Prof. Dr. Ahmet Kenan KARADEMİR

Prof. Dr. Ahmet Kenan KARADEMİR
 • Görev Aldığı Birim
  Üroloji
 • Doğum Yeri /Yıl
  20-06-1963
 • Mezuniyet
  Üniversite: GATA Tıp Fakültesi(1981-1987)
 • Uzmanlık
  Uzman, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kl.,(1998-1999).
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Androloji, Nöro-üroloji ve Kadın Ürolojisi, Ürolojik Travmalar, Üroonkoloji, Ürolojik taş hastalıkları, Prostat Hastalıkları ve Ameliyatları
 • Yabancı Dil
  İNGİLİZCE
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Profesör doktor


Eğitim :

İlk Öğretim: Tokat Gazi Osmanpaşa İlkokulu.

Orta Öğretim: Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi.

Üniversite: GATA Tıp Fakültesi(1981-1987)


Mesleki Kariyer :

-Stajyer Tabip Teğmen olarak (GATA Ankara- 1988)
-33. Piyade Tüm. 33. Topçu Alay Baştabipliği, Kırklareli(1988-1990)
-Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji ABD, Ankara(1990-1994)

-St Bartholomew's Hospital( Dr.Roger Kirby) ve Urology Institude (10 hafta), Londra, 1993.

-Diyarbakır Asker Hastanesi Üroloji Klinik Şefliği, 1995-1998.
  
-Uzman, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kl.,(1998-1999).

-Yardımcı Doçentlik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji  Kl.,(1999-2005).

-Doçentlik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kl. (2006)

-Profesör, GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesi Üroloji kliniği(2012)
T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 2015
           
 Halen aynı klinikte klinik şefi olarak görev yapmaktadır(2011-2015)


Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Androloji, Nöro-üroloji ve Kadın Ürolojisi, Ürolojik Travmalar, Üroonkoloji, Ürolojik taş hastalıkları, Prostat Hastalıkları ve Ameliyatları


 

Bilimsel Yayınlar:

 

Uluslar Arası Dergilerde Yayın Sayısı                           : 17

 

Ulusal Dergilerde Yayın Sayısı                                       : 47

 

Ulusal Tıbbi Kitaplarda  Bölüm Yazarlığı                       :   5

 

Ulusal Kongrelerde Konuk Konuşmacı                          :   8

 
Uluslar Arası Toplantılarda Sözel Bildiri-Poster         : 64

 

Ulusal Toplantılarda Sözel Bildiri-Poster                      : 97

 

Ürolojide İlgi ve Başarı Alanları  :

 

 1. Androloji

Halen androloji derneği üyesi ve her üç ayda bir yayınlanan  androloji derneğinin kordinatörlüğünde yürütülen “Androloji Bülteni” adlı dergide bölüm editörlüğünü yürütmekteyim. Ayrıca yapılan toplantılarda davetli konuşmacı olarak görev yapmaktayım.

Kliniğimizin androloji  bölümünden  sorumlu öğretim görevlisiyim. Hastanemizde yeni açılan tüp bebek ünitesi ile üremeye yardımcı teknik yöntemlerini daha sık uygulayan klinikte görev yapmaktayım. Androloji konusunda geniş serilerde cerrahi deneyimim  ve bir çok yayınlarım bulunmaktadır.

 

 1. Nöro-üroloji ve Kadın Ürolojisi;

Sorumluluğunu yürüttüğüm ve diğer bir ilgi alanlarımdan birisi  Nöro-üroloji ve Kadın Ürolojisi konusudur. Bu alanda özellikle ürodinami uygulamaları  ile özel ilgilenmekteyim. Kliniğimiz  periferik nöromedülasyon uygulamalarında konusunda Türkiye de ilk kliniklerden birisidir. Ayrıca literatülerde yer alan bir çok cerrahi uygulamaları  başarı yapmış ve özellikle de kadın idrar kaçırmaları konusunda 500 den fazla cerrahi deneyimi olan bir öğretim görevlisiyim.

 

 1. Ürolojik Travmalar;

Ürolojik mesleğimin başında, 1994-1998 yılları arası Diyarbakır Asker Hastanesinde görev yaptım. Bu  yıllarda bölgede meydana gelen terörist saldırılarından dolayı sayısız ateşli silah yaralanmalarında ve çeşitli kazalarda acil müdahale yaparak geniş cerrahi deneyim kazandım. Bu nedenle,  halen cerrahi ürolojik travmalar konusundaki deneyimi en yüksek olan üroloji uzmanlarından birisi olduğumu düşünmekteyim.   

 

 1. Üroonkoloji

Halen klinik şefi olarak bulunduğum kliniğin en geniş  hasta kitlesi olarak üroonkoloji  hastalar bulunmaktadır. Haftalık ameliyat listemizin %70’ ni bu grup hastalar oluşturulmaktadır. Prostat kanseri olarak radikal ameliyatlarını açık veya laporoskopik olarak yapmaktayım. Komplikasyon oranlarımız çok literatürden daha düşük düzeydedir. İnvaziv mesane tümörleri için barsak kullanımlı neobladder konusunda deneyimiz oldukça fazladır. Testis tümörleri konusunda ve özellikle de RPLND konusunda Türkiyenin en deneyimli cerrahlarından birisiyim. Böbrek tümörleri ile ilgili olarak radikal veya parsiyel cerrahileri açık veya laparoskopik olarak rahatlıkla yapabiliyoruz

 

 1. Ürolojik taş hastalıkları

Kliniğimiz alet parkında her türlü endoskopik cerrahiyi yapabilecek” peruktan veya rijid ve fleksible üreteroskopik” aletlerimiz vardır. Başarılı olarak bunları kullanmaktayım.bu konudaki deneyimlerimizi yerli ve yabancı dergi ve kongrelerde sözel olarak sunmaktayız.

 

 

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Senkul, T.,  K.Karademir., E.Şilit, C.İşeri, D.Erden, H.Baloğlu, “Penile metastasis of prostatic adenocarcinoma: A case report”, Int. J. Urol., 9(10), 597 - 598, (2002).

A2. Senkul, T., K.Karademir., C.İşeri, D.Erden, K.Baykal, C.Adayener, “Hypospadias in adults”, Urology, 60(6), 1059 – 1062, (2002).

A3. Senkul, T., Ş.Yıldırım, C.İşeri, K.Karademir., D.Erden, K.Baykal, “Histopathologic changes in the mucosa of ileal orthotopic neobladder: Findings on 24 patients followed-up for 5 years”, Scand. J. Urol. Nephrol., 37(3), 202-204, (2003).

A4. Karademir,K., T.Senkul, S. Demir, D. Erden, C. İşeri, K. Baykal, “A new testis prosthesis material: Polimethylmethacrylate”, Urol. Int., 72(1), 71-75, (2004).

A5. Senkul,T,. C.İşeri, B.Şen, K.Karademir., F.Saraçoğlu, D. Erden, “Circumcision in adults: the effect on the sexual function”, Urology,  63(1), 155-158, (2004).

A6. Senkul, T.,  Y. Narin, C.İşeri, B. Şen, K. Karademir., D. Erden, “Seminal plasma prostate spesific antigen level in benign prostatic hyperplasia” Urol. Int. 72(4):332-4,

( 2004).

A7. Senkul, T., Z.Küçükodacı, C.İşeri, K.Karademir.,  D. Erden, H.Baloğlu, Y. Narin, “The smooth muscle ratio at the renal pelvis in adults: does it predict the surgical outcome?” Urol. Int.,73:248-251,( 2004).

A8. Karademir,K., T.Senkul, K.Baykal, F.Ateş, C.İşeri,,D.Erden. “Evaluation of role of varicocelectomy including external spermatic vein ligation in the patients with scrotal pain.” Int. J. Urol.12:484-488,(2005)

 A9. Karademir,K., T.Senkul, E.Atasoyu, Ş.Yıldırım, S.Nalbant. “Ulcerative Necrosis of glans the penis resulting from Polyarteritis Nodasa” Journal of Clinical Rheumatology , 11:167-169, (2005)

A10. Karademir,K., T.Senkul, K.Baykal, F.Ateş, C.İşeri,,D.Erden. “A peripheric neuromedulation tecnique for curing detrusor overactivity:stoller afferent neurostimulation”. Scand. J. Urol. 39:230-233,(2005)

A11. Baykal,K., T.Şenkul., B.Sen., K.Karademir., C.Adayener., D.Erden.,”The intravesical heparin and peripheral neuromodulation on interstitial cystitis”. Urologia Internationali, 74:361-364,(2005)

 

A12. Senkul T. Erden D, İşeri C.,,Karademir K., Ozkan S., Baloğlu H “ The evaluation of the of hyperbaric oxygen therapy in preventing the ischemia-reperfusion injury following experimental testicular torsion” The internet journal of urology. Volume 2, Number 2. 2005.

 

A13. K Karademir ,   Gulhan M., Can C: “The effect of blast on kidney in abdominal gunshot wounds” Urology 68:1160-1163, 2006.”

 

A14 Ateş F1, Akyol I, Sildiroglu O, Kucukodaci Z, Soydan H, Karademir K, Baykal K. “Preoperative imaging in renal masses: does size on computed tomography correlate with actual tumor size?” Int Urol Nephrol. 2010 Dec;42(4):861-6. doi: 10.1007/s11255-010-9707-x. Epub 2010 Feb 11.

 

A15 Okçelik S, Yazıcı V, Soydan H, Balıbey H, Karademir K. Erectile dysfunction after radical prostatectomy: Effect of quality of life and psychology . Revista Internatcional de Andrologia, 2015, article in press.

 

A16 Soydan H, Okçelik S, Malkoç E, Ateş F, Adayener C, Yılmaz Ö, Şenkul T, Karademir K. Tubularized incised plate urethroplasty in adults under local anaesthesia. Revista Internatcional de Andrologia, 2015, article in press.

 

A17  Ates F, Dursun F, Malkoç E, Aktaş Z, Okçelik S, Karademir K.  Arare complication of penile  prosthesis: Ingiunal hernia Revista Internatcional de Andrologia, 2014, article in press.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

    B1. Seçkin,B.,  D. Erduran.,  Y.Özgök., A. Gökalp,, K.Karademir., Ç.Harmankaya., “The Effect of  Prazosin in Histologycally Proven BPH” 6 th International Urological Sypmposion. Abstact Book, p28, Girne, Northern Cyprus, April (1992).

 

    B2. Özgök,Y., B.Seçkin., D. Erduran., A. Peker.,  K.Karademir., Ç.Harmankaya., “Serum ferritin as marker substances in tumor of testis” IX th Congress of The European Society for Urological Oncology and Endocrinology. Abstract Book, p449, Trento, İtaly, (1992)

 

    B3. Özgök,Y., B.Seçkin., K.Karademir., L.Tahmaz., A.Gündoğdu., “Baloon Dilatasyon At Urethral Strictures” 11.World Congress on Endourolgy and ESWL . Vol.7,. Suppl.1, p112, Florence, Italy (1993)

 

    B4. Gökalp, A., B. Seçkin., Y. Özgök., L.Tahmaz., Ç.Harmankaya., K.Karademir., “ESWL treatment in paralegic patients with bladder stones” 11.World Congress on Endourolgy and ESWL. Vol.7,. Suppl.1, p.187,  Florence, Italy (1993)

 

    B5. Y.Özgök, K.Karademir.,, A.Gökalp., L.Tahmaz., D.Erduran., Ç.Harmankaya., “Pressure Flow studies for the evaluation of AUA syptom score values for men with lower urinary tract syptomps”. Newyork section AUA annual meeting. Abstract Book p103 İstanbul, Turkey (1995).

 

    B6. Karademir, K., C.Can. “The injury and trombus of renal artery due to blast effect in gunshot wounds” 1 st Congress of Balkan Military Medical Committee, İstanbul, Abstract Book. p55  6-8 May, (1996)

 

     B7. Karademir, K., Y.Akman, “İs there any relationship between venous diseases?” 1 st Congress of Balkan Military Medical Committee, İstanbul, Abstract Book, p74,  6-8 May, (1996)

 

     B8. İşeri,C., K.Karademir., K.Baykal., C.Adayener., D.Erden., “Endoscopic treatment of ureteric and bladder stones due to the use of nonabsorbable suture material” 11 th Video-Urology Word Congress.İzmir, Abstract Book, p L10, (1999)

 

     B9. Karademir,K., C.İşeri., K.Baykal., C.Adayener., D.Erden., ”Transueretheral unroofıng of a right vesicula seminalis cyst on a patient with right renal agenesis. 11 th Video-Urology Word Congress. İzmir, Abstact Book, p N4, (1999)

 

      B10. Baykal,K., C.İşeri., K.Karademir., C.Adayener., D.Erden, “Treatment of an  obstrustive prostatic cyct on a young male patient” 11th Video-Urology Word Congress. İzmir, Abstract Book,  p N5, (1999)

B11. Şenkul,T., K.Karademir., C.İşeri., D.Erden., K.Baykal., C.Adayener, “Hypospadias in adults”, Proc. 7th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, p127, Athens-Greece, October 6-10, (2002)

B12. Adayener, C., T.Şenkul, K.Karademir., K.Baykal., C. İşeri., D.Erden, “The comprehensive evaluation of risk factors in the etiology of urinary stone disease”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, p570, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, (2003).

B13. Adayener,C., T.Şenkul, K.Karademir., K.Baykal., C.İşeri., D.Erden., “The influence of smoking habit on the prognosis of transitional cell carcinoma of bladder”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, p607, Cluj Napoca-Romania, September 21-24,(2003).

B14. Adayener, C., T.Şenkul., K.Karademir., K.Baykal., C.İşeri., D.Erden, “The recurrent urinary stone disease: an epidemiological study”, Proc. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstract Book, p614, Cluj Napoca-Romania, September 21-24, (2003)

B15. Şenkul,T.,D.Erden.,C.İşeri., K.Karademir., F.Saraçoğlu., B. Şen, “Circumcision in adults: The effects on the sexual function”, Proc. 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, International Journal of Impotence Research, Volume 15, p076, Istanbul, November 16-19, (2003).

B16. Silit,E., C.Basekim, T.Şenkul, H.Mutlu, E.Kızılkaya, G.Kandemir, K.Karademir., Y.Narin, “Bone metastases screening of patients with prostate carcinoma: Comparison of planar scintigraphy and turbo stir MR imaging” Proc. Balkan Radiology Forum 2003, Abstract Book, p68, Herceg Novi-Serbia and Montenegro, October 22-25, (2003). 

B17.  Baykal,K., T.Senkul., B.Sen., B., BF.Alp., K.Karademir., C.Adayener, “The intravesical heparin and peripheral neuromodulation on interstitial cystitis.” XXth Congress of European Association of Urology. İstanbul, European Urology Supplements. p136, 16-19 March (2005).

B18. Adayener,C., F.Ateş., K.Karademir., T. Senkul., C.Iseri., N.Ardinç, “The evaluation of effect of alpha blockers and antibiotics in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and assesment of the result with the chronic prostatitis symptom ındex.” XX th Congress of European Association of Urology. İstanbul, European Urology Supplements. p96, 16-19 March (2005).

 

     B19. Akyol I., Adayener C., Senkul T., Karademir K., Baykal K., Iseri : “Pain During Prostate Biopsies: Implications of Age, Prostate Volume, Number of Cores and Anesthesia  Time”. 9th International Mediterranean Congress of Urology/ Antalya. Abstract Book, p 35,September 1-4, 2005.

 

     B20. Senkul T., Karademir K., Adayener C., Akyol I., Iseri C., Erden D:”Combination of Low Dose Flutamide and Finasteride for PSA Recurrence After Definitive Therapy for Prostatic Adenocarcinoma” 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 57,September 1-4, 2005.

 

     B21 Saracoglu F., Akyol I., Adayener C., Senkul T., Karademir K., Iseri C.”The Evaluation of the Osteoporosis in Men Under Androgen Deprivation Treatment for Prostate Cancer” 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 58,September 1-4, 2005.

 

     B22. Karademir K., Sen B., Senkul T., Adayener C., Akyol I., Iseri C: “Evaluation of Stimulated Responses in Adults Before and After Circumcision” 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 115,September 1-4, 2005.

 

     B23. Karademir K., Senkul T., Adayener C., Akyol I., Baykal K., Iseri C: “RPLND After Radical Orchiectomy in Stage 1 NSGCT Patients: The Effect of Timing on the Outcome” 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 129,September 1-4, 2005.

 

    B24. Adayener C., Akyol I., Senkul T., Karademir K., Baykal K., Iseri C : “Histological Correlation of the Cystoscopic Appearance in Primary Bladder Tumors” 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 132,September 1-4, 2005.

 

    B25. Kaplan O., Adayener C., Senkul T., Karademir K., Akyol I., Iseri C: “Gland/ Stroma Ratio of the Prostate: Correlation With Response to Treatment of BPH With Terazosin “. 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 143,September 1-4, 2005.

 

    B26. Senkul T., Akyol I., Adayener C., Karademir K., Iseri C., Erden D :”Gyrus Electrovaporization for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia”. 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 150,September 1-4, 2005.

 

    B27. Akyol I., Adayener C., Senkul T., Karademir K., Baykal K., Iseri C: “Parental Awareness of Pediatric Constipation“ 9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 160,September 1-4, 2005.

 

    B28 Sen B., Adayener C., Akyol I., Senkul T., Karademir K., Iseri :”Response to Desmopressin in Nocturnal Enuretic Adults With Normal Urodynamics “.  9th International Mediterranean Congress of Urology. Antalya. Abstract Book, p 162, September 1-4, 2005.

B29. Akyol I., Adayener C., Senkul T., Karademir K., Baykal K., Iseri C: Parental Awareness of Paediatric Constipation. 21 th  Congress of European Association of Urology. Paris, European Urology Supplements.5(2);33. p 1123, 5-8 April 2006.

B30. Akyol I, Soydan H, Ates F, Malkoc E, Senkul T, Karademir K, Baykal K. Hydrodistension implantation technique (HIT) in the treatment of vesicoureteric reflux: Initial exerience.  EAU 7th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 11th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2011;10(9):585.

B31. Soydan H, Ates, Dursun F, Senkul T, Karademır K, Baykal K. Management of patıents wıth congenıtal adrenal hyperplasıa and bılateral testıcular mass. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B32. Adayener C, Ates F, Soydan H, Malkoc E, Karademır K. Does young tcca patıents really behave dıfferent? 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B33. Soydan H, Ates F, Akyol I, Malkoc E, Karademır K, Baykal K. Hydrodıstensıon ımplantatıon technıque (hıt) ın the treatment of vesıcoureterıc reflux: ınıtıal experıence. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B34. Ates F, Yılmaz O, Soydan H, Adayener C, Karademır K, Baykal K. The relatıonshıp between penıle length and foot sıze, thumb length and body mass ındex ın adolescent boys. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B35. Adayener C, Ates F, Soydan H, Senkul T, Karademır K, Baykal K. What changed ın epıdemıology of our tcca patıents ın the last 10 years. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B36. Ates F, Uguz S, Dursun F, Malkoc E, Adayener C, Karademır K, Baykal K. The relatıonshıp between hıstologıcally proven chronıc prostatıtıs and psa densıty. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B37. Soydan H, Ates F, Akyol I, Malkoc E, Adayener C, Karademır K, Baykal K. Inpatıent urethral catheterısatıon ındıcatıons: one- day cross-sectıonal study at a teachıng hospıtal. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B38. Akyol I, Ates F, Soydan H, Senkul T, Karademır K, Baykal K. An overlooked ıssue ın chıldren presentıng wıth enuresıs: constıpatıon. 16th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Abstracts. BMMR. 2011; 14(2): 66-200.

B39. Malkoc E, Uguz S, Ates F, Okcelik S, Karademir K, Kocoglu H, Tunckiran A. The relationship between tissue, semen and free oxygene radicals in blood in adut grade 3 varicocele patients. EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 12th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2012;11(4):151.

B40. Ates F, Dursun F, Malkoc E, Okcelik S, Soydan H, Yilmaz O, Karademir K. How much is transitional zone biopsy essential? EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 12th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2012;11(4):153.

 

B41. Ates F, Malkoc E, Uguz S, Dursun F, Soydan H, Karademir K. The effect of the degree of MMP7, VEGF,COX2 and Ki67 immunohistochemical staining on the prognosis of clear cell renal cell carcinoma: 5-year results. EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 12th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2012;11(4):165.

 

B42. Malkoc E, Dursun F, Uguz S, Ates F, Okcelik S, Karademir K. Does circumcision affect the ejaculation time? 32nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Fukuoka, Japan, September 30- October 4 2012. Urology 2012;80,(spp3A): S44.

 

B43. Dursun F, Malkoc E, Uguz S, Okcelik S, Ates F, Karademir K. Is there a correlation between development and validated form of premature ejaculation and the time of ejaculation? 32nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Fukuoka, Japan, September 30- October 4 2012. Urology 2012;80,(spp3A): S312.

 

B44. Ates F, Soydan H, Okcelik S, Cirakoglu A, Yilmaz I, Kaya A, Karademir K. Assessment of oncological ad fertilitation outcomes of 244 adult patients who had orchiectomy due to unilateral undescended testicle. 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S96-97.

 

B45. Soydan H, Okcelik S, Yesildal C, Yilmaz O, Ates F, Karademir K. The use of bicalutamide 150 mg as a secondary hormonal manipulation for patients who were treated with medical or surgical castration due to prostate cancer. 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S262.

 

B46. Soydan H, Yesildal C, Yilmaz O, Ates F, Dursun F, Karademir K. Is the prostate biopsy’s tumor side and positive core numbers related to radical prostatectomy’s tumor side? 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S269.

 

B47. Soydan H, Yesildal C, Okcelik S, Dursun F, Yilmaz O, Ateş F, Şenkul T, Karademir K. Early rebiopsy is not necessary for patients with prior detected atypical small acinar proliferation (ASAP) at 12 core TRUS guided prostate biopsy and candidate for active surveillance. Global Congress on Prostate Cancer, 12-14 June 2013, Marseille, France.

 

B48. Okcelik S, Yazıcı V, Ateş F, Soydan H, Balıbey H, Karademir K. The effect of sexual dysfunction due to radical retropubic prostatectomy to mood and quality of life. Proceedings of the 8th Eurasian Andrology Summit. 20-21 April 2013, budapest, Hungary. Abstract book p-76.

 

B49. Ateş F, Soydan H, Okcelik S, Yılmaz I, Cirakoglu A, Kaya A, Yilmaz O, Karademir K. Assessment of fertilitation outcomes of 224 patients who had orchiectomy due to unilateral undescended testicle at the adult age. Proceedings of the 8th Eurasian Andrology Summit. 20-21 April 2013, budapest, Hungary. Abstract book p-87.

 

B50. Soydan H, Okcelik S, Yılmaz O, Ateş F, Dursun F, Karademir K. Can inguinal hernia become the first apply sign for benign prostatic obstruction (BPO? Proceedings of the 8th Eurasian Andrology Summit. 20-21 April 2013, budapest, Hungary. Abstract book p-93.

 

B51. Soydan H, Yesildal C, Okcelik S, Yilmaz O, Ates F, Karademir K. Early rebiopsy is not necessary for patients prior detected atypical small acinar proliferation (ASAP) at 12 core TRUS guided prostate biopsy and candidate for active surveillance. 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S275-6.

 

B52. Ates F, Malkoc E, Dursun F, Alp B, Uysal B, Ozcan A, Karademir K. The effects of SWL and antioxidants on the levels of serum alkaline phosphatase in experimental rat model. 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S303.

 

B53. Soydan H, Dursun F, Ates F, Yilmaz O, Yesildal C, Okcelik S, Karademir K. To had an open surgery for renal stones does not adversely affect the results of percutaneous nephrolithotomy. 33nd Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Vancouver, Canada, 8-12 September 2013. Urology 2013;82,(sppl3): S309.

 

B54. Okcelik S, Soydan H, Ates F, Yesildal C, Dursun F, Yilmaz O, Karademir K. The effect of intraurethral 2% lidocain gel duration time in the urethra to VAS scores pre-diagnostic cystoscopy. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 13th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2013;12:e1149.

 

B55. Soydan H, Okcelik S, Ates F, Yilmaz O, Senkul T, Karademir K. Tip urethroplasty in adults under local anesthesia. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 13th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2013;12:e1160.

 

B56. Soydan H, Yesildal C, Kurul O, Yilmaz O, Dursun F, Karademir K. Patients’ follow-up results who had no tumor in the 12 core TRUS guided prostate biopsy. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM) and EAU 13th Central European Meeting. Eur Urol Suppl 2013;12:e1296.

 

B57. Dursun F, Karademir K, Berber U, Ates F, Malkoc E, Soydan H. Micro-RNA Expressions in Cases with High Grade Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer Which Don’t Relapse following Intravesical Immunotherapy. 34th Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Glasgow, Scotland, 12–15 October 2014. Urology, 2014;84,(spp4): 196-7.

B58. Okcelik S, Soydan H, Ates F, Malkoc E, Yilmaz O, Karademir K. Micro-RNA Is the Residual Urine Volume after Uroflowmetry Compatible with Spot Residual Urine Volume? 34th Congress of the Societe Internationale d'Urologie. Glasgow, Scotland, 12–15 October 2014. Urology, 2014;84,(spp4): 216.

B59. Yilmaz O, Okcelik S, Ates F, Soydan H, Malkoc E, Karademir K. Which factors effect pain perception during prostate biopsy under local anaesthesia? EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1407.

B60. Soydan H, Yesildal C, Ates F, Yilmaz O, Malkoc E, Karademir K. Discussion of the extended biopsy results of our department, Gata Haydarpasa teaching hospital. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1409.

B61. Soydan H, Yesildal C, Ates F, Yilmaz O, Malkoc E, Senkul T, Karademir K. Re-biopsy decision in patients who were free of tumor in the first prostate biopsy . EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1410.

B62. Yesildal C, Soydan H, Yilmaz O, Ates F, Malkoc E, Senkul T, Karademir K. Prostate cancers detected after multiple biopsies are generally in low-risk group. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1411.

B63. Malkoc E, Aktaş Z, Ateş F, Başal Ş, Şenkul T, Karademir K. Characteristics of patients who had bleeding after transurethral resection and the risk factors for multiple interventions. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1608.

B64. Ates F, Malkoc E, Aktaş Z, Okcelik S, Dursun F, Memis A, Mutluoglu M, Soydan H, Basal S, Karademir K. The role of hyperbaric oxygen therapy in adult hypospadias surgery with buccal mucosal tube urethroplasty. EAU 10th South Eastern European Meeting (SEEM) Belgrade, Serbia. Eur Urol Suppl 2014;13(7):e1617.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Dayanç,M., A. Gökalp., Y. Özgök., K.Karademir., F. Peker., “ Stres İnkontinanslı Kadınlarda Modifiye Gittes Tekniğiyle Mesane Boynu Suspansiyonu.” Üroloji Bülteni. 4: 154-156,(1993).

 

D2. Dayanç, D., N. İmirzalıoğlu., Y. Özgök., K.Karademir.,  A. Gökalp., Y. Yılmaz., Ç. Harmankaya, ” Oligospermik Hastalarda Sperm Kalitesinin İnvitro Olarak Araştırılması.”  Türk Üroloji Dergisi.20(2): 185-189, (1994).

 

D3. Pahsa,A., M.Dayanç., K.Bingöl., A.Gökalp., K.Karademir., Ç.Harmankaya., “Ürolithizisli Olgularda ESWL Tedavisi İle Bakteriyemi Arasındaki  İlişki”  Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi. 2(1-2):71-73, (1994).

 

D4. Özgök,Y., L.Tahmaz., K.Karademir., D.Erduran., Y.Yılmaz., “Pelvik İntruterin Alet ve Üriner Sisteme Etkileri”. Üroloji Bülteni. 5; 173-174, (1994)

 

D5.Dayanç,M., A.Gökalp., N.İmirzalıoğlu.,  S.Göktaş., K.Karademir.,Azospermik Hastaların Perkütan Tru-Cut Testikuler İğne Biyopsisi ile Hormonal ve Sitogenetik Bulgulara Göre Değerlendirilmesi”. Üroloji Bülteni. 5:95-98, (1994).

 

D6. Özgök,Y., A.Gökalp., B.Seçkin., K.Karademir., L.Tahmaz., A.Gündoğdu, “Baloon Dilatation At Urethral Strictures; Journal of Ankara Medical School 17; 31-38, (1995).

 

D7. Demirci, S., Y.Özgök., L.Tahmaz., K.Karademir., A.Peker., “Prostatektomi  Sonrası Seksüel Disfonksiyon”. GATA Bülteni. 37: 324-328, (1995).

 

D8. Dayanç, D., L.Tahmaz., K.Karademir., A.Peker, “Mitroanoff Prensibinin Komplike Üretral Darlıklı Bir Hastada Kullanımı”. Üroloji Bülteni. 6:120-121, (1995).

 

D9. Gökalp,A., M.Kilciler., Y.Özgök.,  A. Şengül., K.Karademir., D. Erduran, “Böbrek Taşı Oluşumu ve HLA ile İlişkisi”. Türk Üroloji Dergisi. 22(4);414-420,(1996).

 

D10. Karademir, K., K.Baykal., N.Türkmen., C.Adayener., D.Erden. “Tesadüfen Tespit Edilen Böbrek Tümörleri”. Üroloji Bülteni. 10;159-162, (1999)

 

D11. Dursun,KA., İ.Akyol., K.Karademir., K.Baykal., D.Erden, “Üreter Obstrüksiyonlarında Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü ve  Tedavide Verapamil İle Alfa Tokoferolün Yeri(Deneysel)”. Türk Üroloji Dergisi: 26(4): 437-443, (2000)

D12. Şenkul,T., K.Karademir., C.Adayener, İ.Akyol, K.Baykal., D. Erden, “PT1 Grade 3 değişici epitel hücreli mesane tümörlerine yaklaşım ne olmalıdır?(16 hastadaki deneyimlerimiz)”, Türk Üroloji Dergisi, 26(2), 159-161 (2000).

D13. Şenkul, T., K. Karademir, S. Demir, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “Skrotal penetran travmanın neden olduğu anterior üretral yaralanma: Olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 26(4), 484-485 (2000).

D14. Karademir, K., C. Adayener, T. Şenkul, K. Baykal, F. Ateş ve D. Erden, “Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreteral kateter uygulamasının yeri: 87 olgudaki sonuçlarımız”, Gülhane Tıp Dergisi, 42(4), 393-395 (2000).

D15. Şenkul, T., K. Karademir, C. Adayener, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “İki olgu nedeni ile paragangliomalar”, Türk Üroloji Dergisi, 27(1), 93-97 (2001).

D16. Şenkul, T., K.Karademir, C.İşeri, K.Baykal, D.Erden., C. Adayener, “Ortotopik üriner diversiyonlu hastaların ürodinamik bulguları”, Türk Üroloji Dergisi, 27(2), 152-156 (2001).

D17. Karademir, K., S.Albayrak, T.Şenkul, İ.Akyol, K. Baykal., D.Erden, “Duplike      ekstrofi: Bir olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 27(2), 215-216 (2001).

D18. Karademir, K., T.Şenkul, C. Adayener, N. Türkmen, K. Baykal., D. Erden, “Kalsifiye üreteral kateterin çıkartılması: Bir olgu sunumu”, Gülhane Tıp Dergisi, 43(3), 336-337 (2001).

D19. Karademir, K., T.Şenkul, N.Türkmen., İ.Akyol, K.Baykal., D.Erden, “Yüzeyel mesane tümörlerinin tanısında bir tümör belirleyicisi: UBC rapid test” Türk Üroloji Dergisi, 27(3): 275-278 (2001).

D20. Adayener, C., K.Karademir., T.Şenkul., K.Baykal., C.İşeri.,D. Erden, “Radikal prostatektomi öncesi klinik evre, PSA ve Gleason skorunun prognostik değeri”, Türk Üroloji Dergisi, 27(3), 287-290 (2001).

D21. Adayener, C., T.Şenkul, K.Karademir, K. Baykal, C. İşeri., D. Erden, “Radikal prostatektomi örneklerinde perinöral yayılımın(invazyon) varlığı ve tümör hacminin biyokimyasal progresyonu öngörmedeki yeri”, Türk Üroloji Dergisi, 27(4), 411-416 (2001)

D22. Şenkul,T., K.Karademir, C.Adayener, K.Baykal, D.Erden, S. Demir, “Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen üretero-gluteal fistül: Bir olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 213-216 (2002).

D23. Karademir, K., T.Şenkul, C.Adayener, K.Baykal, C.İşeri, D.Erden, “Üriner bir rezervuar: Üretra divertikülü”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 228-229 (2002).

D24. Şenkul, T., K. Karademir, D.Erden, C.İşeri, K.Baykal, C. Adayener, “Vena kava inferiyor’da trombüse neden olan germ hücreli testis tümörü: Bir olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 28(2), 235-236 (2002).

D25. Şenkul, T., S. Demir, K. Karademir, C. İşeri, C. Adayener ve D. Erden, “EMLA krem ESWL’ye bağlı ağrıyı azaltıyor mu?”, Gülhane Tıp Dergisi, 44(2), 158-160 (2002).

D26. Şenkul, T., C.Adayener, K.Karademir, D. Erden, C. İşeri, K.Baykal, “Üreter taşlarının tedavisinde holmiyum:YAG lazer: 85 olgudaki deneyimlerimiz”, Türk Üroloji Dergisi, 28(3): 325-329 (2002).

D27. Adayener, C., C.İşeri, T.Şenkul, K.Karademir, K.Baykal,D. Erden, “Tekrarlayan taş hastalığı: Epidemiyolojik bir araştırma”, Türk Üroloji Dergisi, 28(4), 428-436 (2002).

D28. Adayener, C., D. Erden, T. Şenkul, K. Karademir, K. Baykal, C. İşeri, “Sigara içme alışkanlığının mesane tümörü prognozu üzerindeki etkisi: Kontrollü bir çalışma”, Türk Üroloji Dergisi, 29(1), 22-26 (2003).

D29. Şenkul, T., K.Karademir, K.Baykal, B.Şen, BF.Alp, D. Erden, “Posteriyor üretra darlıklı hastalarda anastomotik posteriyor perineal üretroplasti: 21 olgudaki deneyimlerimiz”, Türk Üroloji Dergisi, 29(1), 58-62 (2003).

D30. İşeri, C., K.Baykal, T.Şenkul, K.Karademir, B.Şen, D.Erden, “Evre 1 testis tümörlerinde sinir koruyucu lenfadenektomi: GATA Haydarpaşa deneyimi”, Türk Üroloji Dergisi, 29(2), 164-167 (2003).

D31. Karademir, K., T.Şenkul, N.Türkmen, K.Baykal, C.İşeri, D.Erden, “Yüzeyel mesane tümörlerinde ortalama mikrodamar sayısının tümör rekürrensi ve prognozun belirlenmesindeki rolü”, Üroloji Bülteni, 14, 25-28 (2003).

D32. Karademir, K., T.Şenkul, K.Baykal, B.Şen, C.İşeri, D.Erden, “Metastatik nonseminomatöz testis tümörlerinde kemoterapi sonrası RPLND sonuçlarımız”, Türk Üroloji Dergisi, 29(4), 393-397 (2003).

D33. Şenkul,T., B.Şen, Y. Kurt, K. Karademir, C. İşeri, D.Erden, “Retroperitoneal nekrotizan fasiyitisin neden olduğu akut skrotum: Olgu sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 29(4), 489-491 (2003).

D34. Karademir, K., T. Şenkul, F. Ateş, C. İşeri, K. Baykal ve D. Erden, “Testisin nongerminal tümörleri ve orşiyektomi ile saptanan testiküler lezyonları” Türk Üroloji Dergisi, 30(1), 45-49 (2004).

 

D35. Karademir K., T. Şenkul., K. Baykal., F. Ateş.,  F. Saraçoğlu., C. İşeri., D. Erden., “İleri Evre Prostat kanserlerinde Kanal TUR(P)’ nin PSA Progresyonuna Etkisi”. GATA Bülteni,46(1)25-28,(2004)

 

D36. Karademir K., T.Şenkul., K.Baykal., B.Şen., C.İşeri., D.Erden., “Aşırı Aktif Detrüsör Tedavisinde  Bir Periferik Nöromodülasyon: SANS”. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 14:131-135, (2004).

 

D37. Erden,D., T.Şenkul, K.Karademir, BF. Alp, “Prostatın transüretral rezeksiyonu sonrası prostat spesifik antijen”, Türk Üroloji Dergisi,30(2);220-223,(2004).

 

D38. Akyol I., Karademir K., Adayener C.:”Çocukluk çağı inmemiş testislerinde hormon tedavisi fertilite potansiyelini artırır mı?.(Derleme)  Androloji Bülteni, 21:132-135, 2005.

 

D39. Karademir K., Adayener C. Akyol I., Şen B.Testiküler Mikrolithiasis ve İnfertilite” (Derleme) Androloji Bülteni,23:314-317, 2005.

 

D40. Karademir K., Akyol I., Adayener C. “Hipospadiasın psiko-seksüel fonksiyonlara etkisi” (Derleme) Androloji Bülteni, 27:308-310, 2006.

 

D41. Akyol I., Adayener CŞenkul T., Karademir K., Baykal K., İşeri C. “ Broken Needle in penis as a complication intrcavenous injection therapy” Gülhane Tıp Dergisi 49: 40-41, 2007.

 

D42. Soydan H, Ateş F, Küçükodacı Z, Akyol İ, Karadenir K, Baykal K. Patolojik T2 evre prostat kanserli hastaların alt grup evrelemesi yapılmalı mıdır? Turkish Journal of Urology 2011; 37: 288-293.

 

D43. Malkoç E, Ateş F, Uğuz S, Dursun F, Karadenir K, Adayener C, Baykal K. Histolojik olarak kanıtlanmış kronik prostatit ile PSA dansitesi arasındaki ilişki. Gulhane Tıp Derg 2013;55:18-21.

 

D44. Okçelik S, Soydan H, Yılmaz İ, Yılmaz Ö, Ateş F, Karadenir K. Mesane içi BCG tedavisi sırasında tanısal granülomatöz prostatit. Turkish Journal of Urology 2013; 39: 204-206.

 

D45. Soydan H, Dursun F, Yılmaz Ö, Okçelik S, Ateş F, Karadenir K. Lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlem sonuçlarımız. Turkish Journal of Urology 2013; 39: 1-5.

 

D46. Malkoç E, Karadenir K. Sünnet olmak cinsel işlevleri etkiler mi? Turkiye Klinikleri J urology 2012:2(2)55-58.

 

D47. Soydan H, Karadenir K. Ürolojide lenfadenektominin tarihçesi ve anatomisi. Turkiye Klinikleri J urology-Special Topics 2014:7(3)1-5.

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Dayanç, M., K.Karademir. “ Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Transüretral Cerrahide İntravenöz Mezlosilin  Uygulaması”. 6.Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongre Özet Kitabı 27. Antalya, (1991)

E2. Özgök, Y., B.Seçkin., L.Tahmaz., A.Gökalp., K.Karademir. “ Diabetik Empotanslılarda Vakum Tümesans Tedavisi”. 12.Ulusal Üroloji Kongresi. Kongre Özet  Kitabı.139-140.  Nevşehir, (1992).

 

E3. Özgök, Y., B.Seçkin., L.Tahmaz., A.Gökalp., K.Karademir, “Enüretiklerde Ürodinami”. 12.Ulusal Üroloji Kongresi. Kongre Özet  Kitabı.125-126. Nevşehir, (1992).

 

E4. Gökalp, A., B.Seçkin., Y.Özgök., K.Karademir., Ç. Harmankaya. “Oligospermik Hastalarda Sperm Kalitesinin Sperm Yıkama Tekniği İle Araştırılması”. 12.Ulusal Üroloji Kongresi. Kongre Özet  Kitabı.136-137. Nevşehir, (1992).

 

E5. Özgök, Y., K.Karademir., B. Seçkin., L.Tahmaz., A. Gökalp., Ç. Harmankaya. “Mesane Kanserlerinde İntravezikal Kemoterapinin Karşılaştırılması.” 12.Ulusal Üroloji Kongresi. Kongre Özet  Kitabı.94-95. Nevşehir, (1992).

 

E6. Gökalp, A., K.Karademir., L. Tahmaz., A. Kaçan., A. Peker.  “Ultrasonografi sonrası ileri derecede hidronefroz saptanan hastalarda anotomik bilgiler eşliğinde görüntüsüz perkutan nefrostomi ve sonuçları”. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 42. İstanbul, (1994).

 

E7. Gökalp, A., Y.Özgök.,  L.Tahmaz., K.Karademir., A.Kaçan., D.Erduran. “Perkutan nefrostomi uygulamaları”. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 43. İstanbul, (1994).

 

E8. Özgök,Y., K.Karademir., L.Tahmaz., H.Önür., Ç. Harmankaya.” Neodmiyum:YAG  Laser ile ilk sonuçlarımız”. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi.Özet Kitabı 51. İstanbul, (1994).

 

E9. Özgök, Y., L.Tahmaz., K.Karademir., D. Erduran. “Yüksek Riskli Hastalarda TUR-Prostat  sonuçlarımız”. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 55. İstanbul, (1994).

 

E10. Özgök, Y., L. Tahmaz., K.Karademir., D.Erduran. “AUA semptom skorlaması ve üroflovmetrik çalışma ile BPH sonuçlarımızın değerlendirilmesi” I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 57. İstanbul, (1994).

