Doç.Dr. Devran TAN

Doç.Dr. Devran TAN
 • Görev Aldığı Birim
  Psikiyatri(Erişkin)
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul/1975
 • Mezuniyet
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi/2000
 • Uzmanlık
  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Ve Araştırma Hastaneleri/2006
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Bipolar Bozukluklar, Yetişkin Tip DEHB, Vajinismus, Psikoterapi, Depresyon, OKB (Obsesif Kompultif Bozukluklar) Panik Bozukluğu, Bağımlılık
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent Doktor


Eğitim :

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,2000
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Ve Araştırma Hastaneleri,2006  

 


Mesleki Kariyer :

Şırnak Devlet Hastanesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Kasım 2006-Temmuz 2008
Kırklareli Devlet Hastanesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Ağustos 2008
Maltepe Üniversitesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Nisan 2009-Nisan 2010
Maltepe Üniversitesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,Nisan 2010-

Yabancı Dil :

İngilzce

İlgilendiği Alanlar :

Bipolar Bozukluklar, Yetişkin Tip DEHB, Vajinismus, Psikoterapi, Depresyon, OKB (Obsesif Kompultif Bozukluklar) Panik Bozukluğu, Bağımlılık
Ödüller : World Psychiatric Association Young Fellow Travel Award,2011
Institute of Health (NIH) Fogarty Araştırma Bursu, U.S.A,2009
159. Amerikan Psikiyatri Birliği Kongresi 11. Genç Araştırmacılar Toplantısında teşvik ödülü (araştırmayla ilgili sözel sunum yapılmıştır.),2006
King’s 6. Maudsley Forum’a katılım bursu, 2006

 

 

Doktora Tezi

Yatarak Tedavi Olan Alkol Bağımlısı  Erişkin Hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve  Psikiyatrik Eksen-I Komorbiditeleri, İstanbul, 2006.

(Danışman: Prof.Dr.A. Ertan Tezcan)

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  Karadağ F, Tan D, Unal F. Aripiprazole augmentation treatment in treatment resistant bipolar depression: two patient reports. Turk Psikiyatri Derg. 2011; 22(4):269-72.

   

  Kalyoncu OA, Mırsal H, Pektaş O, Tan D, Beyazyürek M. Heroin dependent patients attempting and not attempting suicide: a comparison. Acta Neuropsychiatrica. 2007;19: 297-303.

   

  Sahin S, Tan D, Aydin S, Kiziltan M, Karsidag S. Increased mirror movements after epileptic seizure in a case of polymicrogyria. Neurologist. 2006; 12: 106-108.

   

  Mirsal H, Yalug I, Tan D, Stern TA, Kalyoncu A, Pektas O, Erdogan G, Beyazyurek M. Delirium-associated disulfiram and ethanol interactions. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005; 7: 235-237.

   

  Kalyoncu OA, Mırsal H, Pektas O, Unsalan N, Tan D, Beyazyurek M. Use of lamotrigine to augment clozapine in patients with resistant schizophrenia and comorbid alcohol dependence: a potent anti-craving effect? Three case reports. J Psychopharmacol. 2005; 19: 301-305.

   

  Kalyoncu OA, Tan D, Mırsal H, Pektas O, Beyazyurek M. Psychotic depression induced by interferon-alpha treatment for hepatitis-C in a polydrug abuser: a case report. J Psychopharmacol. 2005; 19: 109-112.

   

  Mırsal H, Kalyoncu A, Pektas O, Tan D, Beyazyurek M. Childhood trauma in alcoholics. Alcohol and Alcoholism. 2004; 39: 126-129.

   

  Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Alcohol use in psyhiatric inpatients. Anatolian Journal of Psychiatry 2003; 4(1), 26-29.

   

   

 2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Atagun MI, Guntekin B, Tan D, Tulay E, Basar E. Lithium excessively enhances alpha and beta oscillatory responses. 68th Annual Scientific Meeting. San Francisco, California, May 16-18, 2013.

ZN Tellioğlu, D Tan, F Karadağ, RP Gökalp. The sociodemographic, clinical, temperament characteristics and childhood trauma of bipolar disorder compared to unipolar disorder. 5th Biennial Conference of the International Society of Bipolar Disorders. Bipolar Disord, Suppl. 1, 14:129, 2012

Tan D, Özerdem A, Güntekin B, Atagün İ, Tülay E, Karadağ F, Başar E. Increase of beta response upon application of lithium in euthymic bipolar patients. 66th Annual Scientific Meeting. Biol Psychiatry 2011; 69:289. San Francisco, California, May 12-14, 2011.

