Prof. Dr. Sadık ŞENCAN

Prof. Dr. Sadık ŞENCAN
 • Görev Aldığı Birim
  Göz Hastalıkları
 • Doğum Yeri /Yıl
  Çeltek / 1956
 • Mezuniyet
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/1980
 • Uzmanlık
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz/1984
 • Tıbbi İlgi Alanları
  Katarakt Cerrahisi, Göz Bankacılığı, Kornea Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Yabancı Dil
  ingilizce
 • E-Posta
Akademik Ünvan : Profesör Doktor
Medeni Hali : Evli,3 çocuklu

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,1980-1984

İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,1974-1980

Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi,1968 -1974


Mesleki Kariyer :

 

1984 – 1986       Ege Ordu 800 Yataklı Asker Hastanesi / İzmir

1986 – 1988       SSK Bölge Hastanesi / Erzurum ( Mecburi Hizmet )

1988 – 1991       S.B Isparta 600 Yataklı Devlet Bölge Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı ve Başhekimliği

1991 – 2003       S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Şefliği

2003 – 2007       S.B Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Klinik Şefliği

2005 – 2005       S.B Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şefliği

2002 – 2007       S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankası Müdürlüğü

2007- 2010         Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D Başkanlığı

2010- Halen       Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D.

2009-2018          İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişisi

Yabancı Dil :

İngilizce


İlgilendiği Alanlar :

Katarakt Cerrahisi, Göz Bankacılığı, Kornea Hastalıkları ve Cerrahisi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

 • A. Sınav Jüri üyelikleri

 • 1. Tıpda Uzmanlık Sınavı Jürisi
 • 2. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef ve Şef Mv. Sınavı jürisi
 • 3. Yrd. Doç. Jürisi
 • 4. Doçentlik Jürisi
 • 5. Profesörlük jürisi

   

  • B. Bilimsel Jüri üyelikleri

 

Türk Tabipler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği

American Society Of Cataract and Refractive Surgery ( ASCRS )

European Society Of Cataract and Refractive Surgery ( ESCRS )

TOD  Kornea Birimi Aktif  üyeligi 

TOD  Egitim Planlama Birimi Aktif üyeligi

TOD TOYK  Birimi Aktif  üyeligi

TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi

 

 

VII. ÜYELİKLER

 

 1. A. Sınav Jüri üyelikleri

 1. 1. Tıpda Uzmanlık Sınavı Jürisi
 2. 2. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef ve Şef Mv. Sınavı jürisi
 1. 3. Yrd. Doç. Jürisi
 2. 4. Doçentlik Jürisi
 3. 5. Profesörlük jürisi

   

  1. B. Bilimsel Jüri üyelikleri

 

Türk Tabipler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği

American Society Of Cataract and Refractive Surgery ( ASCRS )

European Society Of Cataract and Refractive Surgery ( ESCRS )

TOD  Kornea Birimi Aktif  üyeligi 

TOD  Egitim Planlama Birimi Aktif üyeligi

TOD TOYK  Birimi Aktif  üyeligi

TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi

 

 1. B. BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

   

  Katarakt Cerrahisi, Göz Bankacılığı, Kornea Hastalıkları ve Cerrahisi

   

 2. VIII. LİSANS EĞİTİMDE VERDİĞİ DERSLER

 

S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1994 – 1995 Eğitim Programı

 • -Penatran Keratoplasti ve Psödofaki

   

  S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999 – 2000 Eğitim Programı

 • -İntra Kameral Lensler

   

  S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000 – 2001 Eğitim Programı

 • -İleri Fako

   

  S.B Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2003 – 2004

  Eğitim Programı

 • -Biz Size Ne Kadar Yakınız

   

  S.B Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2004 – 2005

  Eğitim Programı

 • -Sistemik Hastalıklar ve Göz

  S.B Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006 Eğitim Programı

 • -Acil Göz Hemşireliği

   

  İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B 2005 – 2006 Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri

 • -Donör Kornea Hazırlanması

   

  İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B 2007 Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri

 • -Bimanuel Mikroinsizyonlu Katarakt Cerrahisi

S.B Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006 – 2007 Eğitim Programı

 • -Kornea Nakilleri ve Haseki Göz Bankası

   

  Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Bahar Sempozyumu 13 – 15 Mayıs 2005

 • -Göz Bankacılığı ve Donör Kornea İşlenmesi

   

  Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Kornea Gecesi Bilimsel Toplantı 2007

 • -Göz Bankacılığı: Güncel ve Gelecek Sorunlar

   

 • -“Pediatri ve Göz” Maltepe Üniversitesi Tıp fakültesi Pediatri Anabilim Dalı “ Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı”Maltepe- İstanbul Ekim 2008
 • -“AİDS ve Kontakt Lens” Academy For Eyecare Excellence” Ciba-Vision Girne - KIBRIS 1–3 Mayıs 2009

 

 1. X. YÖNETİLEN TAMAMLANMIŞ TEZLER, İHTİSAS TEZİ

   

   

                    

  Dr. Nazire Terzi, 2004

   

  Prematüre Retinapatide Risk Faktörleri

   

  Dr. Ayşe Aras Pirgun, 2005

   

  Fako Emülsifikasyonna Alternatif, Ekstra Kapsüler Katarakt Ameliyatında Üçgen Skleral Cebin Astiğmatizma ile İlgisi

   

  Dr. Abdulkadir  Oduncu 2008

   

    NORMAL POLİKLİNİK HASTALARINDA  NONMİDRİYATİKFUNDUS KAMERAYLA ALINAN FUNDUS RESİMLERİ DEĞERLENDİRİLEREK ARKA SEGMENT PATOLOJİLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRILMASI

    

  Dr.Fethiye Gülden Turgut  2007

   

  ’’NORMAL POLİKLİNİK HASTALARINDA  FUNDUS KAMERAYLA ALINAN ÖN SEGMENT RESİMLERİ DEĞERLENDİRİLEREK ÖN SEGMENT PATOLOJİLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRILMASI’’

   

  Dr.  Ünsal Sarı 2008

   

  ’’NORMAL POLİKLİNİK HASTALARINDA NONMİDRİYATİK FUNDUS KAMERAYLA ALINAN FUNDUS RESİMLERİ DEĞERLENDİRİLEREK GLOKOM EPİDEMİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

   

  Dr. Ziya Akıngöl  2010

   

  SELEKTİF LASER TRABEKÜLOPLASTİNİN(SLT) GLOKOM TEDAVİSİNDEKİ YERİ

   

 2. XI. ESERLER

 

