Yrd.Doç.Dr. Bahar AVGEN

Yrd.Doç.Dr. Bahar AVGEN
 • Görev Aldığı Birim
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul/1960
 • Mezuniyet
  İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp.Fakültesi/1984
 • Uzmanlık
  Dicle Üniversitesi/1992
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Genel Pediatri, Sağlam Çocuk Takibi, Çocukluk Çağı Aşıları
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:Eğitim :

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,1984 
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatri,1992 

Mesleki Kariyer :

Sağlık Bakanlığına,çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı,1992-2010

Yabancı Dil :

İngilzce

İlgilendiği Alanlar :

Genel Pediatri, Sağlam Çocuk Takibi, Çocukluk Çağı 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Pediatri Kurumu
 • Milli Pediatri Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Sertifikalar:

 • Neonatal  Resüsitasyon kursu
 • İshalli hastalıkların Kontrolü (İHK) ve Akut Solunum yolu Enfeksiyonlarının (ASYE) kontrolü Programı Yönetim ve Denetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi’’
 • Anne Sütü ile beslenmede Danışmanlık ve Bebek Dostu hastaneler Eğiticilerin Eğitimi

 

YAYINLAR:

1-      K.Beşbenli, B. Avgen, A. İncioğlu, F. Çetinkaya: İstanbul’da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.  56: 76-81, 2013

2-      Z.Karakaş, B. Avgen, N. Narlı: An Unusual Case of VACTERL Association with Omphalocel. Turkish Journal of Medical Sciences. 23 (1): 75-77, 1995.

3-      Z.Karakaş, N. Narlı, H. Kaya,  B. Avgen,  A.Hoş, İ.Gökten:  Akut Lösemi ve Hodgin Lenfomalı Çocuklarda Kemik Sintigrafisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.20 (1): 48-54, 1995.

4-      B. Avgen, M. Kılınç,  Z.Karakaş, N. Narlı, H. Kaya, K. Haspolat,  M.Yıldız:  Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Tiroid Fonksiyonları. Endonkrinolojide Yönelişler Dergisi. 3 (3): 19-22, 1994.

5-      B. Avgen,  Z.Karakaş,  M. Kılınç:  Çocukluk Çağında Tüberküloz Menenjit. Klinik Gelişim Dergisi.     6 (9): 2659-2666, 1993. 

6-      Z.Karakaş, N. Karakaş,  B. Avgen, M.A.Taş: Trombositopenik Çocuklarda Oküler Hemorajiler. Klinik Gelişim Dergisi. 6 (9): 2481-2485, 1993.

7-      B. Avgen, N. Karakaş,  Z.Karakaş, M.A.Taş, F.N. Şeniz: Cyclopia. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19 (1-2):201-203,1992.

8-       Z.Karakaş,  M. Kılınç, B. Avgen, A.Gökçe: Çocukluk Çağı Bakteriyel Menenjitlerinde Deksametazon Kullanımı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19 (3-4) 84-88, 1992.   

9-      Z.Karakaş,  M. Kılınç, M.A.Taş,  B. Avgen, A.Gökçe: Süt Çocuklarında Akut Bakteriyel Menenjit  ve Rikets. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19 (3-4): 79-83,1992.

10-   Z.Karakaş, K.Haspolat, B. Avgen, M. Kılınç, A.Gökçe: Tüberküloz Menenjitte Hidrosefali tedavisinde ,  Asetazolamid  ve Tekrarlanan Lomber Ponksiyonlar.  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19 (1-2): 94-97, 1992.

11-   Z.Karakaş,  M. Kılınç, M.A.Taş,  B. Avgen, A.Gökçe: Akut Bakteriyel Menenjitlerde Beyin Tomografisi Bulguları. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 19 (1-2): 88-93, 1992.

12-   M.A.Taş,  Z.Karakaş,  A.Gökçe,  B. Avgen: 1987-1989 yılları arasında D.Ü.T.F. Çocuk Kliniğinde İzlenen 155 Akut Bakteriyel Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi.  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18, 48-55, 1991.

13-   Z.Karakaş,  A.Gökçe,  B. Avgen, F.Atlıhan: Bir Olgu Nedeniyle Sturge- Weber Sendromu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18, 143-145, 1991.

14-    Z.Karakaş,  F.Atlıhan,  B. Avgen, M. Kasan: Akut Bakteriyel Menenjitte Komplikasyonlar ve Erken Nörolojik Sekeler.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (4): 920-923, 1990.

15-   Z.Karakaş,  F.Atlıhan,  B. Avgen: Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Bulguları.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (4): 924-926, 1990.

16-   Z.Karakaş,  B. Avgen, N.Karakaş:  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde  İzlenen 72 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (4): 927-931, 1990.

17-   F.Atlıhan,  M. Turhanoğlu, A.Gökçe, B. Avgen: Pediatrik Malignitelerde Sitomegalovirus İnfeksiyonu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (4): 914-916, 1990.

18-   S.Günbey, F.Atlıhan, M. Donma, B. Avgen: 2 Olgu Nedeniyle D Vitaminine Bağımlı Rahitis  Tip I ve Tip II. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17, (1-2):55-60, 1990.

19-   Z.Karakaş, A.Gökçe, S.Günbey, B. Avgen: Çocukluk Çağında  Tekrarlayan Menenjitler.                Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17, (1-2): 93-96, 1990.

