Prof. Dr. Aygen Çelik

Jinekolojik Endoskopi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Pelvik Taban Cerrahisi

Tıbbi İlgi Alanları: Genel Jinekoloji, Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Laparoskopi ve Histereskopi, Gebelik Takibi, Yüksek Riskli Gebelik, Endometriozis, Menopoz, Adolesan Jinekoloji, Genital Estetik

Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi (1998)

1.    Voice and speech changes in various phases of menstrual cycle
Çelik Ö, Çelik A, Ateşpare A, Boyacı Z, Çelebi S, Gündüz T, Aksungar FB, , Yayın Yeri: Journal of Voice, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

2.    Effects of Spirulina on Cyclophosphamide Induced Ovarian Toxicity in Rats Biochemical and Histomorphometric Evaluation of the Ovary
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Biochemistry research, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3.    Serviko vajinal pap smear taramasında trichomonas vaginalis candida ve gardnerella vaginalis sıklığının yaşa göre değerlendirilmesi
R Atılgan, A Boztosun, A Çelik, R Özercan, Yayın Yeri: Fırat tıp dergisi, 2013
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

4.    Tek Umbilikal arterli fetuslarda yapısal anomalilerin sıklığı
. R Atılgan, A Boztosun, A Çelik, R Özercan, Yayın Yeri: FÜ Sağ. Bil. Dergisi. , 2013
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

5.    Examination of the effect of melatonin use in pomeroy method of tubal ligation on ovarian histology in rats
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Clin and Experimental Obstetric & Gynecology, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

6.    Comparison of diclophenac sodiımwith indomethacin suppositories for mediolateral episiotomies
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Clin and Experimental Obstetric & Gynecology, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

7.    Evaluation of cervical cytological abnormnalities in Turkısh population
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Indian J Pathol Microbiol, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

8.     Comparison of conventional and liquid based cytology Financial aspect is it really worth
E.İlter, A.Midi, B.Haliloğlu, A.Çelik, N.Yener, İ.Ulu, S.Bozkurt, Ü.Özekici , Yayın Yeri: Turk J Med Sci , 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

9.     Comparison of conventional and liquid based cytology Financial aspect is it really worth
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Turk J Med Sci, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

10.     Fluid intake and voiding parameters in asymptomatic Turkish Women
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Int Urogyn Journal, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale   
https://dx.doi.org/10.1007/s00192-012-1776-1 

11.     Plasma cell vulvitis A vulvar itching dilemma
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2012
Ulusal Hakemli SCI-Expanded   Özgün Makale

12.     E sapmaz Çelik A Sağ mediolateral epizyotomi vakalarında ağrı kesici olarak tenoksikam ile parasetamolün karşılaştırılması
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Fırat tıp dergisi, 2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

13.     k Placental transfer of total ıgg and ıgg subclasses ın a turkısh populatıon lıvıng ın eastern anatolıa
H. Akbulut, I Celik, A Celik, Yayın Yeri: NOBEL MEDICUS, , 2012
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

14.     Anterior cystic hygroma with normal karyotype
A Çelik, E İlter, B Haliloğlu, T Gündüz,İ Ulu, HS Bozkurt, Ü Özekici. , Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

15.    400 g Oral and Vaginal Misoprostol Comparison Before Manual Vacuum Aspiration for Voluntary Termination of Pregnancy Before 10 Weeks Gestation
E.İlter, A.Çelik, T.Gündüz, B.Haliloğlu, M.Küçükaşcı, M.Benhabib, S.Bozkurt Ü. Özekici. , Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

16.    Unusual causes of adnexal masses in early reproductive period
E İlter, N Yener, A Çelik, T Gündüz, E Yücel, B Haliloğlu, A Midi, Ü Özekici. , Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

17.    Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Contraception, 2011
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

18.    Bone turnover and maternal 25 OH vitamin D3 levels during pregnancy and the postpartum period should routine vitamin D supplementation be increased in pregnant women
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. , 2011
Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

19.    Primary omental pregnancy case report
B Haliloglu, A Celik, E Ilter, M Küçükaşçı, N Yener, M Manukyan, S Bozkurt, Ü Özekici, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

20.    Proksimal tubal oklüzyon işleminin rat over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi Deneysel Araştırma
A Çelik, R Atılgan, B Haliloğlu, E İlter, T Gündüz, N Akpolat, E Sapmaz, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2011
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

21.    Negative correlation between D dimer and homocysteine levels during pregnancy and the postpartum period a prospective study
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: European Journal of Obstetrics & GynecologyAnd Reproductive Biology, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

22.     Knowledge of Pap Smear Test and Human Papillomavirus Acceptance of HPV Vaccination to Themselves and Their Daughters in an Islamic Society
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: International Journal of Gynecological Cancer, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

23.    Gossypiboma A lesson to learn
E.İlter, M. N. Manukyan, B.Haliloğlu, A.Çelik, S.Özden. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

24.    Laparoscopic surgery of interstitial cornual pregnancy a case report
Z Günenç, B Bingöl, A Çelik, S Bozkurt, Ü Özekici, Yayın Yeri: J Turkish German Gynecol Assoc. , 2010
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

25.    Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi
B.Haliloğlu, A.Çelik, E.İlter, T.Gündüz, S.Bozkurt, Ü.Özekici, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, , 2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

26.     Serviks kanserinde radyolojik görüntüleme
N Tasalı, R Çubuk, A Midi, A Çelik, L Çelik, Ş Güney. , Yayın Yeri: Konuralp Tıp Dergisi, 2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

27.     A rare cause of virilization of females Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency
E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, G. Ercan, E. Yücel, S. Bozkurt, Ü. Özekici. , Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal . , 2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

28.     Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği
E.İlter, B.Haliloğlu, A.Çelik, F.Temelli, S.Özden, Yayın Yeri: Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

29.     Gebelerde Hepatit B Ve Hepatit C Seropozitifliği Oranları 2009 19 1 34 37
R Atılgan, B Kavak, A Çelik. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

30.     Unilateral konjenital kısa femur
R. Atılgan, S. Kavak, E Kavak, A Çelik, A Yavuz , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik , 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

31.     Ratlarda tubal segmental eksizyonun over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi Deneysel Çalışma
R Atılgan, B Kavak, A Çelik, E Sapmaz, N Akpolat, A Boztosun. , Yayın Yeri:  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

32.     Ratlarda tüp ligasyonu için unipolar koter ile bipolar koter kullanımının over histopatolojisi üzerine etkililerinin karşılaştırılması Deneysel çalışma
R Atılgan, A Çelik, E Sapmaz, A Boztosun, B Kavak, N Akpolat, F Hanay. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

33.     RIA kullanımının genital flora üzerine etkisi kültür sonuçlarının smear sonuçlarıyla karşılaştırılması
F.Temelli, A.Midi, A.Çelik, B.Haliloğlu, E.İlter, A. Eren. , Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2009
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

34.     Doğal ve cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüsüne etkisi
B Haliloğlu, F B Aksungar, A Çelik, E İlter, F T Akın, Ü Özekici. , Yayın Yeri:  Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2008
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

35.     Presentation of a device used by elderly women with prolapse in eastern part ofTurkey
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Maturitas, 2006
Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

36.     Preeklampsi vakalarında neopterin ve TNF Alfa düzeylerinin incelenmesi
E Sapmaz, V Bulut, A Çelik, H Akbulut, N İlhan, F Hanay. , Yayın Yeri: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) , 2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

37.     Missed abortus vakalarında IL 6 Ve CRP düzeylerinin incelenmesi
E Sapmaz, V Bulut, A Çelik, F İlhan, F Hanay. , Yayın Yeri: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) , 2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

38.     HSG işleminin over yüzey epiteli üzerine etkisinin incelenmesi Deneysel çalışma
E Sapmaz, N Akpolat, A Çelik, T Sapmaz, Ş Pala, F Hanay. , Yayın Yeri:  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (Uzmanlık Sonrası Eğitim Ve Güncel Gelişmeler ) , 2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

39.     Preeklampsi vakalarında nötrofil İnterlökin 8 ve prokalsitonin düzeylerinin incelenmesi
E Sapmaz, V Bulut, A Çelik, H Akbulut, F İlhan, F Hanay, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

40.     Preeklampsi olgularında İnterlökin 6 CRP nötrofil ve platelet düzeylerinin incelenmesi
E Sapmaz, A Çelik, V Bulut, F İlhan, F Hanay. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2006
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

41.     Oxidant antioxidant system changes relative to placental umbilical pathology in preeclampsia patients
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: Hypertens Pregnancy, 2005
Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

42.     Unilateral total salpenjektominin over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi Deneysel Çalışma
R Atılgan, A Çelik, E Sapmaz, N Akpolat, Z Özcan, Ş Pala, F Hanay, T Y Sapmaz. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2005
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

