Online Randevu

Bölüm Hakkında

Anabilim dalımız yataklı servisi, poliklinikleri, elektroensefalografi (EEG) labratuvarı ve  elektromyografi (EMG) labratuvarı ile öğretim görevlilerimiz başta olmak üzere tüm uzman personeli ile modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kliniğimizce tetkik ve tedavisi sürdürülen hastalıklar şunlardır:

  • Epilepsi (Sara)
  • Baş ağrısı
  • Beyin damar hastalıkları (Felç-inme)
  • Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar (Bunama)
  • Parkinson Hastalığı ve diğer hareket hastalıkları
  • Kas ve sinir hastalıkları (Nöromusküler hastalıklar)
  • Multiple skleroz(MS)