Prof. Dr. Öner Çelik

Kulak Burun Boğaz

Tıbbi İlgi Alanları: Rinoplasti, Estetik Cerrahi, Endoskopik Sinüs, Baş ve Boyun Tümör Cerrahisi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 1999

1.    Mucociliary transport and histopathological changes in rotation flaps of the nasal mucosa
Ateşpare Altay, Ustündağ Emre, Dalçık Hakkı, Celik Öner, Yayın Yeri: Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

2.    Acoustic perceptual and aerodynamic voice evaluation in an obese population
Celebi Şaban, Yelken Kürşat, Develioglu Ömer, Topak Murat, Çelik Öner, Ipek HD, Kulekci Mehmet. , Yayın Yeri: J Laryngol Otol, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

3.    Voice and speech changes in various phases of menstrual cycle
Çelik Öner, Çelik Aygen, Ateşpare Altay, Boyacı Zerrin, Çelebi Şaban, Gündüz Tonguç, Aksungar Fehime, Yelken Kürşat. , Yayın Yeri: J Voice, 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

4.    Does cooling the tonsillar fossae during thermal welding tonsillectomy have an effect on postoperative pain and healing
Karaca Çiğdem Tepe, Celebi Şaban, Oysu Çağatay, Çelik Öner. , Yayın Yeri: Eur Arch Otorhinolaryngol. , 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

5.    Burkitt lenfoma benzeri nodüler diffüz atipik lenfoid infiltrasyon olgu sunumu
Çelik Öner, Boyacı Zerrin, Ateşpare Altay, Kara Hakan, Vural Çetin. , Yayın Yeri: Jarem, 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf dizini)   Özgün Makale

6.    Termal welding tonsillektomi ile klasik soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparemetrik karşılaştırılması
Çelebi Şaban, Çelik Öner, Karaca Çiğdem Tepe, Yayın Yeri: J med updates, 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf dizini)   Özgün Makale

7.    Bening paroksismal pozisyonel vertigonun çevresel ve iklimsel faktörler ile İlişkisi
Çağlar Erdem, Çelebi Çelebi, Karaca Çğdem Tepe, Çelik Öner. , Yayın Yeri: Turkish Archives of Otolaryngology, 2013
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (türkiye atıf dizini)   Özgün Makale

8.    Conservative costal cartilage harvest for revision septorhinoplasty
Boyacı Zerrin, Çelik Öner, Ateşpare Altay, Koca Öncel. , Yayın Yeri: J Craniofac Surg, 2013
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale

9.    The effect of duration of merocel in glove finger with tetracaine solution on septoplasty morbidity
Çelik Öner, Boyacı Zerrin, Ateşpare Altay, Develioğlu Ömer, Karaca Çiğdem Tepe, Çağlar Erdem, Vural Çetin. , Yayın Yeri: J Craniofac Surg. , 2013
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale

10.    Efficacy of dexpanthenol for pediatric post tonsillectomy pain and wound healing
Celebi Şaban, Karaca Çiğdem Tepe, Yelken Kürşat, Çelik Öner, Yayın Yeri: Ann Otol Rhinol Laryngol, 2013
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale

11.    Sfenokoanal polip Olgu sunumu
Çelik Öner, Boyacı Zerrin, Ateşpare Altay, Kara Hakan, Koca Öncel. , Yayın Yeri:  Maltepe Tıp Dergisi, 2013
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

12.    Septorhinoplasty with spreader grafts enhances perceived voice quality without affecting acoustic characteristics
Çelik Öner, Boyaci Zerrin, Yelken Kürşat, Atespare Altay, Celebi Saban, Koca Öncel, Yayın Yeri: J Voice, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

13.    Burun tamponun hayatı tehdit eden bir komplikasyonu
Çelebi Şaban, Karaca Çiğdem Tepe, Çelik Öner. , Yayın Yeri: Haseki Tıp Bülteni, 2012
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (türk tıp dizini)   Özgün Makale

14.    Endoscopic orbital decompression of an isolated medial orbital wall fracture a case report
Gultekin Erdoğaan, Ciftci Zafer, Develioglu Ömer, Çelik Öner, Yener Murat, Yayın Yeri: Ear Nose Throat J, 2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

15.    Sadece sütürleme yöntemiyle elde ettiğimiz otoplasti sonuçlarımız
Celebi Şaban, Çelik Öner, Karaca Çiğdem Tepe, Yayın Yeri: Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp dergisi, 2011
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (türkiye atıf dizini)   Özgün Makale

16.    Thermal welding vs cold knife tonsillectomy A comparison of voice and speech
Celebi Şaban, Yelken Kürşat, Çelik Öner, Taskin Ümit, Topak Murat, Yayın Yeri: Int J Pediatr Otorhinolaryngol. , 2011
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale

17.    Nazal polipozis ve sinüzitin eşlik ettiği nadir görülen aktinomikoz olgu sunumu
Çiftçi Zafer, Cakır DN, Işık A, Çelik Öner, Gultekin Erdoğan. , Yayın Yeri: Maltepe tıp dergisi, 2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

18.    Mastoid kavitede yabancı cisim olgu sunumu
Çiftçi Zafer, Çiftçi Halide, Develioğlu Ömer, Çelik Öner. , Yayın Yeri: Maltepe tıp dergisi, 2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

19.    Periyodik ateş aftöz stomatit farenjit ve servikal adenit PFAPA sendromlu bir olgu Tonsillektominin tedavideki etkinliği
Çelik Öner, Boyacı Zerrin, Koca Öncel, Kara Hakan, Yayın Yeri: Maltepe Tıp Dergisi, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

20.    Effects of the acute exposure to the electromagnetic field of mobile phones on human auditory brainstem responses
Oysu Çağatay, Topak Murat, Çelik Öne, Yilmaz Hüseyin Baki, Sahin Aslı. , Yayın Yeri: Eur Arch Otorhinolaryngol. , 2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

21.    Sekretuar otitis mediada otoinflasyon tedavisi
Külekçi Mehmet, Develioğlu Ömer, Avcı Suat, Çelik Öner, Yayın Yeri: KBB POSTASI, 2003
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk tıp dizini)   Özgün Makale

22.    İdiopatik fasyal paralizide elektronöronografinin prognostik değeri
Kara Neslihan, Oysıu Çağatay, Topak Murat, Çelik Öner, Küekçi Mehmet, Yayın Yeri: Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2003
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk tıp dizini)   Özgün Makale

23.    Brankial yarık anomalileri
Topak Murat, Develioğlu Ömer, Garça Fatih, Çelik Öner, Yayın Yeri: KBB POSTASI, 2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale