Online Randevu

Bölüm Hakkında

Genel Cerrahi kliniği olarak alanımızdaki en son cerrahi teknikler ve en modern teknolojiyi, uzman doktorlarımızın tecrübesi ile birleştirerek hastalarımıza sunmaktayız. Tıp fakültesine bağlı bir hastane olmanın avantajını kullanarak, multidisipliner yaklaşım ile hastalarımız için en geniş seçenek yelpazesinden en uygun tetkik ve tedaviye, hastalarımız ile birlikte karar vermekteyiz. İletişime açık oluşumuz ve ekip ruhumuz sayesinde hastalarımız her an bizi yanında hissedebilmekte ve bize ulaşabilmektedir.

Kliniğimiz bünyesinde oldukça aktif olarak çalışan, tecrübeli ekibi ile kaliteli bir hizmet sunan Endoskopi ünitemiz tanı ve tedavi ve endoskopik cerrahi yanı sıra, per-op(ameliyat sırasında) endoskopik girişim imkanı sayesinde komplike Gastrointestinal(Sindirim Sistemi) cerrahi girişimlerde kalitemizi ve başarımızı arttırmaktadır.

Rutin olarak uyguladığımız bazı cerrahi prosedürler : 

1- Kanser Cerrahisi

a. Mide
b. Kalın Barsak (Kolon ve Rektum)
c. Yemek Borusu (Özofagus)
d. Pankreas
e. Oniki Parmak Barsağı (Duodenum)
f. Safra Yolları
g. Karaciğer
h. Meme
i. Tiroid
j. Metastazektomi
k. HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi)

2- Meme Cerrahisi

3- Endokrin Cerrahi

a. Tiroid (Guatr)
b. Paratiroid Adenomu / Hiperparatiroidi
c. Adrenal / Sürrenal (Böbreküstü Bezi)

4- Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi)
a. Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)
b. Laparoskopik R&Y Gastrik Bypass

5- Endoskopik Girişimler
a. Tanısal Gastroskopi / Kolonoskopi
b. Endoskopik Mukozal Rezeksiyon
c. ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi)
d. Gastrointestinal Stent Uygulama
e. PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) ile beslenme yolu açılması
f. Mide İçi Balon Uygulaması (İntragastrik Balon) 

6- Fıtık (Herni) Cerrahisi
a. Kasık Fıtığı (İnguinal Herni) Onarımı
b. Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni) Onarımı
c. Cerrahi Alan Fıtığı (İnsizyonel Herni) Onarımı

7- Laparoskopik Cerrahi
a. Laparoskopik Fıtık (Herni) Onarımı Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı (Kolesistektomi)
b. Laparoskopik Kanser Cerrahisi
c. Laparoskopik Apendektomi (Apandisit)
d. Tanısal Laparoskopi

8- Deri ve Yumuşak Doku Cerrahisi
a. Yüzeysel Biyopsiler
b. Lenf Nodu Örneklemesi
c. Lipom (Yağ Bezesi)
d. Sebase Kist (Yağ Kisti)

9- Venöz Port Uygulaması (Kemoterapi v.d. Uzun süreli damar içi ilaç tedavileri için)
10- Periton Diyaliz Kateteri Uygulaması
11- Travma Cerrahisi
12- İleus (Barsak Tıkanıklığı)
13- Bası Yarası ve Diğer Kronik Yara Cerrahileri
14- Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Cerrahisi
15- Anal Bölge Hastalıkları

a. Anal Fissür (Çatlak) Cerrahisi
b. Hemoroid Cerrahisi
c. Anal Fistül Cerrahisi

16- Rektal Prolapsus (Makadın Dışa Dönüşü) Cerrahisi

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. V. Melih KARA
Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi Sina MOKHTARE
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi
Dr. Öğr. Üyesi M.Sertan KAPAKLI
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi
Prof. Dr. Uğur DEVECİ
Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Endokrin Cerrahisi
Prof. Dr. Manuk N. MANUKYAN
Meme Cerrahisi Kanser Cerrahisi Genel Cerrahi Gastroenteroloji Endokrin Cerrahisi