İHTİSAS TEZİ

 

STILLING – TURK – DUANE RETRAKSİYON SENDROMU

 

 

A.      ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

 • 1- E. Yuzbasioglu, F. Helvacioglu, S. Sencan, "Fixed, dilated pupil after phakic intraocular lens implantation.", Journal ofCataract and Refractive Surgery , "32", 174-176 pp., Ocak-2006, DOI: 10.1016/j.jcrs, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 2- U. Yigit, H. Bilen, A. Agachan, S. Ozdemir, F. Helvacioglu, S. Sencan, "The analysis of culture results of the rims that belong to the donor corneas with or without vancomycin application in penetrating keratoplasty operations.", Nobel Medicus , "5", 27-32 pp., Aralık 2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 3- Z. Tunc, F. Helvacioglu, S. Sencan, "Evaluation of intrastromal corneal ring segments for treatment of post-lasik ectasia patients with a mechanical implantation technique.", Indian Journal Of Ophthalmology , "6", 437-443 pp., Kasım-2011, DOI: 10.4103/0301-4738.86310, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 4- F. Helvacioglu, Z. Tunc, C. Yeter, H. Oguzhan, S. Sencan, "Ozil IP torsional mode versus combined torsional/longitudinal microcoaxial phacoemulsification.", European Journal of Ophthalmology , "13", 936-942 pp., Mart-2012, DOI: 10.5301/ejo.5000136, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 5- Z. Tunc, F. Helvacioglu, S. Sencan, "Evaluation of intrastromal corneal ring segments for treatment of keratoconus with a mechanical implantation technique.", Indian Journal of Ophthalmology , "61",218-225 pp., Mayıs-2013, DOI: 10.4103/0301-4738.109519, , İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 6- F. Helvacioglu, C. Yeter C, Z. Tunc, S. Sencan, "Outcomes of torsional microcoaxial phacoemulsification surgeries performed by 12 and 22 degree bent tips.", Journal of Cataract and Refractive Surgery , "39", 1219-1225 pp., Ağustos-2013, DOI: 10.1016/j.jcrs.2013.03.002, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 7- Z. Tunc, F. Helvacioglu, Y. Ercalik, G. Baikoff, S. Sencan, "Supracılıary contractıon segments – a new method for the treatment of presbyopıa.", Indian Journal of Ophthalmology , "62", 116-123 pp., Şubat-2014, DOI: 10.4103/0301-4738.97554, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 8- F. Helvacioglu , S. Sencan, C. Yeter , Z. Tunc , O.M. Uyar, "Outcomes of torsional microcoaxial phacoemulsification using tips with 30-degree and 45-degree aperture angles.", Journal of Cataract and Refractive Surgery , "40", Mart-2014; 362-368 pp., DOI: 10.1016/j.jcrs.2013.07.051, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 9- F. Helvacioglu, C. Yeter, S. Sencan, Z. Tunc, O.M. Uyar, "Comparison of two different ultrasound methods of phacoemulsification." American Journal of Ophthalmology , "158", 221-226 pp., Ağustos-2014 DOI: 10.1016/j.ajo.2014.04.015, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

   

 • 10- F. Helvacioglu, Z. Kapran, S. Sencan, O.M. Uyar, O. Cam. "Optical coherence tomography of bilateral nanophthalmos with macular folds and high hyperopia.", Case Reports in Ophthalmological Medicine , Ağustos-2014. DOI: 10.1155/2014/173853, İlgili atıf indekslerince taranıyor.
 • 11- F. Helvacioglu, O.M. Uyar, S. Sencan, Z. Tunç, Z. Kapran. "Helvacioglu reproducibility index: a new algorithm to evaluate the effects of misalignments on the measurements of retinal nerve fiber layer by spectral-domain OCT", International Journal of Ophtalmology , Ekim-2015. DOI: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.05.28, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded

B.        ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  

 1. 1. Sencan S, Ayrancioğlu Sur, Pekel H, Kal. Continous curvilinear capsularhexis in pediatric cataracts. XVII congress of the ESCRS Vienna ‘ 99 s 187, 1999.
 2. 2. Sencan S, Ayrancioğlu sur. Photodisruption of inflammatory deposits on intraocular lenses by neadymium: yag laser. XVII congress of the ESCRS Vienna ‘ 99 s:187, 1999.
 3. 3. Sencan S, sur a.nur, velioğlu h., seylan a., the effect of phocohurns on postoperative astigmatism. XIII.congress of the european society of ophtolmology istanbul. Turkey SOE 2001. S:223.SP011. 2001.
 4. 4. Sur AS., Sakarya R., Sencan S., Onder F. Results of combined procedures for glaucomaand cataract of combined procedures for glaucoma and cataract in primer open argle glaucoma XIII.congress of the european society of ophtolmology istanbul. Turkey SOE 2001. S.273.SP194.
 5. 5. Sur AS., Sagatli Y., Sencan S., Velioğlu H., A study related to causes of low vision and blindness among the patients admitted to haseki hospital XIII.congress of the european society of ophtolmology istanbul. Turkey SOE S.367.SP.529.2001.
 6. 6. Sencan.S. Seylan A. Gürbüz B. Ayrancioğlu Sur N. Sulcus fixation with or without scleral flaps. XIX.congress of the ESCRS Amsterdam 2001
 7. 7. B1 B. Tuğcu, F. Helvacıoğlu, G. Engin, S. Şencan,XXII.Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki " The significance of risk factors in comlications developing in phacoenulsification surgery of advanced cataracts.", 176-176 pp., Paris, Fransa, Şubat, 2004
 8. 8. F. Helvacıoğlu, B. Tuğcu, S. Şencan, XXII.Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Clinical surgical approach to scleromalacia developed after pterjium surgery with intraoperative or preoperative mitomycin c application.", 218-218 pp., Paris, Fransa, Şubat, 2004
 9. 9. E. Yüzbaşioglu, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde, "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki "Fixed dilated pupil following phakic intraocular lens implantation.",75-75 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004
 10. 10. B. Tuğcu, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde, "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki " Preoprerative subconjunctival mitomycin c application to prevent recurrence of pterygium after excision.",70-70 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004
 11. 11. B. Tuğcu, S. Ördekçi, F. Helvacıoğlu, N. Terzi, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde, "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki " Needle and suture contamination in strabismus surgery.",67-67 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004

   

 12. 12. F. Helvacıoğlu, B. Tuğcu, N Terzi, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde, "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki " Clinical charectheristics of ambliyopic patients.",67-67 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004
 13. 13. B. Tuğcu.N. Terzi, F. Helvacıoğlu, K. Keskinbora, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde , "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki " The significance of risk factors in retinopathy of prematurity.",57-57 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004
 14. 14. E. Yüzbaşioglu, F. Helvacıoğlu, N. Terzi, K. Keskinbora, S. Şencan, VIII.Mediterranean Ophthalmology Society Congress konferansı dahilinde, "Congress Program and Abstract Book", bildiri kitapçığındaki "Results of cataract nigra patients operated with mini-nuc technique.",43-43 pp., Antalya, Türkiye, Ekim, 2004
 15. 15. M. A. Seylan, S. Sencan, A. Köprübaşı, E. Yüzbaşıoğlu, F. Helvacıoğlu,C. Gürez, ASCRS ASOA 2005 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "Bimanual microincision cataract surgery in eyes with various nucleus hardnesses.", 42-42pp., Washington, Amerika, Nisan, 2005
 16. 16. F. Helvacıoğlu, B. Tuğcu, S. Şencan,ASCRS ASOA 2005 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "One-year results of preoperative subconjunctival mitomycin-c application to prevent recurrence of pterygium.", 115-115pp., Washington, Amerika, Nisan, 2005
 17. 17. S. Şencan, E. Yüzbaşıoğlu, B. Tuğcu, M.A. Seylan, F. Helvacıoğlu, C. Tanrıverdi, ASCRS ASOA 2005 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "Efficacy of enoxaparine in prevention of fibrinoid reaction in anterior segment surgery.", 113-113pp., Washington, Amerika, Nisan, 2005
 18. 18. F. Helvacıoğlu, S. Şencan, M.A. Seylan, E. Yüzbaşıoğlu, H. Bilen,Black Sea Ophthalmological Society 3rd International Congress konferansı dahilinde, "Abstract book" bildiri kitapçığındaki, "Bimanual microincision cataract surgery (mics) in cataracts with soft nuclei.", 40-41pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos, 2005
 19. 19. S. Şencan, F. Helvacıoğlu, M.A. Seylan, E. Yüzbaşıoğlu, A. Köprübaşı, Black Sea Ophthalmological Society 3rd International Congress konferansı dahilinde, "Abstract book" bildiri kitapçığındaki, "The outcomes of conventional and bimanual microincision phacoemulsification performed in cataracts with hard nuclei.", 41-41pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos, 2005
 20. 20. B. Tuğcu, F. Helvacıoğlu, M.A. Seylan, C. Gürez, S. Şencan, Black Sea Ophthalmological Society 3rd International Congress konferansı dahilinde, "Abstract book" bildiri kitapçığındaki, "One and a half year results of preoprerative subconjunctival mitomycin c application to prevent recurrence of pterygium.", 42-42pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos, 2005
 21. 21. B. Tuğcu, İ. Seçkin, S. Şencan, P. Ertürküner, F. Helvacıoğlu, Black Sea Ophthalmological Society 3rd International Congress konferansı dahilinde, "Abstract book" bildiri kitapçığındaki, "The clinic, the systemic, the metabolic and the electron microscopic evaluation of a case with christmas tree cataracts.", 42-43pp., İstanbul, Türkiye, Ağustos, 2005
 22. 22. M.A. Seylan, S.Şencan, F. Helvacıoğlu, C. Erşahin, H. Oğuzhan, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The efficacy of sealed-capsule irrigation (perfectcapsule™) in preventing posterior capsule opacification after cataract surgery.", 107-107pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 23. 23. F. Helvacıoğlu, S. Şencan, M.A. Seylan, E. Yüzbaşıoğlu, H. Bilen, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Bimanual microincision cataract surgery (mics) in cataracts with hard nuclei.", 16-16pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 24. 24. F. Helvacıoğlu, S. Şencan, B. Tuğcu, M.A. Seylan, E. Yüzbaşıoğlu, S. Özdemir, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Superior temporal limbal conjunctival autografting to prevent recurrence of pterygium after excision.", 16-16pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 25. 25. M.A. Seylan, A. Ağaçhan, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, H. Oğuzhan, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Preoperative corneal diagnosis of keratoplasties that were performed with the corneas prepared by Haseki eye bank.", 209-209pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 26. 26. M.A. Seylan, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, E. Yüzbaşıoğlu, H. Bilen, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The demographic data of cornea donors of H.M. Haseki education and research hospital eye bank.", 209-210pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 27. 27. S. Şencan, M.A. Seylan, F. Helvacıoğlu, E Yüzbaşıoğlu, B. Korkmaz, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The analysis of high and normal risk groups of cornea donors for seropositivity in the Haseki eye bank.", 208-208pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 28. 28. S. Şencan, M.A. Seylan, F. Helvacıoğlu, E Yüzbaşıoğlu, H. Bilen, XXIII. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The endophthalmitis in the keratoplasty cases performed with the donor corneas prepared by the Haseki eye bank.", 208-208pp., Lizbon, Portekiz, Eylül, 2005
 29. 29. E. Yüzbaşıoğlu, F. Helvacıoğlu, B. Tuğcu, A. Köprübaşı, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The effects of periocular mechanical massage on the ocular blood flow.", 164-164pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 30. 30. F. Helvacıoğlu, H. Bilen, H. Oguzhan, B. Korkmaz, S. Sencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Culture results of the donor cornea rims which were used in the penetrating keratoplasty operations with or without vancomycin application.", 63-63pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 31. 31. S. Özdemir, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, H. Oğuzhan, C. Erşahin, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The outcomes of conventional and bimanual microincision phacoemulsification with cruise control system performed in cataracts with hard nuclei.", 112-112pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 32. 32. S. Şencan, F. Helvacıoğlu, H. Oğuzhan, A. Köprübaşı, E. Yuzbaşıoğlu,XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The Comparison of conventional and bimanual microincision phacoemulsification performed in cataracts with hard nuclei.", 136-136pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 33. 33. S. Şencan, F. Helvacıoğlu, S. Özdemir, E. Yüzbaşıoğlu, H. Bilen,XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The efficiency of cruise control system in bimanual microincision cataract surgery (mics) in hard cataracts.", 276-276pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 34. 34. F. Helvacıoğlu, S. Şencan, S. Özdemir, E. Yüzbaşıoğlu, H. Oğuzhan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The outcomes of bimanual microincision cataract surgery (mics) performed by the aid of cruise control system in hard cataracts.", 213-213pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 35. 