Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Aydın ÖZCAN

التخدير والإنعاش

Tıbbi İlgi Alanları: Rejyonel Anestezi, Nöroanestezi, Obstetrik Anestezi

Erciyes Üniversitesi

Yoğun Bakımda Renal Problemler ve Çözümleri Türkiye Klinikleri Yoğun Bakım