Doç.Dr. Altay ATEŞPARE

Doç.Dr. Altay ATEŞPARE
 • Görev Aldığı Birim
  Kulak Burun Boğaz
 • Doğum Yeri /Yıl
  Pazar/1970
 • Mezuniyet
  Tıp Uludağ Üniversitesi/1995
 • Uzmanlık
  KBB Kocaeli Üniversitesi/2003
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Orta Kulak Cerrahisi (Middle Ear Surgery), Baş-Boyun Bölgesi Kanserleri
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Doçent Doktor


Eğitim :

Tıp Uludağ Üniversitesi,1988        

Yüksek Lisans   KBB Kocaeli Üniversitesi,1999


Mesleki Kariyer :

KBB Kocaeli Üniversitesi,2003

Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Orta Kulak Cerrahisi (Middle Ear Surgery), Baş-Boyun 


 

 6.2. Doktora Tezleri   

7. Yayınlar    

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1. Atespare A, Keskin G, Ercin C, Keskin S, Camcioglu A. Actinomycosis of the tongue: a diagnostic dilemma. J Laryngol Otol 2006 Aug;120(8):681-3. Epub 2006 May 23. 

7.1.2. Ustundag E, Aydin O, Atespare A, Keskin G. Evaluation of the combined suprahyoid-transoral approach to the tongue base tumors. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003 Jan; 10(1):13-7.

   

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.2.1  Ustundag E, Atespare A , Keskin G, Ozkarakas H , Iseri M. The Mucociliary Transport Activity Changes in Nasal Septal Rotational Flaps. 23. International Symposium on Infection and Allergy of the Nose. 18-25 Haziran 2004, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s. 296.

   

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.   

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1.   Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Müezzinoğlu B. Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu                               Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 114-118.

7.4.2.   Şengör A, Ateşpare A, Özkarakaş H, Akalın S, Akdeniz Ö. Kronik süpüratif otitis media tedavisinde topikal kloramfenikol-metilprednizolon kombinasyonu

PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2001;23(3):146-149

7.4.3.   Keskin G, Üstündağ E, Ateşpare A, Aydın Ö. Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü:                                                                                      Olgu Sunumu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000: 22; 104-106.

7.4.4.  Aydın Ö, Ateşpare A, Üstündağ E. Erişkinlerde adenoidal hipertrofi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir (Kabul tarihi 04.07.2005). 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde sunulmuştur (4-9 Ekiml 2003, Antalya).

7.4.5.  Y. Akgöz, E. Çiftçi, A. Arslan, A. Ateşpare. Gradenigo Sendromunda MRG Bulguları (Olgu Sunumu). Bilgisayarlı Tomografi Bülteni Mart 2002;7(1):18-21.

   

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1 Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Aydın Ö., “Ekstraglanduler Yerleşimli Warthin Tümörü: Olgu Sunumu”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

7.5.2. Ateşpare A., Şengör A., Üstündağ E., Keskin G.,  Aydın Ö., “Frey Sendromunun Botillinum Toksin ile Tedavisi”, XVI. Akademik Hafta. Ağız ve Tükürük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım Simpozyumu, İstanbul, 2000.

7.5.3. Keskin G., Üstündağ E., Ateşpare A., Müezzinoğlu B., “Larinks Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu”, Larengoloji Derneği III. Kongresi Larenks Kanser Cerrahisinin Bugünü Toplantısı, İstanbul, 2000.

7.5.4. Keskin S, Ateşpare A, Özkarakaş H, Keskin G, Yayla B. Bifid fasiyal: nadir görülen bir fasiyal sinir anomalisi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 3.

7.5.5. Üstündağ E, Ateşpare A, Mola F, Keskin G, Almaç A. Nazal septal rotasyon fleplerinde mukozada oluşan histopatolojik değişiklikler ve mukosiliyer fonksiyonun değerlendirilmesi. 27. Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya. Kongre Özet Kitabı, s. 51.

7.5.6. Ateşpare, A., Özkarakaş H., Almaç A., Keskin E., Üstündağ E.,Aydın Ö.: Silent otitis media: 4 Olgu Nedeniyle.26. Türk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan ORL ve BBC Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001, Antalya.

7.5.7. Şengör A., Ateşpare A., Özkarakaş H., Akalın, S., Akdeniz Ö.:Kronik Süpüratif Otitis Media’da Topikal Kloramphenicol-Metilprednisolon

       Kombinasyonu Uygulaması. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Bas-Boyun Cerrahisi  Kongresi ve I. Türk-Yunan ORL ve BBC Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül  2001, Antalya.

.   

7.6 Diğer Yayınlar    

  8.Projeler   

  9.İdari Görevler    

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği   

11.Ödüller    

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler    

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı   

   Teorik Uygulama    

2009-2010 V Rinosinüzitler 2 1 50   

2009-2010 V İşitme kayıpları 1   50   

2009-2010 V Tonsil ve adenoid hastalıkları 1  50