35. E. Yüzbasıoğlu, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, B. Tuğcu , H. Yıldırım, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Cataract surgery in a case with nanophthalmos. ", 301-302pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 36. 36. C. Gürez, H. Oğuzhan, B. Korkmaz, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Three year survey of demographic data of cornea donors of hm haseki education and research hospital eye bank.", 209-210pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 37. 37. C. Gürez, H. Oğuzhan, B. Korkmaz, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki " Three year survey of the serologic screening and risk assessment of the blood samples of cornea donors in the HM Haseki eye bank.", 210-210pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 38. 38. F. Helvacıoğlu, B. Tuğcu, E. Yüzbaşıoğlu, Ç. Tanrıverdi, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The comparison of preoperative subconjunctival mitomycin c application and superior temporal limbal conjunctival autografting to prevent recurrence of pterygium.", 213-213pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 39. 39. A. Köprübaşı, H. Oğuzhan, B. Korkmaz, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The serologic screening and risk assestment of the blood samples of cornea donors in the HM haseki eye bank.", 227-227pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 40. 40. S. Özdemir, B. Korkmaz, H. Oğuzhan, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Three year survey of preoperative corneal diagnosis of keratoplasties that were performed with the corneas prepared by Haseki eye bank.", 253-253pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 41. 41. S. Şencan, F. Helvacıoğlu, H. Oğuzhan, C. Erşahin, E. Yüzbaşıoğlu,XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The efficacy of sealed-capsule irrigation (perfectcapsule™) in preventing posterior capsule opacification in cataract surgery.", 275-275pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 42. 42. B. Tuğcu, F. Helvacıoğlu, E. Yüzbaşıoğlu, C. Gürez, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "2 year results of pterygium surgery combined by superior temporal limbal conjunctival autografting.", 290-291pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 43. 43. B. Tuğcu, F. Helvacıoğlu, E. Yüzbaşıoğlu, Ç. Tanrıverdi, S. Şencan, XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "Two year results of preoprerative subconjunctival mitomycin c application to prevent recurrence of pterygium.", 291-291pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 44. 44. E. Yüzbaşıoğlu, H. Bilen, B. Korkmaz, F. Helvacıoğlu, S. Sencan,XXIV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The serologic screening of blood samples of cornea donors that were harvested by HM Haseki eye bank.", 302-302pp., Londra, İngiltere, Eylül, 2006
 45. 45. S. Şencan, F. Helvacıoğlu, S. Özdemir, H. Oğuzhan,ASCRS ASOA 2007 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "Outcomes of sealed-capsule irrigation system (perfect capsule) in preventing posterior capsule opacification after cataract surgery .", 130-130pp., San Diego, Amerika, Nisan, 2007
 46. 46. Y. Celal, F. Helvacıoğlu, H. Oğuzhan, S. Şencan, ASCRS ASOA 2007 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, " Penetrating keratoplasty operations with and without vancomycin application.", 135-135pp., San Diego, Amerika, Nisan, 2007
 47. 47. F. Helvacıoğlu, S. Özdemir, H. Oğuzhan, S. Şencan,ASCRS ASOA 2007 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, " Use of sealed capsule irigation system ( perfect capsule ) in myopic eyes.", 127-127pp., San Diego, Amerika, Nisan, 2007
 48. 48. H. Oğuzhan, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, C. Erşahin, XXV. Congress of the ESCRS konferansı dahilinde, "Book of Abstracts", bildiri kitapçığındaki "The outcomes of bimanual microincision cataract surgery (mics) performed by the aid of whitestar ice and case systems in hard cataracts.", 240-240pp., Stockholm, İsveç, Eylül, 2007
 49. 49. F. Helvacıoğlu, ASCRS ASOA 2010 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "The results of conventional phacoemulsification surgeries performed with ice and case settings.", 93-93pp., Boston, Amerika, Nisan, 2010
 50. 50. F. Helvacıoğlu, S. Şencan, H. Oğuzhan, C. Yeter, ASCRS ASOA 2010 Symposium and Congress konferansı dahilinde, "Final Program" bildiri kitapçığındaki, "The outcomes of mics with cruise control system vs mics with less US power and higher vacuum settings in hard cataracts.", 132-132pp., Boston, Amerika, Nisan, 2010
 51. 51. B45 S. Şencan, H. Oğuzhan, G. Turgut, F. Helvacıoğlu, XIth Meeting of the international strabismological association konferansı dahilinde, "Final Programme and abstracts" bildiri kitapçığındaki, "Bilateral exotropia following pterygium surgery: a case report. ", 85-85pp., İstanbul, Türkiye, Eylül, 2010
 52. 52. Oduncu A, Sencan S, Tunc Z. Features of contact lenses trialsets with suitability for patients in department of ophthalmology,maltepe uni school of medicine. 41 st ECLSO 9-11September 2011 Istanbul
 53. 53. B50 Z. Tunc, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, VIII. congress of the south-east European ophthalmological society, IX. congress of the black sea ophthalmological society konferansı dahilinde, "Programme" bildiri kitapçığındaki, " Evaluation of keraring segments for treatment of keratoconus with a unique mechanical implantation device.", 32-32pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2011
 54. 54. Z. Tunc, F. Helvacıoğlu, S. Şencan, VIII. congress of the south-east European ophthalmological society, IX. congress of the black sea ophthalmological society konferansı dahilinde, "Programme" bildiri kitapçığındaki, " Evaluation of keraring segments for treatment of post lasik ectasia with a unique mechanical implantation device.", 32-32pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2011
 55. 55. Z. Akingöl, S. Şencan, F. Helvacıoğlu, 41st ECLSO Congress konferansı dahilinde, "Programme" bildiri kitapçığındaki, " Demographic features of contact lens applied patientsin department of ophthalmology,maltepe universityschool of medicine.", 63-63pp., İstanbul, Türkiye, Eylül, 2011
 56. 56. F. Helvacıoğlu, O.M. Uyar, S. Şencan, Z. Tunç, Z. Kapran, 12th International Spectralis symposium konferansı dahilinde, "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki, "Effects of misalignment in OCT scans.", 83-83pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2014
 57. 57. B54 Z. Kapran, F. Helvacıoğlu, O.M. Uyar, Ö. Cam, S. Şencan, 12th International Spectralis symposium konferansı dahilinde, "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki, "The role of Muller cell complex in the formation of eccentric macular hole formation after vitrectomy with internal limiting membrane peeling for the treatment of epiretinal membrane.", 85-85pp., İstanbul, Türkiye, Ekim, 2014

 

 1. C. YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLAR

 

 1. 1. ŞENCAN S. HER YÖNÜ İLE DİABETES MELLİTUS. İÇ. DİABETES MELLİTUS VE GÖZYenigün M ( Ed. ) İst., Tayf Ofset, 1995. S.643-663

   

 2. 2. ŞENCAN S. HERYÖNÜYLE DİABETES MELLİTUS İÇ. DİABETES MELLİTUS VE GÖZ. Diabetes Mellitusun Diabetik Retinopati Dışındaki Oküler Komplikasyonları Yenigün M ( Ed. ) İst., Tayf Ofset, 2001. S.411-416

   

 3. 3. ŞENCAN S. KONTAKT LENSLER VE UYGULANMASI. AIDS ve Kontakt Lensler Tamçelik N. Özçetin H. ( Ed. ) İst. Scala, 2005. S.317-323

   

 4. 4. ŞENCAN S. HELVACIOĞLU F. BİLE H. NELSON TEXTBOOK OF PEDİATRİCS 17TH EDİTİON. GÖZ HASTALIKLARI (BASKIDA)

   

 5. 5. TÜRKİYE KLİNİKLERİ GÖZ BANKASI ÖZEL SAYISI CİLT: 9 SAYI:3 YIL: 2016 EDİTÖRLÜĞÜ.

 1. 6. ŞENCAN S. TÜRKİYE’DE GÖZ BANKACILIĞI TARİHİ VE GELİŞİMİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISICİLT: 9 SAYI:3 YIL: 2016 SAYFA: 4-22

 2. 7. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MULTİFOKAL GÖZİÇİ LENSLERİ ÖZEL SAYISI EDİTÖRLÜĞÜ (BASKIDA)

 3. 8. ŞENCAN S. MULTİFOKAL GÖZİÇİ LENSLERİ ÖZEL SAYISI ( BÖLÜM YAZARLIĞI) TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISI(BASKIDA )

 

 

 

 

D. ULUSAL hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

 • 1-Şencan S, Sezen F, Özgün C. Oküler skatrisiyel pemfigus. T oft gaz 14: 93, 1984.
 • 2-Şencan S, Başar D, İdil MK, Gücükoğlu A. Coats sendromu(hastaliği)T oft gaz 14: 97, 1984.
 • 3-Közer L, Şencan S, Tuncer Z, Bankeroğlu F. Renk görme bozuklukari. T oft gaz 14: 169, 1984.
 • 4-Şencan S, Başar D, Öngör E. Koroidin bilateral metastatik karsinomu. T oft gaz 4: 285, 1984.
 • 5-Şencan S, Sezen F. Stilling - Türk - Duane retraksiyon sendromunda kirilma kusurunun önemi. T oft gaz 4: 288, 1984.
 • 6-Şencan S, Sur N, Sanişoğlu H, Kal ie. Tek gözlü hastalara göz içi lensi uygulamasi sonuçlarimiz. Karadeniz tip derg 5: 149, 1992.
 • 7-Şencan S, Sur N, Kal İ, Öztürk E. Travmatik katarakt hastalarinda intraoküler lens yaklaşimi. Karadeniz tip derg 5: 152. 1992.
 • 8-Şencan S, Sur N, Kal İ, Öztürk E, Vehid S. Cam ve kapama tedavisi sonuçlarimiz. Haseki tip bülteni 30: 225. 1992.
 • 9-Şencan S, Sarişin E, Kal İ, Öztürk E, Sanişoğlu ve ark. Uyguladiğimiz kontakt lens olgularinin demografik sunulmasi. Haseki tip bülteni 30: 231, 1992.
 • 10-Şencan S, Kal İ, Ünlüçerşi NC, Sanişoğlu H. ilk kapsülereksis vakalarimiz. Haseki tip bülteni 30: 237. 1992.
 • 11-Şencan S, Öztürk E, Yiğit U, Cantürk M ve ark. Zarf tekniği uygulanan pekke olgularimiz. Haseki tip bülteni 30: 241. 1992.
 • 12-Şencan S, Öztürk E, Sur N, Kal İ, Sanişoğlu H ve ark. Lokal anestezide bazikleştirilmiş anestezik madde kullanimi. Haseki tip bülteni 30 245, 1992.
 • 13-Sarişin E, Şencan S, Kevser MA, Kaya V, Yilmaz ÖF. Refraksiyon bozukluklarinda kornea topografisi ( kornea kalinliklari ). Haseki tip bülteni 30: 255. 1992.
 • 14-Şencan S, Yiğit U, Öztürk E, Kal I, Başar D. Kirpiklerin kasik biti ( phthiruspubis ) ile infestasyonunda pvp - i ( polyvinyl - iyod ) veya fluoresseinin yeri. T oft gaz 23: 79, 1993.
 • 15-Sarişin E, Şencan S, Kevser Ma, Acar B, Yilmaz ÖF.Fakoemülsifiksayon ve pekke ameliyat yöntemiyle arka kamara lens implantasyonunun kornea kalinliğina etkisi. Karadeniz tip dergisi b.
 • 16-Şencan S, Sarişin E, Öztürk E, Kal I, Sanişoğlu H, Sur N. Otomatik refraktometre ve skiyaskopi sonuçlarinin karşilaştirilmasi. Karadeniz tip dergisi b.
 • 17-Şencan S. Peribulber anestezi modifikasyonlarinda bloğun yerleşme süresi. Vakif gureba hastahanesi dergisi.
 • 18-Şencan S, Kal I, Sarişin E, Öztürk E, Köksal Ss, Cantürk M. Süturlerin ve sütur kesilmesinin kornea astigmatizmasi üzerine etkisi. Karadeniz tip dergisi: 5, 184, 1992.
 • 19-Yiğit U, Şencan S, Sanişoğlu H, Pekel H. Marcus gunn fenomeninde heredite. mayis - 93 Nörooftlamoloji b.
 • 20-Şencan S, Pekel H, Öncü F, Gök A, Baş Ha. Marfan sendromuna bağli lens sublüksasyonlarinda cerrahi yaklaşim. Türk oft gazetesi 25, 129, 1995.
 • 21-Kal Ie, Şencan S, Pekel H. Göz cerrahisinde asepsi ve antisepsi. Türk oft gazetesi 25, 168, 1995.
 • 22-Kal Ie, Yiğit U, Şencan S, Müftüoğlu B. Sekonder glokom sikliği ve etyolojisi. Türk oft gazetesi 25, 181, 1995.
 • 23-Kal Ie, Pekel H, Şencan S. Göz cerrahisinde sütürler ve yara iyileşmesindeki etkileri. Türk oft gazetesi, 25, 102, 1995.
 • 24-Kal Ie, Ince Ic, Şencan S, Baş Ha, Bölükbaşi Ha. Crouson sendromlu bir aile. T oft gazetesi 25, 148, 1995.
 • 25-Şencan S, Velioğlu H, Pekel H, Seylan Ma, Öncü F. Subtenon anestezinin diğer lokal anesteziler arasindaki yeri.Türk oft.gazetesi 29. 23-27 1999
 • 26-Şencan S, Velioğlu H, Pekel H, Seylan Ma, Öncü F. Kapsüloreksiste viskoekutik maddelerin ve enstrümanlarin rolü. .Türk oft.gazetesi 27-311999
 • 27-Şencan S, Pekel H, Velioğlu H, Seylan Ma. Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisindeki zorluklarimiz. Türk oft gzaetsi 27, 100 1997.
 • 28-Ayrancioğlu N, Yiğit U, Şencan S, Şengöz G, Horoz H, Aydin Oa. Bakteriyel konjonktivitlerde mikrobiyolojik inceleme. Haseki tip bülteni 36; 4 s 249. 1998
 • 29-Velioğlu H, Altuğ M, Şencan S, Yüzbaşioğlu M. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde skleral tünel kesi ve temparal saydam korneal kesili yaklaşimlarin cerrahi astigmatizma yönünden karşilaştirilmasi. Türk oft gazetesi 36.27, 95, 1997.
 • 30-Şencan S, Sur N, Velioğlu H, Yüzbaşioğlu M. Sekonder iris kistlerinde cerrahi tedavi. Haseki tip bülteni 37, 60, 1999.
 • 31-Şencan S. Velioğlu H. Sur N. Toy L. Fakoemilsifikasyongeç sorunlarimiz vetecrübelerimiz Haseki tip bülteni 39;3 s.171-2001.
 • 32-Şencan S. Çakmak B. Teker N. Özay S. Ön sekment cerrahisindeenoxaparine(clexan) haseki tip bülteni (baskida)
 • 33-Şencan S. Teker N. Çakmak E .Özay S. Fakoemülsifikasyonda visko lastik maddeler. haseki tip bülteni(baskida)
 • 34-Şencan S, Bilen H, Helvacioglu F, Oguzhan H, Korkmaz B, Ozdemir S. H. Göz Bankasi Nasil Kurulur. Bakirkoy Tip Dergisi. 2005;1(2):45-47
 • 35-Şencan S, Asarkaya B, Bilen H, Helvacioglu F, Oguzhan H, Korkmaz B. Göz Bankasindan Kornea ,Isteme, Kullanma, Ameliyat Sonu Yazişma Kurallari Ve Bankadan Gelen Kornea Ile Ilgili Bilgilerin Yorumlanmasi.Bakirkoy Tip Dergisi. 2005;1(3):83-89
 • 36-Bilen H, Şencan S, Helvacioglu F, Asarkaya B. S.B Haseki Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Göz Bankasi Donor Kanlarinin Serolojik Açidan Incelenmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi. 2006;36:208-211
 • 37-Şencan S, Bilen H, Koca G, Helvacioğlu F. S.B Haseki Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Göz Bankasinin Kurulmasi, Işleyişi, Kornea Temini Ve Dağitiminda Bir Yillik Tecrübe Ve Verilerimiz. Haseki Tip Bülteni. 2006;44(1):31-4
 • 38-Tuğcu B, Helvacioğlu F, Yüzbaşioğlu E, Tanriverdi Ç, Şencan S. Primer Pterjium Cerrahisinde Serbest Konjonktival Otogreftleme Yönteminin Uzun Dönem Sonuçlari. Vakif Gureba Tip Dergisi 2006;4(3):112-116
 • 39-Terzi N. Tuğcu B. Helvacioğlu F. Keskinbora K. Şencan S. Prematüre Retinopatisinde Risk Faktörlerinin Önemi. Vakif Gureba Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Dergisi 4, 64–68 2006
 • 40-Helvaciğolu F. Tuğcu B. Şencan S. İntraoperatif Ve Preoperatif Mitomicin-C Uygulanan Pterjium Ameliyatindan Sonra Gelişen Skleromalaziye Klinik Ve Cerrahi Yaklaşim Mn Oftalmoloji 2007;14:83–86
 • 41-Tuğcu B, Ördekçi S, Helvacioğlu F, Terzi N, Şencan S. Şaşilik Cerrahisinde Iğne Ve Sütür Kontaminasyonu. Bakirköy Tip Dergisi 2007;3:19-22
 • 42-Bilen H, Tuğcu B, Helvacioğlu F, Ağaçhan A, Erşahin C, Şencan S. Endoftalmi Ve Profilaksi. Bakirköy Tip Dergisi 2007;3:85-88
 • 43-Tuğcu B. Seçkin I. Helvaciğolu F. Ertürkiner P.Şencan S. Noel Ağaci Kataraktli Olguda Sistemik Ve Elektron Mikroskopik Özelliklerin Incelenmesi T. Oft. Gaz.37, 354–358, 2007
 • 44-Helvacioğlu F, Yiğit U, Şencan S, Özdemir S, Kiliç M. Sert Nükleuslu Kataraktlarda Uygulanan Geleneksel Fakoemülsifikasyon Ve Bimanuel Minik Kesili Katarakt Cerrahilerinin Sonuçlari. T.Oft. Gaz. 38,213–219,2008
 • 45-Tuğcu B, Gürez C, Helvacioğlu F, Yüzbaşioğlu E, Şencan S. Orta Düzey Ambliyopide Kapama Tedavisinin Etkiliği. Mn Oftalmoloji 2008;15(1):39-41
 • 46-Tunc Z, Helvacıoğlu F, Şencan S, Şimşek Ş. Katarakt cerrahisinde akomodatif göz içi lensi uygulaması TJO. 2012; 42(4): 257-62
 • 47-Tunc Z, Helvacıoğlu F, Şencan S, Şimşek Ş. Multifokal progresive refraktif difraktif lens: Optik tasarım ve klinik sonuçları. TJO. 2012;42(5):326-331
 • 48-Helvacıoğlu F, Şencan S, Tunç Z, Uyar O.M., Kapran Z, "Katarakt ve güncel tedavi yaklaşımları.", Maltepe Tıp Dergisi , "6", 30-37pp., 2014
 • 49-Helvacıoğlu F, Akıngöl Z, Şencan S, Tunç Z, "Selektif laser trabeküloplasti sonrası gözlenen erken dönem göz içi basıncı artışı ve risk faktörleri.", Türk Oftalmoloji Dergisi , "44", 365-369pp., 2014
 • 50-Helvacıoğlu F, Şencan S, Tunç Z, Yeter C, " Torsiyonel fakoemülsifikasyon ve fako iğnesi seçimi.", Türk Oftalmoloji Dergisi , "44", 392-395pp., 2014

E. ULUSAL bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan BİLDİRİLER:

 

 • 1- Şencan S, Sezen F: Duane Retraksiyon Sendromu. Köker Öf, Demirdöven A ( Ed.Ler ): VII. Türk Oft Kong ( 1983 ). S 116, Adana: Koza Matbaası,1984.
 • 2- Şencan S, Başar D, Kadıoğlu Ş: Sistemik Arteryel Hipertansiyona Bağlı Bir Eksudatif Retina Dekolmanı Vakası. Köker Öf, Demirdöven A ( Ed.Ler ): Xvıı Ulus Türk Oft Kong ( 1983 ). S 187, Adana: Koza Matbaası, 1984
 • 3- Sezen F, Şencan S, Köze L: Duane Sendromunda Cerrahi Endikasyon. Turaçlı Me ( Ed ) : Ulus Türk Oft Kong ( 1984 ). S 1, Ankara: Öztek Ofset, 1986.
 • 4- Abit F, Sezen F, Şencan S: Duane Sendromunda Anormal Baş Pozisyonu Cerrahi Tedavi Sonuçları. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G Ve Ark ( Ed.Ler ) Xxı. Ulus Türk Oft Kong ( 1987 ), Cilt 1. S 580, İzmir: Karınca Matbaacılık, 1988.
 • 5- Şencan S, Sevük E, Artun S: Pekke ameliyatlarından sonra görülen mantar endoftolmilerinde intravitreal, ön kamara subkonjoktival ve topikal amphotericin b enjeksiyonunun sonuçları. Haznedaroğlu G, Andaç K, Erbakan G Ve Ark ( Ed.Ler ): İzmir Yaz Sempozyumları Bülteni 1995 - 1991. 69, 1991.
 • 6-Şencan S: Peribulber Anestezi Modifikasyonlarının Glop İçi Ve Glop Dışı Cerrahi Müdahalelerde Uygulanması. Xxv. Ulus Türk Oft Kong Bült ( 1991 ) Cilt Iı. S 114, İstanbul: 1991.
 • 7-Büyükyıldız Z, Kal İe, Ayoğlu B, Akdağ Ü, Şencan S: Kliniğimizde Göz İçi Lensi Çıkarılan Olgularımız. Özçetin H, Ertürk H, Avcı R Ve Ark ( Ed.Ler ) Tod Xxvı Ulus Kong (1992).
 • 8-İlhan M, Ersoy G, Şencan S, Şentürk Ş, Varlıbaş E: Orbital Sellülit. Soylu M, Özdemir N, Ersöz Tr ( Ed.Ler ): Oküler Enfeksiyonlar. S 160, Adana: Çukurova Üni Basımevi, 1994.
 • 9- Ersoy G, Pekel H, Kaleci R, Şencan S, Turgay E: Çok Sayıda Oküler Komplikasyonlu Bir Herpes Zoster. Soylu M, Özdemir N, Ersöz Tr ( Ed.Ler ): Oküler Enfeksiyonlar. S 165, Adana:Çukurova Üni Basımevi, 1994.
 • 10-Öztürk E, Öncü F, Akdağ Ü, Pekel H, Şencan S, Büyükyıldız Hz: Kliniğimizde Uygulanan Iol İmplantasyonlarının Sonuçları. Andaç K, Menteş J, Yağcı A, Haznedaroğlu G, Ergin M, Gürcan Z, Akkın C, Pamukçu K: ( Ed.Ler ), Xxvıı. Türk Ulus Oft Kong ( 1993 ); Sh 1362 C Iı İzmir, Yeniyol Matbaası, 1994.
 • 11- Şencan S, Baş Ha, Öncü F, Sanişoğlu H, Velioğlu H, Pekel H: Glob Travması Nedeniyle Yatan Hastaların Demografik Sunumu. Mayıs - 94 Bahar Semp. Travma B.
 • 12-Pekel H, Nazlıcan Ö, Turgay E, Ersoy G, Kaleci R, Şencan S, Mamçu D: Aıds Ve Sitomegalovirus Retiniti. Soylu M, Özdemir N, Ersöz Tr ( Ed.Ler ): Oküler Enfeksiyonlar. S 156 Adana: Çukurova Üniv Basımevi, 1994.
 • 13-Şencan S, Pekel H, Akdağ Ü, Baş Ha: Allerjik Konjonktivitte Thilomide ( Lodoksamide ) ‘ İn Veri. Doğan Ök, Çelebi Aydı R ( Ed.Ler ): Xxvııı. Türk Ulus Oft Kong ( 1994 ) Sh 851, C 3.
 • 14-Pekel H, Ersoy G, Şencan S, İlhan M, Alagöz H, Yüzbaşıoğlu E. Arka Kamara Göz İçi Lensi Uygulanan Hastalarda Periferik Anterior Sineşi. Doğan Ök, Çelebi Aydın R, ( Ed.Ler ): Xxvııı. Türk Ulus Oft.Kong ( 1994 ), Sh 201 C 1.
 • 15- Pekel H, Şencan S, Ersoy G, Gök A: İlk Keratoplasti Olgularımız. Doğan Ök, Çelebi Aydın R ( Ed.Ler ): Xxvııı. Türk Ulus Oft Kong ( 1994 ),Sh 878 C 3.
 • 16- Gök A, Yiğit U, Pekel H, Şencan S, Şengöz G: Kontakt Lens Deneme Setlerinin Bakteriyolojik İncelenmesi. Doğan Ök, Çelebi Aydın R,( Ed.Ler ): Xxvııı. Türk Ulus Oft Kong ( 1994 ), Sh 876 C 3.
 • 17-Ersoy G, Şencan S, Şentürk Ş, Turgay E, Pekel H, Usta O: Terapotik Amaçlı Disposible Kontakt Lens Kullanımı. Doğan Ök, Çelebi, Aydın R ( Ed.Ler ) Xxvııı. Türk Ulus Oft Kong ( 1994 ), Sh 871 C 3:
 • 18- Kal İe, Şencan S, Pekel H, Öncü F, Usta O: Ön Kapsülektomi Tekniklerinin Arka Kapsül Kesifliklerine Etkisi. Doğan Ök, Çelebi Aydın R( Ed.Ler ): Xxvııı. Türk Oft Kong ( 1994 ). Sh 989, C 3.
 • 19-Şencan S, Pekel H, Velioğlu H, Ersoy G: Kontinüsirküler Kapsüloreksiste( Ö.K.M ) Veya Viskoelastik Madde Mi ? Doğan Ök, Çelebi Aydın R ( Ed.Ler ) Xxvııı. Türk Ulus Oft Kong ( 1994 ), Sh 180 C 1.
 • 20-Kal İe, Pekel H, Şencan S, İlhan M, Öncü F: Greenbaum Kanül Anestezisi İle Oküler Cerrahi. Tod29. Ulus Kong 1995 B.
 • 21-Şencan S, Baş Ha, Pekel H, Akdağ Ü: Bilateral Konjenital Katarakt Olgularında Özel Bir Teknikle Simultane Cerrahi. T.O.D.29 Ulus Kong 1995 B.
