Yrd.Doç.Dr. Ziya AKINGÖL

Yrd.Doç.Dr. Ziya AKINGÖL
 • Görev Aldığı Birim
  Göz Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  ÇANAKKALE - 02/04/1982
 • Mezuniyet
  TC Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce ) / İstanbul- 2000-2007
 • Uzmanlık
  TC Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD /İstanbul- 2008-2012
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Oküloplastik Cerrahi, Kontakt Lens, Glokom, Şaşılık, Katarak ve Refraktif Cerrahi
 • Yabancı Dil
  İngilizce
 • E-Posta

Akademik Unvanlar:

Operatör Doktor


Eğitim :

İbrahim Bodur Anadolu Lisesi / Çanakkale,1996-2000

TC Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce )  / İstanbul,2000-2007

TC Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD /İstanbul, 2008-2012


Mesleki Kariyer :

TC SB Kamu Hastaneleri Birliği Çumra Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları / Konya,2012-2014

TC Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD /İstanbul , 2014-

Yabancı Dil :

İngilzce


İlgilendiği Alanlar :

Oküloplastik Cerrahi, Kontakt Lens, Glokom, Şaşılık, Katarak ve Refraktif Cerrahi


Üyelikler:

Türk Oftalmoloji Derneği

 

 VI. LİSANS EĞİTİMDE VERDİĞİ DERSLER

        1-
Benign Esansiyel Blefarospazm(Maltepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Göz AD 2008 Asistan Eğitim Programı)

        2-Mikroperimetri ve Preferential Hyperacuity Perimetry (Maltepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Göz A.D.2009 Asistan Eğitim Programı)

        3-Katarakt Cerrahisi ve Komplikasyonları(Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2009 Asistan Eğitim Programı)

        4- Retinal Ven Kök ve Dal Tıkanıklığı Tanılı Hastaya Yaklaşım(Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2009 Stajyer Eğitim Programı)

        5-Blefarospazm Tanılı Hastaya Yaklaşım (Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2009 Stajyer Eğitim Programı)

        6-Kırmızı Göz ve Göz Acilleri(Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2010 Stajyer Eğitim        Programı)

        7- Lens ve Lens Hastalıkları (Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2011 Stajyer Eğitim Programı)

        8- Göz Acilleri (Maltepe Üniversitesi Göz A.D 2011 Stajyer Eğitim Programı)

        9- El Hijyeni (Çumra Devlet Hastanesi 2013)

      10- İletişim ve Empati (Çumra Devlet Hastanesi 2013)

   

VII. YÖNETİLEN TAMAMLANMIŞ TEZLERVIII. YAYINLAR

I. İHTİSAS TEZİ:

      Primer açık açılı glokom ve oküler hipertansiyon hastalarında selektif laser trabeküloplastinin erken dönem klinik değişiklerinin göz içi basıncı üzerine etkileri.

II.Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

1. Onal, Sumru; Toker, Ebru; Akingol, Ziya; Arslan, Gul; Ertan, Semra; Turan, Can; Kaplan, Onur: Refractıve Errors Of Medical Students In Turkey: One Year Follow-Up Of Refraction And Biometry. Optometry And Vision Scıence: March 2007 - Volume 84 - Issue 3 - Pp 175-180

 

2. Şencan S.,Akıngöl Z.  Allgrove Sendromlu Olgudaki Klinik Bulgular Ve Prognoz .Tod 42.Ulusal Kongresi,19-23 Kasım 2008,Susesi Kongre Merkezi, Antalya (Poster)

 

3. Şencan S, Tunç Z, Şencan A, Oduncu A, Turgut FG, Sarı Ü, Akıngöl Z. Bebek Otorefraktometre’lerine Ne Kadar Güvenebiliriz?. Tod 42.Ulusal Kongresi,19-23 Kasım 2008,Susesi Kongre Merkezi, Antalya (Poster)

 

4. Tunç Z. Şencan S. Akıngöl Z.Basit Girişimlerin Beklenmedik Sonuçları Ve Komplikasyonları. Tod 22.Yaz Sempozyumu 26-28 Haziran 2009, İzmir (Video Sunum)

 

5. Yalcin E, Akingol Z, Sencan S. Myelin Related High Myopia Syndrome. 33rd Meeting Of The European Strabismologıcal Association. 4-7 October 2009, Belgrade, Serbia (Poster)

 

6. Sencan S, Tunc Z, Oguzhan H, Akıngöl Z, Arslan O.S, Toksik Anterior Segment Sendromunda  Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya

 

7. Sencan S, Oguzhan H, Tunc Z, Akıngöl Z, Arslan O.S, Toksik Anterıor Segment Sendromlu Olgularda Tanı Ve Prognoz Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya

8. Sarı U, Akıngöl Z, Oduncu A, Turgut G, Tunç Z, Sencan S, Erişkin Tip Foveomakular Vitelliform Distrofili Bir Olgu Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya

9.Sencan S ,Oduncu A, Akıngöl Z, Sklerada Etrafında Fokal Alanda Osteoblastik Aktivite İzlenen Metaplastik Kemik Dokusu Olgu Sunumu Tod 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Optik,Refraksiyon Ve Rehabilitasyon 2 – 4 Nisan 2010,Ankara

