Yrd.Doç.Dr. Feride Sinem Akgün

Yrd.Doç.Dr. Feride Sinem Akgün
 • Görev Aldığı Birim
  Acil
 • Doğum Yeri /Yıl
  Ankara /11.03.1975
 • Mezuniyet
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) MALATYA (1992- 1999)
 • Uzmanlık
  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı (2007-2011)
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Acil
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Ünvan :

Yardımcı Doçent Doktor

Görevler :

 • Malatya Belediyesi  Sağlık Birimi Pratisyen Hekim,  Eylül 1999- Haziran 2000
 • TCDD 5. Bölge  Sağlık Müdürlüğü Pratisyen Hekim, Temmuz 2000- Ocak 2007
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Şubat 2007- Aralık 2011
 • Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Acil Servis  Uzman Doktor (Mecburi Hizmet), Şubat 2012-  Eylül 2013 
 • Malatya Devlet Hastanesi Acil Servis Acil Tıp Uzmanı (Eylül 2013- Mart 2014)
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi Acil Servis (Nisan 2014’ten beri)

Yabancı Dil :

İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği

Tez :

Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesinde Modifiye Erken Uyarı Skoru ve MAINZ Acil Değerlendirme Skoru Kullanımının Hasta Prognozunu Öngörmedeki Etkinliği (2011), Acil Tıp Anabilim Dalı (Danışman: Yrd. Doç. Cem Ertan), İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

A1. Togal T, Sener A, Yucel N, Demirbilek S, Akgun FS, Aydoğan M, Ucar M, Ersoy MO. Intensive care of a Weil’s disease with multiorgan failure. J Clin Med Res 2010;2(3):145-149.

A2. Yucel N, Akgun FS, Ertan C, Serin M, Ozgur K. Characteristics of patients who are newly diagnosed with cancer after visiting the emergency department. HEALTHMED 2011;5(6):1605-1612.

A3. Ertan C, Gedik E, Yucel N, Akgun FS, Aslan S, Togal T, Ersoy MO. Retrospective analysis of intoxication patients admitted to intensive care unit: evidence based management vs personal experience. HEALTHMED 2011;5(6, suppl 1):2039-2046

A4. Yucel N, Erkal HS, Akgun FS, Serin M. Characteristics of the admissions of cancer patients to emergency department. Journal of BUON 2012;17:174-179. 6

A5. Yucel N, Togal T, Gedik E, Ertan C, Kayabas U, Akgun FS, Bayindir Y. Predictors of mortality in septic shock: Findings for 57 patients diagnosed on admission to emergency or within 24 hours of admission to intensive care. Hong Kong Journal of Emergency Medicine (yayınlanmak üzere kabul edildi)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Ertan C, Gedik E, Yücel N, Akgün FS, Aslan S, Togal T. Prompt collaboration of emergency department and intensive care unit for major intoxications. The 2ndEurAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkiye, Ekim 2010.

B2. Yucel N, Togal T, Gedik E, Ertan C, Kayabas U, Akgun FS, Bayindir Y. Predictors of mortality in septic shock: Findings for 57 patients diagnosed on admission to emergency or within 24 hours of admission to intensive care. 7th European Congress on Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, Ekim 2012.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Yücel N, Akgün FS, Tekin YK, Önal SÇ, Alkan A. Spontan spinal epidural hematom: olgu sunumu. Türkiye Acil Tıp Dergisi- Tr J Emerg Med 2010;10(2):78-81.

C2. Ertan C, Akgün FS, Yücel N. Bir üniversite hastanesi acil servisine yapılan sevklerin incelenmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi- Tr J Emerg Med 2010;10(2):66-70. 8

C3. Turtay MG, Çolak C, Doğan M, Oğuztürk H, Çelik E, Akgün FS, Kutlu R. Acil serviste göğüs ağrısının nadir bir nedeni: Subklavian çalma sendromu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 17(3): 203-205

C4. Oğuztürk H, Turtay MG, Ertan C, Akgün FS, Tekin YK. Elektrik yaralanmaları: Demografik ve klinik özellikler. Haseki Tıp Bülteni 2010; 48:139-141

C5. Yücel N, Akgün FS, Tekin YK, Altınayar S, Alkan A. Spinal anestezi sonrası gelişen serebral ven sinüs trombozu: olgu sunumu. Türkiye Acil Tıp Dergisi- Tr J Emerg Med 2011;11(3):122-124

C6. Akgün FS, Turtay MG, Dişli OM, Oğuztürk H, Doğan M. Bacak ağrısıyla karakterize akut aort diseksiyonu. Genel Tıp Dergisi 2011; 21(4): 155-157

C7. İnce V, Koç S, Akgün FS, Piskin T, Ünal B, Aydın C, Kayaalp C. Tavuk Kemiği yutulmasına bağlı özefagus perforasyonu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2011; 49(1):23-26

C8. Oğuztürk H, Turtay MG, Doğan M, Akgün FS. Heterofik Ossifikasyon; Olgu Sunumu. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2011; Cilt 2, Sayı:1

C9. Yücel N, Şahin İ, Akgün FS, Köz S, Berber İ, Özdemir MG. Acil servise başvuran hastalarda hipernatremi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2012; 21(2):124-129