Online Randevu

Bölüm Hakkında

İyi huylu – Benign hastalıklar

Kötü huylu – Malign hastalıklar

- Anemi (Kan düşüklüğü)

 • Anemi (kansızlık)
 • Demir eksikliği anemisi
 • Talasemi
 • Kronik anemiler
 • Lökopeni 
 • Nötropeni (beyaz kan düşüklüğü)
 • Trombositopeni (trombosit düşüklüğü)

 

- Polistemi (Kan fazlalığı)

- Lenfadenopati (Lenf Bezi Büyümesi)

- Splenomegali (Dalak büyümesi)

- Kanama diyatezi (kanama bozuklukları)

- Pıhtılaşma bozuklukları (tromboz, genetik trombofili vs)

- Aplastik Anemi

- Hemolitik Anemi (kan yıkımı)

- İdiyopatik Trombositopenik Purpura (İtp) 

- Kan kanserleri

 • AML (Akut Miyeloblastik Lösemi)
 • ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi)
 • KML (Kronik Miyeloid Lösemi)
 • KLL(Kronik Lenfositer Lösemi)

- Lenf Kanserleri

 • Hodgkin Lenfoma
 • non-Hodgkin Lenfoma (B-T hücreli)

- Miyelodisplastik sendrom

- Kemik iliği kanserleri

 • Multipl Miyelom
 • Plazma Hücre Hastalıkları

- Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar

 • Polistemia Vera
 • Esansiyel Trombositoz
 • Primer Myelofibrozis
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizde hematoloji hastaları için poliklinik izlemi, ayaktan kemoterapi ünitesi, günü birlik tedavi ünitesi ve yataklı servis desteği verilmektedir.

Hematoloji tarafından yapılan işlemler:

 • Periferik yayma ile kan değerlendirmesi
 • Kemik iliği biyopsisi ve değerlendirmesi
 • Kemoterapi tedavileri (günübirlik ünite ve yataklı servis desteği ile)
 • Kan transfüzyonu

 

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birim Bulunamadı.