Online Randevu

Bölüm Hakkında

GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ      
Göz ; Beş duyu organımızdan en küçük olmasına rağmen işlevi yönünden vücudumuzun dünyaya açılan tek penceresidir. Beyinde ve kafa çiftlerinde en çok yeri işgal eder. Görevini kaybettiğinde kişi sadece bu duyudan  yoksun kalmaz aynı zamanda günlük işlerini yapabilmesi için bir başka şahsa muhtaç duruma düşer. Bu nedenle “ BİR GÖZ DÜNYAYI SATIN ALIR AMA DÜNYA  BİR GÖZÜ SATIN ALAMAZ” sözü darbımesel hale gelmiştir. Bu küçücük organı tanımak için on dört (14) üst  birim kurulmuştur

Uzay ve bilgisayar teknolojisindeki akıl almaz gelişmelerden en çok faydalanan Göz Hastalıkları kliniğidir. Kliniğimiz klasik tıp eğitimi, tedavisi yanında bu son teknolojilerin uygulamaya koymaktadır.    

Bu bölümlerde gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatları yapacak cihazlarımız, ekibimiz ve doktorlarımız vardır.


SUNULAN HİZMETLER

•    Amniyon Zarı İmplantasyonu
•    Anti Vegf Enjeksiyonu
•    Argon Lazer Fotokoagulasyon
•    Biyometri
•    Bleferoplasti
•    B-Scan Ultrasonografi
•    Dakriyosistorinostomi
•    Ektropiyon
•    Elektrodiagnostik
•    Entropiyon
•    Fakoemülsifikasyon
•    Fakoemülsifikasyon İle Multıfokal Iol Implantasyonu
•    Foto Terapotik Keratektomi
•    Fundus Fluoresein Anjiografisi
•    Fundus Foto
•    Glokom
•    Görme Alanı Uyguklaması
•    Günübirlik Hasta Takip
•    İntraoküler Lens Repozisyonu
•    Kantoplasti
•    Kapak Tümörü
•    Katarakt-Refraktif Cerrahisi
•    Keratometri
•    Keratoplasti
•    Kirpik Koterizasyonu
•    Klinik Hasta Takip
•    Kontakt Lens Uygulaması
•    Kornea
•    Lasik, Intralase, Excimer Laser
•    Nöro-Oftalmoloji
•    Oct Angiografi
•    Okuler Enfeksiyon
•    Okuler Travmotoloji ve Medikolegal Oftalmoloji
•    Oküler Onkoloji
•    Oküloplastik Cerrahi
•    Optik Koherens Tomografi
•    Optik Refraksiyon ve Rehabilitasyon
•    Orbscan
•    Pakimetri
•    Pars Plana Vitrektomi
•    Pediatrik Oftalmoloji
•    Plusoptix
•    Poliklinikler
•    Prematüre Retinopatisi Muayenesi Ve Tedavisi (Rop)
•    Probing
•    Psodoptoz
•    Ptergium
•    Ptozis
•    Schimer Testi
•    Sekonder İol İmplantasyonu
•    Selektif Lazer Trabeküloplasti
•    Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler
•    Şalazyon
•    Şaşılık
•    Tarsorafi
•    Tıbbi Retina
•    Topografi
•    Uvea - Behçet
•    Vitreoretinal Cerrahi
•    Vitreus Wich Uygulaması
•    Yağ Lazer Kapsülotomi - Sineşiotomi