Doç.Dr. Erdin İLTER

Doç.Dr. Erdin İLTER
 • Görev Aldığı Birim
  Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Doğum Yeri /Yıl
  İzmir/1976
 • Mezuniyet
  Hacettepe Tıp Fakültesi İng./1999
 • Uzmanlık
  Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eği.ve Arş./2005
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Genel Jinekoloji ve Gebelik, Jinekolojik Onkoloji (Kanserler)
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Doçent Doktor

Eğitim :

Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eği.ve Arş./2005

Hacettepe Tıp Fakültesi İng./1999


 

Mesleki Kariyer :

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı-Öğr.Görevlisi,2005-2007


Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı-Yrd. Doçent,2007-2008
Katholieke Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)-Visiting Scholar,2007 (3 ay)
Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı 30 yataklı seyyar Cerrahi Hastanesi-Yedek Subay,2008-2009
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı-Yrd. Doçent,2009-

Yabancı Dil :

İngilizce


İlgilendiği Alanlar :

Genel Jinekoloji ve Obstetrik Gebelik, Jinekolojik Onkoloji (Kanserler) 


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği


Ödüller:

Poster 1.lik ödülü; IVth International Congress on Menopause and Osteoporosis (17-21 Ekim 2007 Antalya) B.Haliloglu, E.Ilter, F.B.Aksunar, F.T.Akın, N.Mutlu, S.Ozden. Serum homocysteine levels correlated with ostase (bone-specific alkaline phosphotase) and PTH levels in postmenopausal women

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. H.Karalök, E.İlter, C.Tüfekçi, O.Batur. Turkish experience for the effects of raloxifene hydrochloride on endometrium and mammografic breast density in postmenopausal women with low bone mineral density. Polish Journal of Gynecological Investigations 2005;8 (4):117–122

A2. E.İlter, H.Karalök, C.Tüfekçi, O.Batur. Efficacy and acceptability of Risedronate 5mg daily compared with 35mg once weekly for the treatment of postmenopausal osteoporosis. Climacteric 2006; 9(2):129-134

A3. S.Özden, B.Haliloğlu, E.İlter, F.Temelli, A.Kebudi, Ö.Peker.  Extremely rare cause of acute abdomen in pregnancy: Ruptured pancreatic mucinous cystadenocarsinoma.  Pancreas 2007; 34(4):474-476

A4. E.İlter, B.Haliloğlu, F.Temelli, S.Özden. Thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy; treated with fresh frozen plasma infusion after plasmapheresis: a case report. Blood Coagulation and Fibrinolysis  2007;18(7):689–690

A5. E.İlter, B.Haliloğlu, F.T.Akin, A.Karaman, S.Ozden.  Pure 46,XY gonadal dysgenesis (Swyer syndrome) with breast development and secondary amenorrhea.  Gynecologic Obstetric Investigation. 2008;66(3):214–216

A6. B.Haliloglu, F.B.Aksungar, E.İlter, F.T.Akin, N.Mutlu, H.Peker, S.Ozden Serotonin dilemma in postmenopausal women: is it low or high?  Maturitas. 2008;60(2):148–152.

A7 B.Halıloglu, F.B.Aksungar, E.İlter, H.Peker, F.T.Akın, N.Mutlu, U.Ozekıcı.  Relationship between bone mineral density, bone turnover markers and homocysteine, folate and vitamin B12 levels in postmenopausal women. Archives of gynecology and obstetrics. 2010; 281(4):663–668

A8. E.Ilter, A.Celik, B.Haliloglu, E.Unlugedik, A.Midi, T.Gunduz, U.Ozekici. Women’s Knowledge of Pap Smear Test and Human Papillomavirus Acceptance of HPV Vaccination to Themselves and Their Daughters in an Islamic Society International Journal of Gynecological Cancer 2010;20(6):1058-1062

A9. B.Haliloglu, F.B.Aksungar, A.Celik, E.İlter, H.Coksuer, U.Ozekici. Negative correlation between D-dimer and homocysteine levels during pregnancy and the postpartum period: a prospective study.   European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2010 Jul 23. [Epub ahead of print] DOI: 10.1016/j.ejogrb.2010.06.018

A10. B.Haliloglu, A.Celik, E.İlter, S.Bozkurt, U.Ozekici. Comparison of uterine artery blood flow with levonorgestrel intrauterine system and copper intrauterine device.  Contraception. DOI: 10.1016/j.contraception.2010.09.001

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. VIth International Congress of the Turkish-German Gynecological Association.(18-22 Mayıs 2005Antalya)  (Poster Sunumu) C.E.Tüfekçi,  H.Karalök, E.İlter, L.Çil, A.E.Karalök, H.Akyol. Usefulness of fetal sacral length to define the gestational age in Turkish population.

 B2. VIth International Congress of the Turkish-German Gynecological Association.(18-22 Mayıs 2005Antalya) (Poster Sunumu) H.Karalök, E.İlter, C.Tüfekçi, Ş.Yılmaz, A.E.Karalök. O.Batur Are uterine leiomyomas related with IGF-I levels and endocrine disorders?

B3. VIIth International Congress of the Turkish-German Gynecological Association (16-20 Mayıs 2007 Antalya) (Poster Sunumu)  E.Ilter, B. Haliloglu, F.Temelli Akın, A.Karaman, S.Ozden. The effectiveness of pipelle endometrial sampling in abnormal uterine bleeding.

B4. IVth International Congress on Menopause and Osteoporosis (17-21 Ekim 2007 Antalya) B.Haliloglu, E.Ilter, F.B.Aksunar, F.T.Akın, N.Mutlu, S.Ozden. Serum homocysteine levels correlated with ostase (bone-specific alkaline phosphotase) and PTH levels in postmenopausal women (Poster Sunumu: En iyi poster 1.lik Ödülü)

B5. IVth International Congress on Menopause and Osteoporosis (17-21 Ekim 2007 Antalya) (Poster Sunumu)  B.Haliloglu, E.Ilter, F.B.Aksungar, F.T.Akın, N.Mutlu, S.Özden, H.Peker. Postmenopozal kadınlarda seratonin ikilemi. Menopoz sonrası serotonin yüksek mi düşük mü?

B6. MIMSCON 2010 Maltepe University International Medical Students Congress (7-9 Mayıs 2010 İstanbul) (Poster Sunumu) S.Kırmacı, E.Ilter, N.Yener, A.Midi, R.Çubuk, Ü.Özekici. Three Unusual causes of adnexial masses in early reproduvtive period

B7. Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUKAM) I.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi  (3-5 Haziran 2010 Sakarya) (Poster Sunumu) E.İlter, A.Midi, A.Çelik, B.Haliloğlu, N.Yener, İ.Ulu, S.Bozkurt. Ü.Özekici. Comparison of Conventional & Liquid-based cytology performance in Turkish population.

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrason; 2 baskı Çeviri Editörü: Prof.Dr.Selçuk ÖZDEN

Cilt1-Bölüm11-İkinci ve üçüncü trimesterde fetusun normal ultrason anotomisi

Cilt2-Bölüm9- Ovaryen kitleler

Cilt2-Bölüm10-Tubal kitleler

Cilt2-Bölüm42-Transuterin Ultrason: Teknik ve Uygulamalar

C2. Fetal Anomaliler Atlası Çeviri Editörü: Prof.Dr.Selçuk ÖZDEN

Bölüm13-Gastrointestinal Sistem Anomalileri

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. K.Savan, D.Küpelioğlu, E.İlter, D.Ceylan, S.Demirel, C.Tüfekçi.  A Huge Desmoid Tumor: A Case Report.   Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2005;15:105-107

D2. H.Karalok, E.İlter, C.Tüfekçi. O.Batur, H.Akyol. Unruptured  Cornual (Interstitial) Pregnency: A Case Report   Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2005;15:274-276

D3. E.İlter,  C.E.Tüfekçi, O.Batur,  F.Temelli. Bir Olgu Nedeniyle Gebelik Kolestazı, Fetal Riskler ve Ursodeoksikolik Asit Tedavisi  Medical Journal of  Bakırkoy  2005;1:80-82

D4. A.Kökden, E.İlter, H.Karalök, C.Tüfekçi, F.Temelli. Anormal uterin kanamalı kadınların değerlendirilmesinde transvaginal ultrasonografi, sonohisterografi ve endometrial biopsinin karşılaştırılması Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2005;2(4):327-331

 D5. T.Günay, C.Tüfekçi, E.İlter, H.Akyol, A.Öcal. Atipisiz basit endometrial hiperplazi ve menoraji tedavisinde levonorgestrel salgılayan rahim içi sistemin etkinliği. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2007;1:7-13

D6. B.Haliloğlu, E.İlter, F.Temelli, S.Özden. 3 düşük doz metotreksat uygulaması ile tedavi edilmiş kornual gebelik olgusu: Olgu sunumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi  2008;1:65-68

D7. B.Haliloğlu, F.B.Aksungar, A Çelik,  E.İlter, F.Temelli, Ü.Özekici. Doğal ve Cerrahi menopoz olgularındaki hormonal değişimin kemik döngüsüne etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni  2008;39(4):161-165

D8. E.İlter, B.Haliloğlu, A.Çelik, F.Temelli, S.Özden  Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği Zeynep Kamil Tıp Bülteni  2009;40(2):67-70

D9. F.Temelli, A.Midi, A.Çelik, B.Haliloğlu, E.İlter, A.Eren. RIA kullanımının genital flora üzerine etkisi, kültür sonuçlarının smear sonuçlarıyla karşılaştırılması (Effect of the intrauterine device using on genital flora, comparing of the culture and smear results) Maltepe Medical Journal 2009;1(1):21-27 

D10. E.İlter, M.N.Manukyan, B.Haliloğlu, A.Çelik, S.Özden. Gossypiboma: A lesson to learn.   Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2010;20(1):64-66

D11. B.Haliloğlu, A.Çelik, E.İlter, T.Gündüz, S.Bozkurt, Ü.Özekici. Rahim içi araç kullanan kadınlarda gelişen menorajinin uterin kan akımı ile ilişkisi Maltepe Medical Journal, 2010;2(1):5-7  

D12. E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, G. Ercan, E. Yücel, S. Bozkurt, Ü. Özekici. A rare cause of virilization of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme deficiency Maltepe Medical Journal 2010; 2(1):31-34

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. XXIII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi (15-17 Haziran 2005 İstanbul) (Serbest Bildirim) H.Karalök, C.Tüfekçi, A.E.Karalök, E İlter, O. Batur. Urgency uriner inkontinansın tedavisinde Oksibutinin ve Tolterodinin klinik etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması.

E2.V.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (16-21 Mayıs 2006 Antalya) (Poster Sunumu) E.İlter, B.Haliloğlu, F.Temelli, S.Özden. Thrombotic Trombocytopenic Purpura and pregnancy; treated with fresh frozen plasma infusions after plasmapheresis: A case report

E3.V.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (16-21 Mayıs 2006 Antalya) (Poster Sunumu) S.Özden, B.Haliloğlu, E.İlter,  F.Temelli, A.Kebudi, Ö.Peker. An extremely rare cause of  acute abdomen in pregnancy: Ruptured Pancreatic Cystadenocarsinoma.