 

E11. Özgök, Y., K.Karademir., L.Tahmaz.,  H. Önür., Ç. Harmankaya. “Mesane taşlarının tedavisinde endoskopik yaklaşımımız” I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 59. İstanbul, (1994).

 

E12. Özgök, Y., L. Tahmaz., M. Dayanç., K.Karademir., A. Peker.,”Tekrarlayan üretra darlıklarında ürocoil ile elde edilen sonuçlar”. I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 88. İstanbul, (1994)

 

E13. Gökalp,A., Y.Özgök.,  L.Tahmaz., K.Karademir,  A.Kaçan., D.Erduran, “Mesane Taşlarında ESWL” I. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Özet Kitabı 43. İstanbul, (1994).

 

E14. Gökalp, A., Y.Özgök., M.Dayanç., M.Yıldız., K.Karademir., A.Peker., Ç. Harmankaya. “Penis Fraktürlerindeki Deneyimlerimiz” 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet Kitabı 46, Antalya, (1994).

 

E15. Özgök,Y., A.Gökalp., K.Karademir, L.Tahmaz., D.Erduran “Nadir görülen intraskrotal tümörler” 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet kitabı 70. Antalya, (1994).

 

E16. Özgök, Y., L. Tahmaz., K.Karademir., H. Önür., D. Erduran., Ç. Harmankaya “İntravezikal BCG Tedavisisnin Komplikasyonları” 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet kitabı 70. Antalya, (1994).

 

E17. Demirci,S., Y.Özgök., L.Tahmaz., K.Karademir, A.Peker. “Prostatektomi Sonrası Seksüel Disfonksiyonlar” 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet kitabı 342.Antalya, (1994).

 

E18. Özgök,Y., B.Seçkin., L. Tahmaz., K.Karademir., H. Önür., D.Erduran. “Nüks Süperfisiyel Mesane Kanserlerinde Intravezikal BCG Uygularımız ve Sonuçları”  13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet kitabı 312. Antalya, (1994).

 

E19. Özgök, Y., M.Dayanç., K.Karademir, A. Gündoğdu., H. Önür., D. Erduran., Ç. Harmankaya. “Türkiyede 20 Yaş Grubunda Erkekelerde Dış Genital Organların Boyut ve Anomalilerine Prospektif Bir Bakış”. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Özet kitabı 295. Antalya, (1994).

 

E20. Karademir,K., C. Can. “Ateşli silah yaralanmalarında blast etkiye bağlı oluşan renal arter trombüs araştırılması”. Türk Silahlı kuvvetleri XII. Askeri Tıp Kongresi. Özet Kitabı 20. İstanbul, (1996).

 

E21. Karademir, K. “Ateşli silahlarla oluşan böbrek yaralanmaları”. Türk Silahlı kuvvetleri XII. Askeri Tıp Kongresi. Özet Kitabı 23. İstanbul, (1996).

 

E22. Karademir, K., “Ürogenital sistem  travmalarında hatalı müdahalelerin değerlendirilmesi”. Türk Silahlı kuvvetleri XII. Askeri Tıp Kongresi. Özet Kitabı s61.  İstanbul, (1996).

 

E23. Karademir, K., Y.Akman, “Venöz hastalıklar arasındaki etyolojik ilişkinin araştırılması” Türk Silahlı kuvvetleri XII. Askeri Tıp Kongresi. Özet Kitabı s71. İstanbul, (1996). 

E24. Şenkul, T., K.Karademir., C. Adayener., S. Demir., C. İşeri., S. Albayrak., “Üreter taşlarının tedavisinde holmium YAG laser kullanımı”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, S30, İstanbul, 1-2 Haziran, (2000).

E25. Karademir, K., T. Şenkul., C. Adayener., F. Ateş., K. Baykal.,  D. Erden., “Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreteral kateterin yeri: 87 olgudaki sonuçlarımız”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 37, İstanbul, 1-2 Haziran, (2000).

E26. Şenkul, T., K. Karademir, K. Baykal, C. Adayener, F. Ateş ve D. Erden, “Genital glandların orta hat kistleri”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 21, İstanbul, 1-2 Haziran (2000).

E27. Karademir, K., T. Şenkul., C. Adayener., C. İşeri., İ. Akyol., D. Erden., “Unutulmuş kalsifiye double-J kateter (Bir olgu sunumu)”, 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 22, İstanbul, 1-2 Haziran, (2000).

E28. Kılınç, E., C. İşeri., K. Karademir., T. Şenkul, K. Baykal., D. Erden., “Testis torsiyonunda oluşan iskemi-reperfüzyon hasarında hiperbarik oksijen tedavisinin etkisi”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 31, İzmir, 8-12 Ekim, (2000).

E29. Akyol, İ., K. Karademir., T. Şenkul., S. Albayrak., C. İşeri., D. Erden., “Prostat kanseri tanısında sekstant biyopsi protokolüne lateral biyopsilerin eklenmesinin yeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 56, İzmir, 8-12 Ekim, (2000).

E30. Şenkul T., C. Adayener., K. Karademir., K. Baykal., F. Ateş., D. Erden., “Ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastalarda ürodinamik bulgular”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 178, İzmir, 8-12 Ekim, (2000).

E31. Şenkul, T., C. Adayener., K. Karademir, K. Baykal., F. Ateş., D. Erden., “Ortotopik üriner diversiyon uygulanan hastalarda intestinal mukozada oluşan histopatolojik değişiklikler”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 178, İzmir, 8-12 Ekim, (2000).

E32. Karademir, K., C. İşeri., K. Baykal., Ş. Başal., T. Şenkul., D. Erden., “Mesane çıkım obstrüksiyonu tanısında transabdominal USG ile ölçülen mesane duvar kalınlığının yeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 160, İzmir, 8-12 Ekim (2000).

E33. Türkmen, N., T. Şenkul., K. Karademir., İ. Akyol., K. Baykal., D. Erden., “Yüzeyel mesane tümörlerinde rekürrens ve progresyon ile angiogenezin ilişkisi”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 124, İzmir, 8-12 Ekim (2000).

E34. Türkmen, N., K. Karademir., C. Adayener., S. Albayrak., T. Şenkul.,D. Erden., “Yüzeyel mesane tümörlerinin tanısında UBC rapid test”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 118, İzmir, 8-12 Ekim, (2000).

E35. Şenkul, T., E. Kılınç, K. Karademir, S. Albayrak, C. İşeri ve D. Erden, “Askerlik çağındaki popülasyonda eksternal genital anomali taraması(Epidemiyolojik araştırma)”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 110, İzmir, 8-12 Ekim (2000).

E36. İşeri, C., D. Erden., C. Adayener., T. Şenkul., K. Baykal., K. Karademir, “Lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi spesmenindeki patolojik bulguların prognostik değeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 81, İzmir, 8-12 Ekim (2000).

E37. K.Karademir., T, Şenkul., C.Adayener.,F.Ateş., K.Baykal., D.Erden. Üreter orta ve alt bölüm taşlarının tedavisinde loop üreteral kateterin yeri: 87 olgudaki sonuçlarımız. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S37,İstanbul, 1-2 Haziran (2000)

E38. Şenkul, T., K.Karademir.,  K.Baykal., C.Adayener., F.Ateş., D.Erden. Genital glandların orta hat kistleri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P21,İstanbul, 1-2 Haziran (2000)

E39. Şenkul, T., K.Karademir.,C.Adayener., S.Demir., C. İşeri., S.Albayrak. Üreter taşlarının tedavisinde Holmiyum Laser kullanımı. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P22,İstanbul, 1-2 Haziran (2000)

E40. K.Karademir., T, Şenkul., C.Adayener., C. İşeri., İ. Akyol., D.Erden. Unutulmuş Kalsifiye Double J kateter(Bir Olgu Sunumu). 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, S30,İstanbul, 1-2 Haziran (2000)

 

E41. Şenkul, T., C. Adayener., K. Baykal., K. Karademir, C. İşeri ve D. Erden, “Üreter taşlarının tedavisinde holmium:YAG lazer: 85 olgudaki deneyimlerimiz”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 61, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim,(2002).

E42. Şenkul, T., K. Karademir., C. İşeri., D. Erden., K. Baykal., C. Adayener., “Erişkinlerde hipospadias”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 193, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim (2002).

E43. Karademir, K., T. Şenkul., D. Erden., C. İşeri., K. Baykal., F. Ateş., “İleri evre prostat kanserinde yapılan TUR-P’nin PSA progresyonuna etkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 156, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim (2002).

E44. Demir, S., K. Karademir, C. İşeri, Ş. Yıldırım, T. Şenkul.,  D. Erden., “Yeni bir testis protez materyali: Polimetilakrilat”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 15, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim (2002).

