Doç.Dr. Uğur DEVECİ

Doç.Dr. Uğur DEVECİ
 • Görev Aldığı Birim
  Genel Cerrahi
 • Doğum Yeri /Yıl
  İstanbul/1978
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi/2000
 • Uzmanlık
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi/2006
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Kanser Cerrahi, İleri Laparoskopi, Obezite Cerrahi
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Doçent Doktor

Eğitim :

 • İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,Genel Cerrahi Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Doktora,2000-2006
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,Lisans,1994-2000
 • Kadiköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi,1991-1994
 • Kadiköy Bostancı Ortaokulu,1988-1991
 • Kadiköy Yeşilbahar İlkokulu,1983-1988

 

Mesleki Kariyer :

 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Baş Koordinatörü, 2016-
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalite kurulu üyesi,2010
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi,2009
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transfüzyon Komitesi Üyesi,2009
 • Genel Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi, Adıyaman Devlet Hastanesi,2008-2009
 • KETEM konsultan hekimliği T.C. Sağlık Bakanlığı 2008
 • Adıyaman Devlet Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği,Zorunlu Hizmet,31.11.2007 – 26.04.2009

Yabancı Dil :

İngilizce

İlgilendiği Alanlar :

 • Kanser Cerrahi, İleri Laparoskopi, Obezite Cerrahi

Üyelikleri :

 •  İstanbul Tabip Odası
 • Türk Hepato-Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
 • Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği
 • ESTES (Europen Society for Trauma and Emergency Surgery)
 • Endokrin Cerrahi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği

 

Ödüller :

 • 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster Birincilik Ödülü ve Para Ödülü,2010
 • 9.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Sözel sunum ödülü,2009
 • Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi),18.07.2007
 • Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi),03.05.2007
 • Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi),08.01.2007

 

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1 Gamma Probe Guided Surgery for Revision Thyroidectomy: In Comparison with

Conventional Tecnique

Y.Erbil, U.Barbaros, U.Deveci, H.Kaya, A Bozbora, N.Özbey, I.Adalet, S.Özarmağan

Journal Endocrinol. Invest. 2005:28;583-588

7.1.2 Breast Hamartoma: Case Report

U.Barbaros, U.Deveci, Y.Erbil, D.Budak

Acta Chirurgica Belgica 2005

7.1.3 Cyst of the Thyroid Gland Two Case Reports

Yesim Erbil,, Umut Barbaros, Irfan Başpinar, Uğur Deveci, Yersu Kapran, Alp Bozbora,

Ferihan Aral, Selcuk Ozarmagan

Infectious Diseases in Clinical Practice Volume 13, Number 6, November 2005

7.1.4 The effect of Heme Oxygenase-1 Inductıon by Glutamine on Radiation Induced

Intestinal Damage

M.Giriş, Y.Erbil, S.Öztezcan, V.Olgaç, U.Barbaros, U.Deveci, B.Kırgız, M.Uysal, G.Toker

The American Journal of Surgery 2005

7.1.5 Primary Adrenal Lymphoma Presenting as Bilateral Adrenal Masses: Case report

Umut Barbaros, Yesim Erbil, Alp Bozbora, Uğur Deveci, Selçuk Ozarmagan, Yersu

Kapran.

The Endocrinologist Volume 16, Number 2, April 2006

7.1.6 The comparison of laparoscopic and open ventral hernia repairs: a prospective

randomized study.

U. Barbaros, O. Asoglu, R. Seven, Y. Erbil, A. Dinccag, U. Deveci, S. Ozarmagan,

S. Mercan

Hernia DOI 10.1007/s10029-006-0160-9 Received: 22 December 2005 / Accepted: 5

October 2006

7.1.7 The use of LigaSure in patients with hyperthyroidism

Umut Barbaros, Yeşim Erbil, Alp Bozbora, Uğur Deveci, Nihat Aksakal, Ahmet Dinççağ,

