Online Randevu

Bölüm Hakkında

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI VE ENDOSKOPİ LABORATUARI

Gastroenteroloji Bilim Dalı sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan bölümdür.

Sindirim sistemi ağızda makata kadar olan sindirim işlevine salgıları ile katkıda bulunan karaciğer, safra kesesi ve pankreası kapsar.
Yemek borusu, mide, ince ve aklın barsaklar ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreasın tüm hastalıkların teşhisi ve tıbbi tedavileri gastroenterolojinin ilgi alanıdır.Ayrıca sindirim sisteminin büyük bölümünün içinde bulunduğu karın bölgesinin çevreleyici zarının (periton ) bazı hastalıkları da gastroenteroloji tarafından teşhis ve tedavi edilir.

Gastoenterolojide hastanın yakınmaların özelliklerinin deneyimli bir hekim tarafından değerlendirilmesi, özellikle daha sonra teşhis için izlenecek yolların doğru tespiti için çok önemlidir.

Sindirim sistemi hastalıklarının kesin teşhisinde muayene, laboratuar tetkikleri, radyolojik incelemelerin yanında endoskopik tetkiklere de sıklıkla başvurulmaktadır. Endoskopik tetkikte hastalıklı organın içinde özel bir alet (endoskop9 ile girilerek kesin teşhis konur, gerekirse endoskopla tedavi yapılır.

Yemek borusu ve midenin endoskopik tetkiki (gastroskopi), ince barsakların endoskopik tetkiki (enteroskopi), kalın barsağın endoskopik tetkiki(kolonoskopi) ve safra yolları ve pankreasa yönelik endoskopik tetkik (ERCP) yapılabilir.

Bölüm Doktorları