E45. Karademir, K., T. Şenkul., K. Baykal., D. Erden., B. Şen., C. İşeri., “Overaktif mesane tedavisinde nöromodülasyon”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 182, Kemer-Antalya, 5-10 Ekim (2002).

E46. Karademir, K., T. Şenkul., C. İşeri., K. Baykal., B. Şen., D. Erden., “Retroperitoneal metastazlı nonseminomatöz testis tümörlerinde kemoterapi sonrası retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu: 10 olgudaki deneyimlerimiz”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 201, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan (2003).

E47. Adayener, C., T. Şenkul., K. Karademir., K. Baykal., Ö. Kaplan., D. Erden., “Sigara içme alışkanlığının mesane tümörü prognozu üzerindeki etkisi”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 202, Kemer-Antalya, 23-27 Nisan (2003).

E48. Şenkul, T., K. Karademir., B. Şen., K. Baykal., C. İşeri., D. Erden., “Ürologlar sistoskopide mesane tümörünü ne kadar iyi tanıyor?”, 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 53, Diyarbakır, 24-26 Ekim (2003).

E49. Şenkul, T., K. Karademir, B.F. Alp, K. Baykal, C. İşeri ve D. Erden, “TUR-P sonrası değişen PSA düzeyleri: Ön sonuçlarımız”, 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 72, Diyarbakır, 24-26 Ekim (2003).

E50. Karademir,K., M.Saraçoğlu., K.Baykal., B.Şen., C.Adayener., T.Şenkul, D.Erden, “Erişkinde sünnet öncesi ve sonrası pudental uyarılmış yanıtların değerlendirilmesi”. 18 ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 144, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E51.Ateş F., C.Adayener, T.Şenkul, K.Karademir, N.Ardınç, C.İşeri, D.Erden,  “Kronik prostatit/pelvik ağrı sendromlu hastaların tedavisinde alfa bloker ve antibiyotiğin etkinliklerinin kıyaslanması ve kronik prostatit semptom indeksi ile sonuçlarının değerlendirilmesi”. 18 ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 103, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E52. Karademir, K., C.Adayener., B.Şen, T.Şenkul, K.Baykal., C.işeri, D.Erden,  “Evre I NSGHT de orşiektomi sonrası ne zaman RPLND yapılmalıdır ?” 18 Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 231, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E53. Saraçoğlu, F., C.Adayener, Karademir, K., T.Şenkul, C.İşeri., D.Erden,  “Androjen deprivasyonu uygulanan prostat adenokarsinomlu hastalarda gelişen osteoporozun çok yönlü değerlendirilmesi”. 18 Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 231, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E54. Karademir, K., T. Şenkul., B. Şen, C.Adayener, B.F.Alp, C. İşeri., K. Baykal.,  D. Erden., “Testis tümörü nedeniyle kemoterapi veya RPLND yapılacak hastaların Beck depresyon testi ile psikolojik değerlendirilmesi”. 18 Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 293, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E55. Şen, B., T.Şenkul, C.İşeri,  Karademir, K., C.Adayener, D. Erden, “Normal ürodinamili erişkin noktürnal enüretiklerde desmopressine yanıt”.18 Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 323, Belek-Antalya, 2-7 Ekim (2004).

E56. Yılmaz Ö, Akyol İ, İşeri C, Ateş F, Karademir K. Deneysel rat inmemiş testis modelinde BHCG tedavisinin testiküler apoptozis üzerine etkileri. IX. Ulusal çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleme Kursu, Kongre Özet Kitabı 77, Antalya, 8-11 Kasım 2007.

E57. Ferhat Ateş, Cüneyt Adayener, İlker Akyol, Temuçin Şenkul, Kenan Karademir, Cüneyid İşeri. Evre 1 seminom dışı testis tümörlerinde RPLND sonuçlarımız. 8.Ankara Üroonkoloji Kursu, Kurs Kitapçığı,32, Ankara, 28 Kasım-2 Aralık 2007

E58. Soydan H, Dursun F, Ateş F, Yılmaz O, Karademir K, Baykal K. Üst üriner sistem ürotelyal tümörlü hastalardaki tedavi sonuçlarımız. 10. Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Belek, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s132.

E59. Soydan H, Yılmaz O, Ateş F, Karademir K, Şenkul T, Baykal K. Aktif izlem protokolünde iken radikal prostatektomi yapılan hastaların klinik ve patolojik verileri. 10. Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Belek, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s237.

E60. Soydan H, Dursun F, Yılmaz O, Akyol İ, Karademir K, Baykal K. Lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlen sonuçlarımız. 10. Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Belek, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s247.

E61. Malkoç E, Uğuz S, Dursun F, Okçelik S, Ateş F, Karademir K. Sünnet olmak ejakülasyon zamanini etkiler mi? 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 02 - 06 Mayıs 2012, Girne, Bildiri Özetleri Kitabı s:123-4.

E62. Soydan H, Malkoç E, Çırakoğlu A, Okçelik S, Karademir K, Ateş F, Şenkul T. Erişkinlerdek enuresis nokturnanın cinsel doyum ve benlik saygısı üzerine etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 02 - 06 Mayıs 2012, Girne, Bildiri Özetleri Kitabı s:132.

E63. Çırakoğlu A, Soydan H, Ateş F, Akyol İ, Şenkul T, Karademir K. TUR-P’nin noktüri değerlendirmesinde bir parameter olan KUS üzerine etkisi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 02 - 06 Mayıs 2012, Girne, Bildiri Özetleri Kitabı s:311-2.

E64. Malkoç E, Ateş F, Uğuz S, Dursun F, Okçelik S, Karademir K. Geliştirilmiş ve valide edilmiş premature ejekülasyon formuyla ejekülasyon zamanı arasında bir korelasyon var mı? 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 02 - 06 Mayıs 2012, Girne, Bildiri Özetleri Kitabı s:342.

E65. Soydan H, Ömer Y, Ateş F, Aktaş Z, Akyol İ, Şenkul T, Karademir K. Klinik T1A ile diğer T evrelerindeki böbrek kitlelerinin tedavi ve histopatolojik açıdan karşılaştırması.  1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s8-4.

E66. Soydan H, Ömer Y, Aktaş Z, Dursun F, Yeşildal C, Karademir K. Böbrek kitlesi nedeniyle cerrahi yapılan hastaların klinik ve patolojik verilerinin retrospektif deerlendirmesi.  1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s10-14.

E67. Soydan H, Aktaş Z, Ömer Y, Okçelik S, Dursun F, Şenkul T, Karademir K. Böbrek tümörlerinin boyut ve belirtilerinde yıllar içinde oluşan değişim. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s10-15.

E68. Soydan H, Ateş F, Ömer Y, Kurul NÖ, Karademir K, Şenkul T. Klinik evre 1 nonsemnomatöz germ hücreli testis tümörlü hastalardaki tedavi seçim kiriterlerimiz. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s13-8.

E69. Malkoç E, Alp BF, Uğuz S, Ateş F, Uysal B, Özcan A, Karademir K. Ozon tedavisinin SWL’ye bağlı böbrek hasarından koruyucu etkisi. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s091.

E70. Ateş F, Karademir K, Yılmaz Ö, Soydan H, Dursun F, Okçelik S. Transüretral rezeksiyon, üretra darlığı tedavisinde yeni bir yaklaşım olabilir mi? 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s131.

E71. Ateş F, Yılmaz Ö, Yeşildal C, Dursun F, Malkoç E, Karademir K. Üreter üst bölüm taşları için semirijit URS’nin etkinliği. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p015.

E72. Malkoç E, Alp BF, Uğuz S, Ateş F, Uysal B, Özcan A, Karademir K. Ozon tedavisinin ratlarda SWT sonrası serum malondialdehit (MDA) düzeylerine etkisi. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p023.

E73. Ateş F, Özcan Ö, Dursun F, Bahar B, Yılmaz Ö, Karademir K. Üriner sistem taşlarının biyokimyasal analiz sonuçları. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p031.

E74. Ateş F, Dursun F, Yılmaz Ö, Soydan H, Okçelik S, Karademir K. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi PNL deneyimi. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p052.

E75. Soydan H, Dursun F, Ateş F, Yılmaz Ö, Aktaş Z, Yeşildal C, Karademir K. Daha önce açık taş cerrahisi geçiren hastalarda peruktan nefrolitotomi deneyimlerimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p060.

E76. Okçelik S, Yazıcı V, Ateş F, Soydan H, Balıbey H, Karademir K. Radikal prostatektomi sonrası gelişen seksüel dsfonksiyonun hastanın duygu durumuna ve yaşam kalitesine olan etkileri. 10. Ulusal Androloji Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı s88.

E77. Soydan H, Okçelik S, Ömer Y, Ateş F, Dursun F, Karademir K. İnguinal herni benign prostatik obstrüksiyonun ilk başvuru bulgusu olabilir mi? 10. Ulusal Androloji Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 2013, Bodrum, Bildiri Özetleri Kitabı s164.

E78. Dursun F, Karademir K, Berber U, Ateş F, Malkoç E, Ömer Y. Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde intravezikal immunuterapi sonrası nüks izlenmeyen olgularda mikro-RNA ekspresyonları. 11. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s52-4.

E79. Ömer Y, Soydan H, Ateş F, Yeşildal C, Aktaş Z, Karademir K. Parmakla rektal muayenede asimetrik lob prostat kanseri için bir risk mi? 11. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s152.

E80. Ateş F, Soydan H, Kurul Ö, Ömer Y, Makoç E, Dursun F, Karademir K. Lokal/lokal ileri prostat kanserli yaşlı hastalarda hormonal tedavinin sonuçları. 11. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s246.

E81. Ömer Y, Soydan H, Ateş F, Şenkul T, Aktaş Z, Karademir K. Hipospadias cerrahisi sonrası erişkin dönemde üretral fistül tamiri sonuçlarımız. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 22-24 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s102.

E82. Ömer Y, Soydan H, Ateş F, Yeşildal C, Aktaş Z, Karademir K. İşeme sistoüretrografi (VCUG) sonuçlarımız. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 22-24 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s130.

E83. Ömer Y, Soydan H, Ateş F, Kurul NÖ, Karademir K. Çocuklardaki kabızlıkta aile farkındalığı ve tedavi uyumu. 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 22-24 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s131.

E84. Ömer Y, Soydan H, Ateş F, Okçelik S, Saraçoğlu F, Karademir K. Fimozis sünnet endikasyonu mu? 12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 22-24 Kasım 2013, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı s132.

E85. Yılmaz O, Okçelik S, Ateş F, Soydan H, Malkoç E, Balıbey H, Karademir K. Lokal anestezi altında yapılan cerrahiler öncesinde verilen bilgilendirilmiş onam formları hastaların anksiyete ve depresyon durumlarını nasıl etkiler? 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p-027.

E86. Yılmaz O, Okçelik S, Ateş F, Soydan H, Malkoç E, Karademir K. Lokal anestezi altında yapılan prostat biyopsisinde ağrı algısını hangi faktörler etkiler? 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p-222.

E87. Malkoç E, Aktas Z, Ateş F, Başal Ş, Şenkul T, Karademir K. Transüretral rezeksiyon sonrası kanama gelişen hastaların özellikleri ve birden fazla müdahale için risk faktörleri. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p-079.

E88. Ateş F, Malkoç E, Aktas Z, Okçelik S, Dursun F, Memiş A, Mutluoglu M, Soydan H, Başal Ş, Karademir K. Bukkal mukoza ile tüp üretroplasti yapılan erişkin hipospadias cerrahisinde hiperbarik oksijen tedavisinin rolü. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı p-090.

E89. Malkoç E, Başal Ş, Dursun F, Bakal Ö, Zor M, Aktas Z, Karademir K. Laparoskopik retroperitoneal sağ üreterolitotomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-070.

E90. Başal Ş, Malkoç E, Dursun F, Bakal Ö, Ateş F, Aktas Z, Karademir K. Sağ laparoskopik pyeloplasti ve piyelolitotomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-071.

E91. Başal Ş, Malkoç E, Dursun F, Bakal Ö, Zor M, Aktas Z, Karademir K. Laparoskopik radikal prostatektomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-068.

E92. Malkoç E, Başal Ş, Dursun F, Bakal Ö, Ateş F, Aktas Z, Karademir K. Sol laparoskopik retroperitoneal nefroüreterektomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-069.

E93. Malkoç E, Başal Ş, Dursun F, Bakal Ö, Ateş F, Aktas Z, Karademir K. Sol laparoskopik üreteroneosistostomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-064.

E94. Başal Ş, Malkoç E, Dursun F, Bakal Ö, Ateş F, Aktas Z, Karademir K. Laparoskopik pyeloplasti. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-062.

E95. Başal Ş, Malkoç E, Dursun F, Bakal Ö, Zor M, Aktas Z, Karademir K. Laparoskopik sol radikal nefrektomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-063.

E96. Başal Ş, Malkoç E, Dursun F, Bakal Ö, Zor M, Aktas Z, Karademir K. Retrokaval üreterde laparoskopik sağ üreteroüreterostomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-066.

E97. Malkoç E, Başal Ş, Dursun F, Bakal Ö, Ateş F, Aktas Z, Karademir K. Sol alt kaliks taşı ve üreteropelvik bileşke darlığında laparoskopik pyeloplasti. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı v-067.

 

F. Diğer yayınlar :

KİTAP BÖLÜMLERİ:

F1. Karademir, K., T.Şenkul, D.Erden, “Adult hypospadias”. Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Kadıoğlu, A., Başar, M., Semerci, B., Orhan, İ., Aşçı, R., Yaman, M.Ö., Çayan, S., Usta, M.F., Kendirci, M.(editörler), Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 426-430, (2004).

 

     F2. Erden, D.,  K.Karademir, Ekstrofi, Epispadias ve Diğer Mesane Anomalileri”. K.Anafarta, Ö.Yaman( Çeviri Editörleri). 2004 Campell’s Urology Tükçe Çevirisi. Güneş Yayınevi, Cilt 3, Bölüm 61,s 2136-2196, (2005)

      F3. Karademir, K., “Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarında tavsiye özetleri”. A.Kadıoğlu( Çeviri Editörleri). 2004 Sexual Medicine Tükçe Çevirisi.

      F4. Laparoskopik Üroloji, Editör: Dr.İ.Yaşar Özgök, ISBN:978-975-409-618-76, Bölüm: Laparoskopik üreterolizis. Yazarlar: Dr.Ferhat Ateş, Dr. Kenan Karademir, Matbaa: GATA Basımevi/ANKARA. Baskı Tarihi: 2012.

      F5. Karademir, K.,Ürolojik kanserlerde lenfadenektomi,kime ve nasıl. Türkiye klinikleri, üroloji özel sayısı, 2014 7/3 Sayı editörü.  

 

 YABANCI MAKALE ÇEVİRİLERİ

      G1. Adayener C, K.Karademir, “Travma nedeniyle peyronie:Travma modeli olarak penil fraktür”. Güncel Makale Özeti. Androloji Bülteni. 18; 201,(2004)

     G2.  Karademir K, “ Hipoaktif seksüel arzu ve uyarılma bozukluğu olan premenopoz kadınlarda günlük apomorfin SL alınımın plasebo kontrollü güvenirlik ve etkinlik çalışması”. Güncel Makale Özeti. Androloji Bülteni. 18; 274, (2004)

G3. K Karademir., Adayener C.: Standart ve yavaş salınımlı doksazosin BPH ve aynı zamanda seksüel disfonksiyonu olan hastalar üzerine etkisi.(Güncel Makale Özeti)Androloji Bülteni, 20:32, 2005.

 

G4. K Karademir.: B- nikotamid adenin dinüklotid fosfatın neden olduğu oksidatif streste oluşan DNA hasarının sperm morfolojisi üzerindeki etkisi. (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni, 21:142, 2005.

 

G5. K Karademir, Şen B.: Erkek gögüs kanseri –androlojik bir hastalık:Risk faktörleri ve tanı. (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni, 20:19, 2005.

 

G6. H.Soydan, K.Karademir: Sertoli Only sendromunda mikrodiseksiyon TESE sonuçlarını öngörmede; İnhibib a, glia cell line-derived nötrofilik faktör ve stem cell faktör eksperyonunun rölü. (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni, 27:345, 2007.

 

G7. H.Soydan, K.Karademir: Ultrason rehberliğinde testis aspirasyon biyopsisinin emniyeti ve varikoselektomi sonuçlarını tahmin etmede verilerin etkinliği. (Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni, 27:347, 2007.

 

G8. B.Sen, K.Karademir. Oligozoospermik ve normozoospermik hasta ejakulatlarında VASA geninin farklı ekspresyonu. Güncel Makale Özeti) Androloji Bülteni, 29:159, 2007