20-   C. Devecioğlu, S.Günbey, B. Avgen, A.Aslan: Epidermolitik Hiperkeratoz ( Büllöz Kongenital İchthyosiform Erytroderma).  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17, (3-4): 173-175, 1990.

21-   Z.Karakaş, B. Avgen, F.Atlıhan, N. Demirel: Bir Olgu Nedeniyle Evans Sendromu.                      Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17, (1-2): 242-244, 1990.

22-   Z.Karakaş, A.Gökçe, K. Haspolat, B. Avgen: Toraks Duvarında Yerleşimli Kistik Higroma Olgusu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 17, (1-2): 252-255, 1990.

23-   M.A.Taş, Z.Karakaş, B. Avgen: Nörobruselloz.  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 16, (3-4): 73-75, 1989.

 

 

BİLDİRİLER

 

1-      N.Karakaş, Z.Karakaş, B. Avgen, M.A.Taş, N.Narlı, S. Karadede, G. Kırıcı:Ophthalmological Findings and Its Relation to Hematologic Parameters in Children With Acute Leukemia. Tıpta Yenilikler 93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi. 25-30 Nisan 1993. İstanbul –Türkiye. (Poster olarak sunulmuştur.)

2-      A.Vural, Z.Karakaş, N.Narlı, B. Avgen, Ş.Başsimitçi, A.Hoş, A.Aslan, B.Urrahman, M.Kılınç: Akut Lösemi ve Hodgin Lenfomalı Çocuklarda Dişeti Değişikliklerinin Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi.  Tıpta Yenilikler 93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi. 25-30 Nisan 1993. İstanbul –Türkiye. (Poster olarak sunulmuştur.)

3-      Z.Karakaş, N. Narlı, H. Kaya,  B. Avgen,  A.Hoş, İ.Gökten:  Akut Lösemi ve Hodgin Lenfomalı Çocuklarda Kemik Sintigrafisi.  Tıpta Yenilikler 93 ve VII. Pediatrik Tümörler Kongresi. 25-30 Nisan 1993. İstanbul –Türkiye. (Poster olarak sunulmuştur.)

4-      B. Avgen, H.Kaya, Z.Karakaş, K. Haspolat, M.A.Taş, M. Kılınç, M.Yıldız:  Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Tiroid Fonksiyonları.  I. Dicle Üniversitesi ve Türk- Alman Sağlık Vakfı Tıp Günleri 29 Mart-2 Nisan 1993, Diyarbakır.

5-      B. Avgen,  Z.Karakaş, K. Haspolat, A.Gökçe, M. Kılınç: Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Hidrosefali .  XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım 1992, Antalya.

6-      B. Avgen,  Z.Karakaş, K. Haspolat, M.Kılınç, A.Gökçe:  Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Hidrosefali  tedavisinde ,  Asetazolamid  ve Tekrarlanan Lomber Ponksiyonlar.  XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım 1992, Antalya.

7-      Z.Karakaş, M.Kılınç, B. Avgen, A.Gökçe:  : Çocukluk Çağı Bakteriyel Menenjitlerinde Deksametazon Kullanımı.  I. Ulusal Çocuk Nöroloji ve IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nöroloji Kongresi. 28-30 Mayıs 1992, Ankara.

8-      Z.Karakaş, M. Kılınç, M.A.Taş,  B. Avgen, A.Gökçe: Akut Bakteriyel Menenjitlerde Bilgisayarlı Beyin Tomografisi.    I. Ulusal Çocuk Nöroloji ve IV. Akdeniz Ülkeleri Çocuk Nöroloji Kongresi. 28-30 Mayıs 1992, Ankara.

9-      N.Karakaş, Z.Karakaş, S. Karadede, M.A.Taş, B. Avgen: Ocular Hemorhages in Children with Thrombocytopenia.  IX Congress of European Society of OPhthalmology, 22-23 May 1992, Brussels, Belgium.

10-   Z.Karakaş, N. Karakaş, M.A.Taş,  B. Avgen: Trombositopenik Çocuklarda Oküler Hemorajiler. XXIX Türk Pediatri Kongresi, Pediatride Yenilikler III. 27-31 Mayıs 1991, İstanbul.

11-   M.A.Taş,  Z.Karakaş,  B. Avgen: Nörobruselloz (Bir olgu sunusu).  4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Kongresi, 18-20 Eylül 1990, Diyarbakır.

12-   Z.Karakaş,  F.Atlıhan,  B. Avgen, M. Kasan: Akut Bakteriyel Menenjitte Komplikasyonlar. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

13-   Z.Karakaş,  F.Atlıhan,  B. Avgen, N. Karakaş:   Tüberküloz Menenjit Olgularında BBT Bulguları. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

14-   Z.Karakaş,  F.Atlıhan,  B. Avgen, N. Karakaş:  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde  İzlenen 72 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi.  XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

15-   F.Atlıhan,  M. Turhanoğlu, A.Gökçe, B. Avgen, E. Arıkan: Pediatrik Maligniteli Hastalarda Sitomegalovirus(CMV)  İnsidansı.  International Congress, New tredens in Medicine ‘’90’’     29 April-2 May 1990 İstanbul- Türkiye. (Poster olarak sunulmuştur.)