Op. Dr. Caner Sarıkaya

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Tıbbi İlgi Alanları: Beyin Tümörleri Cerrahisi, Hipofiz Tümörleri Cerrahisi, Kafa Tabanı Cerrahisi, Beyin Damar Hastalıkları (Anevrizma & Arteriovenöz Malformasyon), Yetişkin ve Pediatrik Hidrosefali, Şant Ameliyatları, Thirt Ventrikülostomi, Beyincik Sarkması & Chari Cerrahi Tedavisi, Kranioplasti (3D titanyum, Otojen Greft, Sentetik Greft), Omurga-Omurilik Tümörleri, Osteoporotik & Metastatik Omurgada Vertebra Güçlendirme (Vertebroplasti, Kifoplasti), Metastatik Omurga Tümörleri, Endoskopik Bel Fıtığı Tedavisi, Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi & Transforaminal Enjeksiyon & Faset Eklem Enjeksiyonu, Mikrocerrahi ile Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı Tedavisi, Omurga Kanal Darlığı & Dejeneratif, Omurga Hastalıkları, Kranial & Spinal Travmalar, Ağrı pili (SCS) uygulamaları

Maltepe Üniversitesi Hastanesi / 2009-2015
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Asistan Doktor / 2016-2022
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mikro-endonöroşirürji nöroanatomi Eğitimi Araştırma / 2019-2020
Laboratuvarında Necmettin Tanrıöver Fellow

SCI- SCI/EXP Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Ebru Tarıkçı Kılıç, Necmi Onur Tastan, Caner Sarıkaya, Sait Naderi. The application of an
enhanced recovery after spine surgery to lumbar instrumentation. Turkish neurosurgery
30(5):707-713, 2020. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.28828-19.
2. Kilic ET, Tastan NO, Sarikaya C, Naderi S. The Application of an Enhanced
Recovery After Surgery to Spine Instrumentation. Turk Neurosurg. 2020;30(5):707-
713. doi:10.5137/1019-5149.JTN.28828-19.1
3. Acute Neurological Deterioration in Mobile Spinal Schwannoma. Caner Sarıkaya, Eyüp Varol,
Yunus Emre Çakıcı, Sait Naderi. World Neurosurgery
4. Mustafa Umut Etli, Caner Sarıkaya, Mehmet Resid Onen, Sait Naderi, Spinal
Hemangioblastomas and Neuropathic Pain,World Neurosurgery,2021, ISSN 1878-8750,
5. Onen MR, Yüvrük E, Sarikaya C, Naderi S. Pediatric age, posterior fossa meningioma.
Neurosciences (Riyadh). 2021 Apr;26(2):212-215. doi: 10.17712/nsj.2021.2.20200151. PMID:
33814376.
6. Bünül SD, Sarıkaya CE, Öztürk O, Sarıkaya C. A brief case series of radiation associated
myelopathy. Neurosciences (Riyadh). 2021;26(4):392-395. doi:10.17712/nsj.2021.4.20210071
7. Ramazanoğlu AF, Aydın SO, Etli MU, Sarıkaya C, Varol E, Naderi S. Role of Spinal Instability
Neoplastic Score in Management of Spinal Plasmacytoma. World Neurosurg. 2022
May;161:e303-e307. doi: 10.1016/j.wneu.2022.02.008. Epub 2022 Feb 5. PMID: 35134578.
8. SURGICAL TREATMENT OF SPINAL ARACHNOID CYSTS: CYST EXCISION OR FENESTRATION?
Ali Fatih Ramazanoğlu, Caner Sarıkaya, Eyüp Varol, Serdar Onur Aydın, Mustafa Umut Etli,
Furkan Avcı, Sait Naderi, Date Accepted: Mar 15, 2022, DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.37597-22.2
9. Management of Spinal Lymphomas: Spinal Instability Assessment Using the Spinal Instability
Neoplastic Score and a Proposed Treatment Algorithm Ali Fatih Ramazanoğlu, Mustafa Umut
Etli, Caner Sarıkaya, Mehmet Reşid Önen, Ali Hakan Kaya, Sait Naderi, Date Accepted: Nov 22,
2021, DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.35770-21.2
10. Sarıkaya C, Ramazanoğlu AF, Yaltırık CK, Etli MU, Önen MR, Naderi S. Short-Term Results of
Simpson Grade 2 Resection in Spinal Meningiomas. World Neurosurg. 2023 Mar;171:e792-e795.
doi: 10.1016/j.wneu.2022.12.115. Epub 2022 Dec 30. PMID: 36587895.
11. Aydın SO, Etli MU, Sarikaya C, Köylü RC, Varol E, Ramazanoğlu AF, Kayalar AE, Şerifoğlu L,
Yaltirik K, Naderi S. Spinal Schwannomas: A Proposal for a New Classification to Aid Surgical
Planning. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2023 Mar 13. doi: 10.1055/a-2053-2901. Epub
ahead of print. PMID: 36914156

SCI ve SCI-EXP Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar
1. Ali Fatih Ramazanoğlu, Caner Sarıkaya, Mehmet Reşid Önen, Sait Naderi. Servikal Intradural
İntramedüller Epandimoma Cerrahisinde Gelişen Kanamada Trombinli Hemostatik Jelatin
Matriks (Floseal®) Kullanımı. Türkiye Klinikleri Gold 3: 17-19, 2018
2. Mehmet Reşid Önen, Evren Yüvrük, Caner Sarıkaya, Sait Naderi. Atlantoaxial subluxation
in a patient with psoriatic arthritis: A case report. J Turk Spinal Surg 31: 254-256, 2020, DOI:
10.4274/jtss.galenos.2020.304

Uluslararası Kitaplarda Yayınlanan Kitap Bölümü
1. Sarıkaya C. Servikal Spine Traumas and Treatment, Editör Hülya Çiçek,March 2023, Lyon
2. Sarıkaya C. Thoracolumbar Spine Traumas and Treatment Editör Hülya Çiçek,March 2023,
Lyon

Türkçe Basılan Kitaplarda Yayınlanan Kitap Bölümleri
3. Sarıkaya C, Naderi S. Spinal ependimomlar. Naderi S, editör. Spinal İntradural Tümörler. 1.
Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.38-41.
4. Sarıkaya C, Naderi S. Omurilik tümörlerinde inimal invaziv yaklaşım. Naderi S, editör.
Spinal İntradural Tümörler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.63-6.
5. Sarıkaya C, Naderi S. Foraminal Yerleşimli ve Kum Saati Tümörlerin Çıkarımında kullanılan
Cerrahi Yöntem ve İpuçları 2022