Prof. Dr. Sebla Gökçe

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Tıbbi İlgi Alanları: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Nörogelişimsel Bozukluklar, Duygudurum Bozuklukları, Aile Terapileri, Bilişsel Terapiler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi / 2011

1.    Association Between Age of Beginning Primary School andAttention Deficit Hyperactivity Disorder
SEBLA GÖKÇE, Yankı Yazgan, AYŞE BURCU ERDOĞDU, ESENGÜL KAYAN, Canan Yusufoğlu, GRESA ÇARKAXHIU BULUT, Herdem Aslan Genç, Ceyda Dedeoğlu, Seçil Demirhan, Arzu Sancak, Gökçe Elif Sarıdoğan, Yayın Yeri: JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS, 2017
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

2.    Empathy and Facial Expression Recognition in Children With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Effects of Stimulant Medication on Empathic Skills in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
FUNDA GÜMÜŞTAŞ, İBRAHİM YILMAZ, YASEMİN YULAF, SEBLA GÖKÇE, OSMAN TALAT SABUNCUOĞLU, Yayın Yeri: Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2017
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1089/cap.2016.0052 

3.    Disrupted latent decision processes in medication-free pediatric OCD patients
CEYLA ERHAN, GRESA ÇARKAXHIU BULUT, SEBLA GÖKÇE, DURU ÖZBAŞ, ESİN TURKAKIN, ONUR BURAK DURSUN, YANKI YAZGAN, FUAT BALCI, Yayın Yeri: Journal of Affective Disorders, 2017
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2016.09.011 

4.    Factors Related to Diagnostic Persistence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Turkish Children and Adolescents
AYŞE BURCU AYAZ, MUHAMMED AYAZ, SEBLA GÖKÇE, ŞAZİYE SENEM BAŞGÜL, Yayın Yeri: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.3109/13651501.2016.1166513 

5.    Psychometric Properties of the DY BOCS in a Turkish Sample of Children and Adolescents
AYŞEGÜL SELCEN GÜLER, MARIA CONCEICAO do RASARIO, AYŞE BURCU AYAZ, SEBLA GÖKÇE, YASEMİN YULAF, SENEM BAŞGÜL, ÖZLEM ÖZCAN, KORAY KARABEKİROĞLU, KERİM MÜNİR, LÜTFULLAH BEŞİROĞLU, YANKI YAZGAN, Yayın Yeri: Comprehensive Psychiatry, 2016
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.09.007 

6.    The Interaction Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Anxiety Symptoms
SEBLA GÖKÇE, AYŞE BURCU AYAZ, AYŞE RODOPMAN ARMAN, ESENGÜL KAYAN, Yayın Yeri: Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2015
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...)   Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.5350/DAJPN2015280202 

7.    Oxytocin System Social Function Impacts in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AYŞE BURCU AYAZ, MUTLU KARKUCAK, MUHAMMED AYAZ, SEBLA GÖKÇE, ESENGÜL KAYAN, ELİF EROL GÜLER, BELMA DOĞAN GÜNGEN, TUĞBA DİDEM KUŞCU, GÖKHAN OCAKOĞLU, TAHSİN YAKUT, Yayın Yeri: American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 2015
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1002/ajmg.b.32343 

8.    Symptoms of Autism Spectrum Disorder in Subtypes of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AYŞE BURCU AYAZ, SEBLA GÖKÇE, FUNDA GÜMÜŞTAŞ, MUHAMMED AYAZ, Yayın Yeri: Journal of Intellectual & Developmental Disability, 2014
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

9.    Adıyaman İlinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Bir Yıllık Geriye Dönük İncelenmesi
FUNDA GÜMÜŞTAŞ, YASEMİN YULAF, SEBLA GÖKÇE, SEMA SAĞLAM, EMEL KOYUNCU KÜTÜK, Yayın Yeri: Cukurova Medical Journal, 2014
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...)   Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.17826/cutf.36075 

10.    Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları
MÜCAHİT ÖZTÜRK, SEBLA GÖKÇE, Yayın Yeri: Psikiyatride Güncel, 2014
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Google Scholar)   Derleme Makale

11.    Çocuk ve Ergenlerde Okul Reddi Davranışının Nedenlerinin İncelenmesi
FUNDA GÜMÜŞTAŞ, YASEMİN YULAF, SEBLA GÖKÇE, Yayın Yeri: Marmara Medical Journal, 2014
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.5472/MMJ.2013.03119.1 

12.    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Ebeveynleri ve Kardeşlerinde Psikopatoloji Psychopathology İn Parents And Siblings Of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
SEBLA GÖKÇE, AYŞE RODOPMAN ARMAN, SEMRA ULUSAN, Yayın Yeri: Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2013
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science-Emerging Sources Citation...)   Derleme Makale 
https://dx.doi.org/10.5350/DAJPN2013260110 

13.    Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk ve Ergenlerde Klinik Özellikler ve İntihar Girişimi ile İlişkili Risk Etmenleri
SEBLA GÖKÇE, AYŞE BURCU AYAZ, CANAN YUSUFOĞLU, AYŞE RODOPMAN ARMAN, Yayın Yeri: Marmara Medical Journal, 2013
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus)   Özgün Makale
https://dx.doi.org/10.5472/MMJ.2012.02518.1 

14.    Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu ve veya Davranım Bozukluğu Eşhastalanımı Olan ve Olmayan DEHB Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi
SEBLA GÖKÇE, AYŞE RODOPMAN ARMAN, FUNDA GÜMÜŞTAŞ, YASEMİN YULAF, ÖZLEM ÇAKICI, Yayın Yeri: Cukurova Medical Journal, 2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

15.    The Association of Music Preferences and Depressive Symptoms in High School Students A Community Based Study from Istanbul
ÖZALP EKİNCİ, YASİN BEZ, OSMAN SABUNCUOĞLU, MERAL BERKEM, ELİF AKIN, SEBLA GÖKÇE, Yayın Yeri: Psychology of Music, 2012
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1177/0305735612440614 

16.    Ergenlerde Arkadaş Ölümü Sonrası Travma Belirtileri ve İlişkili Etmenler
AYŞE BURCU AYAZ, SEBLA GÖKÇE, MUHAMMED AYAZ, Yayın Yeri: Klinik Psikiyatri, 2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

17.    Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenilirliği
NEŞE PERDAHLI FİŞ, AYŞE ARMAN, PINAR AY, AHMET TOPUZOĞLU, AYŞEGÜL SELCEN GÜLER, SEBLA GÖKÇE, REFİKA ERSU, MERAL BERKEM, Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

18.    Relation Between Early Maladaptive Schemas of Adolescents and Depressive Disorder
SEBLA GÖKÇE, ARZU ÖNAL SÖNMEZ, CANAN YUSUFOĞLU, YASEMİN YULAF, İBRAHIM ADAK, Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.5455/apd.238486 

19.    Association Between Age of Beginning Primary School and Attention Deficit Hyperactivity Disorder
SEBLA GÖKÇE, YANKI YAZGAN, AYŞE BURCU AYAZ, ESENGÜL KAYAN, CANAN YUSUFOĞLU, GRESA ÇARKAXHIU BULUT, ASLAN GENÇ H,CEYDA DEDEOĞLU, SEÇİL DEMİRHAN, ARZU SANCAK, GÖKÇE ELİF SARIDOĞAN, Yayın Yeri: Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1097/DBP.0000000000000370 

20.    Effect of gender differences on impulsivity in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder
SEBLA GÖKÇE, CANAN YUSUFOĞLU, ELİF AKIN, MUHAMMED AYAZ, Yayın Yeri: Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.5455/apd.247542 

21.    Disrupted Latent Decision Processes in Medication Free Pediatric OCD Patients
CEYLA ERHAN, GRESA CARKAXHIU BULUT, SEBLA GÖKÇE, DURU ÖZBAŞ, ESİN TÜRKAKIN, ONUR BURAK DURSUN, YANKI YAZGAN, FUAT BALCI, Yayın Yeri: Journal of Affective Disorders
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale 
https://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2016.09.011