Online Randevu

Bölüm Hakkında

Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalıp yaşam kalitesi çok ciddi şekilde bozulmuş, hasta ve hasta yakınlarının yaşam  kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve manevi  problemlerin erken tanı ve tedavisini destekler.

Palyatif Bakımın amacı nedir?

•    Ağrı ve sıkıntı veren diğer semptomları rahatlatır.    
•    Hasta bakımına psikolojik ve manevi destek sağlar.
•    Hastaların yaşam süresince mümkün olduğunca aktif yaşamasını destekler.
•    Hastanın hastalığı sırasında veya yas sürecinde ailenin bu süreçin üstesinden gelebilmesini destekleyen bir hizmet verir.
•    Hastanın yaşam kalitesi arttırılarak hastalığın seyrini de olumlu etkilemeyi hedefler.

Palyatif bakım hizmeti kimlere verilebilinir?

•    Terminal dönem kanser hastaları 
•    Kronik ağrısı olan kanser hastaları 
•    Beslenme yetersizliği olan hastalar 
•    Evinde ya da hastanede NIV kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastaları 
•    Nörolojik hastalıklar ( demans, post resusitasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları) 
•    ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları 
•    Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar 
•    Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar 
•    Basınç yarası açılmış hastalar 
•    Çeşitli nedenlerle yatalak veya hareket kısıtlılığı olan, evde bakımında zorluk yaşanan hastalar 

Palyatif bakımın sağladığı avantajlar nelerdir:

•    Hasta 24 saat güvenli bir ortamda gözetim altında tutulmaktadır.
•    Hastanın semptomları (ağrı, kabızlık, ajitasyon gibi) anında ve daha etkili bir şekilde çözümlenmektedir.
•    Hasta ve hasta yakınlarının da sosyal yaşantıları düzene girmektedir.
•    Hastanın kişisel hijyeni evde olduğundan daha etkili bir şekilde korunmaktadır.
•    24 saat hasta bakımı evde olduğundan daha etkili bir şekilde verilmektedir.
•    Hastanın tıbbi bir sorunu olduğunda hastaneye getirmeye gerek kalmamaktadır.
 

Bölüm Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Öner KAYA
Palyatif Bakım GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp) Dahiliye
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ŞİMŞEK
Palyatif Bakım GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp) Anestezi ve Reanimasyon