E4.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu (25-29 Ekim 2007) Antalya (Poster Sunumu) B.Haliloğlu, E.İlter, F.T.Akın, A.Karaman. Swyer syndrome with bilateral gonadoblastoma and partial dysgerminoma; Case report

E5. 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi (15-18 Ocak 2009 Bursa) (Poster Sunumu) F.Temelli, A.Çelik, B.Haliloğlu, E.Ilter, A.Karaman, E.Yücel, E.Ünlügedik, İ.Ulu, Ü.Özekici  İntrauterin Araç Kullanımının Kadın Genital Florası Üzerine Etkisi

E6. 9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi (15-18 Ocak 2009 Bursa) (Poster Sunumu) A.Çelik, E.İlter, B.Haliloğlu, Z.Gönenç, M.Küçükaşçı, Ü.Özekici. Konizasyon Sonrası İnkomplet Servikal Stenoz Olgu Sunumu

E7. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (21-24 Ekim 2009, İstanbul) (Poster Sunumu) B.Haliloğlu, H.Peker, A.Çelik, E.İlter, M.Küçükaşçı, S.Bozkurt, U.Özekici. Asemptomatik Türk kadınlarında fonksiyonel mesane kapasitesi, 24-saatlik idrar volümü ve idrar yapma sıklığı üzerine etkili faktörler.

E8. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi (21-24 Ekim 2009, İstanbul) (Poster Sunumu) B.Haliloğlu, H.Peker, A.Çelik, E.İlter, E.Yucel, S.Bozkurt, U.Özekici. Asemptomatik Türk kadınlarında üriner günlük parametrelerinin gece ve gündüz farkı.

E9. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi   (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) E.Ilter, A.Celık, B.Haliloglu, E.Unlugedik, A.Midi, T.Gunduz, U.Ozekici. Women’s knowledge of Human Papilloma Virus (HPV) and acceptance of HPV vaccine to themselves and to their daughters.

E10. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) E. Ilter, A.Celık, B.Haliloglu, E.Yücel, G.Ercan, S.Bozkurt, U.Ozekici A rare cause of virilization of females; Congenital adrenal hyperplasia due to 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency

E11. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, E.Unlugedik, H.Coksuer. T.Gunduz, A.Midi, S.Bozkurt. Serviks uterinin elektrokoterizasyonu sonrası uygulanan hyaluronik asit-gümüş kombinasyonunun metaplazi ile iyileşme üzerine etkisi: çift-kör, randomize pilot çalışma

E12. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi   (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, E.Unlugedik, H.Coksuer. T.Gunduz, E.Yucel, U.Ozekici. Gebelik boyunca ve postpartum dönemdeki maternal 25 (OH) D vitamini seviyeleri ve kemik yıkımı: Prospektif çalışma. Gebelere rutin önerilen D vitamini takviyesi arttırılmalı mı?

E13. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi   (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) B.Haliloglu, A.Celik, E.Ilter, M.Kucukascı, N.Yener, M.Manukyan, S.Bozkurt, U.Ozekici. Primer omental gebelik; Olgu sunumu

E14. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi   (18-23 Mayıs 2010, Antalya) (Poster Sunumu) T.Gündüz, E.Yücel, D.Tan, A.Gerçek, E.İlter, A.Çelik, B.Haliloğlu, Ü.Özekici. Induction of preterm uterine contractions with electroconvulsive therapy in a 32 week pregnant women: A case report

E15. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi   (25-29 Eylül 2010, Antalya) (Poster Sunumu & Sözel Bildirim )  E.İlter, A Midi, B Haliloğlu, A.Çelik, T.Gündüz, S.Bozkurt, Ü.Özekici. University students’ knowledge of HPV and Pap smear test; acceptance of HPV vaccination to themselves

E16. 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi   (26-29 Eylül 2010, İstanbul) (Poster Sunumu)  A.Çelik, B.Haliloğlu, E.İlter, T.Gündüz, İ.Ulu, S.Bozkurt, Ü.Özekici. Normal Karyotipli  Anterior Yerleşimli Kistik Higroma : Olgu Sunumu