Online Randevu

Bölüm Hakkında

Laboratuvarımızda konularında kariyer sahibi Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları, hepsi yüksek okul mezunu laboratuvar teknisyenleri ve tıbbi sekreterlerimiz bulunmaktadır. Günün 24 saati boyunca tıbbi tahliller yapılabilmektedir.

Biyokimya, Hematoloji, Hormon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri, İdrar Analizi, Moleküler Mikrobiyoloji, Elisa, Seroloji, İmmunoloji, Alerji, Dışkı Analizi, Kültür, Sperm Analizi, Genetik Testler ve Böbrek Taşı Analizi ile ilgili testler, modern cihazlarla yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda tüm testlerin doğruluğu ile ilgili olarak uluslararası kontrol ve kalibrasyon programları uygulanmakta olup, hızlı ve güvenilir sonuçlar üretilmektedir. Bu şekilde hastalarımızın tanı ve tedavilerinin doğru yapılmasına ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır.