Doç.Dr. Nesrin SARIMAN

Doç.Dr. Nesrin SARIMAN
 • Görev Aldığı Birim
  Göğüs Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul/1964
 • Mezuniyet
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık
  Ptt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Astım, Uyku Bozuklukları, Pulmener Emboli, Sigara bırakma tedavileri, Akciğer Kanseri, Girişimsel Bronkoskopi
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Doçent Doktor

Eğitim :

PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Tıpta Uzmanlık Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,1998

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce),Lisans,1990


Yabancı Dil :

İngilizce


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Toraks Derneği

(Solunum hücre biyolojsi ve genetik çalışma grubu)

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği)

(Girişimsel pulmonoloji çalışma grubu)

TUTD (Türk Uyku Tıbbı Derneği)

Akciğer Kanseri Derneği

Avrupa Solunum Topluluğu (ERS:European Respiratory Society)


Tıbbi İlgi Alanları :

Astım, Uyku Bozuklukları, Pulmener Emboli, Sigara 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1 Yılmaz, T., M.Akman, B.Tutluoğlu, L.Afrasyap, V.Göylüsün, N.Çelik, “Plasma Thrombomodulin levels in Lung Cancer patients”, Panminerva Medica, 41(2), 125-128 (1999).

7.1.2. Sarıman, N., E.Levent, F.Aksungar, AC.Soylu, O.Bektaş, “Homocysteine levels and echocardioographic findings in obstructive sleep apnea syndrome”, Respiration, DOI:10.1159/000210429 (2009). Respiration, 79, 38-45 (2010).

7.1.3. Sarıman,N., E. Levent, R. Çubuk, Ş.Yurtlu, FB. Aksungar, “ Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients”, Sleep and Breathing, DOI:10.1007/s11325-010-0387-7 (2010 Jul 7).

7.1.4. Levent, E., N. Sarıman, “ Analysis of obstructive sleep apnea patients with “sawtooth sign” on the flow-volume curve”, Sleep and Breathing, DOI:10.1007/s11325-010-393-9(2010 Jul 28).

7.1.5. Sarıman, N., O. Koca, Z. Boyacı, E. Levent, AC. Soylu, S. Alparslan, A. Saygı,

“ Microscopic bilateral posterior cordotomy in severe obstructive sleep apnea syndrome with bilateral vocal cord paralysis”, Sleep and Breathing, DOI:10.1007 / s11325-010-0458 -9) (2010 Dec 22) (Epub ahead of print).

7.1.6. Levent , E., N. Sarıman, “Geriatrik hastalarda uyku apne sendromu” Turkish Journal of Geriatrics

( 7.12.2010- yayına kabul edildi).

7.1.7. Özkan Yılmaz, H., A. Saygı, N. Sarıman, D. Maraşlı, Y. Düzgün, H. Köksal, A. Örki, “Akciğer kanseri yeni TNM evrelemesinde klinik T evresi ile metastaz arasındaki ilişki”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, (6.1.2011-yayına kabul edildi).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Karaagac, G., E. Levent, N. Sarıman, S. Simsek, S. Güney, Y. Karakoca, “Repetitive Endoscopic Laser Treatments for Palliation of Lung Malignancies”, Journal of Bronchology, 12(1), 20-22 (2005).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Karaağaç,G., N. Çelik, Ş.Başlılar, T. Yılmaz, “Differences in responsiveness of Asthmatic Airways to Direct and Indirect Stimuli”. 11th European Respiratory Society Annual Congress, September 22-26, Berlin, Germany, 2001 (Volume 18 Suppl:33s)

7.3.2. Karaağaç,G., N. Çelik, Ş.Başlılar, T. Yılmaz, “Differences in Responsiveness of Airways to AMP and Methacholine Asthma and COPD”. 11th European Respiratory Society Annual Congress, September 22-26, Berlin, Germany, 2001 (Volume 18 Suppl:33s)

7.3.3. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S. Karakoca, T. Yıldız, O. Yazanel, Ş. Başlılar, N. Sarıman, M. Atasoy, Ş. Güney, “Bronchial Carcinoma Complicated with Tracheobronchial Fistula Treated by Laser and Silicone Stenting” 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, İstanbul, Turkey, 2003 (suppl: 163s)

 

 

7.3.4. Karakoca, Y., G. Karaağaç, N. Sarıman, Karakoca, T. Yıldız, S. Şimşek, T. Karaaslan, O. Yazanel , “Dumon Y-shaped Silicone Stent Application: 3-year experience Carinal ana Distal Tracheal Malignancies (First Series From Turkey)”. 100th International Conference American Thoracic Society, May 21-26, Orlando, USA, 2004 (AJRCCM 2004 Suppl: A333)

7.3.5. Karaağaç,G., Y. Karakoca, N. Sarıman, S. Şimşek, S. Karakoca, T. Yıldız, O.Yazanel, E. Yıldız, “Double Stenting in Bronchial Tumors Complicated with Vena Cava Superior Syndrome (VCSS), Tracheo-esophageal ana Tracheo-bronchial Fistulae (First Series From Turkey)”. 100th International Conference American Thoracic Society, May 21-26, Orlando, USA, 2004 (AJRCCM 2004 Suppl: A482)

7.3.6. Karakoca, Y., G. Karaağaç, N. Sarıman, S. Karakoca, S. Şimşek, T. Yıldız, T. Karaaslan, O. Kozluca, “Use of Therapeutic Bronchoscopic Methods in Treatment of tracheobronchial Diseases: First Published Series From Turkey: 3-year experience”. 100th International Conference American Thoracic Society, May 21-26, Orlando, USA, 2004 (AJRCCM 2004 Suppl: A481)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Akman, M., N. Çelik, V. Göylüsün, T. Kuyucu, “Fiberoptik Bronkoskopinin Kardiyovasküler Etkileri”, Klinik Gelişim, 8, 3520-3523 (1995).

7.5. 2. Akman, M., T. Yılmaz, N. Çelik, Z. Öcal, “Sigara İçimi ile Lökosit, Eozinofil, Cilt testleri, IgE ve Nonspesifik Hava Yolu Cevabının İlişkisi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 17 (3), 327-334 (1995).

7.5. 3. Yılmaz, T., M. Akman, L. Afrasyap, V. Göylüsün, N. Çelik, “Malign ve Nonmalign Plevral Sıvılarda Fibronektin’in Tanı Değeri”, Tüberküloz ve Toraks,43(4),192-196 (1995).

7.5. 4. Yılmaz, T., M. Akman, L. Afrasyap, N. Çelik, V. Göylüsün, “ Akciğer Kanseri Hastalarında Plasma Trombomodulini”, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,9(2), 10-15 (1995).

7.5. 5. Akman, M., T. Yılmaz, N. Çelik, LB. Erdoğan, R. Dillioğlugil, “Akciğer Kanserli 56 Olgunun Evreleme ve Metastaz Araştırması”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 17(2), 195-200 (1995).

7.5. 6. Akman, M., T. Yılmaz, N. Çelik, V. Göylüsün, F. Filizel , “Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz” , Solunum Hastalıkları, 6(3), 441-449 (1995).

7.5. 7. Akman, M., V. Göylüsün, N. Çelik, AK. Özer, T. Yılmaz, “ Amfizemde Difuzyon Kapasitesi, Solunum Fonksiyon testleri, Kan Gazları, Alfa-1 Antitripsin ve Akciğer Dansite Ölçümleri İlişkisi”, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 9 (2), 28-34 (1995).

7.5. 8. Akman, M., T. Kuyucu, N. Çelik, V. Göylüsün, “Akciğer Kanserli hastalarda Metastaz ile Semptom, Fizik Muayene ve Laboratuvar Bulgularının İlişkisi”, Klinik Gelişim, 9, 4106-4109 (1996).

7.5. 9. Kuyucu, T., M. Akman, EM. Özer, V. Göylüsün, N. Çelik, “Aktif Akciğer Tüberkülozunda Oral Glikoz Tolerans Testi”, Klinik Gelişim, 9, 4309-4311 (1996).

7.5. 10. Akman, M., T. Kuyucu, B. Tutluoğlu, V.Göylüsün, N. Çelik, “Transüda-Eksuda Ayırımında Farklı Kriterlerin Tanı Değerleri”, Klinik Gelişim, 9, 4338-4341 (1996).

7.5. 11. Akman, M., T. Kuyucu, N. Çelik, “Antitüberküloz Tedavi ile Gelişen Hepatotoksisite ve Risk Faktörleri”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi , 18(3), 503-506 (1996).

7.5. 12. Çelik, N., M. Akman, Y. Padır, T. Kuyucu, “Çocuklarda BCG Aşısına Bağlı Gelişen Lenfadenit Komplikasyonu”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(3), 515-517 (1996).

7.5. 13. Akman,M., N.Çelik, V.Göylüsün, T.Yılmaz,“Stabil Astmada Single Breath Karbonmonoksit Difuzyon Kapasitesi”, Tüberküloz ve Toraks, 44 (1), 11-14 (1996).

7.5. 14. Yılmaz, T., M. Akman, B. Tutluoğlu, V. Göylüsün, N. Çelik, “Plevral Sıvı Ürik Asit Düzeyinin Tanı değeri”, İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 10 (2), 10-15 (1996).

7.5. 15. Akman, M., T. Kuyucu, V. Göylüsün, N. Çelik, “Hafif Stabil KOAH ve Astma Ayırımında Reverzibilite, Bronkoprovokasyon ve Difuzyon Kapasitesinin Değeri”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(3), 142- 145 (1997).

7.5. 16. Çelik, N., T. Yılmaz, M. Araslı, M. Akman, “Hafif Stabil Astımlı Olgularda Periferik Kan ve Bronkoalveolar Lavaj Lenfosit Alt Gruplarının Bronş Hiperreaktivitesi ve IgE ile İlişkisi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 19(3), 159- 162 (1997).

7.5. 17. Çelik, N., T. Yılmaz, K. Gümüştaş, V. Göylüsün, B. Tutluoğlu, M. Akman, G. Karaağaç, “Hafif İntermitant Astmada Periferik Kan ve Bronkoalveolar Lavajda Nitrik Oksit Düzeyi ve İnhaler Steroidlerin Etkisi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 20(2), 80- 88 (1998).

7.5. 18. Çelik, N., T. Yılmaz, K. Gümüştaş, B. Tutluoğlu, M. Araslı, V. Göylüsün, M. Akman, M. Mutlu, “Hafif İntermitant Astmada Lenfosit Alt grupları Nitrik Oksit Düzeyi ve İnhaler Steroidlerin Etkisi”,Tüberküloz ve Toraks, 47(4), 436-443 (1999).

7.5. 19. Çelik, N., T. Yılmaz, Z. Uğur, G. Karaağaç, M. Mutlu, “Hafif İntermitant Astmada İki yıl süre ile uygulanan İnhaler Steroid Tedavisinin Sonuçları”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(1), 12- 18 (1999).

7.5. 20. Uğur, Z., Ş.Başlılar, N. Çelik, N. Erdoğan, T. Şapçı, T. Yılmaz, “Wegener Granülomatozisi- Olgu Sunumu”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 22(1): 47- 52 (2000).

7.5. 21. Çelik, N., T. Yılmaz, Z. Uğur, G. Karaağaç, Ş. Başlılar, B. Şaylan, “Kronik Teofilin Tedavisinin Hafif Atopik Astmalılarda Metakoline Hava Yolu Cevaplılığı Üzerine Etkisi”, Tüberküloz ve Toraks, 49(1), 46-55 (2001).

7.5. 22. Karaağaç, G., N. Çelik, Ş. Başlılar, T. Yılmaz, “Astımda Direkt ve İndirekt Uyaranlara Yanıt Farklılıkları”, Toraks Dergisi, 4 (2),161-167 (2003).

7.5. 23. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S. Karakoca, T. Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, ME. Yıldız, B. Tekinsoy, “Interventional Bronchoscopy for the management of postintubation and pottracheostomy stenosis”, Marmara Medical Journal, 3, 201-206 (2003).

7.5. 24. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S. Karakoca, T. Yıldız, E. Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, ME. Yıldız, B. Tekinsoy, “Terapötik Bronkoskopi ile Tedavi edilen Postentübasyon Trakea Stenozları : Beş olgu sunumu”, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 52 (4), 363-368 (2004).

7.5. 25. Karaağaç, G., N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Ş. Güney, Y. Karakoca, “Vena Kava Superior (VCSS) ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu iki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi”, Solunum Hastalıkları 15, 99-104 (2004).

7.5. 26. Karaağaç, G., Y. Karakoca, S. Şimşek, N. Sarıman, T. Yıldız, “Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Lazer Rezeksiyonu ve Silikon Stent İmplantasyonu”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 12 (2), 106-110 (2004).

7.5. 27. Karaağaç, G., Y. Karakoca, N. Sarıman, S. Şimşek, S. Karakoca, T.Yıldız, E. Yıldız, “Lazer Rekanalizasyon Tedavisi uygulanan Trakeobronşiyal Timoma :Olgu sunumu”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 12 (4), 274-276 (2004).

7.5. 28. Sarıman, N., “Homozigot faktör V Leiden (G1691A) mutasyonuna bağlı tekrarlayan derin ven trombozu ve pulmoner emboli olgusu”, Toraks Dergisi, 9 (2), 80-83 (2008).

7.5. 29. Levent, E., N. Sarıman, “Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu”, Solunum,10,131-135 (2008). Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi ( 19-23 Nisan 2006, Antalya, Poster sunumu ).

7.5. 30. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, AE. Tezcan, “Globus Histerikus Tanılı Hastaların Polisomnografi ile Değerlendirilmesi”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(1),11-20 (2009).

7.5. 31. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, “Intracardiac Air-Fluid Level as Superposition: a Hiatal Hernia”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(1),63-64 (2009).

7.5. 32. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, “Submucosal hematoma of oropharynx due to positive airway pressure therapy during anticoagulant use”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(1), 60-62 (2009).

7.5. 33. Sarıman, N., E.Levent, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, “Orta ve Ağır Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Olgularında PAP (Positive Airway Pressure) Titrasyonuna Objektif ve Subjektif Yanıtın Değerlendirilmesi”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 13-22 (2010).

7.5. 34. Gökçen, G., E.Levent, R. Dalay, N. Sarıman, Ş. Yurtlu, EK. Günal, Y. Tülbek, “Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Gastroduodenal Erozyon ve Peptik Ülser İnsidansı”, Maltepe Tıp Dergisi,1(2),28-35 (2010).

7.5. 35. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, “The evolution of radiological lesions due to septic pulmonary embolism”, Turkish Respiratory Journal, (Haziran 2008, yayınlanmak üzere kabul edildi.)

7.5. 36. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, “Akciğer kanserini taklit eden endobronşiyal tüberküloz”, Maltepe Tıp Dergisi, 1(2), 43-48 (2010).

7.5. 37. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, Ş. Yurtlu, “Eş zamanlı böbrek ve akciğer kanseri”, (Türk Toraks Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi, 30.10.2009)

7.5. 38. Levent, E., N. Sarıman, AC. Soylu, “Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer metastazı”, (Solunum Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edildi, 27.01.2010)

7.5. 39. Levent, E., B. Kalkavan, MA. Çelik, M. Hüseyin, E. Polat, T. Ekentok, N. Sarıman

“Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları”, Maltepe Tıp Dergisi, 2 (2), 11-17 (2010).

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Çelik, N., T. Yılmaz, M. Araslı, M. Akman, “Hafif Stabil Astımlı Olgularda Periferik Kan ve Bronkoalveolar Lavaj Lenfosit Alt Gruplarının Bronş Hiperreaktivitesi ve IgE ile İlişkisi”. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 02-05 Kasım, Bursa,1997 (Bildiri Özetleri 6s)

7.6.2. Akman, M., T. Kuyucu, V. Göylüsün, N. Çelik, “Hafif Stabil KOAH ve Astma Ayırımında Reverzibilite, Bronkoprovokasyon ve Difuzyon Kapasitesinin Değeri”. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 02-05 Kasım, Bursa, 1997(Bildiri Özetleri 6s)

7.6.3. Çelik, N., T. Yılmaz, K. Gümüştaş, B. Tutluoğlu, M. Araslı, V. Göylüsün, M. Akman, M. Mutlu, “Hafif İntermitant Astmada Periferik Kan ve BAL’da Lenfosit subgrupları ve Nitrik Oksit Üzerine İnhaler Steroid Tedavisinin Etkisi”. Toraks Derneği II. Kongresi, 06-10 Mayıs, Antalya, 1998 (Bildiri Özetleri 44s)

7.6.4. Çelik, N., T. Yılmaz, Z. Uğur, G. Karaağac, M. Mutlu, “Hafif intermittant astmada iki yıl süre ile uygulanan düşük doz inhaler steroid tedavisinin sonuçları”. TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi, 5-9 Haziran, İstanbul, 1999(Özet kitabı SB 010)

7.6. 5. Karaağaç, G., M. Mutlu, Ş. Başlılar, N. Özdemir Barışık, N. Çelik, T. Yılmaz, “Astım ve KOAH’da Uyarılmış Balgam Özellikleri”. Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001 (Bildiri Özetleri 2:55s)

7.6.6. Karaağaç, G., T. Yılmaz, N. Çelik, Ş. Başlılar, “Astım ve KOAH’da Metakolin ve AMP’ye Havayolu Cevaplılığına İlişkin Farklılıklar”. Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001 (Bildiri Özetleri 2:3s)

7.6.7. Karaağaç, G., N. Çelik, Ş. Başlılar, T. Yılmaz, “Astımda Direkt ve İndirekt Uyaranlara Havayolu Cevaplılığı Farklılıkları”. Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001 (Bildiri Özetleri 2:53s)

7.6.8. Mutlu M., T. Yılmaz, N. Özdemir Barışık, N. Çelik, G. Karaağaç, “Astımlı Hastalarda İnhaler Kortikosteroidlere Eklenen Düşük doz Teofilinin Uyarılmış Balgam ve Kandaki İnflamatuvar Parametreler ve IL-10 Üzerine Etkisi”. Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001 (Bildiri Özetleri 2: 95s)

7.6.9. Başlılar, Ş., Z. Uğur, N. Çelik, G. Karaağaç, T. Yılmaz, "Nazofarenks Tüberkülozu-Olgu Sunumu”. Toraks Derneği IV. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, İzmir, 2001 (Bildiri Özetleri 2: 115s)

7.6.10. Karaağaç,G., N. Çelik, Ş.Başlılar, T. Yılmaz, “Astmada Uyarılmış balgam hücre farklılıkları ve ECP Düzeylerinin Hava yolu aşırı cevaplılığı ile ilişkisi”. Uluslararası Katılımlı II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım, Ankara, Türkiye, 2001 (Bildiri Özetleri 34s)

7.6.11. Karaağaç,G., M. Mutlu, B. Şaylan, Ş.Başlılar, N. Çelik, T. Yılmaz, “Astma ve KOAH’da uyarılmış balgam hücre farklılıkları ve ECP Düzeylerinin Hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi”. Uluslararası Katılımlı II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi, 30 Ekim- 2 Kasım, Ankara, Türkiye, 2001(Bildiri Özetleri 35s)

7.6.12. Karaağac, G., T. Yılmaz, N. Çelik, Ş. Başlılar, N. Özdemir Barışık, ”Eosinophilic airway inflammation in asthma: Correlations with PC20 methacholine and PC20 AMP”. Toraks Derneği V. Yıllık Kongresi, 24-27 Nisan, Antalya, 2002 (Bildiri Özetleri 123s)

7.6.13. Başlılar, Ş., T. Yılmaz, E. Derin, N. Sarıman, B. Şaylan, Y. Barut, "Astımlı Hastalarda Antiinflamatuvar Tedavinin HRCT ile Ölçülen Bronş Duvar Kalınlığı Üzerine Etkisi”. Toraks Derneği VI. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, Antalya, 2003 (Bildiri Özetleri 4: 98s)

7.6.14. Akkaş, Z., T. Kuyucu, N. Sarıman, N. Özdemir Barışık, G. Karaağaç, “Nonastmatik Allerjik Rinitlilerde Havayolu İnflamasyonu ve Nazal Steroid Tedavisinin İzlenmesi”. Toraks Derneği VI. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, Antalya, 2003 (Bildiri Özetleri 4: 82s)

7.6.15. Şaylan, B., T. Kuyucu, N. Sarıman, Ş. Başlılar, K. Gümüştaş, E. Şenay, ”Akciğerin Kronik Obstrüktif İnflamatuvar Hastalıklarında Uyarılmış Balgamda Nitrik Oksid ve 3-Nitrotirozinin Yeri”. Toraks Derneği VI. Yıllık Kongresi, 23-26 Nisan, Antalya, 2003 (Bildiri Özetleri 4: 22s)

7.6.16. Karakoca, Y., B. Tekinsoy, G. Karaağaç, E. Yıldız, N. Sarıman, S. Karakoca, T. Yıldız, S. Şimşek, T. Karaaslan, O. Yazanel , “ Vena Cava Superior Sendromu (VCSS), Trakeo-ösefageal Fistül ve Trakeobronşiyal Fistül ile Komplike Bronşiyal Tümörlerde Çift Stent ile Tedavi”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.17. Karakoca, Y., N. Sarıman, G. Karaağaç, S. Şimşek, S.Karakoca, T. Yıldız, “ Üç Yılda Altı Defa Laser Rekanalizasyonu Uygulanan Endobronşiyal Timoma Olgusu”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.18. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S.Karakoca, T. Yıldız, E. Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, ME. Yıldız, B. Tekinsoy, “ Terapötik Bronkoskopi ile Tedavi edilen Postentübasyon Trakea Stenozları”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.19. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S. Karakoca, T. Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, T. Karaaslan, ME. Yıldız, M. Atasoy, “Bronşta Granülasyon Dokusuna Neden Olan Yabancı Cisim Aspirasyonu: Nd-YAP Laser ile Tedavi”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.20. Karakoca, Y., G. Karaağaç, N. Sarıman, S.Karakoca, S. Şimşek, T. Yıldız, O. Yazanel, T. Karaaslan, ME. Yıldız, Tekinsoy B. Yıldız, “ Trakeobronşiyal Hastalıkların Terapötik Bronkoskopik Yöntemler ile Tedavisi; Türkiye’den ilk Deneyimler”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.21. Karakoca, Y., G. Karaağaç, S.Karakoca, T. Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, Ş. Başlılar, T. Karaaslan, ME. Yıldız, M. Atasoy, “Sol Ana Bronşta Obliterasyona Dokusuna Neden Olan Sinüs Taşı: Nd-YAP Laser ile Tedavi”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.22. Karakoca, Y., G. Karaağaç, O. Yazanel, S. Karakoca, T. Yıldız, T. Karaaslan, N. Sarıman, ME. Yıldız, B. Tekinsoy, “Dumon Y-silikon Stentleri ile Santral Bronşiyal Karsinomlarda Palyatif Tedavi”. VIII. Marmara Tıp Günleri, 08-10 Eylül, İstanbul, 2003

7.6.23. Karakoca, Y., G. Karaağaç, N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, “Trakeobronşiyal Hastalıkların Terapötik Bronkoskopi ile Tedavisi:Türkiye’den ilk Deneyimler- 169 olgunun sonuçları”. VII. Uluslararası Toraks Yıllık Kongresi, 28 Nisan–1 Mayıs, Antalya, Türkiye 2004 (Bildiri Özetleri S: 46)

7.6.24. Karaağaç,G., N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Y. Karakoca, “Entübasyon ve Trakeostomi Sonrası Gelişen Benign Trakeal Stenozların Girişimsel Bronkoskopi ile Tedavisi: Türkiye’den ilk Deneyimler”. VII. Uluslararası Toraks Yıllık Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, Antalya, Türkiye 2004 (Bildiri Özetleri S: 47)

7.6.25. Sarıman, N., E. Levent, G. Karaağaç, S. Şimşek, Ş. Güney, Y. Karakoca, “Trakeo-ösefageal Fistül ve Trakeobronşiyal Fistül ile Komplike Tümörlerde Çift Stent ile Tedavi. Türkiye’den ilk Deneyimler”. VII. Uluslararası Toraks Yıllık Kongresi, 28 Nisan–1 Mayıs Antalya, Türkiye 2004 (Bildiri Özetleri S: 120)

7.6.26. Levent, E., N. Sarıman, G. Karaağaç, S. Şimşek, Ş. Güney, Y. Karakoca, “Vena Cava Superior Sendromu (VCSS), ile Komplike Malign Trakeobronşiyal Stenozlu Olgularda Nd-YAP-laser ve Çift Stent İmplantasyonu ile Tedavi”. VII. Uluslararası Toraks Yıllık Kongresi, 28 Nisan -1 Mayıs Antalya, Türkiye 2004 (Bildiri Özetleri S: 188)

7.6.27. Karaağaç,G., N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Y. Karakoca, “Masif Hemoptizide Farklı bir Tedavi: Endobronşiyal Surgicell Uygulanması”. VII. Uluslararası Toraks Yıllık Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs Antalya, Türkiye 2004 (Bildiri Özetleri S: 156)

7.6.28. Karakoca, Y., G. Karaağaç, AA. Şafak, E. Levent, N. Sarıman, S. Şimşek, Z. Gündoğan, “Sekonder karinaya Y-stent implantasyonu”. I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 24-28 Kasım, İstanbul, 2004 (Bildiri Özetleri P:102)

7.6.29. Karakoca, Y., G. Karaağaç, N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Z. Gündoğan, “Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) lazer rezeksiyonu ve silikon stent implantasyonu”. I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 24-28 Kasım, İstanbul, 2004 (Bildiri Özetleri P:040)

7.6.30. Karakoca, Y., G. Karaağaç, AA. Şafak, N. Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Z. Gündoğan, “Dynamic Y-stent yerleştirilmesinde yeni bir metod”. I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 24-28 Kasım, İstanbul, 2004 (Bildiri Özetleri P:039)

7.6.31. Karakoca, Y., G. Karaağaç, AA. Şafak, N.Sarıman, E. Levent, S. Şimşek, Z. Gündoğan, “Malign trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisinde terapötik bronkoskopi”.

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 24-28 Kasım, İstanbul, 2004 (Bildiri Özetleri SB:24)

7.6.32. Levent, E., N. Sarıman, “Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu”. (Poster) Türk Toraks Derneği Uluslararası 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, 2006 (Bildiri Özetleri PS:216)

7.6.33. Levent, E., N. Sarıman, A.C. Soylu, “Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer

Metastazı”. (Poster) Türk Toraks Derneği Uluslararası 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan,

Antalya, 2008 (Bildiri Özetleri PS:196)

7.6.34. Özçakmak, S., T. Gogitidze, N.Sarıman, I. Nakashidze, “ Acute Respiratory Distress Syndrome”. (Poster) Maltepe Üniversitesi Uluslararası MIMSCON 2010 Tıp Öğrencileri Kongresi, 7-9 Mayıs, İstanbul, 2010

7.6.35. Saygı, A., H. Köksal, N. Sarıman, E. Alıcı, Ş.Yurtlu, H.Yılmaz, Y. Düzgün, “ Biyomas maruziyeti olan kadın hastalarda klinik , fonksiyonel ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi” (Poster)TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim, Antalya, 2010 (EP:184)

7.6.36. Sarıman, N., Ö. Koca, Z. Boyacı, E. Levent, AC. Soylu, S. Alparslan, A. Saygı, “Bilateral vokal kord paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromunda mikroskopik bilateral posterior kordotomi” (Poster)TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) 32. Ulusal Kongresi, 20-24 Ekim, Antalya, 2010 (EP:153)

7.7. Diğer yayınlar

8. Projeler

“Multislice spiral BT anjiyografinin pulmoner embolide tanı ve prognostik değeri” (2010-2011)

 

 

Uluslar arası klinik araştırmalar:

Astra-Zeneca çok merkezli “ Tek başına kullanılan Budesonid/Formeterol tedavisinin hafif-orta şiddette astımda etkinlik, güvenlilik, idame tedavisi olarak her ikisi de ihtiyaç halinde Bricanyl turbuhaler ile birlikte kullanılan Symbicort turbuhaler ve Pulmicort turbuhaler ’in karşılaştırılması –STAY” Çalışması

 

9. İdari Görevler

-Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; Yürütme kurulu, Yayın kurulu ve Danışma kurulu üyeliği 2009-2011

-Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatör yardımcılığı 2009-2011

 

-Tez değerlendirme juri üyeliği, Soylu A.C., “Obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin vücut kitle indeksi, bel çevresi ve boyun çevresi ölçümleri gibi standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi” (Araştırma Görevlisi; Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi GöğüsHastalıkları A.D.) 2010

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

• Türk Toraks Derneği

(Solunum hücre biyolojsi ve genetik çalışma grubu)

• TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği)

(Girişimsel pulmonoloji çalışma grubu)

• TUTD (Türk Uyku Tıbbı Derneği)

• Akciğer Kanseri Derneği

• Avrupa Solunum Topluluğu (ERS:European Respiratory Society

11. Ödüller