Prof. Dr. Erdin İlter

الأورام النسائية
التنظير النسائي
الطب الوظيفي النسائي
جراحة قاع الحوض
وأمراض النساء والتوليد

مجالات الاهتمام الطبي: أمراض النساء الورمية (سرطانات الجهاز التناسلي للمرأة)، سرطانات النساء، فيروس الورم الحليمي البشري، الجراحة الورمية (جراحة السرطان)، المنظارية، أمراض النساء العامة ومتابعة الحمل.

Hacettepe Faculty of Medicine (English) / 1999

1.    Evaluation of ultrasound-guided transversalis fascia plane block for postoperative analgesia in cesarean section: A prospective, randomized, controlled clinical trial
TALAT ERCAN ŞERİFSOY, SERKAN TULGAR, ONUR SELVİ, ÖZGÜR ŞENTÜRK, ERDİN İLTER, Berna Haliloglu Peker, ZELİHA ÖZER, Yayın Yeri: Journal of Clinical Anesthesia, 2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2019.06.025 

2.    Laparoscopic Sacrohysteropexy in a Woman at 12 Weeks' Gestation
BERNA HALİLOĞLU PEKER, ERDİN İLTER, HAKAN PEKER, AYGEN ÇELİK, ALİ GÜRSOY, ONUR GÜNALDI, Yayın Yeri: Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2018.01.035 

3.    HE4: really a novel biomarker for ovarian cancer?
erdal yücel, ERDİN İLTER, FEHİME AKSUNGAR, AYGEN ÇELİK, BERNA HALİLOĞLU PEKER, TALAT ERCAN ŞERİFSOY, serpil bozkurt, Yayın Yeri: eur j gynecol oncol, 2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

4.    Comparison of Conventional and Liquid based cytology do the diagnostic benefits outweigh the financial aspect
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Medical Sciences, 2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

5.    Effects of spirulina on cyclophosphamide induced ovarian toxicity in rats biochemical and histomorphometric evaluation of the ovary
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Biochem Res Int. , 2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

6.    Fluid intake and voiding parameters in asymptomatic Turkish Women
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: International Urogynecology Journal, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

7.    Plasma cell vulvitis A vulvar itching dilemma
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Indian Journal of Dermatology Venereology & Leprology, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

8.    Evaluation of cervical cytological abnormalities in Turkish population 2012 55 1 52 5
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Indian Journal of Pathology Microbiology, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

9.    Anterior Cystic Higroma With Normal Karyotype
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

10.    Unusual Causes of Adnexal Masses In Early Reproductive Period
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

11.    400 g Oral and Vaginal Misoprostol Comparison Before Manual Vacuum Aspiration for Voluntary Termination of Pregnancy Before 10 Weeks Gestation
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

12.    Bone turnover and maternal 25 OH vitamin D3 levels during pregnancy and the postpartum period should routine vitamin D supplementation be increased in pregnant women
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: European Journal of Obstetrics & Gynecology Reproductive Biology. , 2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

13.    Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Contraception. , 2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

14.    Xanthogranulomatous salpingitis as a rare pathologic aspect of chronic active pelvic inflammatory disease Indian Journal of Pathology Microbiology
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Indian Journal of Pathology Microbiology, 2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

15.    Primary Omental Pregnancy A Case Report 2011 21 299 301
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2011
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

16.    Proksimal tubal okluzyon işlleminin rat over histopatolojisi üzerine etkilerinin incelenmesi Deneysel calışma
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Maltepe Medical Journal, 2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

17.    Negative correlation between D dimer and homocysteine levels during pregnancy and the postpartum period a prospective study
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: European Journal of Obstetrics & Gynecology Reproductive Biology, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

18.    Relationship between bone mineral density bone turnover markers and homocysteine folate and vitamin B12 levels in postmenopausal women
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Archives of Gynecology and Obstetrics, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

19.    Women s Knowledge of Pap Smear Test and Human Papillomavirus Acceptance of HPV Vaccination to Themselves and Their Daughters in an Islamic Society
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  International Journal of Gynecological Cancer, 2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

20.    Gossypiboma A lesson to learn
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2010
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

21.    Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Maltepe Medical Journal, , 2010
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

22.    A rare cause of virilization of females Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2010
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

23.    Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2009
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

24.     RIA kullanımının genital flora üzerine etkisi kültür sonuçlarının smear sonuçlarıyla karşılaştırılması Effect of the intrauterine device using on genital flora comparing of the culture and smear results
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Maltepe Medical Journal, 2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

25.    Serotonin dilemma in postmenopausal women is it low or high
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Maturitas. , 2008
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

26.    Pure 46 XY gonadal dysgenesis Swyer syndrome with breast development and secondary amenorrhea
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Gynecologic Obstetric Investigation. , 2008
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

27.    Doğal ve Cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüzüne etkisi
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2008
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

28.    3 düşük doz metotreksat uygulaması ile tedavi edilmiş kornual gebelik olgusu Olgu sunumu
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2008
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernıcus)   Özgün Makale

29.    Extremely rare cause of acute abdomen in pregnancy Ruptured pancreatic mucinous cystadenocarsinoma
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Pancreas, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

30.    Thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy treated with fresh frozen plasma infusion after plasmapheresis a case report
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

31.    Atipisiz basit endometrial hiperplazi ve menoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahim içi sistemin etkinliği
İLTER ERDİN, Yayın Yeri:  Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2007
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernıcus)   Özgün Makale

32.    Efficacy and acceptability of Risedronate 5mg daily compared with 35mg once weekly for the treatment of postmenopausal osteoporosis
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Climacteric, 2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

33.    Anormal uterin kanamalı kadınların değerlendirilmesinde transvaginal ultrasonografi sonohisterografi ve endometrial biopsinin karşılaştırılması
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2005
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

34.    Unruptured Cornual Interstitial Pregnency A Case Report
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2005
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

35.    A Huge Desmoid Tumor A Case Report
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 2005
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale

36.    Turkish experience for the effects of raloxifene hydrochloride on endometrium and mammografic breast density in postmenopausal women with low bone mineral density
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Polish Journal of Gynecological Investigations, 2005
Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (index copernicus)   Özgün Makale

37.    Bir Olgu Nedeniyle Gebelik Kolestazı Fetal Riskler ve Ursodeoksikolik Asit Tedavisi
İLTER ERDİN, Yayın Yeri: Medical Journal of Bakırkoy, 2005
Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus)   Özgün Makale