Prof. Dr. Ender LEVENT

Prof. Dr. Ender LEVENT
 • Görev Aldığı Birim
  Göğüs Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  İzmir/1968
 • Mezuniyet
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/1991
 • Uzmanlık
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/1998
 • Tıbbi İlgi Alanları
  İntersitisyel Akciğer Hastalıkları, Endobronşial Tedavi Yöntemleri, Uyku ile ilişkili Solunumsal Bozukluklar, Astım
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Profesör Doktor


Eğitim :

Lisans / Y. Lisans   Tıp Fakültesi  Ege Üniversitesi , 1985-1991

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz   Gazi Üniversitesi,1992-1998


Mesleki Kariyer :

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

İntersitisyel Akciğer Hastalıkları, Endobronşial Tedavi Yöntemleri, Uyku ile ilişkili Solunumsal Bozukluklar, Astım

 

 

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.03.2006

Doçentlik Tarihi : -

Profesörlük Tarihi : -

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Bulunmamaktadır.

6.2. Doktora Tezleri (Tıpta Uzmanlık Tezi)

 

“Obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin vücut kitle indeksi, bel çevresi ve boyun çevresi ölçümleri gibi standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi”

(Araştırma Görevlisi Dr.Akın Cem Soylu’nun uzmanlık tezi, T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D., 2009-2010)

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

7.1.1. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk, A.Karalezli. Hospital based survey of lung cancer in Turkey, a developing country, where smoking is highly prevalent. Lung Cancer 1998;21:127-132.

 

7.1.2. E.Levent, H.Posacıoğlu. A rare case of Horner’s syndrome: subclavian artery aneurysm. Respiration 2001;68:620.

 

7.1.3. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, C.Öztürk, A.Tunacı, K.Şahin, A.Saral, İ.Oktay, A.Kanık, B.Nemery. The respiratory effects of occupational polypropylene flock exposure. European Respiratory Journal 2005;25:110-117.

 

7.1.4. N.Sarıman, E.Levent, F.B.Aksungar, A.C.Soylu, O.Bektaş. Homocysteine levels and echocardiographic findings in obstructive sleep apnea syndrome. Respiration 2010;79:38-45.

 

7.1.5. N.Sarıman, E.Levent, R.Cubuk, Ş.Yurtlu, F.B.Aksungar. Bronchial hyperreactivity and airway wall thickening in obstructive sleep apnea patients. Sleep and Breathing, DOI: 10.1007/s11325-010-0387-7, (Published online 07 July 2010).

7.1.6. E.Levent, N.Sarıman. Analysis of obstructive sleep apnea patients with "sawtooth sign" on the flow-volume curve. Sleep and Breathing, DOI: 10.1007/s11325-010-0393-9, (Published online 28 July 2010).

 

7.1.7. N Sarıman, Ö Koca, Z Boyacı, E Levent, AC Soylu, S Alparslan, A Saygı. Microscopic bilateral posterior cordotomy in severe obstructive sleep apnea syndrome with bilateral vocal cord paralysis. Sleep Breath, DOI: 10.1007/s11325-010-0458-9, (Published online 22 Dec 2010).

7.1.8. E Levent, N Sarıman. Geriatrik hastalarda obstrüktif uyku apne sendromu. Türk Geriatri Dergisi (Yayınlanmak üzere kabul edildi, Aralık 2010)7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.2.1. G.Karaağaç, E.Levent, N.Sarıman, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Repetitive endoscopic laser treatments for palliation of lung malignancies. Journal Of Bronchology 2005;12:20-22.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

7.3.1. N.N.Ekim, E.Levent, O.Köktürk, C.Küsmez. A retrospective analysis in cases with primary pulmonary tuberculosis. Tubercle and Lung Disease 1995;76(Suppl.2):52. (Bildiri No:066-PA10).

Conferance on Global Lung Healt and the 1995 Annual Meeting of the IUATLD / UICTMR (9-12 Eylül 1995, Paris).

 

7.3.2. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, E.Ilgıt. Treatment of malignant obstruction of the superior vena cava with the self-expanding metal stent. European Respiratory Journal 1996;9(Suppl.23):316, (Bildiri No:P1981)

European Respiratory Society Annual Congress (7-11 Eylül 1996, Stockholm).

 

7.3.3. C.Öztürk, H.Fırat, G.Gürsel, E.Levent. Alfentanyl versus midazolam during bronchoscopy. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:385, Bildiri No:P2435)

European Respiratory Society Annual Congress (20-24 Eylül 1997, Berlin).

