADIR BAYKAL, SELAMİ ALBAYRAK, ERDAL KALCI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HALUK INAL, YAVUZ ONOL, Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi, 1995
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

131.    Meme Müsinöz Karsinomlarında Argyrophilic Hücreler Ve Nöroendokrin Diferansiasyon
ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, İBRAHİM ÖZTEK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, NAAA BUYUKBABANI, Yayın Yeri: Ankara Patoloji Bülteni, 1995
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

132.    Evaluation of Demodex Folliculorum in the Biopsy Materials
MEHMET TANYÜKSEL, HUSEYIN GUN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, MEHMET BAYSALLAR, Yayın Yeri: T.Parazitol, 1995
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

133.    Streptozotosin ile Diabetik Hale Getirilmiş Ratlarda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Terapötik Etkinliği
HAYATI TOR, MEHMET DANACI, YAŞAR KÜÇÜKARDALI, SEBAHATTIN GUL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, EMIN ELBUKEN, NURI HAKSEVER, Yayın Yeri: Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 1995
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

134.    Perkütan Transtorasik İğne Biyopsisi:Malign ve Benign Olgularda Aspirasyon ve kesici iğne biyopsilerinin Tanı Değeri
EŞREF KIZILKAYA, TAYFUN ÇAVDIR, CINAR BASEKIM, ZEKAYI PEKKAFALI, EMIR SILIT, ŞÜKRÜ YILDIRIM, FEVZI KARSLI, Yayın Yeri: Türk Radyoloji Dergisi, 1995
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

135.    Karaciğerde Enfekte Kist Hidatik Görünümü Veren Yabancı Cisim (Gaz Tampon)
EŞREF KIZILKAYA, CINAR BASEKIM, MURAT KARAKAYA, ZEKAYI PEKKAFALI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, FEVZI KARSLI, Yayın Yeri: Türk Radyoloji Dergisi, 1995
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

136.    Radikal Prostatektomi Materyallerindeki Tümör Dokusunun İmmünhistokimyasal Spektrumu
ŞÜKRÜ YILDIRIM, HUSAYIN BALOGLU, İBRAHİM ÖZTEK, SELAMİ ALBAYRAK, YAVUZ ONOL, AYŞE ÇETİN, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

137.    Radikal Prostatektomi Materyallerinde Prostatik İntraepitelyal Neoplazi (PIN) ve Diğer Epitelyal Lezyonlar
İBRAHİM ÖZTEK, YAVUZ ONAL, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HUSAYIN BALOGLU, SEVİL USLU, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

138.    Anatomo-patolojik İnceleme Tümör Volüm, Lokalizasyon ve Kapsüler İnvazyon 30 Radikal Prostatektomi Olgusundaki Sonuçlarımız
ERGUN UCMAKLI, SELAMİ ALBAYRAK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, İBRAHİM ÖZTEK, HUSAYIN BALOGLU, YAVUZ ONAL, KADIR BAYKAL, Yayın Yeri: Türk Üroloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

139.    Testiküler Patolojisi Bilinmeyen 380 Olgudan Alınan Testislerde Carcinoma in-Situ Ve Diğer Tümörlerin Prevalansının Araştırılması
ŞÜKRÜ YILDIRIM, ERGUN UCMAKLI, FATIH YAVUZ, CANSER ÇAKALIR, İBRAHİM ÖZTEK, ÖZDEMİR KOLUSAYIN, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

140.    Testis Üzerine Morfometrik Bir Araştırma: Değişik Yaş Gruplarına Ait 300 Adet Testisin Morfometrik Olarak Değerlendirilmesi
ŞÜKRÜ YILDIRIM, CANSER ÇAKALIR, İBRAHİM ÖZTEK, ÖZDEMİR KOLUSAYIN, SERMET KOÇ, ERGUN UCMAKLI, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

141.    Radikal Prostatektomi Materyallerinde Tümör Volüm Tayini
ŞÜKRÜ YILDIRIM, İBRAHİM ÖZTEK, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

142.    Mesanenin Yüzeyel Değişici Epitel Hücreli Kanserlerinde İntravezikal Thio-Tepa ve Bacillus Calmette Guerin (BCG) Tedavisi Sonrası Hasta Takibinde İdrar Sitolojisinin Yeri
HAKAN CINCIK, İBRAHİM ÖZTEK, HUSAYIN BALOGLU, HAKAN SAYRAK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

143.    Testiküler Patolojisi Düşünülmeyen 380 Olgunun Testisinde Histopatolojik Bulguların Prevalansı
ERGUN UCMAKLI, ŞÜKRÜ YILDIRIM, CANSER ÇAKALIR, İBRAHİM ÖZTEK, MUSTAFA FATİH YAVUZ, EMRE ALBEK, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1994
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

144.    Asker Populasyonunda Adli Nitelikli Ölümler
SERMET KOÇ, AAAA YILMAZ, İBRAHİM ÖZTEK, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HAKAN CINGIL, Yayın Yeri: Deniz Tıp Bülteni, 1993
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

145.    Tiroglossal Duktus Kistinden Gelişmiş Papiller Karsinom
ERGUN UCMAKLI, MEHMET LEVHİ AKIN, İBRAHİM ÖZTEK, HUSAYIN BALOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, HASAN CANDAN, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1992
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Vaka Takdimi

146.    Inmemiş Testislerde Histopatolojik Değişiklikler
ERGUN UCMAKLI, İBRAHİM ÖZTEK, MEHMET LEVHİ AKIN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, Yayın Yeri: Türk Patoloji Dergisi, 1992
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

147.    Memenin Miyoepitelyal Karsinoması İmmunohistokimyasal ve Ultrastrüktürel Bir Çalışma
İBRAHİM ÖZTEK, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, YAAA AYTEKİN, ŞÜKRÜ YILDIRIM, ERGUN UCMAKLI, Yayın Yeri: Ankara Patoloji Bülteni, 1992
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

148.    Testis Ve Epididime Metastaz Yapmış Amiloid Stromalı Sporadik Medüller Karsinoma Olgusu
ERGUN ECMAKLI, MUSTAFA YAYLACI, HUSAYIN BALOGLU, ŞÜKRÜ YILDIRIM, YAŞAR KÜÇÜKARDALI, İBRAHİM ÖZTEK, NECDET USKENT, Yayın Yeri: Ankara Patoloji Bülteni, 1992
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi

149.    Sistemik amiloidozun teşhisinde diş eti biyopsisi ile labial minör tükrük bezi biyopsilerinin karşılaştırılması ve tanıdaki yerleri
ERGUN UCMAKLI, SERHAT YALCIN, BAHADIR GÜRBÜZER, ŞÜKRÜ YILDIRIM, RIFKI EVRENKAYA, OSMAN YUCEL, Yayın Yeri: Diş hekimliği Fak dergisi, 1992
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale