Doç.Dr. Gülbüz SEZGİN

Doç.Dr. Gülbüz SEZGİN
 • Görev Aldığı Birim
  Dahiliye
 • Doğum Yeri /Yıl
  Çandır/1955
 • Mezuniyet
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1974-1981
 • Uzmanlık
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1983-1989
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Diyabet, Porfiria, D Vitamini Eksiklikleri
 • Yabancı Dil
  Fransızca,İngilizce,Bulgarca
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Doçent Doktor

Eğitim :

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Uzmanlık,1983-1989

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Mezuniyet,1974-1981


Mesleki Kariyer :

Maltepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD,2009-

Maltepe Üniversitesi,Maltepe Tıp Fakültesi,2008-2009

Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Sultan Selim Hastanesi/İstanbul,2006-2008

Çalışma Bakanlığı/Kartal SSK Hastanesi/İstanbul,1989-2006

Çalışma Bakanlığı Şanlı-Urfa SSK Hastanesi/Urfa,1989 Kasım

Çalışma Bakanlığı-Eyüp SSK Hastanesi,1981-1983

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Fizik-Tedavi BD/İstanbul Üniversitesi,1981 Kasım


Yabancı Dil :

İngilizce,Fransızca,Bulgarca


İlgilendiği Alanlar :

Diyabet, Porfiria, D Vitamini Eksiklikleri


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Avrupa Endokrinoloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Derneği

Avrupa Allerji Derneği

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler:

1-Proje Yürütücüsü:   Renal İskemi-Reperfüzyon oluşturulacak  ratlarda Vitamin D ve Melatoninin Apoptoz'a etkisi- 2010

2-Proje Yürütücüsü: Vitamin_D eksikliği ve Tiroid Otoimmünitesi arasındaki ilişki- 2008-2011

3-Proje Yürütücüsü: Diş Hekimleri Arasında Allerji Bilincinin Araştırılması :2008-2009

4-Proje Yürütücüsü: Maltepe Tıp Fakültesine Başvuran Hastalarda D vitamin Düzeyleri ve D vitamin eksikliği prevalansı çalışması- 2012

5-Yardımcı Araştırmacı: FMF ve Kolitis Ülserozalı Hastalarda ERAP-1gen mutasyonu araştırılması 2013-

6-Yardımcı Araştırmacı: Romatoit Artritli Hastalarda CRP düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması 2013-

İdari Görevler:

Maltepe Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2008-2011

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk İç Hastalıkları Derneği

Avrupa Endokrinoloji Derneği

Avrupa Allerji Derneği

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Açılmışsa yaz dönemindeki dersler de girilecektir

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.G. Sezgin, G. Öztürk, Ş.Güney, O.Sinanoğlu, M.Tunçdemir. Protective Effect of Melatonin and 1,25-Dihydroxyvitamin D3 on Renal Ischemia–Reperfusion Injury in Rats, Renal Failure, USA (ISI), 374-379 pp., 2013, DOI: 10.3109/0886022X.2012.760409

A2. F.Çetinkaya, G.Sezgin, O.M.Aslan. Dentists’ knowledge about anaphylaxis caused by local", Allergologia et immunologia (ISI), 228-231 pp., 2011, DOI: 10.1016

A3 Sinanoglu, G Sezgin, G. Ozturk, M.Tuncdemir, F. B. Aksungar, N. Yener,S. Guney. Melatonin with 1,25-Dihydroxyvitamin D3 Protects against Apoptotic", Renal Failure (ISI), 1021-1026pp.,2012,DOI:10.3109/0886022X.2012.700887.

A4. O.U.Bayramoiçli, MN.Kalkay, E.0.Bozkaya,E.D.Köse, O.İyigün, M.Görük, G.Sezgin, St.John's wort Hypericum perforatum)and warfarin: Dangerous liasons!, Turkish Journal of Gastroenteroloji (ISI), 115 pp., 2011

A5. S.Sahin, N.Cinar, G.Sezgin, S.Ayalp, S.Karsidag. Acute motor axonal neuropaty:A severe complication of alcohol abuse, The J of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences (ISI) , 4 pp., 2010

A6. N. A. Yener, O. Sinanoglu, I. Erdin, C. Aygen, G.Sezgin , A. Midi , U. Deveci, and F. Aksungar, Effects of Spirulina on Cyclophosphamide-induced ovarian toxicity in rats: Biochemical and histomorphometric evaluation of the ovary, Biochemistry Research International (ISI) , 2013 , DOI: accepted 10 april

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. G.Sezgin, M.E.Ozer, O.U.Bayramicli, A.M.Ozel,F.Aksungar, S.Nalbant, 10th Congress of the European Federation of Internal Medicine konferansı dahilinde "European Journal of İnternal Medicine" bildiri kitapçığındaki "relationship of Vitamin D deficiency and autoimmune thyroid deseases", S87 pp., Athens,Greece, ekim 2011, sözlü sunum.

B2.G.Sezgin, O.U.Bayramicli, O.İyigun, 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine konferansı dahilinde "European Journal of İnternal Medicine" bildiri kitapçığındaki "Longterm follow-upof two families with acute intermittent porphyria", S35 pp., İstanbul,Türkiye, May 2009

B3.G,Sezgin, S.Sahin, 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine konferansı dahilinde "European Journal of the European Federation of İnternal Medicine" bildiri kitapçığındaki "Different Neurological Manifestations of Acute Intermittent Porphyria: Acute motor axonal Neuropaty and stroke", S127 pp., İstanbul, Turkiye, May 2009

B4.S.Sahin, N.Cinar, T.Okluoğlu, M.O.Bilge, G.Sezgin, S.Karsıdağ, 13th International Congress of Parkinson's disease and movement disorders konferansı dahilinde "Movement Disorders" bildiri kitapçığındaki "Medical conditions associated with Restless Legs syndrom:Anxiety disorder is on first line", S445 pp., Paris,France, June 2009

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. S.Nalbant, A.T.Işık, G.Sezgin, S.Karşıdağ, Alzheimer Hastalığı (Alzheimer Hastalığının Takibinde,Sık Karşılaşılan Dahili Problemler), 100-107 pp., Ankara, Ortadoğu Reklam TanıtımYayıncılık,Türkiye Klinikleri Yayın seri no:127, 2012

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.S.Nalbant, A.T.Işık, G.Sezgin, "Alzheimer Hastalığı Takibinde Sık Karşılaşılan Dahili Problemler", Turkiye Klinikleri J.Neurol-Special Topics , 73-78 pp., 2012

D2.G.Sezgin, "Akut İntermittan Porfiria", Maltepe Tıp Dergisi , 42-45 pp., 2012

D3.G.Öztürk, N.Özsoy, G.Sezgin, M.Sarıkaya, "Serum and tissue nitrate levels in neonatal streptozocin-induced diabetic rats", Maltepe Tıp Dergisi , 34-37 pp., 2012

D4.S.Nalbant, G.Sezgin, N.U.Sarıgül, Rahmi Çubuk,Nuri Tasalı, O.Sinanoğlu,M. Özel,O.U.Bayramiçli, "Nadir bir ileus olgusu", Maltepe Tıp Dergisi , 43-44 pp., 2011

D5.S.Nalbant, G.Sezgin,V.Köskenli, M.Görük,R.Çubuk, "Diyabetik ayak ile prezente olan Medial Kalsifik Skleroz", Maltepe Tıp Dergisi , 1-2 pp., 2011

D6.G.Sezgin, M.Cengiz, M.Özel, O.U.Bayramiçli, "Gemifloxacin-associated fever,maculopapuler rash and elevated liver enzymes:A case report", Maltepe Tıp Dergisi , 31-32 pp., 2011

D7.G.Sezgin, N.Mutlu, E.Özer, "Bir olgu nedeniyle Hiperkalsemilere bir bakış", Maltepe Tıp Dergisi , 47-51 pp., 2009

D8.A.M. Özel, G.Sezgin, E. Bozkaya, N. Mutlu,R.Çubuk, O.U.Bayramiçli, "Uzun Süreli Lityum Tedavisine Ba¤l› Bilateral Parotis Hiperplazisi", Maltepe Tıp Dergisi , 51-53 pp., 2010

D9.G.Sezgin, O.U.Bayramiçli, A.Midi, R.Çubuk, E.Levent, "Akut Batın Tablosuyla Gelen Splenik İnfarkt", Maltepe Tıp Dergisi , 35-38 pp., 2012

D10.A.M.Özel, G.Sezgin, B.Gümüş, E:D:Köse, E.Bozkaya, R.Çubuk, M.N.Kalkay,O.UçBayramiçli, "Sessiz Koledok Kisti olgusu", Maltepe Tıp Dergisi , 65-68 pp., 2011

D11.G.Sezgin, O.Türken, "Kanser Antijenleri", Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel , 1-4 pp., 2010

D12.G.Sezgin, "Akut İntermittan Porfiria", Dirim , 29-35 pp., 2002

D13.G.Sezgin, N.Gürtunca,, "Osteomalazi:Olgu Sunumu", Göztepe Tıp Dergisi , 58-60 pp., 2001

D14.G.Sezgin, "Primer Hipotiroidi(Bir olgu nedeniyle)", Dirim , 27-31 pp., 2001

D15.G.Sezgin, M.Ertekin, S.Adsız, "Akut İntermittant Porfiria'lı üç olgu sunumu", Dirim , 21-25 pp., 2000

D16.G.G.Sezgin, HH.Hatemi, S.Ozan, "Kalsiyum-Fosfor Metabolizmasında Yaş'a bağlı Değişiklikler ve Senilite osteoporozu", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi , 63-66 pp., 1991

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. G.Sezgin, S.Nalbant, İ Ü Geleneksel İç Hastalıkları Günleri konferansı dahilinde "İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2013/Toplantı Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Proteinüri ile gelen Hipotiroidili hasta/Sözlü Sunum", 63 pp., İstanbul,Türkiye, Mart 2013

E2.A.Yakut,K.Kayataş,R.Demirtunç,G.Sezgin, İstanbul Üniversitesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri konferansı dahilinde "Geleneksel İç Hastalıkları Günleri/İnteraktif güncelleme 2013/Toplantı kıtabı" bildiri kitapçığındaki "Rbdomiyoliz Hastasında,taburculuk kararında kreati-kinaz seviyesinin önemi", 65 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2013

E3.N.Sarıman, A.Yılmaz, G.Sezgin, N.A.Yener,E.Levent, A.Orki, A.Saygı, Ulusal Toraks Maliğniteleri Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Toraks Maliğniteleri Kongresi/Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Gebelik ve Akciğer kanseri;Olgu Sunumu", 188 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012

E4.O.Sinanoğlu, G.Sezgin, M.Tunçdemir, G.Öztürk, N.Yener, 22.ulusal Üroloji Kongresi konferansı dahilinde "22.Ulusal Üroloji Kongresi/bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Renal İskemi-reperfüzyon hasarında melatonin ve 1.25-dihidroksivitamin D3'ün koruyucu etkisi", 67 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2012

E5.G.Sezgin, O.U.Bayramiçli, S.Nalbant, İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel iç Hastalıkları Günleri/İnteraktif Güncelleştirme 2012 konferansı dahilinde "İstanbul Tıp fakültesi/Geleneksel İç Hastalıkları İnteraktif Güncelleştirme" bildiri kitapçığındaki "Otoimmün yükü ve karaciğer enzimleri yüksek bu hasta otoimmün hepatit midir?", 73-74 pp., İstanbul,Türkiye, Mart 2012

E6.N.A.Yener, O.Sinanoğlu, G.Sezgin, F.B.Aksungar, A.Midi, S.Ekici, 21.Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Ratlarda siklofosfamid kullanımına bağlı görülen sistemik toksisiteye karşı artospira platensis'in (Spirulina) koruyucu etkileri", 65 pp., İzmir, Türkiye, Kasım 2011

E7.G.Sezgin, N.Yener, A.Balıkçı, O.Türken, VIII.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği/ VIII.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi/ Kongre Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Meme kanserli hastalarda proliferasyon belirteci Kİ-67 ile diğer pronostik parametrelerin ilişkisi", Bildiri 3 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2011

E8.G.Sezgin, N.Yener, A.Balıkçı, O.Türken, VIII.Tıbbi Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği/VIII.Tıbbi Onkoloji Kongresi/Kongre bildiri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Meme kanserli hastalarda bir proliferasyon indeksi olarak Kİ-67 ile C-ERBB2 ilişkisi", Bildiri 2 pp., Muğla, Türkiye, Eylül 2011

E9.N.Mutlu, G.Sezgin, E.M.Özer, 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "İç Hastalıkları Dergisi( Türk İç Hastalıkları Derneği Yayın organıdır)" bildiri kitapçığındaki "Bir Olgu Nedeniyle Hiperkalsemiler'e Bakış", 187 pp., Antalya,Türkiye, Ekim 2010

E10.A.M.Özel, G.Sezgin, E.Bozkaya, N.Mutlu,R. Çubuk, O.U.Bayramiçli, 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal İç Hastalıkları Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Uzun süreli Lityum Tedavisine Bağlı,Bilateral Parotis Hiperplazisi", 187 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010

E11.A.M.Özel, G.Sezgin, B.Gümüş, E.D.Köse,E. Bozkaya, R.Çubuk, M.N.Kalkay, O.U.Bayramiçli, Hepato-Gastroenteroloji Kongresi konferansı dahilinde "Hepato-Gastroenteroloji Kongresi/Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "73 yaşında bir hastada sessiz koledok kisti", P37 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2010

E12.G.Sezgin, Y.S.Yıldız, A.M.Özel, O.U.Bayramiçli, 27.Ulusal Gastroeneroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology/Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Nodüler Rejeneratif Hiperplazi ve Ailevi Akdeniz Ateşi", 222(P381) pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2010

E13.G.Sezgin, Y.S.Yıldız, A.M.Özel, O.U.Bayramiçli, 27.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology/Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "AKUT BUDD CHIARI SENDROMLU BİR OLGU", 219(P376) pp., Antalya, Kasım 2010

E14.S.Şeker, G. Kıyan, Ö.İyigün, G.Sezgin, R.Çubuk, M.N.Kalkay, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "26.UGH/Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "İleri Yaşta Atipik Prezentasyonlu Çölyak Hastalığı:Bir Olgu Nedeniyle", 97(P127) pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

E15.Ö.İyigün, G.Kıyan, S.Şeker, G.Sezgin, R.Çubuk, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal Of Gastroenterology/26.UGH/Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Sanal kolonoskopi deneyimlerimiz", 190 pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2009

E16.M.Görük, G.Sezgin, M.N.Kalkay, R.Çubuk, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology/26.UGH/Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Anabolizan steroid kullanan hastada fokal nodüler hiperplazi", 135(P219) pp., Ankara, Türkiye, Ekim,Ankara

E17.N.Mutlu, G.Sezgin, M:N:Kalkay, M.Manukyan, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology/26.UGH Poster Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Gastroenteroloji bilimdalında yapılan Endoskopi sonuçları", 110(P158) pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2009

E18.G.Kıyan, S.Şeker, Ö.İyigün, G.Sezgin, R.Çubuk, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenterology/26.UGH Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Mezenter İskemi ve BT Anjiografi", 44 pp., Ankara,Türkiye, Ekim 2009

E19.G.Kıyan, Ö.İyigün, S.Şeker, G.Sezgin, A.Midi, O.U.Bayramiçli, 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası konferansı dahilinde "The Turkish Journal of Gastroenerology/26.UGH Bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Nadir bir Portal Hipertansiyon Prezentasyonu", 96(P126) pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2009

E20.G.Sezgin, N.Mutlu, A.Midi, O.U.Bayramiçli, R.Çubuk, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Hepatoloji Kongresi/ Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nadir görülen bir olgu:Akut Batın Tablosuyla gelen splenik infarkt", P68 pp., İzmir, Türkiye, Haziran 2009

E21.Ö.İyigün, G.Sezgin, O.Türken, O.U.Bayramiçli, 7.Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde "7.Ulusal Hepatoloji Kongresi/ Bildiri Özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lenfomalı bir hastada bitkisel ilaçlara bağlı toksik hepatit", P60 pp., İzmir, Türkiye, Haziran 2009

E22.A.M.Özel, G.Sezgin, N.Mutlu, Ş.Yurtlu, R.Çubuk, O.U.Bayramiçli,, 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "İç Hastalıkları Dergisi 12.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kolanjiokarsinomalı Bir Hastada Yttrium-90 Radyoembolizasyonuna Sekonder Karaciğer Yetmezliği", 147 pp., Antalya,2010, Ekim 2010

E23.S.Nalbant, G.Sezgin, N.U.Sarıgül, R.Çubuk, N.Tasalı, O.Sinanoğlu, M.Özel, O.Bayramiçli, 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi/Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nadir bir ileus olgusu", 262 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E24.G.Sezgin, M.Görük, S.Alpaslan, S.Nalbant, 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongres konferansı dahilinde "13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi/Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tip 2 DM Tanılı Hastada pioglitazon kullanımına bağlı görülen kalp yetmezliği tablosu:Olgu sunumu", 223 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E25.S.Nalbant, G.Sezgin, V.Köskenli, M.Görük, R.Çubuk, 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi/Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Diyabetik ayak ile prezente olan medial kalsifik skleroz(Mönckeberg):Olgu sunumu", 222 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E26.G.Sezgin, M.Cengiz, 6.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi konferansı dahilinde "6.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi/Program ve özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "İlaca bağlı yüksek ateş,yaygın deri döküntüsü", P-25 pp., Bursa, Türkiye, Mart 2010

E27. G.Sezgin, G.Öztürk, Ş.Güney, O.Sinanoğlu, 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi konferansı dahilinde "38.Ulusal Fizyoloji Kongresi/Özet Kıtabı" bildiri kitapçığındaki "Sıçanlarda Melatonin ve 1,25-Dihidroksi Vitamin D Önkoşullamasının Renal-İskemi-Reperfüzyon Hasarındaki Koruyucu etkisi", P.o82 pp., Trabzon, Türkiye, Kasım 2012F. Diğer yayınlar :

F1.T.C. Maltepe Üniversitesi/Anadolu Dahiliye Grubu Aylık İç Hastalıkları Toplantıları:D Vitamini Fizyolojisi,Allerji ve İmmünolojideki Yeri,D vitamini ve Kanser,D vitamini eksikliği olan yetişkin hastada tedavi Konulu Panel.Başkan:S.Nalbant,Konuşmacılar:G.Öztürk,F.Çetinkaya,O.Türken,G.Sezgin

Yer:Maltepe Tıp Fakültesi Konferans salonu 27 Ekim 2011

F2.İç Hastalıkları İstanbul Grubu:    İSTANBUL TOPLANTILARI-91   

Karmaşık Otoimmün Durumlar (İnteraktif Vaka Tartışmalı)

Dr.Selim NALBANT

Dr. Oya BAYRAMİÇLİ

Dr. Rahmi Çubuk

Dr. Gülbüz SEZGİN

Dr. Nilgün ÇINAR

Tarih : 7 Şubat 2013 Perşembe 19:00-21:00  :  İstanbul Tıp Fakültesi, Kemal Atay Amfisi