Selçuk Özarmağan

Langenbecks Arch Surg DOI 10.1007/s00423-006-0082-0Received: 12 June 2006 /

Accepted: 14 June 2006

7.1.8 Use of Electrothermal Vessel Sealing with Ligasure Device during Laparoscopic

Splenectomy

U.Barbaros, A.Dinççağ, U.Deveci, M.Akyüz, M. Tükenmez, Y.Erbil, S.Mercan

Acta chir Belg. 2007,107, 162-165

7.1.9 Laparoscopic treatment of splenic lymphangiomas: report of three cases

U. Barbaros, U. Deveci, Y. Özlük, B. Tiryaki, Y. Erbil, A. Dinççağ ,S. Mercan, R.

Vecchio

G Chir Vol. 28 - n. 10 - pp. 403-406 Ottobre 2007

7.1.10 N-butyl cyanoacrylate versus conventional suturing for fixation of meshes in an

incisional hernia model.

Dilege E, Deveci U, Erbil Y, Dinççağ A, Seven R, Ozarmagan S, Mercan S, Barbaros U.

J Invest Surg. 2010 Oct;23(5):262-6.

7.1.11 Primary schwannoma of the thyroid gland: Case report

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, M.Oltulu, M.Çayırcı

Chirurgica 2011: Article in press

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

7.2.1 Recent results of laparoscopic ventral hernia management

U.Barbaros, U.Deveci, E.Emek, R.Seven, A.Bozbora, S.Mercan

3rd Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, İstanbul 2003

7.2.2 Ligasure use in patients with hiperthyroidism

Umut Barbaros, Yeşim Erbil, Alp Bozbora, Uğur Deveci, Nihat Aksakal, Ahmet

Dinççağ, Selçuk Özarmağan

International Symposium, Modern Technologies in Thyroid Surgery. Halle, Germany

2006

7.2.3 Laparoscopic ventral hernia treatment: Results of 30 cases

U.Barbaros, U.Deveci, R.Seven, O.Asoğlu, Y.Erbil, S.Özarmağan, S.Mercan,

D.Budak

6Th Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress 2006,Malaga, Spain

7.2.4 Prospective Comparision of Laparoscopic and Conventional Splenectomies

U.Barbaros, A.Dinççağ, U.Deveci, Y.Erbil, F.Yanar, R.Seven, S.Mercan

6Th Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress 2006,Malaga,Spain

7.2.5 Laparoscopic giant umbilical hernia repair and laparoscopic cholecystectomy in

morbid obese patient: a case report

Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Gokce K, Simsek S, Atasoy MM

International congress of European Hernia Society, 2010, İstanbul, Turkey

7.2.6 SILS ventral hernia repair: report of a case

Barbaros U, Demirel T, Deveci U, Tukenmez M, Gozkun O, Peker KD, Bayraktar A,

Kalaycı M

International congress of European Hernia Society, 2010, İstanbul, Turkey

7.2.7 Pure SILS floppy nissen fundoplication: report of the first case

Barbaros U, Demirel T, Deveci U, Tukenmez M, Gozkun O, Peker KD, Kalayci M, Çelik

T, Uymaz DS

International congress of European Hernia Society, 2010, İstanbul, Turkey

 

7.2.8 Single-Sided Thyroidectomy fot Nodular Disesase; Is It Rational Approach?

TESG_TINOTA Study

S.Erel, Y.Tanrıkulu, W.Ataallah, L.Sen, E.Lapsekili, S.Gorgulu, T.Simsek, N.Canturk,

Z.Utkan, Z.Ergul, H.Kulakoglu, Y.Erbil, M.Kocdor, U.Deveci, A.Kebudi, M.Yılmaz,

S.Ozbas, O.Harmancioglu, S.Ozarmagan, M.Akkus, B.Gulluoglu

XIII National Surgical Congress, 2010, Bulgaria

 

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, çeviriler.

7.3.1 MAYO CLINIC GASTROINTESTINAL SURGERY (2005, KA . Kelly )

Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Nobel Tıp Kitabevi

Bölüm 17: Safra Kesesi Kanseri Sayfa: 261-270

7.3.2 MAYO CLINIC GASTROINTESTINAL SURGERY ( 2005, KA . Kelly )

Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Nobel Tıp Kitabevi

Bölüm 36: İskemik Kolit Sayfa: 519-524

7.3.3 Handbook of Postoperative Complications ( 2005, DJ.Leaper, ALG Peer)

Postoperatif Komplikasyonlar

Nobel Tıp Kitabevi

Bölüm 2: Venöz Tromboembolizm Sayfa: 23-33

7.3.4 Current Essantials of Critical Care (2005, DY Sue, J Wintch)

Yoğun Bakım Esasları

Nobel Tıp Kitabevi

Kanama – Transfüzyon, sayfa: 37-49

7.3.5 Current Essantials of Critical Care (2005, DY Sue, J Wintch)

Yoğun Bakım Esasları

Nobel Tıp Kitabevi

Onkoloji/ Onkolojik Aciller, sayfa: 277-282

7.3.6 Mastery of Surgery (2011, Jocef E.Ficher, Kirby I.Bland)

Mastery of Surgery cilt I, cilt II

Güneş Tıp Kitabevleri

Bölüm IX Vasküler Cerrahi, Torakoabdominal, infrarenal ve pararenal anevrizmalar sayfa:

 

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1 Adrenocortical Carcinoma: Results of Surgical Treatment in 30 Patients

U.Barbaros, A. Bozbora, Y.Erbil, U.Deveci, H.Coşkun, S.Özarmağan

Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2004,1:23-26

7.4.2 Gamma Probe Guided Surgery for Completion Thyroidectomy

Y.Erbil, U.Barbaros, U.Deveci, H.Kaya, S.Özarmağan, A.Bozbora, I.adalet

Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2004,1:59-63

7.4.3 Memenin nadir görülen tümörü: anjiosarkom.

Barbaros U, Dinççağ A, Olgaç V, Deveci U, Başpınar İ.

Cerrahi Onkoloji Dergisi 5(1):94-96, 2004

7.4.4 Adrenal Karsinomlarda Minimal İnvaziv Cerrahi

Umut Barbaros, Esin Kabul, Uğur Deveci, Yeşim Erbil, Alp Bozbora, Selçuk Özarmağan,

Selçuk Mercan

Endokrinolojide Diyalog Dergisi 2006, 2:77-81

7.4.5 Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı

U.Barbaros, U.Deveci, T.Eren, B.Tulunoğlu, R.Seven, S.Mercan

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2006;13:72-76

7.4.6 Minimal İnvaziv Splenektomi : 71 Olguluk Deneyimimiz

U.Barbaros, N.Aksakal, M.Tükenmez, U.Deveci, A.Dinççağ, S.Mercan

Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi 2007,14:162-170

7.4.7 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyon Amaçlı Midazolam Kullanımı

Manukyan MN, Deveci U, Kapaklı MS, Severge U, Kebudi A.

Maltepe Tıp Dergisi, 2009,1:1;28-31

7.4.8 Genel Cerrahi Asistanlarının Endoskopi Eğitimi: Bir üniversite hastanesi sonuçları

Manuk Norayk Manukyan, Utku Severge, Mahmut Sertan Kapaklı, Uğur Deveci,

Melda Oltulu, Abut Kebudi

Ulusal Cerrahi Dergisi 2009;25(3):101-104

7.4.9 Primer neuroendocrine carcinoma of the breast: Case report

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, K.Gökçe, A.Midi, M.M.Atasoy

Cerrahi Sanatlar Dergisi, 2010;3(2): 1-5

7.4.10 Submukozal lipoma bağlı kolo-kolonik Intususepsiyon : Olgu sunumu.

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Ahmet Midi, Rahmi Çubuk, Abut Kebudi, Mahmut

Sertan Kapaklı, Neşe Yener.

Kolon Rektum Hast Derg 2010;20(1) : 41-43.

7.4.11 Non-spesifik karın ağrısı olan hastalarda kolonoskopik incelemenin yeri

M.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi, S.Kapaklı, R.Çubuk, MM.Atasoy

Ulusal Cerrahi Dergisi, 2010;26(4):196-198

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1 Sözel bildiriler

7.5.1.1 Primer Hiperparatiroidide ameliyat öncesi lokalizasyon belirlenmesinde eşlik eden

tiroid patolojisinin yeri

U.Barbaros, U.Deveci, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya

7.5.1.2 Diferansiye Tiroid Kanserinde Anjiogenezisin Metastaz Gelişimindeki Rolü

U.Barbaros, H.Coşkun, A.Bozbora, M.Tolei, U.Deveci

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya

 

7.5.1.3 Ventral Hernilerde Laparoskopik Tedavi Sonuçlarımız

U.Barbaros, U.Deveci, Y.Erbil, O.Asoğlu, R.Seven, S.Mercan

Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 2005

7.5.1.4 Total Ekstraperitoneal Fıtık Tamirinde Balonsuz Yöntem

U.Deveci, F.Tunca, T.Eren, L.Avtan

Ulusal Fıtık Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 2005

7.5.1.5 Laparoskopik Parastomal Herni Onarımı

Umut Barbaros, Ahmet Dinççağ, Uğur Deveci, Taylan Çelik

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005

7.5.1.6 Laparoskopik İnsizyonel Herni Tedavisinde Erken Sonuçlarımız

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Oktar Asoğlu, Yeşim Erbil, Alp Bozbora, Rıdvan Seven,

Selçuk Mercan, Demir Budak

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005

7.5.1.7 Adrenal Cerrahisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım: 33 Adrenalektomi Deneyimi

Umut Barbaros, Selçuk Mercan, Rıdvan Seven, Alp Bozbora, Yeşim Erbil, Selçuk

Özarmağan, Uğur Deveci

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005

7.5.1.8 Feokromositomanın Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Girişim

Umut Barbaros, Nihat Aksakal, Uğur Deveci, Alp Bozbora, Yeşim Erbil, Selçuk

Özarmağan, Selçuk Mercan

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005

7.5.1.9 Radyasyon enteritinin Hem oksijenaz 1 üzerine etkisi

U.Deveci, M.Akyüz, U.Barbaros, M.Giriş, V.Olgaç, Y.Erbil

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara,2005

7.5.1.10 Melatoninin Deneysel kolit üzerine etkisi

U.Deveci, B.Tulumoğlu, M.Akyüz, A.Necefli, U.Barbaros, M.Giriş, V.Olgaç

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara,2005

7.6.1.11 Batın radyasyonu uygulanan sıçanlarda organ hasarları ve glutaminin etkisi

U.Deveci, U.Barbaros, M.Akyüz, M.Giriş, V.Olgaç, Y.Erbil

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara,2005

7.6.1.12 Hemoksijenaz 1’in Deneysel Kolit üzerine etkileri

U.Deveci, C.Değer, M.Akyüz, U.Barbaros, B.Tulumoğlu, M.Giriş, Y.Erbil

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara,2005

7.6.1.13 Fonksiyonel adrenal kitlelerde minimal invaziv cerrahi: 21 Videoskopik

adrenalektomi deneyimi.

U.Deveci, U.Barbaros, .Y.Erbil, Alp Bozbora, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan

5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Uludağ, Bursa,

2005

7.6.1.14 Kolorektal kanserde bromodeoksiüridin işaretleme indeksinin prognostik değeri

Dr.Uğur Deveci, Dr.Vahit Özmen, Dr.Ayhan Bilir, Dr.Tunç Eren, Dr.Sebahattin

Destek

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

7.6.1.15 Zor tiroidektomilerde endotrakeal tüp elektromiyografisi

U.Deveci, F.Yanar, M.İlhan, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

7.6.1.16 Laparoskopik ve açık ventral herni onarımnın karşılaştırılması

U.Deveci, M.Tükenmez, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Dinççağ, O.Asoğlu, R.Seven,

S.Özarmağan, S.Mercan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

7.6.1.17 Laparoskopik ve açık adrenalektominin karşılaştırılması

U.Deveci, M.Tükenmez, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Bozbora, R.Seven, S.Özarmağan,

S.Mercan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

 

7.6.1.18 Ventral herni tamirinde yama tespiti için N-butyl cyano acrylate kullanımı (Deneysel Çalışma)

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Ece Dilege, Mustafa Tükenmez, Tamer Sağıroğlu,

Yeşim Erbil, Ahmet Dinççağ, Rıdvan Seven, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan

2. Ulusal fıtık kongresi, Antalya 2007

7.6.1.19 Laparoskopik Ventral Hernilerde Kullanılan Farklı Yamaların Klinik Sonuçları

Barbaros U, Deveci U., Tükenmez M, Erbil Y, Seven R, Dinççağ A, Mercan S.

S. Özarmağan

8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2007, Antalya

7.6.1.20 Tiroid cerrahisinde Adıyaman Tecrübesi

Uğur Deveci, Tufan Hacıahmetoğlu, Hikmet Sert, Bülent Petik, Mine Çayırcı, Hacı

Mehmet İnan

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana 2008

7.6.1.21 Tek insizyonlu transumbilikal laparoskopik (SILS) apandektomide erken

Sonuçlarımız

U. Deveci, M. Manukyan, A. Kebudi, S. Kapaklı, A.Midi, S. Şimşek

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.6.1.22 Tek insizyonlu Transumbilikal Laparoskopik Kolesistektomide Erken

Sonuçlarımız

U. Deveci, M. Manukyan, A. Kebudi, M.Oltulu, A.Midi, R.Çubuk

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.3.1.23..SILS (Tek insizyonlu laparoskopik cerrahi) Kolesistektomi ile 3 port

laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma

U. Deveci, M. Manukyan, A. Kebudi, A.Midi, S. Şimşek

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.5.2 Poster bildiriler

7.5.2.1 Aksiller kitle ile başvuran hastada okult meme karsinomu

U.Barbaros, A.Dinççağ, G.Özgen, İ.Başpınar, U.Deveci

7.Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya 2003

7.5.2.2 Memenin Anjiyosarkomu

U.Barbaros, A.Dinççağ, V.Olgaç, U.Deveci, İ.Başpınar

7.Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya 2003

7.5.2.3 Adrenal Kistik Lenfanjiomatozis

U.Barbaros, B.Çimşit, U.Deveci, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan, Y.Kapran

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya

7.5.2.4 Adrenal Gangliyonöroma: Olgu Sunumu

U.Barbaros, U.Deveci, B.Çimşit, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan, Y.Kapran

Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Antalya

7.5.2.5 Malign Melanom Tiroid Metastazı

U.Barbaros, H.Kaya, U.Deveci, A.Bozbora, Y.Erbil, S.Özarmağan, S.Molvalılar,

Y.Kapran, F.Dizdaroğlu

4.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2004, Uludağ, Bursa

7.5.2.6 Renal Karsinomun Tiroid Metastazı

U.Barbaros, H.Kaya, U.Deveci, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan, A.Azezli,

F.Dizdaroğlu

4.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2004, Uludağ, Bursa

7.5.2.7 Olgu sunumu: Periton Kaynaklı Gastrointestinal Stromal Tümör

U.Deveci, E.Emek, F.A. Genç, Y.Kapran

Ulusal Kanser Kongresi, 2005, Antalya

7.5.2.8 Ekstraadrenal Feokromositoma: Laparoskopik Yaklaşım

Alp Bozbora, Umut Barbaros, Uğur Deveci, Yeşim Erbil, Selçuk Özarmağan, Selçuk

Mercan

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2005

7.5.2.9 Tiroid cerrahisinde hemostatik pudra kullanımı

B.Tulumoğlu, U.Deveci, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Uludağ, Bursa, 2005

7.5.2.10 Tiroid cerrahisinde cilt flebi oluşturulmasında elektrokoter ve makas

disseksiyonunun karşılaştırılması

N.Aksakal, U.Barbaros, U.Deveci, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Uludağ, Bursa,

2005

7.5.2.11 Oktreotit ile indüklenen Hem-Oksijenaz 1’in radyasyon enteriti üzerine etkileri

Uğur Deveci, Tunç Eren, Umut Barbaros, Muhammed Akyüz, Murat Giriş, Vakur

Olgaç, Yeşim Erbil

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2005

 

7.5.2.12 Batın Radyasyonu uygulanan sıçanlarda somatostatin uygulamasının ince

bağırsak ve pankreas üzerindeki etkileri

Uğur Deveci, Umut Barbaros, Burcu Tulumoğlu, Murat Giriş, Vakur Olgaç, Yeşim

Erbil

3.Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2005

 

7.5.2.13 Selim Hematolojik Hastalıklarda, laparoskopik splenektomi ve açık

Splenektominin karşılaştırılması

U.Barbaros, A.Dinççağ, U.Deveci, Y.Erbil, F.Yanar, R.Seven, S.Mercan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

 

7.5.2.14 Langerhans hücreli histiyositozisin gastrointestinal tutulumu: Olgu sunumu

D.Tihan, U.Deveci, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

 

7.5.2.15 Malign adrenal tümörlerde minimal invaziv cerrahi deneyimimiz

U.Barbaros, U.Deveci, O.Kahyaoğlu, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan, S.Mercan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

 

7.5.2.16 Paratiroid maligniteleri: Olgu Sunumu

G.Hepgül, U.Deveci, U.Barbaros, Y.Erbil, A.Bozbora, S.Özarmağan

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

7.5.2.17 Laparoskopik splenektomide Ligasure kullanımı

U.Deveci, A.Öztürk, U.Barbaros, M.Akyüz, A.Dinççağ

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 2006.

7.5.2.18 Apandisit eşliğinde Amyand Hernisi: Olgu sunumu

Uğur Deveci, Mehmet Karaman, Recep Çağlar, Tufan İlkay Şendoğdu, Bülent Güleç

2.Ulusal Fıtık kongresi, Antalya 2007

7.5.2 18 İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu -Embriyo Transferi (ICSI-ET) sonrası

Ovarian Ektopik Gebelik ve Laparoskopik Yönetimi

Polat Dursun, Uğur Deveci, Mehmet Karaman,Umut Barbaros

Ulusal Endoskpik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2007

7.5.2.19 Nadir bir olgu: Tiroid Shwannoması

Hikmet Sert, Uğur Deveci, Tufan Hacıahmetoğlu, Bülent Petik, Mine Çayırcı, Hacı

Mehmet İnan

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adana 2008

7.5.2.20 Bilateral Meme Başı Leiomiyomu: Olgu Sunumu

Uğur Deveci, Manuk Manukyan, Abut Kebudi, Mine Çayırcı

10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir 2009

7.5.2.21 Memenin Primer Nöroendokrin Tümörü: İki Olgu Sunumu

Uğur Deveci, Manuk Manukyan, Abut Kebudi, Ahmet Midi, Rahmi Çubukçu, Orhan

Türken

10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir 2009

7.5.2.22 Meme Kanserinde 42 yıl Sonra Lokal Nüks: Olgu Sunumu

Uğur Deveci, Manuk Manukyan, Abut Kebudi, Ahmet Midi, Rahmi Çubukçu, Orhan

Türken

10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir 2009

7.5.2.23 Hepatik fleksurada dev lipoma bağlı invaginasyon: Olgu sunumu

Nurcan Erşan, Şimal Çelik, Tezcan Erşan, Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut

Kebudi, Ahmet Midi, Rahmi Çubuk. Elazığ Tıp Fakültesi III. Ulusal Cerrahi Tıp

Öğrenci Kongresi, Elazığ, 9-11 Ekim 2009.

 

7.5.2.24 Laparotomili hastalarda laparoskopik kolesistektomi tecrübemiz

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, A.Midi, S.Şimşek

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.5.2.25 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Sedasyon Amaçlı Midazolam

Kullanımı

M.Manukyan, U.Deveci, S.Kapaklı, U.Severge, M.Oltulu, A.Kebudi

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.5.2.26 Morbid Obes Hastada Tek İnsizyonlu Transumbilikal Laparoskopik (SILS)

Apandektomi: Olgu Sunumu

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, K.Gökçe, A.Midi, S.Şimşek

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya 2009

7.5.2.27 Endoskopik retrograd kolanjiopankreatiko grafide anestezik maddeler.

Manukyan M, Deveci U, Kebudi A, Şahin S, Kapaklı S, Oltulu M.

Ulusal hepatopankreatobiliyer cerrahi kongresi. 2009

7.5.2.28 Tiroid Cerrahisinde Dren Gerekli midir?

U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi, M.Oltulu, R.Çubuk, A.Midi

8.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Kuşadası 2009

 

 

7.6 Diğer Yayınlar, Sertifikalar, Atıflar

7.6.1 İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Endoskopi Ünitesi Eğitim Sertifikası, 2006

7.6.2 Laparoskopik kolorektal cerrahi kursu sertifikası, 2009

7.6.3 Laparoskopik hiyatus cerrahisi kursu sertifikası, 2009

7.6.4 Laparoskopik hiyatus cerrahisi kursu sertifikası, 2010

 

 

7.6.4 Atıflar

7.6.4.1 Giriş, M., Erbil, Y., Oztezcan, S., Olgaç, V., Barbaros, U., Deveci, U., Kirgiz, B.,

Uysal, M. ve G.A. Toker,

“The effect of heme oxygenase-1 induction by glutamine on radiation-induced

intestinal damage: the effect of heme oxygenase-1 on radiation enteritis, ” Am J

Surg, 4:503-9 (2006). (Atıf sayısı: 1)

 

7.6.4.2 Barbaros, U., Asoglu, O., Seven, R., Erbil, Y., Dinccag, A., Deveci, U.Ozarmagan,S.

ve S. Mercan, “The comparison of laparoscopic and open ventral hernia repairs:

aprospective randomized study, ” Hernia, 1:51-6 (2007). (Atıf sayısı:4)

 

 

8.Projeler

8.1 MAYMET MESEM 1001 Çalışması : Ulusal çok merkezli çalışma, devam etmektedir

8.2 Tiroidektomi sonrasında dren kullanımı etkin midir? Prospektif randomize çalışma, devam etmektedir.

8.3 Aksiller diseksyonda Revers mapping güvenli bir yöntem midir? Prospektif randomize çalışma, devam etmektedir.

8.4 SILS apandektomi ile 3 port apandektominin karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma devam etmektedir.

 

 

9.İdari Görevler

 

9.1 KETEM konsultan hekimliği T.C. Sağlık Bakanlığı 2008, Adıyaman

9.2 Genel Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi, Adıyaman Devlet Hastanesi 2008-2009

9.3 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transfüzyon komitesi üyesi 2009-

9.4 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon kontrol komitesi üyesi 2009-

9.5 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalite kurulu üyesi 2010-

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

10.1 İstanbul Tabip Odası

10.2 Türk Hepato-Pankreato Bilier Cerrahi Derneği

10.3 Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

10.4 İstanbul Cerrahi Derneği

10.5 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

10.6 Endokrinolojide Diyalog Derneği

10.7 ESTES (Europen Society for Trauma and Emergency Surgery)

10.8 Endokrin Cerrahi Derneği

10.9 Türk Cerrahi Derneği

11.Ödüller

11.1 Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi, 08.01.2007)

11.2 Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi, 03.05.2007)

11.3 Takdirname (Tatvan Asker Hastanesi, 18.07.2007)

11.4 9.Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Sözel sunum ödülü, 2009 Antalya

11.5 17.Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster birincilik ödülü ve para ödülü, 2010 Ankara