Dr. Öğr. Üyesi Ayça Sözen

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tıbbi İlgi Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Aşılama, Solunum Yolu Hastalıkları, Çocukluk Çağı Enfeksiyonları

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012