10.Sencan S , Oduncu A, Akıngöl Z , Koroidit ? FFA Olgu Sunumu Tod 31. Bahar Sempozyumu “Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi ” 14–16 Mayıs 2010 – İstanbul

11.Sencan S, Oguzhan H, Tunç Z, Akıngöl Z, Sarı Ü Açık Açılı Glokomda Primer Yada Yardımcı Tedavi Olarak Selektif Laser Trabeküloplasti Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

12.Akıngöl Z , Sencan S, Turgut G ,  Tunç Z  Desmoplastik Trikoepitelyoma Tanılı Bir Olgu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

13.Akıngöl Z ,Turgut G ,Şencan S ,Tunç Z   Optik Disk Druseni Ve Periferik Paravenöz Pigmentasyonu Tanılı Bir Olgu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

14.Şencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,  Oduncu A, Sarı Ü,  Akıngöl Z,  Turgut G Ekspulsif Hemorajiye Gidiş(Fotoğraf Sunu) Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

15.Şencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,  Oduncu A, Sarı Ü,  Akıngöl Z,  Turgut G Sakın Arjantin Bayrağı Olmasın! (Video Sunu Kütüphaneye) Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

16.Şencan S, Akıngöl Z, Balcı Ö  Lımbusta Irrıtasyona Baglı Hafıf Dısplazı Ile Bırlıkte Olan Papıllom Kornea Birimi Etkileşimli Toplantısı Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

17. Şencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,  Oduncu A, Sarı Ü,  Akıngöl Z,  Turgut G, Balcı Ö Fakoemulsıfıkasyon Cerrahısınde Arka Kapsul Açılması Katarakt  Ve Refraktıf Cerrahı Birimi Vıdeo Sunumu  Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya

 

18.Tunç Z, Aslan O Ş , Akıngöl Z ,Ünal M ,Midi A , Şencan S:  Toksik Anterior Segment Sendromu Klinik Ve Histolojik Bulgular  , T.Oft. Gaz. 41,73–77,2011

 

19.Akıngöl Z. Sencan  S, Helvacıoğlu İ.F , Demographıc Features Of Contact Lens Applıed Patıents  In Department Of Ophthalmology,  Maltepe Unıversıty  School Of Medıcıne 41 St ECLSO 9-11  September 2011 İstanbul

20.Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,  Hasan Oğuzhan, Zeki Tunç, Ziya Akıngöl: SLT Uygulamarının Etkinliği Ve Güvenilirliğine Etki Eden Faktörler Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs

 

21.Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,  Hasan Oğuzhan, Zeki Tunç, Ziya Akıngöl: Tek Taraflı Yoğun Açı Pigmentasyonlu Glokom Olgusunda Slt Uygulanması Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs

 

22.Firat Helvacioglu, Abdulkadir Oduncu, Sadik Sencan, Unsal Sarı, Ziya Akingol. Non Midriatik Fundus Kamera İle Alınan Arka Segment Fotoğraflarının Retina Patolojileri Epidemiyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. TOD 46. Ulusal Kongresi 17 -21 Ekim 2012 Antalya, Sunum

 

23.Sadik Sencan, Ziya Akingol, Firat Helvacioglu. Primer Açık Açılı Glokom Ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Selektif Laser Trabeküloplastinin Erken Dönem Klinik Değişiklerinin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri. TOD 46. Ulusal Kongresi 17 -21 Ekim 2012 Antalya, Sunum

 

24. Yalcın E, Balcı O, Akingol Z. Assocıation Of Extensive Myelinated Nerve Fibers And High Degree Myopia: Case Report. Indian J Ophthalmol 2013;61:606-7

 

IV. SERTİFİKALAR

 

1.  29. Ulusal Oftalmoloji Kursu 10-12 Nisan 2009 Ankara

 

2.  XXII.Yaz Sempozyumu 26-28 Haziran 2009 Konak/İzmir

 

3. TOD 33. Bahar Sempozyumu “Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi ” 14–16 Mayıs 2010 – İstanbul

 

4. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 29 Eylül – 3 Ekim 2010 – Antalya 

 

5. Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri 6-7 Kasım 2010 İstanbul

 

6.ESCRS; XV. Winter Meeting Of Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 18-20 February 2011, İstanbul

 

7. XXXIV.Bahar Sempozyumu Glokom 13-15 Mayıs 2011 İstanbul.

 

8. 4th Congress Of Mediterrenean Retiına 2-4 July 2011 Istanbul

 

 9. 41st ECLSO, 9-11  September 2011 İstanbul

 

10. TVCI  Communication, Complications And AstigmatismIn Contact Lens Practice 15-16 November 2011 Prague

 

11. 1. Uluslararası Eye Health Advisor Bilimsel Sempozyumu 18-19 Mayıs 2013 İzmir

 

12. 2. Uluslararası Eye Health Advisor Bilimsel Sempozyumu 8-9 Mart 2014 Ankara