43.     A Çelik A Ayar E Sapmaz Oksitosin ile kasılan izole insan miyometriyumunda COX 2 selektif inhibitör valdecoxibin etkisinin incelenmesi
A Çelik, A Ayar, E Sapmaz. , Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik, 2005
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

44.     Pomeroy usulü tüp ligasyonunun over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi Deneysel çalışma
R Atılgan, A Çelik, E Sapmaz, N Akpolat, Z Özcan, B Kavak, F Şahin, T Yücebilgiç. , Yayın Yeri: Türk Fertilite Dergisi, 2005
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

45.     mmün Trombositopenik Purpura Tanısının Prenatal Dönemde Konduğu Bir Gebede Yapılan Acil Sezaryen Olgusunun Sunumu
A Çelik, M Şimşek, B Kavak, E Kavak, A Yavuz, M Nalbant. İ, Yayın Yeri:  Demet Sağlık Dergisi, 2005
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale

46.     Rat endometriumunda kimyasal ablasyon için trikloroasetik asit kullanımının incelenmesi
E Sapmaz, N Akpolat, B Gürateş, A Çelik, R Atılgan, Yayın Yeri: Türk Fertilite Dergisi, , 2004    
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

47.     Açıklanamayan İnfertilite Vakalarında HSG de Kullanılan Ajanların Fertilite Üzerine Etkileri
E Sapmaz, M Şimşek, B Gürateş, S Kumru, H Çelik, A Çelik, Z Özcan. , Yayın Yeri: Fırat Tıp Dergisi, 2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

48.     Tubal ektopik gebelikte koryokarsinom
H Çelik, A Karaoğlu, E Sapmaz, B Gürateş, B Çobanoğlu, C Parmaksız, Altıngül A, S Ünal. , Yayın Yeri: Türk Jinekoloji Onkoloji Dergisi, 2004
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

49.     Effect of intravaginal misoprostol use on uterine artery blood flow in patients
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: FERTİL STERİL, 2003
Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

50.     Bilateral ascending uterine artery ligation vs tourniquet use for hemostasis in cesarean myomectomy A comparison
ÇELİK AYGEN, Yayın Yeri: J Reprod Med. , 2003
Ulusal Hakemli SSCI Özgün Makale

51.     Fraser Sendromu İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
H Çelik, H Akın, E Sapmaz, C Parmaksız, A Altıngül, N Akpolat, H Yekeler. , Yayın Yeri: Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

52.     Endometrial polip tedavisinde Winter polip forsepsi ile birlikte dilatasyon küretaj kullanımı
E Sapmaz, H Çelik, N Akpolat, L Beytur, A Altungül. , Yayın Yeri: T Klin Jinekol Obst, 2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

53.     Ratlarda otolog ıntraperitoneal over transplantasyonunda antioksidan olarak melatonin ve oksitetrasiklin kullanıının karşılaştırılması
E Sapmaz, N İlhan, A Altungül, N Akpolat. , Yayın Yeri: T Klin Jinekol Obst, 2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

54.     D4 Plasenta invazyon anomalisi saptanan 6 olgunun retrospektif analizi
H Çelik, E Sapmaz, M Şimşek, N Tuğ, B Çobanoğlu, B Gürateş, A Altıngül. , Yayın Yeri: T Klin Jinekol Obst. , 2002
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

55.     Ratlarda otolog subkutan over transplantasyonunda antioksidan olarak vitamin C ve vitamin E kullanımının etkisinin incelenmesi
E Sapmaz, N İlhan, A Altungül, N Akpolat. , Yayın Yeri:  Türk Fertilite Dergisi, 2002
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

56.     Servikal yetmezlik vakalarında acil ve elektif serklaj operasyonu t
E Sapmaz, H Çelik, A Altıngül.. , Yayın Yeri: T Klin Jinekol Obs, 2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

57.     H Çelik E Sapmaz A Altıngül Kliniğimizdeki servikal yetmezlik olgularına yaklaşım
H Çelik, E Sapmaz, A Altıngül. . , Yayın Yeri: O.M.Ü. Tıp Dergisi, 2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

58.     İnfantil polikistik böbrek hastalığı
H Çelik, E Sapmaz, E Gözeri, L Beytur, A Altıngül. , Yayın Yeri: F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 2000
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale