Prof. Dr. Çağatay Çağlar

Göz Hastalıkları

Tıbbi İlgi Alanları: Katarakt ve Özellikli Göz İçi Lens Cerrahisi, Medikal Retina, Vitreoretinal Cerrahi, Glokom, Göz Kapağı Hastalıkları, Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

1.    A Case of Best Disease Accompanied by Pachychoroid Neovasculopathy
FİGEN ŞERMET,özge yanık,SİBEL DEMİREL,İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR,EMİN ÖZMERT , Yayın Yeri: Turkish Journal of Ophthalmology , 2019
Ulusal Hakemli Alan endeksleri (pubmed)   Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.4274/tjo.galenos.2019.38073 

2.    Katarakt Cerrahisini Takiben Erken Dönemde Göz İçi Basınç Değişiklikleri.
MUHAMMED BATUR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, HABİP DEMİR, ERAY ESER, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Hitit Medical Journal, 2019
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

3.    Retinal Ven Tıkanıklıklarında ve Maküla Ödeminde Patogenez
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ELVAN KÜÇÜKKÖMÜRCÜ, Yayın Yeri: Güncel Retina, 2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale

4.    Comparison of the measurements of a novel optical biometry Nidek AL Scan with Sirius and a ultrasound biometry
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, SÜCATTİN İLKER KOCAMIŞ, EMRE DEMİR, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: International Ophthalmology, 2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1007/s10792-016-0284-6 

5.    Giant Macular Hole in Alport Syndrome
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, HAKAN TIRHIŞ, PELİN YILMAZBAŞ, Yayın Yeri: Ophthalmology Retina, 2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.1016/j.oret.2016.08.006 

6.    Reduced ocular surface disease index OSDI scores in patients with isotretinoin treatment
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ENGİN ŞENEL, EMİNE SABANCILAR, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: International Ophthalmology, 2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1007/s10792-016-0263-y    

7.    Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatoloji sonuçları
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, GÜVEN GÜNEY, OYA DÖNMEZ, YILMAZ BAŞ, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2017
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Medical Journal Links (MedJoL),Türkiye A...)   Özgün Makale 
 https://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-51220 

8.    A case: Abscess formation in the sub-Tenon’s space after strabismus surgery.
MUHAMMED BATUR, ERBİL SEVEN, ADEM GÜL, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Eastern Journal of Medicine, 2017
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (IndexCopernicus, AMED Allied and Complem...)   Vaka Takdimi

9.    Congenital hypothyroidism in Axenfeld-Rieger syndrome
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUHAMMED BATUR, ERBİL SEVEN, SEREK TEKİN, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: East Journal of Medicine, 2017
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (IndexCopernicus, AMED Allied and Complem...)   Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.5505/ejm.2017.07269 

10.    Comparison of Heidelberg Retina Tomograph 3 glaucoma probability score and Moorfields regression analysis of optic nerve head in glaucoma patients and healthy individuals
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADEM GÜL, MUHAMMED BATUR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Graefe’xxs Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2017
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1007/s00417-016-3503-y 

11.    Keratokonuslu Gözlerde Üç Farklı Tonometre İle Göz İçi Basıncı Ölçüm Sonuçları
MUHAMMED BATUR, ERBİL SEVEN, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Glokom-Katarakt, 2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

12.    Pitriyazis Palpebrarum Tedavisinde “Çay Çiçeği Yağı”.
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, AYDIN YILDIZ, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, 2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

13.    Hidroklorotiyazidin Tetiklediği Bilateral Akut Açı Kapanması Glokomu
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, YILDIZ AYDIN, Yayın Yeri: Glokom-Katarakt, 2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

14.    Inadvertent intralenticular dexamethasone implant: 1-year follow-up and management
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: Oman Journal of Ophthalmology, 2017
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.4103/ojo.OJO_47_2016 

15.    Isolated sixth nerve palsy after intravitreal ranibizumab injection
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, SÜCATTİN İLKER KOCAMIŞ, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: Cutaneous and Ocular Toxicology, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.3109/15569527.2015.1075998 

16.    Isolated sixth nerve palsy after intravitreal ranibizumab injection
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, SÜCATTİN İLKER KOCAMIŞ, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: Cutaneous and Ocular Toxicology, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.3109/15569527.2015.1075998 

17.    A bibliometric analysis of academic publication on diabetic retinopathy disease trends during 1980 2014 a global and medical view
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, EMRE DEMİR, FERİT KERİM KÜÇÜKLER, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: International Journal of Ophthalmology, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.18240/ijo.2016.11.21 

18.    The Stabilization Time of Ocular Measurements after Cataract Surgery
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUHAMMED BATUR, ERAY ESER, HABİP DEMİR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Seminars in Ophthalmology, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.3109/08820538.2015.1115089 

19.    In Vivo Confocal Microscopy and Biomicroscopy of Filtering Blebs After Trabeculectomy
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUHAMMED BATUR, NAFİZ KARPUZOĞLU, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Journal of Glaucoma, 2016
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1097/IJG.0000000000000377 

20.    The Modified Technique of External Dacryocystorhinostomy in the Management of Complicated Nasolacrimal Duct Obstruction
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, HALİL İBRAHİM YENER, ADEM GÜL, MUAMMER ÖZÇİMEN, Yayın Yeri: Journal of Craniofacial Surgery, 2016
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000002320 

21.    Küçük ve atipik görünümlü bir premaküler hemorajinin optik koherens tomografik takibi
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, HALİL İBRAHİM ZIRIĞ, SİBEL DOĞUİZİ, MUSTAFA DURMUŞ, Yayın Yeri: Retina Vitreus Dergisi, 2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

22.    Topikal ve Sistemik Steroidlere Bağlı Glokomlar İatrojenik Glokom Diyebilir miyiz
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, OKTAY ESMER, MUHAMMED BATUR, ERBİL SEVEN, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Glokom Katarakt, 2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

23.    Effect of Anterıor and Posterıor Capsular Polıshıng on the Rate of Posterıor Capsule Opacıfıcatıon
ALİ KURT, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADEM GÜL, KEMAL TÜRKYILMAZ, SAİT NAFİZ MUTLU, Yayın Yeri: British Journal of Medicine and Medical Research, 2016
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.9734/BJMMR/2016/27704 

24.    Is Childhood Ocular Trauma More Often in Families with Low Socio economic Level
ALİ KURT, ADEM GÜL, İRFAN UZUN, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, HALİL İBRAHİM YENER, Yayın Yeri: British Journal of Medicine and Medical Research, 2016
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.9734/BJMMR/2016/27808 

25.    Argon Green Laser for Valsalva Retinopathy Treatment and Long term Follow up of the Internal Limiting Membrane Changes in Optical Coherence Tomography
Tırhış Hakan,İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR,PELİN YILMAZBAŞ,ANAYOL MUSTAFA ALPARSLAN,Mehmet Ali Şekeroğlu , Yayın Yeri: Korean J Ophthalmol , 2015
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Medline, Google scholar, Scopus, CrossRe...)   Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.3341/kjo.2015.29.6.437 

26.    Comparing biometry in normal eyes of children with unilateral cataract corneal disease to age matched controls
ADEM GÜL, ADNAN ÇİNAL, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR, ADİL KILIÇ, Yayın Yeri: Nepalese Journal of Ophthalmology, 2015
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.3126/nepjoph.v7i2.14959 

27.    Ocular biometry and central corneal thickness in children a hospital based study
ADEM GÜL, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADNAN ÇİNAL, TEKİN YAŞAR, ADİL KILIÇ, Yayın Yeri: Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.5935/0004-2749.20140039 

28.    Glaucoma caused by isolated microspherophakia A long story
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Indian Journal of Ophthalmology, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.4103/0301-4738.146738 

29.    Intracameral steroids versus subconjunctival and systemic steroids prevention of postoperative inflammation in cataract with anterior uveitis
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup   https://dx.doi.org/10.1016/j.jcrs.2013.11.004. 

30.    The Effectiveness of Postoperative Early Ostium Cleaning in Transcanalicular Diode Laser Assisted Dacryocystorhinostomy
HALİL İBRAHİM YENER, ADEM GÜL, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUAMMER ÖZÇİMEN, Yayın Yeri: Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale    https://dx.doi.org/10.1097/IOP.0000000000000137 

31.    Nörofibromatozisli bir olguda menenjioma bağlı komplet okülomotor sinir felci
ADEM GÜL, BURHAN ORAL GÜDÜ, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADİL KILIÇ, ADNAN ÇİNAL, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2014
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Medical Journal Links (MedJoL), Türkiye ...)   Vaka Takdimi

32.    The central retinal artery occlusion in the right eye followed by a branch retinal artery occlusion in the left eye four days later
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ZELİHA ÇAĞLAR, ADEM GÜL, Yayın Yeri: Indian Journal of Ophthalmology, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.4103/0301-4738.119331 

33.    Sekonder Göz İçi Lensi İmplantasyonları
MUHAMMED BATUR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADNAN ÇİNAL, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2013
Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (Medical Journal Links (MedJoL), Türkiye ...)   Özgün Makale

34.    Erken evre topikal anestezik kötüye kullanım keratopatisi ve alternatif tedavisi Türkiye deki son mevzuat hakkında bilgilendirme
ALİ KURT, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, KEMAL TÜRKYILMAZ, MUTLU SAİD, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Medical Journal Links (MedJoL), Türkiye ...)   Vaka Takdimi

35.    Glokom Tedavisinde İrise Yönelik Lazer Uygulamaları
DOĞAN CEYHAN, TEKİN YAŞAR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2013
Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale   https://dx.doi.org/10.4274/tjo.43.30085 

36.    Response to Abtahi et al s Letter
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Editöre Mektup   https://dx.doi.org/10.1089/jop.2012.0036 

37.    Topiramate Induced Bilateral Angle Closure Glaucoma Low Dosage in a Short Time
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR,doğan ceyhan , Yayın Yeri: Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics , 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   
https://dx.doi.org/10.1089/jop.2011.0161 

38.    Mukosele bağlı gelişen tek taraflı bir proptozis olgusu
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, YILDIZ AYDIN, TEKİN YAŞAR, ADNAN ÇİNAL, AHMET DEMİROK, Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi, 2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

39.    Yüksek Göz içi Basınca Sahip Gözlerde Goldman Aplanasyon Tonometresi Dijital Kontakt Tonometre ve Tonopenin Karşılaştırılması ve Sentral Korneal Kalınlığın Ölçüm Sonuçlarına Etkisi
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUSTAFA NAFİZ KARPUZOĞLU, MUHAMMED BATUR, DOĞAN CEYHAN, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Glokom Katarakt Dergisi, 2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

40.    Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında erken ve geç yaşlarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçları
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUHAMMED BATUR, TEKİN YAŞAR, ADNAN ÇİNAL, Yayın Yeri: Türk Pediatri Arşivi, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.4274/tpa.45.359 

41.    Penetran korneal travma sonrası korneası suture edilmeden iyileşmiş olgularda travmatik katarakt cerrahisi sonuçları
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, YENER HALİL İBRAHİM, ADEM GÜL, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.4274/tod.40.222 

42.    Van ve Yöresinde Delici Göz Yaralanmaları Sonrası Endoftalmi Görülme Sıklığı
ADEM GÜL, TEKİN YAŞAR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ESMER OKTAY, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.4274/tjo.40.359 

43.    Hastalığının Farkında Olmayan Terminal Evre Steroide Bağlı Glokom Olgusu
ERBİL SEVEN, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, TEKİN YAŞAR, Yayın Yeri: Glokom Katarakt Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

44.    Katarakt cerrahisi sonrası kapsüler fibrozis ve göz içi lens dislokasyonu gelişen bir olgunun tedavisi
TEKİN YAŞAR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, MUHAMMED BATUR, Yayın Yeri: Glokom Katarakt Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

45.    Katarakt Cerrahisi Geçiren Gözlerde Retina Dekolmanı Sıklığı
TEKİN YAŞAR, ADEM GÜL, ERBİL SEVEN, YİĞİT MEHMET SIDDIK, MUHAMMED BATUR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

46.    Oftalmik Cerrahide Lokal Enjeksiyon Anestezileri
TEKİN YAŞAR, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, Yayın Yeri: Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2009
Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Derleme Makale

47.    Penetran Göz Yaralanması Sonrasında Ön Kamarada Saptanan Kirpikler
ADİL KILIÇ, GÜLAY BULUT, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADEM GÜL, ADNAN ÇİNAL, Yayın Yeri: MN Oftalmoloji, 2009
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

48.    Pupillary Reconstruction Surgery
ADİL KILIÇ, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADEM GÜL, ADNAN ÇİNAL, Yayın Yeri: Glokom Katarakt Dergisi, 2009
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Vaka Takdimi

49.    Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR,ADNAN ÇİNAL,TEKİN YAŞAR,AHMET DEMİROK , Yayın Yeri: Ege Tıp Dergisi , 2009
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

50.    Bilateral Optic Atrophy Related to Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADNAN ÇİNAL, SERHAT AVCU, Yayın Yeri: Neuro-Ophthalmology, 2008
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi   https://dx.doi.org/10.1080/01658100802275017 

51.    Geç dönem travmatik olmayan çocukluk çağı kataraktlarında cerrahi sonuçlarımız
ADİL KILIÇ, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADNAN ÇİNAL, TEKİN YAŞAR, AHMET DEMİROK, Yayın Yeri: Tıp Araştırmaları Dergisi, 2008
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Tübitak-Ulakbim Türk Tıp Dizini)   Özgün Makale

52.    Su Çiçeğine Sekonder Gelisen Preseptal Sellülit
İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADİL KILIÇ,halil İbrahim yener,ADNAN ÇİNAL,AHMET DEMİROK , Yayın Yeri: MN Oftalmoloji Dergisi , 2008
Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi

53.    Yetişkinlerde travmatik katarakt cerrahisi sonuçlarımız
ADİL KILIÇ, İSMAİL ÇAĞATAY ÇAĞLAR, ADNAN ÇİNAL, TEKİN YAŞAR, AHMET DEMİROK, ADEM GÜL, Yayın Yeri: Tıp Araştırmaları Dergisi, 2007
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Tübitak-Ulakbim Türk Tıp Dizini)   Özgün Makale