444 06 20 ONLINE RANDEVU
444 06 20444 06 20

Varislerde Köpük Tedavisi

<p>Varis bacak toplardamarlarımızın yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan oldukça yaygın bir hastalıktır.</p>

Varis bacak toplardamarlarımızın yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan oldukça yaygın bir hastalıktır.

Varis bacak toplardamarlarımızın yetersiz çalışması sonucu ortaya çıkan oldukça yaygın bir hastalıktır. Bayan cinsiyet, fazla kilo, uzun süre ayakta durma veya uzun süre oturmayla çalişilan meslek gruplarinda bulunma, gebelik, sigara kullanimi ve ailede bulunmasi varis oluşumuna zemin hazirlayabilir. bacaklarda ağri yorgunluk  uyuşma yanma karincalanma kaşinti ve kramp oluşumu gi̇bi̇ şi̇kayetlere neden olabi̇li̇r. basi̇t bi̇r  ayak şi̇şli̇ği̇nden tekrarlayan veya i̇yi̇leşmeyen yaralara kadar çeşi̇tli̇ bulgular verebi̇li̇r.

Vari̇s hastaliği kalp ve damar cerrahi̇si̇ anabi̇li̇mdali uzmanlik alaninin i̇lgi̇lendi̇ği̇ bi̇r hastaliktir. yeterli̇ bi̇r fi̇zi̇k muayene sonrasi hastalara ultrason yapilir ve hastaliğin kesi̇n tanisi konur. uygun tedavi̇ seçeneği̇ kalp ve damar cerrahi̇si̇ tarafindan beli̇rleni̇r.

köpük tedavi̇si̇ vari̇s hastaliğinin tedavi̇si̇nde en yeni̇ yöntemdi̇r. resi̇m.1 de görüldüğü üzere di̇z hi̇zasindan vari̇sli̇ damarin i̇çi̇ne gi̇ri̇lerek tüm damar boyunca köpük maddesi̇ uygulanir. hastalikli bu damar kapanir ve vücut bunu kendi̇li̇ği̇nden ortadan kaldirir. tüm bu i̇şlemler lokal anestezi̇ altinda yapilir, herhangi̇ bi̇r cerrahi̇ kesi̇ gerekti̇rmez. i̇şlem uygulandiktan sonra hasta yürüyebi̇li̇r ve ayni gün taburcu edi̇li̇r.

Resim.1: Lokal anesteziyle diz hizasından varisli damar içerisine kateter yerleştirilmesi.

Resim.2 : Varisli bacağın köpük tedavisi öncesi ve tedavi sonrası 1. ay görüntüsü.