Tan D, Taşkın B, Ünal F, Yılmaz T, Binbay Z, Karadağ F, Gökalp P. Adult ADHD and its comorbidities with a focus on cluster B personality disorders:case studies. WPA Thematic Congress.  Turk Psikiyatri Derg 2011; 115. Istanbul, 9-12 June 2011.

Karadağ F, Tan D, Ünal F, Gökalp P. Bipolar disorder and attention deficit disorder in women: challenging side of the treatment. CINP Thematic Meeting Salzburg, p.61, Austria 8-10 April 2011.

Yılmaz T, Gökalp P, Tan D, Karadağ F, Ünal F. Intrafamiliar relations and cultural characteristics in a case of anorexia nervosa. VII. DTGPP- Kongress, 2010, 85

Murat İlhan Atagün, Özlem Devrim Balaban, Zeliha Atagün, Ebru Yılmaz, Devran Tan. Consequences of evaluating depression with scales in fibromyalgia. VII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, Berlin 2010.

 

Sahin S, Tan D, Hatiboglu G, Mevsim O, Karsıdag S. Cerebral blood flow abnormality observed with Tc-99m HMPOA SPECT in reversible dementia caused by hypotyroidism. Regional Symposium on Alzheimer's Disease and Related Disorders in the Middle East. Istanbul, 2005; 28.

 

Yalug I, Tufan AE, Tan D, Ozmen, Yumuk V. Relationships between obesity and DSM-IV                 

personality disorders: results from a clinical study. The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLLP). Journal of Psychosomatic Research. İstanbul, September 22-24, 2005.  

 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Tan D, Gökalp P. Psychiatric aspects of Alzheimer’s disease. Review. Türkiye Klinikleri Journal of Neurology. 2012; 5(3): 39-45

Tan D, Şahin Ş, Karadağ F, Karşıdağ S, Gökalp P. Neurologically silent tumors: Diagnostic Dilemmas. Maltepe Medical Journal (Turkish). 2002; 4(2):22-25

     Mİ Atagün, ÖD Balaban, K Altınbaş, S Yeşilyurt, D Tan. İki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozukluklarının klinik belirleyicileri ve bilişsel ara fenotipler. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):265-274

     Şahin Ş, Tan D, Aksungar FB, Karşıdağ S. Cerebral blood flow abnormality observed with Tc-99m Hmpoa Spect in reversible dementia caused by hypotyroidism. Yeni Symposium 2007; 45 (4):147–149.

     Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Alkol kullanım bozukluğu ve majör depresif bozukluk tanısı olan hastalardaki depresyon belirtileri üzerine venlafaksinin etkinliği. Bağımlılık Dergisi 2007;8, 59-65.

     Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Genç Y, Öztürk Ö, Köroğlu G, Tan D, Beyazyürek M. Gamma glutamil transferaz düzeyi yüksek alkol bağımlılarının özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2006;7, 135-139.

     Şahin Ş, Tan D, Karşıdağ S. Yabancı el sendromu. Sendrom Dergisi 2006;18:91-93

     Şahin Ş, Kızıltan ME, Tan D. Blefarospazm olgularında göz kırpma refleksi yanıtları ve toparlanma eğrisinin değerlendirilmesi. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2005;22:274–282.

     Mırsal H, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Erkek alkol bağımlılarının eşlerinin grup tutum ölçeği ile değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2004;5(1):9-12.

     Şahin E, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Tan D, Mırsal H, Beyazyürek M. Near-Fatal skin-picking due to obsessive  compulsive disorder responding to combined fluoxetine and cognitive-behavioral therapy: a  case report.  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14, 88-91.

     Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Remisyondaki alkol bağımlılarında kontrol odağı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4(2), 72-75.

     Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Damar yolundan eroin kullananlarda hepatit B, hepatit C ve HIV yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4(1), 10-14.

Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Psikiyatri kliniğinde yatarak           tedavi gören hastalarda alkol kullanımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1), 26-29.

     Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Tedaviye dirençli majör depresyonu olan yaşlı hastalarda olanzapin ekleme tedavisi: bir açık çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13(1), 1-5.

     Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Gümüş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Alkol bağımlılarında suçluluk ve utanç duyguları. Bağımlılık Dergisi 2002;3(3), 160-164.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiri

Tan D, Taşkın B, Fındık ÖB, Karadağ F. Yatarak tedavi olan alkol bağımlısı erişkin hastalarda Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve 1. eksen psikiyatrik komorbiditeleri. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010, 84

Yılmaz T, Karadağ F, Tan D, Gökalp P. Remisyonda bipolar bozukluğu olan bir olguda D vitamini eksikliği ile gelişen sanrısal bozukluk: Bir olgu sunumu.  46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010, 96

Ersoy AA, Karadağ F, Şahin Ş, Tan D. Migren hastalarında mizaç ve karakter özelliklerinin araştırılması. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010, 221

Ersoy AA, Tan D, Gökalp P, Karadağ F, Karşıdağ S. Migren hastalarında çocukluk çağı örselenmeleri ve öfke ifade tarzı arasındaki ilişki. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010, 222

Yılmaz T, Karadağ F, Tan D, Gökalp P. Anoreksiya nervosa şeklinde yeme bozukluğu klinik tablosuyla ortaya çıkmış olan psikotik bozukluk, olgu sunumu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010, 304

Taner Yılmaz, Figen Karadağ, Devran Tan, Peykan Gökalp. Remisyonda bipolar bozukluğu olan bir olguda D vitamini eksikliği ile gelişen sanrısal bozukluk: bir olgu sunumu. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir 2010.

Simge Kırcan, Devran Tan. Yaygın anksiyete bozukluğunda monodrama uygulaması: bir olgu sunumu. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir 2010.

     Canca GE, Karadağ F, Gökalp P, Tan D. Panik Bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarında baskın affektif mizacın ve mizaç, karakter özelliklerinin karşılaştırılması. Türkiye Psikiyatri Derneği, 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 2010, 104

Hariri AG, Karadağ F, Akdeniz F, Tan D. Unipolar depresyonda premenstruel semptomatoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği, 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 2010, 108

Karadağ F, Tan D. Multipl skleroz tanısı olan tedaviye dirençli bipolar depresyonda aripirazol güçlendirme tedavisi: Bir olgu sunumu. Türkiye Psikiyatri Derneği, 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 2010, 131

Fındık ÖB, Karadağ F, Boyacı Z, Koca Ö, Tan D. Meniere hastalarında baskın afektif mizacın ve mizaç karakter özelliklerinin araştırılması. Türkiye Psikiyatri Derneği, 14. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu 2010, 135

 

Ünal F, Tan D, Gökalp P, Karadağ F. Konjenital adrenal hipoplazi, kortikosteroid ve mineralokortikoid terapi, bipolar bozukluk ve psikotik semptomlar: Olgu sunumu. 14.Bahar Sempozyumu. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Antalya, 2010.

 

Gümüş Ö, Kalyoncu ÖA , Pektaş Ö, Mırsal H, Tan D, Binbay Z, Beyazyürek M.  Şizofreni tanısı alan hastalarda esrar kullanımının psikotik belirtiler üzerine olan etkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Bildirileri Özet Kitabı Erzurum, 2005.

 

Ö Pektaş, Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Gümüş Ö, Ayhan A, Tan D, Beyazyürek M. Major depresif bozuklukta somatik belirtiler. 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Bildirileri Özet Kitabı Erzurum, 2005.

 

Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Gümüş Ö, Ayhan ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Major depresif bozukluk tanılı hastalarda fluoksetin ve venlafaksinin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması. 41.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Bildirileri Özet Kitabı Erzurum, 2005.

Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Gümüş Ö, Tan D, Binbay Z, Üre İ, Beyazyürek M. Esrar kullanımının yol açtığı psikotik bozukluğu olan hastaların özellikleri. 2.Ulusal Alkol ve Madde  Bağımlılığı Kongresi. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Bodrum, 2005.

Şahin Ş, Arısoy A, Tan D, Topkaya AE, Aydıner Ö, Ünsalan N, Karşıdağ S. Beyin sapı listeriyozu: olgu sunumu. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi. İstanbul, 2005 (Türk Nöroloji Dergisi 2005;11(6)Ek2: SP 321, s193).

 

Şahin Ş, Arısoy A, Tan D, Topkaya AE, Başgil I, Karşıdağ S. Bir varisella ensefaliti olgusunda klinik ve radyolojik bulgular. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi.  İstanbul, 2005 (Türk Nöroloji Dergisi 2005;11(6)Ek2: SP 319, s193).

 

Tan D, Şahin Ş, Alpay M, Aydın S, Yaluğ İ, Bilge Ö, Karşıdağ S. Tanıda yanılgı: psikiyatrik semptomlarla ortaya çıkan beyin tümörleri.  5.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. İzmir, 2005 (Program ve Özet Kitabı 2005; PP8, s 93).  

 

Şahin Ş, Tan D, Kızıltan ME, Karşıdağ S. Bir polimikrogri olgusunda ayna hareketleri. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi. İzmir, 2005 (Program ve Özet Kitabı 2005; P26, s 91).

 

Mırsal H, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Tan D, Bilge ÖM, Beyazyürek M. İntihar girişiminde bulunan alkol bağımlılarında çocukluk çağı olumsuz yaşantıları. 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, İzmir, 2004.

 

Kalyoncu OA, Tan D, Mirsal H, Pektas O, Beyazyurek M. Psychotic depression  induced by interferon-alpha treatment for hepatitis-C in a polydrug abuser : a case report. 1.Ulusal Bagimlilik Kongresi. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 121, Antalya, 2004.

 

 

Mırsal H, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Tan D, Bilge ÖM, Beyazyürek M. Altmış yaş üstü

alkol bağımlılarının özellikleri. 5.Ulusal Geropsikiyatri Kongresi. Kongre Bildirileri

Özet Kitabı, İstanbul, 2004.

 

Ünsalan N, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Tan D, Mırsal H, Beyazyürek M. Acil olarak psikiyatri

kliniğine yatırılan hastalarda madde kullanımı taramasi. 39.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 586-588, Antalya, 2003.

 

F. Paneller:

          1.   Bipolar bozukluğun uzun dönem tedavisi. Asistanlar için video çekimli eğitim   

          semineri. Türk Psikiyatri Derneği, 2012. 

 

 

 1. Yankı Yazgan, Devran Tan, Beril Taşkın, Berk Murat Ergun. Dikkat Eksikliği

              Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Bipolar Bozukluk Tanısal ilişkisi: Güncel

              Yaklaşımlar. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010.

                  

                    Devran Tan:  Nörobilişsel ve nörobiyolojik tanıya doğru: Bugün ve gelecek

   

 2. Kultegin Ögel, Fisun Akdeniz, Devran Tan, Figen Karadağ. Bağımlılık Öncesi Alkol Madde Kötüye Kullanımı - Her Psikiyatristin Derdi- DEHB'liyim. Bağımlı mı Olacağım? 20.Anadolu Psikiyatri Günleri 2011.

   

       Devran Tan:  DEHB’liyim. Bağımlı mı  olacağım?

   

 3. Peykan Gökalp, Devran Tan, Beril Taşkın, Gökşin Karaman. Stigma: a well

  known, yet, invisible barrier. WPA Thematic Conference 2011.

   

       Devran Tan:  Experience of stigmatization by patients with schizophrenia

   

 4. Sibel Karşıdağ, Devran Tan, Şevki Şahin, Nilgün Çınar. Psychiatric aspects of neurological diseases. WPA Thematic Conference 2011.

   

                   Devran Tan:  Psychiatric aspects of neurological diseases: overview

   

 5. Aysegul Özerdem, Devran Tan, Murat İlhan Atagün, Kürşat Altınbaş. Bipolar

            Bozuklukta Bilişsel İşlevler ve Genler-Bipolar Bozuklukta İlaçların Bilişsel İşlevler

            Üzerine Etkisi. 15.Bahar Sempozyumu 2011.

 

                       Devran Tan:  Bipolar Bozuklukta İlaçların Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi

 

G. Çalışma grupları:

 

 1. Cengiz Tuğlu, Devran Tan, Berna Uluğ.  Olgu Tartışmaları Üzerinden Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010.

 

 1. Beril Taşkın, Devran Tan, Yankı Yazgan, Berk Murat Ergun. Genclikteki DEHB'ye Müdahale: Universitede, İşte, Evde. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2011.

 

H. Kurslar/Sertifikalar

 

    200 saatlik Kognitif ve Davranışçı Terapi eğitimi sertifikası