Doç.Dr. Bilal KELTEN

Doç.Dr. Bilal KELTEN
 • Görev Aldığı Birim
  Beyin ve Sinir Cerrahi(Nöroşirurji)
 • Doğum Yeri /Yıl
  Isparta/1968
 • Mezuniyet
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/1995
 • Uzmanlık
  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi/2005
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Spinal Cerrahi, Periferik Sinir Cerrahisi, Skolyoz, Bel ve Boyun Fıtığı, Spinal Travmalar, Spinal Tümörler, Listezis
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Doç.Dr.


Eğitim :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/1995

Beyin ve Sinir Cerrahisi,T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2005


Mesleki Kariyer :

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi/2005


Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Spinal Cerrahi, Periferik Sinir Cerrahisi, Skolyoz, Bel 


Üye olduğu Dernekler :

 •  Türk Tabipler Birliği Derneği

5. Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent 6.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1. Yüksek Lisans Tezleri: RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL SPİNAL KORD TRAVMASI MODELİNDE BİR SAFRA ASİDİ OLAN TAUROURSODEOXYCHOLİC ACİD'İN NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DENEYSEL SPİNAL KORD TRAVMASI MODELİNDE İNCELENMESİ (UZMANLIK TEZİ 1999-2005)
Danışman; Doç. Dr. Ahmet Çolak

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1. Colak A., B. Kelten, A. Sağmanligil, O. Akdemir, A. Karaoğlan, E. Sahan, O. Celik, S. Barut, “Tauroursodeoxycholic acid and secondary damage after spinal cord injury in rats”, J Clin Neurosci, 15, 665-671, (2008).
A2. SE. Celik, S.Celik, B. Kelten, “Extradural meningioma presenting with severe epistaxis: a case report and review of the literature”, J Neurosurg Sci. 53, 27-30, (2009)
A3. SE. Celik, B. Kelten, R. Gökcan, A.C. Yıldız, “The accuracy of multi-slice three-dimensional computerized tomography on the verification of the pedicle screw trajectory”, Orthopedic Reviews, 1, 56-59, (2009). 
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D1. Sağmanlıgil A., Ş. Barut, B. Kelten, A. Karaoğlan, A. Çolak, “Lomber ekstradural sinovial kist (olgu sunumu)”, Taksim Hast. Tıp Dergisi, 35, 46-47, (2005).

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
E1 Barut Ş., O. Akdemir, A. Sağmanlıgil, A. Karaoğlan, Y. Ünlü, B. Kelten, A. Çolak, “Sarkoidozlu bir hastada gelişen low grade glial tümör (10 yıllık takip)”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 295, Antalya, 2003.
E2. Kaya M., V. Antar, B. Kelten, Ö. Çelik, O. Akdemir, A. Karaoğlan, O. Soy, A. Çolak, “Bir kalpain inhibitörü olan AK295’in nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 59, Antalya, 2005.
E3. Antar V., B. Kelten, M. Kaya, Ö. Çelik, A. Karaoğlan, O. Akdemir, O. Soy, A. Sağmanlıgil, Ş. Barut, A. Çolak, “Bir genel kaspaz inhibitörü olan QVD-OPH’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 60, Antalya, 2005.
E4. Kelten B., M. Kaya, V. Antar, Ö. Çelik, A. Karaoğlan, O. Akdemir, O. Soy, A. Çolak, “Bir safra asidi olan TUDCA’nın nöroprotektif etkilerinin deneysel spinal kord travması modelinde incelenmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 61, Antalya, 2005.
E5. Sağmanlıgil A., Ş. Barut, B. Kelten, A. Çolak, “Siyatalji yapan intraspinal ekstradural lomber sinoviyal kist olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 283, Antalya, 2004.
8.Projeler
9.İdari Görevler
Sağlık bakanlığı,Çorum Bayat Devlet Hastanesi Başhekimliği,    
Bayat devlet Hastanesi hastane vakfı başkanlığı,
İlçe yönetim kurulu üyeliği,
Sağlık Grup başkanlığı 1997-1998