Online Randevu

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Keskin KAPLAN

  • Doğum Yeri / Yılı : Trabzon, 1968
  • Mezuniyet : Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, 1994
  • Yabancı Dilleri : İngilizce
  • Tıbbi İlgi Alanları : Hipertansiyon; Hiperlipidemi; Kardiyovasküler Hastalıklar ve Koruma; Tamamlayıcı Tıp; Sağlık Danışmanlığı; Sağlık Eğitimi; İlaç ve Sağlık Sektörü Eğitimleri; Diyabet; Metabolik Sendrom; Geriatri; Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik

Uzmanlıklar

Aile Hekimliği Evde Sağlık

Tıbbi İlgi Alanları

Hipertansiyon; Hiperlipidemi; Kardiyovasküler Hastalıklar ve Koruma; Tamamlayıcı Tıp; Sağlık Danışmanlığı; Sağlık Eğitimi; İlaç ve Sağlık Sektörü Eğitimleri; Diyabet; Metabolik Sendrom; Geriatri; Birinci Basamakta Koruyucu Hekimlik

Eğitim

Tıp Doktoru - Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi - 1994
Aile Hekimliği Uzmanlığı:
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1997
Marmara Üniversitesi Marmara Tıp Fakültesi - 1999
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuledibi Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2000
T.C. S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul - 2001

Deneyim

İçerik Girilmemiş.

Sık Ziyaret Edilenler