Prof. Dr. Oğuzhan Okutan

Göğüs Hastalıkları

Tıbbi İlgi Alanları: İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İdiyopatik Pulmoner Fibrozis, Akciğer Sertleşmesi, Sarkoidoz, İlaç Akciğeri, Romatizmal Hastalıkların Akciğer Tutulumu, vb.), Akciğer Kanseri, Bronkoskopi, Obstrüktif Hava Yolu Hastalıkları (KOAH, Astım Vb), Solunum Yolu Enfeksiyonları, Pulmoner Emboli, Bronşiektazi, Tüberküloz, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Sigara Bırakma Tedavisi