Online Randevu

Ağrı Polikliniği (Algoloji)

Bölüm Hakkında

Ağrı Nedir
"Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan bir duyudur".
Her insanın hayatı boyunca herhangi bir nedenle bu hoş olmayan duyu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Günümüzde ağrı Akut(ivegen) ve kronik( süregen) olarak 2 grupta incelenmektedir.Akut ağrı çeşitli hastalıkların habercisi olarak karşımıza çıkar. Akut ağrı bir hastalık belirtisidir. Çoğu kez vücutta var olan bir doku hasarının habercisidir. Akut ağrı vücudun alarm sisteminin önemli bir parçasıdır. Varlığı ile vücutta bir bozukluk olduğuna işaret eder ve hastanın hekime başvurmasını sağlar.

Kronik ağrılar 6 aydan (bazı durumlarda 3 aydan) uzun süren ve artık bir alarm sistemi olmaktan öteye geçen ağrılardır. Kronik ağrı bir hastalık habercisi değil, başlı başına sorunun ta kendisidir. Kronik ağrı çeken kişi bir kısır döngü içine girer. Hasta gücünü, etkinliğini yitirir. Toplum içindeki üretkenliğini, aktifliğini kaybeder. Bu durum çoğu kez hastanın içe kapanmasına ve depresyona girmesine yol açar. Depresyon kişiyi daha duyarlı hale getirir, ağrı eşiğini düşürür ve ağrıların daha da şiddetlenmesine neden olur. Kronik ağrı, sadece ağrıyı çeken hastayı değil, aynı zamanda hastanın yakın çevresini de etkileyen ciddi bir sorundur.

            Niçin ağrı merkezi
Ağrının sebebinin araştırılması, gerektiğinde farklı uzmanlık dalları ile ortak çalışma yürütülerek tanının konulması ve etkin tedavinin yapılması ancak bu konuda özel eğitim almış olan kişilerin çalıştığı merkezlerde mümkün olmaktadır.

            Merkezimize En Sık Başvuru Nedenleri
-
Bel ve bacak ağrıları
- Boyun ağrıları
- Baş ağrıları
- Sırt ağrıları
- Omuz-kol ağrıları
- Yüz ağrıları-nevraljiler
- Damar tıkanıklığı veya şeker hastalığına  bağlı ağrılar
- Kanser ağrıları
- Travma veya ameliyat sonrası devam eden ağrılar
- Nedeni belirlenemeyen ağrılar

            Tedavi Yöntemleri
Modern tıpta ağrı kesici ilaç kullanımı tedavide önemli bir yer tutar. Ancak burada önemli olan nokta ağrı kesici ilaçların kontrolsüz ve düzensiz bir şekilde kullanılmaması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Ağrı Kesici Kullanım İlkelerine uyulmasıdır. Bu ilkeler ağrı kesicilerin kullanım yolunu, dozunu, ağrı kesici ilaca başlama zamanını, ilaç kullanımı sırasında karşılaşılabilecek yan etkilerle başa çıkma yollarını belirler. Bu noktada doğru yaklaşım hastaya en uygun tedavi yönteminin belirlenmesi ve zaman kaybetmeden hastanın doğru tedaviye ulaşmasının sağlanmasıdır.

Ağrı kliniklerinde ağrı tedavisi için kullanılan başlıca yöntemler ilaç tedavileri ve girişimsel ağrı tedavisi yöntemleridir. Minimal invaziv yöntemler olarak tanımlanan bu girişimler tedavisi güç ağrılarda hastayı fazla bir zahmete sokmadan kolay ve etkin bir şekilde ağrının kesilmesini sağlamaya yöneliktir.

Bu girişimsel yöntemler yaklaşık 20-25  dakika sürer, lokal (bölgesel) anestezi altında ve hasta hafif uyutularak (sedasyon) uygulanır. Bu nedenle hastalar ağrı ya da başka bir rahatsızlık hissetmezler. Enfeksiyondan korunmak amacıyla tüm işlemler, steril ameliyathane koşullarında ve tek kullanımlık malzeme ile yapılır. Girişimsel ağrı tedavisinde uygulanan yöntemlerin tümü görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda gerçekleştirilir.

          Girişimsel yöntemler konusunda genel bilgiler
-
Girişimsel yöntemler genellikle iğne ya da iğne benzeri elektrotlar kullanılarak yapılır. Birkaçı dışında vücutta bir kesi oluşturulmadan gerçekleştirilen işlemlerdir.
- İşlemler ameliyathane ortamında, sterilizasyon kurallarına uyularak ve bir kez kullanılıp atılan malzemeyle gerçekleştirilir.
- Hastalara işlem sırasında rahatsızlık hissetmemeleri için sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilir. Bu genel anestezi (narkoz) değildir. Çoğu kez hastanın bilinci açık olduğu halde işlem sonrasında işleme dair bir rahatsızlık hatırlamaz.
- Hastalar girişimler sırasında yaşamsal fonksiyonları (Kan basıncı, kalp atışları, kandaki oksijen oranı vs.) gösteren bir monitöre bağlanarak izlenirler.
- Tüm girişimler radyolojik görüntüleme yöntemi kullanılarak yani girişimin yapıldığı bölge görülerek uygulanır. Bu, hem işlemin başarısı açısından hem de yan etkilerin ortadan kaldırılması açısından çok gereklidir.
- Hastalar işlem sonrası birkaç saat gözlem altında tutulur. Bazı girişimlerden sonra ise bir gece hastanede tutulup ertesi gün evlerine gönderilirler.

            Merkezimizde uygulanan girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri
Epidural ve transforaminal enjeksiyon: Omurganın bel, boyun ve sırt bölümlerinden kaynaklanan fıtıklarda, fıtığın sinirlere bası oluşturarak ağrıya yol açtığı omurilik bölgesine çeşitli ilaçlar enjekte edilerek bası ortadan kaldırılıp ağrı tedavi edilir.
Radyofrekans termokoagülasyon: Yüksek frekanslı radyo dalgaları yardımıyla ısı oluşturularak ağrıyı ileten sinirlerin devre dışı bırakılması yöntemidir. Bu yöntemle ilgili özellikle vurgulanması gereken nokta, iletimi engellenen sinirlerin hareket sinirleri değil ağrıyı ileten duyu sinirleri olduğudur. Dolayısıyla, işlem sonrasında hastada herhangi bir hareket kısıtlanması oluşmaz, sadece ağrı ortadan kalkar. Nevraljiler (trigeminal sinir bloğu), zona ağrıları, kanser ağrıları, bel ve boyun eklemlerinin kireçlenmeleri (faset denervasyonu) kullanıldığı başlıca ağrılı hastalıklardır.
Epidural lizis: Bel veya boyun fıtığı ameliyatları sonrası ameliyat bölgesindeki sinirlerin çevresinde oluşan yapışıklıklar şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu yapışıklıların oluşması cerrahın hatasına bağlı olmayıp tamamen hastanın bünyesi ile ilgilidir. Bu durumda omurga kanalına gitar teli inceliğinde özel bir sonda yerleştirilerek 2-3 gün süreyle özel ilaçların verilerek oluşan yapışıklıkların ortadan kaldırılmasına çalışılır.
Nörolitik bloklar: Kanser ağrılarında, nevraljilerde, geçmeyen hıçkırıkta sinirlerin ilaçlarla bloke edilmesi ve ağrı iletiminin engellenmesi yöntemidir.
Sempatik bloklar: Sempatik sinir sistemi insan vücudundaki istemsiz fonksiyonları kontrol eden ve ağrı iletiminde önemli rol oynayan bir sistemdir. Sempatik sinir iletimi uygun şekilde kesildiğinde( radyofrekans yöntemi ile) hastanın ağrısı ortadan kalkar, ancak diğer fonksiyonlarında istenmeyen bir değişiklik görülmez. Nöropatik ağrı adı verilen şiddetli ağrı tiplerinde ve kanser ağrısında çeşitli sempatik bloklar uygulanır.
Morfin pompaları: Cilt altına yerleştirilen özel bir pompaya bağlı sondalar aracılığıyla omurilik kanalına morfin verilerek ağrını kesilmesi işlemidir. Çoğunlukla kanser ve damar tıkanıklarına bağlı ağrılarda uygulanır. Ağrıyı etkin bir şekilde kesmesinin yanı sıra bu yöntemin önemli bir avantajı düşük doz ilaç kullanımıdır.
Tetik nokta enjeksiyonu: Tetik noktalar kas dokusu içinde oluşan ve yayılan ağrıya neden olan bantlardır. Bu noktalar bulundukları bölgeye göre baş, boyun, omuz, sırt ve bel ağrılarına neden olurlar. Bu tip ağrılar bu tetik noktalara ilaç enjeksiyonu ile tedavi edilirler.
Nükleoplasti: Bel fıtıklarının çok büyük bir bölümü ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Nükleoplasti bu konuda tıp dünyasının ulaştığı en son noktalardan biridir. Bu işlemde hastanın fıtıklaşan diskine elektrot aracılığıyla girilir. Disk içine özel bir akım gönderilerek disk basıncının düşmesi ve fıtığın gerilemesi sağlanır.
Eklem İçi Uygulamalar: Diz, omuz veya diğer eklem ağrılarında; uygun vakalarda görüntüleme eşliğinde eklem içi enjeksiyonlar (Ozon, ilaç…) veya Radyofrekans termokoagülasyon işlemlerinden hastalar yüksek oranda fayda görmektedir.
Ozon Uyguylaması: Eklem ve kas ağrılarında, kronik yorgunluk hallerinde, yaygın vücut ağrılarında Major Otohemoterapi hastalarda ciddi rahatlamaya neden olmaktadır. Ozon uygulamaları mutlak steril koşullarda yapılmalıdır.
Tanısal yöntemler: Bazı ağrılı hastalarda ağrının nedeninin saptanması zor olabilir. Bu durumlarda girişimsel yöntemlerle ağrının vücuttaki hangi sinirlerden kaynaklandığını saptamak mümkündür. Ağrının nedeninin anlaşılmadığı durumlarda olası sinir sistemi bölgesine görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak yerleştirilen sondalardan verilen ilaçlarla ağrıya yol açan kaynak saptanabilir.

 

 

 

Bölüm Doktorları