Yrd.Doç.Dr. Aslı KARADENİZ

Yrd.Doç.Dr. Aslı KARADENİZ
 • Görev Aldığı Birim
  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Doğum Yeri /Yıl
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Transplantasyon İnfeksiyonlar, Hastane İnfeksiyonları
 • Yabancı Dil
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent Doktor


Eğitim :

İçel Anadolu Lisesi,1989-1996


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,1996-2002


Mesleki Kariyer :

Uzmanlık eğitimi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,2003-2008


Ardahan Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü Uzmanlık tezi konusu: Böbrek trasplantı alıcılarında transplantasyon sonrası dönemde görülen infeksiyonların sıklığı ve özellikleri (Tez danışmanı: Prof.Dr. Haluk Eraksoy)


Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Transplantasyon İnfeksiyonlar, Hastane İnfeksiyonları


 

 

Kitap Bölümü:

1) A Karadeniz, H Özsüt. “Septik artritler”. Deri, Yumuşak Doku, Eklem ve Kemik İnfeksiyonları, ed. Sibel Gündeş, Bilimsel Tıp Yayınevi,2008.

2) AA Çağatay ve A Karadeniz, “ESBL oluşturan mikroorganizmalar”. Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyonlar, ed. Ata Nevzat Yalçın, Rıza Hakan Erbay, 137-145, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009.

YAYINLAR:

1) Karadeniz A, Cagatay A. Kan transfüzyonu ile bulaşan infeksiyöz etkenler. Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2005; cilt:3, sayı:2

2) Halit Özsüt, Aslı Karadeniz. İmmünosüpresif Hasta Ne Demek? Türkiye Klinikleri. Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon. 2007; cilt:3, sayı:46.

Uluslararası yayınlar:

1) Sunmez S, Cagatay A, Karadeniz A, Ozsut H, Eraksoy H, Calangu S. A case of acute hepatitis due to brucellosis.South Med J. 2006 Jun;99(6):632-3.

2) Cagatay A, Karadeniz A, Ozsut H, Eraksoy H, Calangu S. Hearing loss in patient with neurobrucellosis. South Med J. 2006 Nov;99(11):1305-6.

3) Kocabay G, Cagatay A, Karadeniz A. Sweet Syndrome associated with erythema nodosum: are they different manifestations of the same disease? South Med J. 2007;100(4):414-5

4) Cagatay A, Kapmaz M, Karadeniz A, Basaran S, Yenerel M, Yavuz S, Midilli K, Ozsut H, Eraksoy H, Calangu S. Haemophagocytosis in a patient with Crimean Congo haemorrhagic fever. J Med Microbiol 2007 Aug;56:1126-8.

5) Cagatay Y, Gul A, Cagatay A, Kamali S, Karadeniz A, Inanc M, Ocal L, Aral O, Konice M. Adult-onset Still's disease. Int J Clin Pract. 2009 Jul;63(7):1050-5. Epub 2007 May 18.

6) Cagatay AA, Taranoglu O, Alpay N, Tufan F, Karadeniz A, Kapmaz M, Buyukbabani N. Amphotericin B-induced cutaneous leucocytoclastic vasculitis: case report. Mycoses. 2008 Jan;51(1):81-2

7) Cagatay AA, Cosan F, Karadeniz A, Besisik SK, Ozsut H, Nalcaci M, Pekcelen Y, Eraksoy H, Dincol G, Calangu S. The clinical and pharmacoeconomic analysis of invasive aspergillosis in adult patients with haematological. Mycoses. 2008 Jul;51(4):328-35.

8) Cagatay AA, Tufan F, Hindilerden F, Aydin S, Elcioglu OC, Karadeniz A, Alpay N, Gokturk S, Taranoglu O. The causes of acute Fever requiring hospitalization in geriatric patients: comparison of infectious and noninfectious etiology. J Aging Res. 2010 Aug 12;2010:380892.

Bildiriler:

1) Çağatay AA, Öztürk S, Karadeniz A, Coşan F, Yazıcı H, Çalışkan Y, Özsüt H, Ecder T, Eraksoy H, Sever MŞ, Çalangu S. Hemodiyaliz hastalarında tüberkülozun klinik özellikleri. Klimik 2005. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi.

2) Çağatay A, Karadeniz A, Özsüt H, Eraksoy H, Çalangu S. Nedeni bilinmeyen ateş:150 olgu. Klimik 2005. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi.

3) Çağatay AA, Karadeniz A, Karakoç Ç, Özsüt H, Çalangu S, Eraksoy H. Hastanemizde kan kültürlerinde üreyen bakterilerin sıklığı ve duyarlılığı. Klimik 2005. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi.

4) Çağatay AA, Karadeniz A, Abbas F, Koçulu S, Uysal HK, Boral Ö. İmmünokompetan hastada Strongyloides stercoralis infeksiyonu. Klimik 2005. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

5) Çağatay AA, Coşan F, Karadeniz A, Beşışık SK, Özsüt H, Nalçacı M, Pekçelen Y, Eraksoy H, Dinçol G, Çalangu S. Hemodiyaliz hastalarında tüberkülozun klinik özellikleri. Klimik 2005. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

6) Kayacan SM, Vatansever S, Karadeniz A, Akkaya V, Erk O, Güler K. Bir diyabetik hastadaki P.aeruginosa ürosepsisinde ektima gangrenosum.  2006; 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.

7) Avcı-Yeşilbağ Z, Çağatay AA, Başaran S, Karadeniz A, Orhun G, Ergin-Özcan P, Özsüt H, Eraksoy H. Hastane infeksiyonu olan hastalarda intestinal kolonizasyon ile infeksiyon etkeni olan mikroorganizma arasındaki ilişkinin araştırılması. Klimik 2011. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi.

Katıldığı Eğitim Toplantıları:

Haziran 2003. İstanbul.  Önem Kazanan Patojenler.

Şubat 2004. Ankara. 3.Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu.

Mart 2005. İstanbul. Sağlık Hizmetiyle İlişkili İnfeksiyonlar konulu KLİMİK Bahar Simpozyumu.

Ağustos 2005. Van. “Sorunlu İnfeksiyonlar, Antimikrobik Tedavide Açılımlar” konulu Türk  İnfeksiyon Vakfı-İnfeksiyon Okulu.

Haziran 2006. Aydın. “Enine Boyuna Viral Hepatitler” konulu KLİMİK Yaz Okulu.

Şubat 2007. İstanbul. AIDS Savaşım Derneği’nin Avrupa Birliği-Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Sağlık Bakanlığı-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Üreme Sağlığı Programı” kapsamında desteklenen “Sağlık Personelinin HIV/AIDS ve CYBE Eğitimi” adlı DELTUR 96717-2004 projesinin eğitimi.

Mart 2007. İstanbul. “Klinikte Candida İnfeksiyonları” konulu eğitim toplantısı.

Mart 2008. Kastamonu. KLİMİK ve GATA Askeri Tıp Fakültesi İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen “Temel İmmünoloji” konulu Kış Okulu 2008.

Ocak 2009. İstanbul. “Yatakbaşı İnfeksiyon İzlemi-Yönetimi” konulu eğitim toplantısı.

Kasım 2010. İzmir. KLİMİK tarafından düzenlenen “Akılcı Antimikrobik Kullanımı-Olguya Dayalı Yaklaşım” konulu KLİMİK Güz Okulu 2010.     

Mayıs 2009. Ankara. İnfeksiyon Kontrol Hekimliği Eğitimi. (Ulusal sertifikasyon programı)

Üye olduğu dernekler:

1) KLİMİK / Türk Klinik mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği