Prof. Dr. Uğur FİLİZCAN

Prof. Dr. Uğur FİLİZCAN
 • Görev Aldığı Birim
  Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Doğum Yeri /Yıl
  1963
 • Mezuniyet
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/1988
 • Uzmanlık
  Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cer./1998
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Akut Koroner Sendromlarda Cerrahi ve Vaskülarizasyon, Mitral Kapak Tamiri, Endovasküler Tedavi
 • Yabancı Dil
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Profesör Doktor

Eğitim :

 • Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,1988
 • Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kalp ve Damar Cerrahisi,Tıpta Uzmanlık,1998
 • Maltepe Üniv. Tıp Fakültesi,Kalp ve Damar Cerrahisi,Yardımcı Doçentlik,2010

Mesleki Kariyer :

 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yard.Doç.Dr.,2010
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Uzman Dr.,2010
 • Research Fellow  University of Geneva HUG,2006
 • Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Uzman Dr.,1998-2010
 • Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Araştırma Görevlisi,1993-1998

Yabancı Dil :

İngilizce

İlgilendiği Alanlar :

Akut Koroner Sendromlarda Cerrahi

Üyelikleri :

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

 

 

 

 

6.     Yayınlar: 6.1.(A).  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI): 

A1.  Early and midterm results of aortic annular enlargement. Aydogan H, Akay H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Yucel O, Comertoglu Y, Aka SA, Eren E. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 1999;7:182-5.

A2.  Carotid body tumors. Aydogan H, Orhan G, Aka SA, Albeyoğlu Ş, Yücel O, Sargın M, Göksel O, Filizcan U, Eren EE. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2002; 10(2) :173-175.

A3.  Candida albicans endocarditis and a review of fungal endocarditis: case report. Filizcan U, Cetemen S, Enç Y, Cakmak M, Göksel O, Eren E. Heart Surg Forum. 2004 Jul 1;7(4):E312-4.

A4.  Is routine intravascular shunting necessary for carotid endarterectomy in patients with contralateral occlusion? A review of 5-year experience of carotid endarterectomy with local anaesthesia.  Cinar B, Goksel OS, Karatepe C, Kut S, Aydogan H, Filizcan U, Cetemen S, Coruh T, Eren E. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Nov;28(5):494-9.

A5.  Determinants of hospital mortality after repeat mitral valve surgery for rheumatic mitral valve disease. Albeyoglu SC, Filizcan U, Sargin M, Cakmak M, Goksel O, Bayserke O, Cinar B, Eren E. Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Jun;54(4):244-9.

A6.  Abdominal aortic aneurysm surgery: retroperitoneal or transperitoneal approach? Cinar B, Goksel O, Kut S, Filizcan U, Cetemen S, Sahin S, Eren E. J Cardiovasc Surg (Torino). 2006 Dec;47(6):637-41.

A7.  Mortality predictors in ST-elevated myocardial infarction patients undergoing coronary artery bypass grafting. Filizcan U, Kurc E, Cetemen S, Soylu O, Aydogan H, Bayserke O, Yilmaz M, Uyarel H, Ergelen M, Orhan G, Ugurlucan M, Eren E, Yekeler I. Angiology. DOI: 10.1177/00033319710369103.

A8.  Left ventricular giant pseudoaneurysm. Filizcan U, Çetemen Ş, Soylu Ö, Biçer M, Aydogan H, Eren EE. Innovations 2010; 5:303-305. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi)

A9.  Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial.  Kurtoglu M, Koksoy C, Hasan E, Akcalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group. J Vasc Surg. 2010 Nov;52(5):1262-70. Epub 2010 Aug 21. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi.)

A10. Glutamine enhances the heat shock protein 70 expression as a cardioprotective mechanism in left heart tissues in the presence of diabetes mellitus. Ugurlucan M, Erer D, Karatepe O, Ziyade S, Haholu A, Gungor Ugurlucan F, Filizcan U, Tireli E, Dayioglu E, Alpagut U. Expert Opin Ther Targets. 2010 Nov;14(11):1143-56. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi)

A 11.  Extracranial carotid artey aneurysm due to Behcet’s  disease. Albeyoglu S, Cınar B, Eren T, Filizcan U, Bayserke O, Aslan C.Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2010 Dec;18 (6):574-6. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi)

A.12.  Vacuum assisted closure improves the quality of life in patients with diabetic foot. Karatepe O, Eken I, Acet E, Unal O, Mert M, Koc B, Karahan S, Filizcan U, Ugurlucan M, Aksoy M. Acta Chir Belg, 110. 000-000. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi)

 7.3.(B). Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler:


G.Orhan, S.A.Aka, H.Aydoğan, T.Coruh, U.Filizcan, O.Yucel, M.Sargın, S.Cetemen, E.Eren. The 9. Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "ASCVS" bildiri kitapçığındaki "Tricuspid Septal Leaflet Detachment in VSD Repair", 176 pp., Nagoya-Japonya, Mart 2001.B2.  S.A.Aka, N.Kaynarca, G.Orhan, H.Aydogan, T.Coruh, U.Filizcan, O.Yucel, M.Sargın, S.Cetemen, E.Eren.  The 9. Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "ASCVS" bildiri kitapçığındaki "Restrictive Right Ventricular Physiology in Total Corrected Tetralogy of fallot", 240 pp., Nagoya, Japonya, Mart 2001B3.  G.Orhan, S.A.Aka, S.Cetemen, M.Sargın, H.Aydogan, O.Yucel, U.Filizcan, E.Eren. 50st İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "50.ESCVS Congress" bildiri kitapçığındaki "Gastrointestinal System Complications After Aorta-Coronary Bypass Surgery", C11,3 pp., Budapeşte, Macaristan, Haziran 2001B4. O.Yucel, S.A.Aka, G.Orhan, E.Kurc, S.Cetemen, M.Sargın, U.Filizcan,  C.Karatepe,E.Eren. 51st İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "51st ESCVS Congress" bildiri kitapçığındaki "Factors Affecting the Mortality in Postinfarction Ventricular Septal Defect", PC4.12 pp., Helsinki, finlandiya, Haziran 2002B5.  U.Filizcan, G.Orhan, Sebnem Cetemen, M.Sargın, C.Karatepe, H.Aydogan, A.A.Aka, E.Eren. 51st İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "51St ESCVS Congress" bildiri kitapçığındaki "Valve Replacement and Repair in Rheumatic Mitral Valve Disease: 3 years follow up results", C2.5 pp., Helsinki, Finlandiya, Haziran 2002B6.  U.Filizcan, S.A.Aka, G.Orhan, S.Cetemen, M.Sargın, O.Goksel, H.Aydogan, E.Eren. 51st İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "51st ESCVS Congress" bildiri kitapçığındaki "The Relationship Mechanical Aortic Valve Diamater and Regression of Left Ventricular Hypertrophy", PC2.11 pp., Helsinki, Finlandiya, Haziran 2002B7.  S.A.Aka, G.Orhan, N.Kaynarca, S.Cetemen, M.Sargın, U.Filizcan, O.Yucel, H.Aydogan, E.Eren. 51st İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "51st ESCVS Congress" bildiri kitapçığındaki "Right Ventricle Restriction Following Total Correction of Tetralogy of Fallot", C16.6 pp., Helsinki, Finlandiya, Haziran 2002B8. . Cınar B, Aydogan H., Goksel O.,Sahin S., Filizcan U., Orhan G., Karatepe C.,Sargın M., Kurc E., Cetemen S., Aykut Aka S., Eren E. 52nd İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Cardiovascular Surgery" bildiri kitapçığındaki "Pseudoaneurysm of Abdominal Aorta in Behcet's Disease: a Late Complication of Abdominal Aortic Aneurysm Surgery", v3-16 pp., İstanbul,Türkiye, Kasım 2003

 

 

7.5.(D).  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:D1.  Pulmoner hipertansiyonlu septal defektlerin unidirectionel valv patch tekniği ile tamiri. Aka SA, Aydogan H, Orhan G, Akay H, Filizcan U, Kaynarca N, Eren E. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 1998 6(1)1-4.D2.  Mikst tip bilateral parsiyel pulmoner venoz dönüş anomalisi. Aydoğan H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Akay H, Akay SA, Eren E. Haydarpasa Kardiyoloji ve Kardiyovaküler Cerrahi Bulteni. 1998;6(2)91-95.D3.  Kombine koroner arter bypass greft ve kapak ameliyatlarında risk faktörleri.Orhan G, Aka SA, Aydogan H, Filizcan U, Kaynarca N, Comertoglu Y, Yucel O, Eren E. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1998;6:427-430.D4.  Miksomaların cerrahi tedavisi. Aydoğan H, Akay H, Orhan G, Kaynarca N, Filizcan U, Aka SA, Eren E. Haydarpasa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 1999 7(1) 34-37.D5.  Pulmoner kapak yokluğu, ventriküler septal defekt ve aortik-sağ ventriküler tünel. Aka SA, Aydogan H, Akay H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Eren E. Haydarpasa Kardiyoloji ve Kardiyovaküler Cerrahi Bulteni. 1999;7(2):67-73.D6.  Mitral kapak ameliyatlarında transseptal ve superior septal yaklaşımların karşılaştırılması. Orhan G, Aka SA, Aydoğan H, Yücel O, Filizcan U, Çoruh T, Çakalaoğlu C, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2000;8(1):513-516.D7. Yaygın aterosklerozisli hastalarda simultane koroner arter bypass ve periferik revaskularizasyon. Albeyoğlu Ş, Filizcan U, Çınar B, Aydoğan H, Göksel O, Şahin V, Sargın M, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2000;8(1):513-516.D8.  Açık kalp cerrahisi sonrası geç kardiak tamponada cerrahi yaklaşım. Orhan G, Aydogan H, Cömertoğlu Y, Çetemen Ş, Yücel O, Kayacıoğlu İ, Filizcan U, Aka SA, Eren E. Haydarpasa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni. 2000;8(2),77-81.D9.  Mekanik aortik kapak protez çapı ile sol ventrikül hipertrofisinin gerilemesi arasındaki ilişki. Filizcan U, Orhan G, Çetemen Ş, Sargın M, Karatepe C, Keser S, Göksel O, Komalicikuş Z, Aydogan H, Aka SA, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2002;10(3):135-138.D10.  Koroner arter baypas greft cerrahisinde sevofluran ve propofol anestezisinin stres yanıt uzerine etkileri. Tuncel Z, Biçer Y, İzgi F, Çoruh T, Çamur G, Kalay F, Altunaş Y, Süzer A, Filizcan U, Aykaç Z. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2004;10(4):129-136.D11. Semptomatik debakey tip III kronik aort diseksiyonlarında yeni bir yontem: endovaskuler stent greft kullanımı. Çınar B, Göksel O, Şahin S, Filizcan U, Çetemen Ş, Şahin V, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13(1):65-67.D12.  Delici kesici alet yaralanmasına baglı bir femoral arteriyovenoz fistul olgusu: stent greft ile başarısızlık ve cerrahi onarım. Çınar B, Göksel O, Şahin S, Şahin V, Aydoğan H, Filizcan U, Çetemen Ş, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13(2):174-176.D13. Transvers arteriotomi tekniği ile karotis endarterektominin erken ve orta dönem sonuçları. Çınar B, Göksel O, Aydoğan H, Filizcan U, Çetemen Ş, Eren E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13(3):255-259.D14.  A rare case of traumatic dissection and and rupture of the distal thoracic aorta. Cınar B, Aydogan H, Goksel O, Cetemen S, Filizcan U, Eren E. Anadolu kardiyol dergisi  2005 mar; 5(1):87.D15.  Kolesterol ester proteini ve reoperatif koroner arter cerrahisi. Göksel O, Çınar B, Şahin V, Kut S, Filizcan U, Çetemen Ş, Bayserke O, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2006;14(2):101-106.D16.  Stent implantasyonu sırasında düşük basınçta balon patlaması ve iki ayrı klinik sonuc. Hasdemir H, Alper AT, Akyol A, Akman N, Orhan L, Güvenç TS, Filizcan U. MN-Kardiyoloji Dergisi 2007;14(3):187-189.D17.  Total düzeltme yapılan fallot tetralojisi olgularında sağ ventrikul restriksiyonu. Külcü NK, Orhan G, Kurç E, Ketenci B, Sargın M, Filizcan U, Aka SA, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2008;16(1):11-15.

D18.  The relation between blood and tissue magnesium levels and development of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. Sahin V, Kaplan M, Bilsel S, Filizcan U, Cetemen S, Bayserke O, Bilgiç Alkaya D, Eren E. Anadolu Kardiyol Derg. 2010 Oct;10(5):446-51. doi: 10.5152/akd.2010.144. (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi)

D19. Perkütan koroner girişimin nadir bir komplikasyonu:İyatrojenik aort disseksiyonu.Ergelen M, Filizcan U, Soylu Ö, Uyarel M.Türk Kardiyoloji DerneğiArşivi (Başvurudan sonra yayıma kabul edildi) 2010

 

 

 7.6. (E). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :E1.    Aydoğan H, Aka SA, Akay H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Şener T, Eren  Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi. Ekim 1996. TP 58. Aort kökü genişletilerek yapılan aort kapak replasmanları ve sonuçlarıE2.  Aydoğan H, Aka SA, Akay H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Eren E. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi. Ekim 1996. Parsial AV kanal defektlerinde cerrahi tedavinin erken ve geç dönem sonuçları.E3.   Aka SA, Aydoğan H, Akay H, Orhan G, Filizcan U, Kaynarca N, Eren E. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi. Ekim 1996 Pulmoner hipertansiyonlu VSD’nin unidirectional patch tekniği ile tamiri.E4.  Aka SA, Orhan G, Aydoğan H, Filizcan U, Kaynarca N, Cömertoğlu Y, Okan Y, Abay G, Eren E. 5. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi. Ekim 1998. Kombine koroner arter bypass greft ve kapak ameliyatlarında risk faktörleriE5.  Aydoğan H, Aka SA, Orhan G, Kaynarca N, Filizcan U, Çoruh T, Cömertoğlu Y, Eren E. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahis Kongresi. Ekim 1998. Triküspid septal leafler ayrılması yoluyla VSD onarımı.E6.  Filizcan U, Orhan G, Dağdeviren B, Cömertoğlu Y, Yücel O, Çetemen Ş, Gürlertop Y, Aydoğan H, Aka SA, Eren E. 6. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi. Ekim 2000. Ciddi aort darlığı nedeniyle aortik valv replasmanı yapılan hastalarda protez kapak ölçülerinin sol ventrikül hipertrofisinin gerilemesine etkisi.E7.  Çınar B, Göksel O, Aydoğan H, Filizcan U, Çetemen Ş, Şahin V, Öztekin İ, Eren E. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2004. P269. The standard and modified comibined approach to operative carotid and coronary artery disease.E8.  Çınar B, Göksel O, Şahin S, Aydoğan H, Filizcan U, Çetemen Ş, Şahin V, Eren E. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2004. An emerging alternative for symptomatic chronic De Bakey type 3 aortic dissections: Endovascular stent graft implantationE9.  Filizcan U, Çetemen Ş, Soylu Ö, Aydoğan H, Bayserke O, Arslan C, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. Ekim 2008. TP 086. Mitral kapak komşuluğunda rüptüre, lateral-bazal ventriküler psödoanevrizma.E10.  Özsoy D, Filizcan U, Çetemen Ş, Bayserke O, Yılmaz M, Aydoğan H, Eren E. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. Ekim 2008. TP 147.. Acil koroner cerrahi revaskülarizasyonda off-pump ve on-pump bypass tekniklerinin erken dönem karşılaştırmalı sonuçları.

 

 7.7. (F). Diğer yayınlar  (Ulusal kitaplarda yazılan bölümler):F1.  Mitral valve repair for rheumatic valve disease in children: Midterm results and impact of the use of biodegradeble mitral ring. Filizcan U, Cetemen S, Soylu O. Letter to the editor, CTSNet 2008 Sep 8.

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği