Online Randevu

Bölüm Hakkında

Maltepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, üst düzeyde bilimsel ve akademik yaklaşımı en ileri teknoloji ile donanmış tanı ve tedavi yöntemleriyle buluşturarak kalp hastalarının ve sağlıklı bireylerin hizmetine sunma amacını güden bir ekipten oluşmaktadır.

Kardiyoloji kliniği 40 yataklı servis, koroner bakım ünitesi, girişimsel kardiyoloji laboratuvarı ve ekokardiyografi, stres test, ambulatuar kan basıncı ve kalp ritmi takibi teknolojileriyle donatılmışnoninvazif kardiyoloji laboratuvarlarıyla hizmet vermektedir.

Girişimsel kardiyoloji laboratuvarı elektif ve acil tanı - tedavi yöntemlerini uygulamak üzere24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Burada;

  • Her türlü sol ve sağ kalp kateter işlemleri;
  • Koroner anjiyografi ve koroner arter hastalığı ileri tanı yöntemleri;
  • Daralmış koroner arterlerin tedavisine yönelik koroner balon ve stent girişimleri;
  • Kalp krizi geçirmekte olan hastalarda krize neden olan koroner artertıkanmalarının acil tedavisi;
  • Kalp ritmi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan elektrofizyolojik çalışma, kateter ablasyanu ve kalp pili uygulamaları;


Kalp yetersizliğinin güncel girişimsel tedavi yöntemleri;

Doğumsal kalp deliklerinin ve kapak darlıklarının görüntülemesi klavuzluğunda özel cihazlarla operasyonsuz tedavilerigerçekleştirilebilmektedir.

Kateter işlemlerinde yaygın olarak başvurulan kasık atardamarı uygulamasının yerine bu girişimsel uygun hastalarda bilek atardamarı kullanılarak yapılmakta, böylece hasta konforunun arttırılması ve aynı gün içerisinde hastanın taburcu edilebilmesi hedeflenmektedir.

Noninvazif kardiyoloji laboratuvarlarında standart tanı yöntemlerine ek olarak ekokardiyografi görüntülemelerinin ileri metodları olan stres ekokardiyografi, transözofajiyal ekokardiyografi yaygın olarak uygulanmakta, araştırma safhasında olan ekokardiyografi koroner arter görüntülemesi gibi yöntemlerüzerinde akademik ve bilimsel projeler yürütülmekteve eğitim faliyetleri gerçekleştirilmektedir.