14 Mart Tıp Bayramı


Kurucumuz Sayın Hüseyin ŞİMŞEK,

Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım,

Değerli meslektaşlarım ve Sevgili öğrenciler

 

Öncelikle hepinizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.

Sözlerime Hipokrat’tan alınmış bir söz ile başlamak istiyorum:

“ Tıp bir sanattır.”

“ Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat.”

Ülkemizde 14 Mart 1827,  II. Mahmut döneminde Modern Tıp Eğitiminin başlangıç günüdür. İlk tıp bayramı 14 Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da, İşgal güçlerine tepki olarak tıp öğrencileri tarafından kutlanmıştır. 1976’dan bu yana Tabip Odaları 14 Mart’ı içine alan haftayı “Sağlık Haftası” olarak tanımlamıştır.Tıbbiyelilerin başlattığı bu güzel gelenek bu güne dek sürmüştür, bundan sonra da sürecektir.

         Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 yılında kurulmuş ve kuruluşundan bugüne kadar ülkemiz ve dünya tıbbını çok iyi bilen ve izleyen, araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenip uygulayabilen, Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, sağlam karakterli 21.yüzyıl hekimlerini yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. 2012 – 2013 eğitim yılında genişletilmiş eğitim  ve öğretim kadrosu ile ilk kez İngilizce Tıp Eğitimine başlayarak uluslararası arenada kendisine hak ettiği yeri almak için ilk ve en önemli adımı atmıştır.

         Tıp Fakültelerinin asıl amacı,çağdaş eğitim ve öğretim yapmak, hastalara doğru tanı koyup, tedavilerini yapmak, bilgi üretmek ve bilime evrensel katkıda bulunma olsa da, üretilen bu bilgilerin bilim dünyası ile yayınlar yoluyla paylaşılması da diğer bir asli görevidir. Böylece, hastaların teşhis ve tedavisinde güncel yaklaşımlar başarı ile izlenmiş ve yerine getirilmiş olur.

Sağlık çalışanlarının yoğun ve stresli çalışma koşullarında, herkesin yardımına, güvenine ve desteğine gereksinim duydukları gözardı edilmemelidir.
Sağlık alanındaki tüm sorunların kısa sürede çözülmesini umut ediyor, insanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız, öğrencilerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, esenlikler diliyorum."

 

 "14 MART TIP BAYRAMI ÖZEL SEBEPLERDEN DOLAYI İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR, BİLGİLERİNİZE."

 

                                               Prof.Dr. Can SOLAKOĞLU

                                               Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi DekanıTüm duyurular için tıklayınız