Online Randevu

Bölüm Hakkında

Neonatoloji hizmetleri iki bölümde sürdürülmektedir:

  1. NICU (Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi)
  2. Doğumlar, Bebek odası ve anne yanında  bakım

NICU: Uzman ve asistan doktorlardan oluşan bir ekip 7x24 saat bölüm başkanının denetiminde neonatoloji hizmetlerini yürütür. Hemşirelerimizin  çoğu yüksek öğrenimlidir.  Hemşire bakımının ideal olarak; 1:1, en fazla 1:2 (hemşire:bebek) oranında olması prensibimizdir.

Yoğun bakımda 6 yoğun bakım yatağı ve 4 ventilatör, gerektiğinde yatak olarak da kullanılabilen bir adet transport küvöz mevcuttur. Yoğun bakım hastalarımızın çoğunluğu kendi hastanemizde doğan bebekler olmakla birlikte, bir üniversite hastanesinde ileri tetkik ve tedavisi gereken dış merkezlerde doğmuş yenidoğanlar da transport kurallarına uymak koşulu ile kabul edilmektedir.

Transport, ünitemizin protokoluna göre ve  yenidoğana  en uygun koşullarda yapılır.

Hastanemizde her doğumda asistan doktor ve hemşire, risk taşıyan durumlarda ise pediatri uzmanı  ve neonatoloji uzmanı hazır bulunmaktadır.

Doğumu izleyen dakikalarda oluşabilecek sorunlarda hızlı ve tam müdahale bebeğin ileriki yaşamı için çok önemli olduğundan ekip her türlü girişim ve tedavi konusunda deneyimli , eğitim almış kişilerden oluşturulur.

Doğumdan sonra her şey yolunda ise ilk bakımı yapılır yapılmaz bebek beslenmenin başlatılması için hemşire gözetiminde anneye verilir.  

İlk bakım;  göz ve göbek dezenfeksiyonu, K vitamini uygulaması ve Hepatit B aşısının ilk dozunu kapsar.

Doğumu izleyen günlerde, yenidoğan hastaneden ayrılmadan önce  anneye evde bakım ve beslenme ile ilgili son bir eğitim verilir. Tarama testleri için kan örnekleri prosedüre uygun olarak alınır. Zorunlu tarama programında yalnızca iki hastalık; hipotiroidizm ve fenilketonüri için TSH ve PKU testleri vardır.

Zorunlu tarama programı dışında, daha özel bir yöntem olan ve çok sayıda hastalığın erken tanısını sağlayan genişletilmiş tarama programı (Tandem Mass) aileye önerilir, istenirse bu test için de kan örneği alınmaktadır.

Hastanemizde yapılan diğer bir erken tanı testi de işitme taramasıdır.

Doğum fizyolojik bir olaydır, ancak çok sağlıklı bir gebelikte bile son anda sorun çıkabilmekte, yoğun bakım gereksinimi olabilmektedir.

Çoğul gebelikler, prematüre doğumlar, annenin hastalıkları  riskli durumlardır ve önceden önlem alınmasını ve hazırlıklı olmayı gerektirir. Bu gibi durumlarda doğumun gerçekleşeceği hastanenin seçimi önemlidir.

Ailenin yenidoğan ekibi ile doğumdan önce tanışması  ve olası sorunlar hakkında bilgilenmesi, yoğun bakım ünitesini  önceden görmesi,  doktor-hasta ilişkisinin çok daha sağlıklı şekilde oluşturulması ve güven duygusunun geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle gebeliği  izleyen Kadın Doğum uzmanına  Yenidoğan konsültasyonu istendiği belirtilirse gerekli organizasyon yapılacaktır.

Bölüm Doktorları