إعلان

// Çocuk ve Ergen Psikiyatristimiz Sayın Sebla Gökçe profesör kadromuza katıldı. // Kasım ayı boyunca Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde tüm muayenelerimiz ücretsizdir. // Medikal Estetik Birimimiz hizmet vermeye başladı.

Boyun Fıtığı Nedir? Tedavi Nasıl Uygulanır?

Boyun Fıtığı Nedir? Tedavi Nasıl Uygulanır?

Boyunda 7 adet omur cismi bulunur. Yapıları itibariyle bir önceki bölümde anlatılan bel omurlarından tek farkları, daha küçük olmalarıdır. Her omurga arasında yastıkçık dediğimiz kıkırdaklar mevcuttur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak , omurga içinde seyreden omurilik veya kola dağılan sinirlere baskı yapması sonucu oluşan hastalığa “boyun fıtığı” denir. Hastada şiddetli bir boyun ağrısıyla birlikte kola yayılan ağrı, uyuşma mevcuttur. Zamanla yırtılan kıkırdak sinirlere baskı yaparsa kolda kuvvetsizlik, eğer omuriliğin kendisinede bası yaparsa tüm vücutta hareket kusurları ortaya çıkabilir. Hastalığın çok ileri dönemlerinde yatağa bağımlı hale gelen hastalara rastlanır.

Boyun Omurlarının Yapısı: 

Kafa tabanından itibaren 7 adet omur cisminden oluşur. Her omur cisminin ortasında , beynin devamı olan omurilik bulunur. Vücudun çeşitli yerlerinden beyne dönen duyular veya beyinden vücuda dağılan emirler omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sinirler de kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Omurgalar arası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı (anulus fibrosus) ve iç kısmı (nucleus pulposus ) bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın, daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken ve bel fıtığından başlıca fark, sadece sinirlere değil omuriliğin kendisinede baskı olması sonucu vücudun tamamında kısmi veya tam kuvvetsizlik oluşmasıdır. Omurilik ilk bel omuru hizasında sonlandığından ve alt bel omurları içinde sadece ayağa giden sinirler bulunduğundan , bel fıtığında belirli sinirin dağıldığı alanda felçler görülür.

Boyun Fıtığının Cerrahi Tedavisi, Servikal Mikrodiskektomi 

Cerrahi tedavinin amacı, omurilik ve sinir dokusuna olan basıyı kaldırmaktır. Böylece hastanın, ağrısının geçmesi, uyuşma-kuvvetsizlik gibi bulgulardan kurtulması sağlanır. Uygun zamanda ve tecrübeli ellerde yapılan bu girişimler çok iyi sonuç verir. Bu gün için kullanılan yegâne yöntem servikal mikrodiskektomidir. Bazı hastalarda mikrodiskektomi ile beraber, çıkartılan kıkırdağın yerine vücuttan alınan bir kemik veya sentetik protezler de uygulanır.

Servikal mikrodiskektomi’nin avantajları:

 Ameliyata bağlı doku hasarının, kan kaybının ve enfeksiyon riskinin en az olması. Mikroskop altında yırtılan kıkırdağın tam olarak çıkartılabilmesi, dolayısıyla fıtığın tekrar etmemesi Ameliyat sonrası ağrı ve hareket kısıtlamasının olmaması. Hastanın kısa sürede evine ve işine dönebilmesi.

Boyun Fıtığı Ameliyatında Pozitif Faktörler: 

  • Hastanın mevcut şikayet ve bulgularının çekilen MR ile uyumlu olması.
  • Omurilik veya sinir dokusunda kalıcı hasar oluşmadan cerrahi müdahale zamanlaması.
  • Diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin olmaması.
  • Ameliyattan sekonder kazanç dediğimiz, psikolojik beklentiler olmaması.
  • Ameliyat öncesi ve sonrası tedavi prensiplerinin hekim-hasta ilişkisi çerçevesinde, güvene dayalı olarak anlaşılması.
  • Cerrahın konu hakkındaki tecrübesi, gerektiğinde servikal füzyon dediğimiz kemik veya protez uygulamasını aynı seansta yapabilmesi.

اسأل الطبيب، تعرف