Prof. Dr. Münür Can Dolapçıoğlu

Gastroenteroloji

Tıbbi İlgi Alanları: Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları, Karaciğer Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1988