 

7.3.4. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk, A.Karalezli. Smoking prevalence and it’s relationships with pathology in male and female patients with lung cancer. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:330, Bildiri No:P2138).

European Respiratory Society Annual Congress (20-24 Eylül 1997, Berlin).

 

7.3.5. M.Şener, E.Levent, T.Tatlıcıoğlu. Measurement of quality of life in COPD patients by “St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ)”. European Respiratory Journal Abstracts, (Sayfa:345, Bildiri No:P2248).

European Respiratory Society Annual Congress (19-23 Eylül 1998, Cenevre).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Bulunmamaktadır.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.5.1. E.Ilgıt, C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel. Maligniteye bağlı vena kava superior obstrüksiyonunun metalik stent (Wallstent) ile tedavisi. Solunum Hastalıkları 1996;8:7-14.

 

7.5.2. C.Öztürk, H.Fırat, G.Gürsel, E.Levent. Fiberoptik bronkoskopide alfentanil ile midazolamın karşılaştırılması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1997;10:44-48.

 

7.5.3. N.N.Ekim, E.Levent, O.Köktürk, C.Küsmez. Primer tüberküloz tanısında üç kriter. Solunum Hastalıkları 1998;9:55-64.

 

7.5.4. H.Türktaş, E.Levent, İ.K.Oğuzülgen, D.Erbaş. Effects of inhaled budesonide and nedocromil sodium on exhaled nitric oxide levels in mild asthmatic patients. Gazi Medical Journal 1998;9:167-171.

 

7.5.5. G.T.Sucak, T.Fen, Ö.Ataoğlu, S.Kurşaklıoğlu, E.Levent, C.Öztürk, K.Yamaç, R.Haznedar. Malignant fibrous histiocytoma of the anterior mediastinum. Turkish Journal of Cancer 1998;28:139-143.

 

7.5.6. E.Levent, N.N.Ekim, F.Nadirler. Genç erişkinlerde akciğer tüberkülozuna karşı BCG aşısının koruyucu etkinliği. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47:189-199.

 

7.5.7. N.N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent, A.Çilli. Toplum kökenli pnömoni olgularında ardışık tedavi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47:172-178.

 

7.5.8. İ.K.Oğuzülgen, H.Türktaş, E.Levent, D.Erbaş. Akut astma atağındaki hastalarda ekshale nitrik oksid ölçümü. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47:259-264.

 

7.5.9. N.N.Ekim, E.Levent, M.B.Şener. Anti-tüberkülo tedaviye başlamada gecikme. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000;48:12-19.

 

7.5.10. Z.Arıkan, A.Ç.Kuruoğlu, N.Beler, N.Oral, N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent. Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kişilik özellikleri. Kriz Dergisi 2000;8:39-45.

 

7.5.11. C.Öztürk, N.Köktürk, M.B.Şener, E.Levent, H.Fırat, G.Gürsel. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cisplatin/vinorelbine kemoterapisinin etkinliği. Solunum Hastalıkları 2002;13:101-105.

 

7.5.12. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Vena kava süperior sendromu ve malign trakeobronşiyal stenozlu iki olguda çift stent (trakeobronşiyal Dumon ve endovasküler wallstent) tedavisi. Solunum Hastalıkları 2004;15:99-104.

 

7.5.13. E.Levent, N.Sarıman. Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu. Solunum 2008;10:131-135.

 

7.5.14. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu. The evolution of radiological lesions due to septic pulmonary embolism. Turkish Respiratory Journal (Haziran 2008, yayınlanmak üzere kabul edildi).

 

7.5.15. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu, A.E.Tezcan. Globus histerikus tanılı hastaların polisomnografi ile değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1:11-20.

 

7.5.16. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Submucosal hematoma of oropharynx due to positive airway pressure therapy during anticoagulant use. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1:60-62.

 

7.5.17. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Intracardiac air-fluid level as superposition: a hiatal hernia. Maltepe Tıp Dergisi 2009;1:63-64.

 

7.5.18. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Eş zamanlı böbrek ve akciğer kanseri. Türk Toraks Dergisi (30.10.2009, yayınlanmak üzere kabul edildi).

 

7.5.19. N.Sarıman, E.Levent, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Orta ve ağır obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olgularında PAP (positive airway pressure) titrasyonuna objektif ve subjektif yanıtın değerlendirilmesi. Maltepe Tıp Dergisi 2010;1:13-22.

 

7.5.20. G.Gökçen, E.Levent, R.Dalay R, N.Sarıman, Ş.Yurtlu, E.K.Günal, Y.Tülbek. Obstrüktif uyku apne sendromunda gastroduodenal erozyon ve peptik ülser insidansı. Maltepe Tıp Dergisi 2010;1:28-35.

 

7.5.21. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu, Ş.Yurtlu. Akciğer kanserini taklit eden endobronşiyal tüberküloz. Maltepe Tıp Dergisi 2010;1:43-48.

 

7.5.22. E.Levent, N.Sarıman, Soylu A.C. Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer metastazı. Solunum (27.01.2010, yayınlanmak üzere kabul edildi).

 

7.5.23. E.Levent, B.Kalkavan, M.A.Çelik, M.Hüseyin, E.Polat, T.Ekentok, N.Sarıman. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları. Maltepe Tıp Dergisi 2010;2(2):11-177.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. G.Gürsel, E.Levent, C.Öztürk. Akciğer kanserli hastalarda sigara içme alışkanlığı ile yaş ve patolojik tanı ilişkisi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:7, Bildiri No:9).

Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

7.6.2. S.Özdoğan, A.Kars, E.Levent, M.Şener. Correlation of serum cholesterol with disease activity in lung cancer. Marmara Medical Journal 1996;9 (Suppl.3):S49.

5th Marmara Medical Days (16-19 Eylül 1996, İstanbul).

 

7.6.3. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, E.Ilgıt. Maligniteye bağlı vena kava superior obstrüksiyonunun metalik stent (Wallstent) ile tedavisi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:7, Bildiri No:10).

Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

7.6.4. C.Öztürk, E.Levent, G.Gürsel, Ö.Ataoğlu, H.Fırat. Sternuma ve göğüs ön duvarına invazyon gösteren mediastinal malign fibröz histiyositoma olgusu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:22, Bildiri No:72).

Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (6-11 Mayıs 1996, Nevşehir).

 

7.6.5. C.Öztürk, A.Üner, N.Günel, Z.Akçalı, E.Levent, H.Fırat, S.Aydemir, E.Kan. Akciğer kanserli olgularımızda kemoterapi sonuçlarımız. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No:106).

XII. Ulusal Kanser Kongresi (23-26 Nisan 1997, Antalya).

 

7.6.6. Z.Arıkan, A.Ç.Kuruoğlu, E.Levent, O.Gürsel, N.Beler, N.Oral, N.Ekim. Tüberküloz olgularında hastalığın algılanması ve kişilik özellikleri. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:191, Bildiri No:191).

33. Ulusal Psikiyatri Kongresi (1-4 Ekim 1997, Antalya).

 

7.6.7. C.Öztürk, N.Köktürk, M.Şener, E.Levent, H.Fırat, G.Gürsel. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde (KHDAK) cisplatin / vinorelbine kemoterapisi ile alınan sonuçlar:faz II çalışma. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No:S64).

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongresi (8-11 Haziran 1997, İstanbul).

 

7.6.8. E.Levent, H.Türktaş, İ.K.Oğuzülgen, D.Erbaş. Hafif astımlılarda inhaler budesonid ve nedokromil sodyum tedavi etkinliğinin exhale nitrik oxid ile karşılaştırılması. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:82, Bildiri No:SS-321).

Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

7.6.9. E.Levent, N.N.Ekim, F.Nadirler. Genç erişkinlerde akciğer tüberkülozuna karşı BCG aşısının koruyucu etkinliği. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:106, Bildiri No:SS-333).

Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

7.6.10. N.Ekim, O.Köktürk, E.Levent, A.Çilli. Toplum kökenli pnömoni olgularında “ardışık tedavi”. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:75, Bildiri No:SS-169).

Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

7.6.11. İ.K.Oğuzülgen, H.Türktaş, E.Levent, D.Erbaş. Akut astma atağındaki hastalarda ekshale nitrik oksid ölçümü. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:82, Bildiri No:SS-320).

Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

7.6.12. M.Şener, E.Levent, T.Tatlıcıoğlu. KOAH’lı hastalarda yaşam kalitesinin “ St. George Respiratory Questionnaire (SGRQ) ” ile değerlendirilmesi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:83, Bildiri No:TP-338).

Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

 

7.6.13. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, İ.Oktay, C.Öztürk, A.Kanık, K.Şahin. Naylon iplik parçacıklarına maruz kalmanın solunum semptomları, solunum fonksiyonları ve serum IL8 ve TNF-alfa seviyeleri üzerine etkileri. Toraks Dergisi 2001;2(Ek1):91 (Bildiri No:SS-339).

Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (30 Mayıs–2 Haziran 2001, İzmir).

 

7.6.14. E.Levent, N.Sarıman, G.Karaağaç, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Vena cava superior sendromu (VCSS) ile komplike malign trakeobronşiyal stenozlu olgularda Nd-YAP laser ve çift stent implantasyonu ile tedavi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:155, Bildiri No:PS-571).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.15. Y.Karakoca, G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney. Trakeobronşiyal hastalıkların terapötik bronkoskopi ile tedavisi: Türkiye’den ilk deneyimler- 169 olgunun sonuçları. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:16, Bildiri No:MS-052).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.16. N.Sarıman, E.Levent, G.Karaağaç, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Trakeo-ösefageal ve trakeobronşiyal fistül ile komplike trakeobronşiyal tümörlerde çift stent ile tedavi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:120, Bildiri No:PS-436).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.17. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Y.Karakoca. Entübasyon ve trakeostomi sonrası gelişen benign trakeal stenozların girişimsel bronkoskopi ile tedavisi-Türkiye’den ilk deneyimler. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:17, Bildiri No:MS-055).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.18. G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Ş.Güney, Y.Karakoca. Masif hemoptizide farklı bir tedavi: Endobronşiyal surgicell uygulanması. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:156, Bildiri No:PS-573).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.19. S.Atış, B.Tutluoğlu, E.Levent, C.Öztürk, A.Tunacı, İ.Oktay, K.Şahin, B.Nemery. Mesleki “polypropylene flock” maruziyetinin solunumsal etkileri. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:194, Bildiri No:TP-702).

Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (28 Nisan–1 Mayıs 2004, Antalya).

 

7.6.20. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, E.Levent, N.Sarıman, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Sekonder karinaya Y-stent implantasyonu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:72, Bildiri No:P102).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

7.6.21. Y.Karakoca, G.Karaağaç, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) lazer rezeksiyonu ve silikon stent implantasyonu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:49, Bildiri No:PO40).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

7.6.22. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Dynamic Y-stent yerleştirilmesinde yeni bir metod. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:48, Bildiri No:PO39).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

7.6.23. Y.Karakoca, G.Karaağaç, A.A.Şafak, N.Sarıman, E.Levent, S.Şimşek, Z.Gündoğan. Malign trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisinde terapötik bronkoskopi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:27, Bildiri No:SB24).

I.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (24-28 Kasım 2004, İstanbul).

 

7.6.24. E.Levent, N.Sarıman. Pnömotoraks olmaksızın pnömomediastinum ve derialtı amfizemi gelişen bronş astması olgusu. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:179, Bildiri No:PS-216).

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi (19-23 Nisan 2006, Antalya).

 

7.6.25. E.Levent, N.Sarıman, A.C.Soylu. Malign plevral mezotelyomanın milier akciğer metastazı. (Bildiri Özet Kitabı; Bildiri No:PS-196).

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (23-27 Nisan 2008, Antalya).

 

7.6.26. N.Sarıman, Ö.Koca, Z.Boyacı, E.Levent, A.C.Soylu, S.Alparslan, A.Saygı. Bilateral vokal kord paralizisi olan ağır obstrüktif uyku apne sendromunda mikroskopik bilateral posterior kordotomi. (Bildiri Özet Kitabı; Sayfa:24, Bildiri No:EP-153).

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi (20-24 Ekim 2010, Antalya)

7.7. Diğer yayınlar

 

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

7.7.1. C.Öztürk, E.Levent. Akciğer kanserlerinde kemoprevensiyon: Sorunlar ve gelişmeler. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tanı ve tedavi sorunları. C.Öztürk (ed). Mart Matbaacılık, İstanbul 1996, S:125-138.

 

7.7.2. C.Öztürk, E.Levent, I.Olcay, F.Kocabeyoğlu. Kemoterapi ve yaşam kalitesi. Akciğer kanseri, multidisipliner yaklaşım. A.Akkoçlu, C.Öztürk (ed). Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 1999, S:126-129.

8. Projeler

 

Ulusal Uyku Epidemiyolojisi (Günlük yaşam, sağlık ve uyku alışkanlıkları) Araştırması Bölge sorumlusu.

(Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından yürütülen bir projedir; 21.05.2010 tarihinde saha çalışmaları başlamıştır ve proje halen devam etmektedir.)

9. İdari Görevler

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem-III Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu Başkanı (Nisan 2005-Eylül 2007)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı. (Ocak 2006-Ocak 2010)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yerel Etik Kurulu’nda Klinisyen Üye (Aralık 2006-Aralık 2009)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem-III Solunum Sistemi Ders Kurulu Başkanı (Eylül 2007-halen devam ediyor)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (Nisan 2009- halen devam ediyor)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yönetim Kurulu Üyesi (Haziran 2009- halen devam ediyor)

- T.C. Maltepe Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (Aralık 2009- halen devam ediyor)

- T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Üyesi (Mayıs 2010-Ekim 2010)

- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcısı (Aralık 2010- halen

 

devam ediyor)

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-Türk Toraks Derneği

-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

-Türk Akciğer Kanseri Derneği

-Türk Uyku Tıbbı Derneği

-European Respiratory Society (Avrupa Solunum Topluluğu)

11. Ödüller

“Yılın makalesi birincilik ödülü”

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi ( 19-23 Nisan 2006, Antalya ).

 

(Ödül alan makale: S.Atış, B.Tutluoğlu , E.Levent, C.Öztürk, A.Tunacı, K.Şahin, A.Saral, İ.Oktay, A.Kanık, B.Nemery. The respiratory effects of occupational polypropylene flock exposure. European Respiratory Journal 2005;25:110-117.)

 

 

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

Teorik

Uygulama

 

 

2008-2009

Güz

Solunum sistemi ders kurulu dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 3)

10

-

26

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 1.grup)

14

8

8

 

 

İlkbahar

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 2.grup)

14

8

8

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 3.grup)

14

8

9

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 4.grup)

14

8

8

 

 

Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri için göğüs hastalıkları stajı pratiği

(Her öğrenci için yıl boyu 15 günlük ardışık dönemler halinde) Öğrenci Sayısı:23

 

 

2009-2010

Güz

Solunum sistemi ders kurulu dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 3)

10

-

23

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 1.grup)

14

8

6

 

 

İlkbahar

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 2.grup)

14

8

6

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 3.grup)

12

6

6

 

 

Dahiliye stajı göğüs hastalıkları dersleri (Tıp Fakültesi Dönem 4; 4.grup)

12

6

6

 

 

<>

 

 

Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencileri için göğüs hastalıkları stajı pratiği

(Her öğrenci için yıl boyu 15 günlük ardışık dönemler halinde) Öğrenci Sayısı:36

 

 

 

 

 

2008-2009 Tıp Fakültesi Dönem 3 Solunum Sistemi Ders Kurulu Dersleri:

(Teorik 10 saat)

 

1.Solunum sistemi semptomatolojisi (4 saat)

2.Akciğer tümörleri (2 saat)

3.Plevra hastalıkları (2 saat)

4.Solunum sistemi savunma mekanizmaları (2 saat)

 

2008-2009 Tıp Fakültesi Dönem 4 Dahiliye Stajı Göğüs Hastalıkları Dersleri:

(4 grup için ayrı ayrı anlatılmıştır; teorik 4x14 saat, pratik 4x8 saat olup; toplam 88 saat)

 

1.Göğüs muayenesi (2 saat)

2.Arteryel kan gazları ve solunum fonksiyon testleri (2 saat)

3.Astım (2 saat)

4.Astım atağı tedavisi (2 saat)

5.Bronkopulmoner aciller (2 saat)

6.Plevral efüzyon (2 saat)

7.Akciğerde kitle lezyonlu hastaya yaklaşım (2 saat)

 

 

2009-2010 Tıp Fakültesi Dönem 3 Solunum Sistemi Ders Kurulu Dersleri:

(Teorik: 10 saat)

 

1.Solunum sistemi semptomatolojisi (4 saat)

2.Akciğer tümörleri (2 saat)

3.Plevra hastalıkları (2 saat)

4.Solunum sistemi savunma mekanizmaları (2 saat)

 

2009-2010 Tıp Fakültesi Dönem 4 Dahiliye Stajı Göğüs Hastalıkları Dersleri:

(4 grup için ayrı ayrı anlatılmıştır; 1. ve 2. gruplar için teorik 2x14 saat, pratik 2x8 saat; 3. ve 4. gruplar için: teorik 2x12 saat, pratik 2x6 saat olup toplam 80 saat)

 

1.Göğüs muayenesi (2 saat)

2.Arteryel kan gazları ve solunum fonksiyon testleri (2 saat)

3.Astım (2 saat)

4.Astım atağı tedavisi (2 saat)

5.Bronkopulmoner aciller (2 saat)

6.Plevral efüzyon (2 saat)

7.Akciğerde kitle lezyonlu hastaya yaklaşım (2 saat) (Bu ders ilk iki gruba tarafımdan anlatılmış; son iki gruba ise bir başka öğretim üyesi tarafından anlatılmıştır ve 2 saatlik pratik uygulama dersi de bu öğretim üyesine devredilmiştir.)