VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA

 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA;
ENDOVENÖZ LASER ABLASYON (EVLA)

1. (EVLA) ENDOVENÖZ LAZER ABLASYONUN AVANTAJLARI:
2. ENDOVENÖZ LAZER ABLASYONUN BAŞARISININ NEDENLERİ:

Varis Hastalarında Tanı:
Varis hastalarının değerlendirlmesinde; Renkli Doppler US ile ana safen ven, derin ve yüzeyel venöz sistem değerlendirilerek hastalığın asıl kaynağının tepiti için VSM , VSP , perforanlar, gonadal venler ve duplikasyonlar ile aksesuar venler haritalanır. Detaylı tedavi planı yapılır.
1. ENDOVENÖZ LAZER ABLASYONUN AVANTAJLARI:
· İşlem 1 saaten az sürer ve semptomlarda anında iyileşme gözlenir.
· Günlük aktivitelere hemen dönüş mümkündür. Çok az bir ağrı ve morarma olabilir.
· Cerrahi yara izi ya da dikiş olmaz. Çünkü cilde açılan kesi kalem ucu kadardır.
· Cerrahiye kıyasla daha yüksek başarı ve daha az tekrarlama oranı.
· İşlem sonrası hasta memnuniyeti çok yüksek
· Başarı oranı %93-100 arasındadır.
o Cerrahi dergisinde yayınlanmış çok geniş bir metaanaliz 3 yıllık uzun dönem varis tedavisi sonuçlarında Cerrahiyi (tüm yöntemler kullanılarak)%78 başarılı bulmuş iken Lazer ablasyon tedavisini % 94 başarılı bulmuştur. J Vasc Surg 2009, Van den bos et.al., 72 studies

2. ENDOVENÖZ LAZER ABLASYONUN BAŞARISININ NEDENLERİ:
2001’de ilk sonuçların ardından uzun süre takipli ve yüksek hasta sayılı çalışmalar bildirilmiştir. 1000 hastalık ve 3 yıl takip süresi bulunan bir seride başarı oranı %97 olarak bildirilirken, Min RJ, J Vasc Interv Radiol 2003;14:1991-6
Pannier ve ark’ları da 1470 nm lazer ile 1 yıllık takipte %100 başarı oranları bildirmiştir.
Cerrahi dergisinde yayınlanmış çok geniş bir metaanaliz 3 yıllık uzun dönem varis tedavisi sonuçlarında Cerrahiyi (tüm yöntemler kullanılarak)%78 başarılı bulmuş iken Lazer ablasyon tedavisini % 94 başarılı bulmuştur
Lazer ablasyonda yüksek başarının temeli; tanıyı Doppler incelemede detaylı olarak koyan ve bu konuda deneyimli olan hekimin aynı zamanda Doppler eşliğinde etiyolojiye yönelik selektif tedavi yapılabilmesidir.
İkinci olarak Lazer ablasyon teknolojisinin getirdiği imkanlar deneyimli ellerde varis tedavisinde devrim niteliğinde bir değişiklik yapmıştır.
Lazer ablasyonda komplikasyonlar :
% 1 den az sıklıkla DVT, cilt yanıkları (tümesan anestezi yapılmayan olgularda), ağrı , mikroperforasyonlar bağlı ekimoz ve geçici parestezi bildirilmiştir. Ancak 1470 nm dalga boyu ve radiyal kateter kullanılması ile bu sorunlar daha da düşük oranlara inmiştir.


Tüm duyurular için tıklayınız