İstanbul'da bir ilk!

İstanbul’da halen yaklaşık bağımlılık hastalarına ait 80 kadar yatak sayısı mevcut olup hiçbir üniversite hastanesinde de yataklı Bağımlılık Ünitesi mevcut değildir.İstanbul’da bağımlılık hastalarına ait yatak sayısının üçte biri kadar bağımlılık hastaları için yatak katkısı 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 15 Aralık 2007 tarihi itibarı ile 46 yatak kapasiteli Psikiyatri servisi açılmaktadır ve bu yatakların 24 ü bağımlılık hastaları için ayrılmıştır. Bu sayı halen mevcut yatak sayısının üçte birine yakın bir sayı oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmalar madde kullanım sıklığının giderek ülkemizde arttığını göstermektedir. 2001 ve 2004 yıllarında yapılan geniş kapsamlı 2 çalışma madde kullanım sıklığının arttığını göstermektedir. Ayrıca 2001 yılında sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda, madde kullanımı daha yaygınken, 2004 yılı araştırmasında bu fark ortadan kalkmakta ve madde kullanımının her kesimde yaygınlaştığını göstermektedir. Önemli bir diğer gelişme ise, kızlar arasında da madde kullanımının yükselmesidir. Özetle bağımlılık giderek yaygınlaşmaktadır.

Bağımlılık gelişmeden yapılan önleme çalışmalarının önemi çok açıktır. Ancak bağımlılık yerleştikten sonra çok az sayıda insan kendi başlarına madde kullanımını bırakabilmektedir. Ülkemizde bağımlılık tedavisine ayrılan psikiyatrik hasta yatak sayısı pek çok Avrupa ülkesinin kıyaslanmayacak kadar altındadır ve ciddi anlamda yeni açılacak bağımlılık tedavi ünitelerine gereksinim vardır.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu alandaki sorumluluğunu bilerek yeni açılan psikiyatri kliniğinde 24 yatağı bağımlılık hastalarına ayırmıştır.


Bağımlılık tedavisi nedir?

 Tedavi uzun bir süreçtir, bu süreç içinde çeşitli aşamaların sırayla geçilmesi gerekir. Bu aşamalar şöyle özetlenebilir:

1.   Tedaviye yönlendirme: Tedaviye yönlenme oldukça önemli bir aşamadır. Kişi kendisi istemedikçe ona zorla kullandığı maddeyi bıraktırma şansı yoktur. Bu nedenle kişinin maddeyi bırakma yönünde motive olması gerekir.

2.   Detoksifikasyon (arındırma):

  Detoksifikasyon tıbbi bir dönemdir. Kullanılan maddenin bırakıldıktan sonra ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin kaldırılmasını hedefler.

3.   Bağımlılığın terapisi:

Kişinin kendini tanıması, anlaması ve kendini değerlendirme yetisini kazanmasını, madde kullanmaya başlama nedenlerinin araştırılmasını ve bununla ilgili etkenlerin ortadan kaldırılmaya çalışılmasını (kişilik sorunları, güvensizlik vb), söz konusu maddelerin kendisinde yarattığı etkileri tanımasını, tekrar kullanmaya başlamasının engellenmesi için gerekli bilgileri ve yetileri kazanmasını, dış dünyaya karşı kendisini hazırlamasını sağlamaya yöneliktir.

4.   Rehabilitasyon:

Bağımlılığın getirdiği davranış kalıplarının yıkılıp yerlerine yeni davranış biçimlerinin yerleşmesini, içinde bulunduğu ortamda diğer insanlar ile ilişki kurmaya başlamasını ve yeni ilişki biçimlerinin kurulması, madde kullandığı süreç içinde bozulan aile ve çevre ilişkilerinin tekrar düzenlenmesini içerir.

Maltepe Üniversitesi Bağımlılık Tedavi Ünitesi yukarıda tanımlanan bu 4 basamağı kapsayan tedavi programları ile hizmete açılmıştır.


Tüm duyurular için tıklayınız