 • 22- Koç G, Konar B, Şencan S: Kliniğimizde Şaşılık Nedeni İle Opere Edilen Hasta Populasyonuna Bakış.T.O.D 29. Ulus Kong 1995 B.
 • 23-Sur N. Velioğlu H. Sakarya R. Şencan S. Önder F.Atipik Mr Bulgusu Gösteren,Bilateral Tutulumlu Bir Coat´SHastalıgı OlgusuXxxııı.Ulus Türk. Oft. Kong. (1999 Baskıda)
 • 24-Özay S., Sur N., Şencan S., Önder F. Involusyonel Entrozium Tedavisinde Cerrahi Tedavi Xxxv. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi. İzmir 2001 (Baskıda).
 • 25-Şencan S. Aslan O.Ş Coşkun E. Sancı A.Murat Onur U. Göz İçi Mercek (Gim) Değiştirilmesi Xxxvıı.Ulusal Oftalmoloji Kongresiİstanbul 2003 (Baskıda)
 • 26-Şencan S.Asarkaya B.Bilen Harun Helvacıoğlu F. Gözbankasından Kornea İsteme,Kullanma,Ameliyat Sonu Yazışma Kuralları Ve Bankadan Gelen Kornea İle İlgili Formlardaki Bilgilerin Yorumlanması Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 27-Yıldırım H.Yüzbaşıoğlu E.Tuğcu B.Ağaçhan A.Karaçetin G.Şencan S. Kliniğe Baş Vuran Hastalarda Pterjium Hastalarının Oranını Belirlemek Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 28-Ağaçan A.Yüzbaşıoğlu E.Yıldırım H. Tuğcu B.Köprübaşı A.Şencan S. Anestezili Bir Dakikalık Schirmer Testi Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 29-Yüzbaşıoğlu E.Ağaçhan A.Helvacıoğlu F.Şencan S. Fakik Göz İçi Lens Uygulaması Sonrasında Fiks Dilate Pupilla (Urrets-Zavalia Sendromu) Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 30-Tuğcu Ç.B.Ördekçi S.Terzi N.Helvacıoğlu F.Şencan S. Şaşılık Cerrahisinde İğne Sütür Kontaminasyonu Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 31-Helvacıoğlu F.Tuğcu B.Terzi N.Yüzbaşıoğlu E.Şencan S. Ambliyop Olguların Klinik Özellikleri Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 32-Köprübaşı A.Yüzbaşıoğlu E..Helvacıoğlu F.Tuğcu B.Şencan S. Glokom Ve Oküler Hipertansiyonda Santral Kornea Kalınlığı İle Göz İçi Basıncı Ölçümü Üzerine Etkisi Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 33-Yüzbaşıoğlu E.Yıldırım H.Köprübaşı A.Helvacıoğlu F.Şencan S. Trabekülektomi SonuçlarımızVe CerrahiyiEtkileyen Faktörler Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi(Antalya) 2004
 • 34-Köprübaşı A.Şencan S.Ağaçhan A.Erşahin Y.C.Bimanuel Mikroinsizyon Fakoemulsifikasyon Yöntemi İle İgliKlinik Tecrübelerimizi Paylaşmak Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 35-Tuğcu B.Terzi N.Yıldırım H.Erşahin C.Şencan S. Prematüre Retinopatisinde Risk Faktörlerinin Önemi Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 36-Bilen H.Şencan S.Helvacıoğlu F.Asarkaya B.S.B.Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasında Alınan Kornealara Ait Donör Kanlarının Serolojik İncelenmesi Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya)
 • 37-Helvacıoğlu F.Tuğcu B.Yüzbaşıoğlu E.Ağaçhan A.Şencan S. İntraoperatif Ve Preoperatif Mitomisin C Uygulanan Pterjium AmeliyatlarındanSonra Gelişen Skleromalaziye Klinik Ve Cerrahi Yaklaşım Xxxvııı.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (Antalya) 2004
 • 38-Firat Helvacioglu, Sadik Sencan, Akif Seylan, Aylin Koprubasi, Erdal YuzbasiogluBimanuel Microincision Cataract Surgery 13-15 Mayıs 2005 Tod Xxvıı. Bahar Sempozyumu, Istanbul
 • 39-Firat Helvacioglu, Sadik Sencan, Hasan Oguzhan, Akif Seylan, Cemal Ersahin First Experiences With Sealed Capsule İrrigation System 28 Mayıs 2005 Tod Monthly Symposium, Kocaeli     
 • 40- Tanrıverdi Ç, Seylan A, Sencan S Wyburn-Mason Sendromu 16 Aralık 2004 Tod İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı
 • 41-Özdemir S, Ağaçan A, Oğuzhan H, Sencan S Groenblad-Strandberg 13 Ocak 2005 Tod İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı
 • 42-Gürez C, Yıldırım H, Köprübaşı A, Şencan S Tek Taraflı Proptozisli Olgu Sunumu 17 Kasım 2005 Todİstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı
 • 43-Firat Helvacioglu, Sadik Sencan, Akif Seylan, Erdal Yuzbasioglu, Aylin Koprubasi Konvansiyonel Ve Bimanüel Mikroinsizyon Fakoemülsifikasyon Cerrahilerinin Sert Kataraktlardaki Sonuçları 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 44-Erdal Yuzbasioglu, Firat Helvacioglu, Aylin Karahasanoglu, Gulseren Yirik, Sadik Sencan, Tan Cimilli Göz Çevresine Uygulanan Mekanik Masajın Oküler Kan Akımı Üzerine Etkileri 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 45-Harun Bilen, Sadik Sencan, Hasan Oguzhan, Bulent Korkmaz, Firat Helvacioglu, Burcu Asarkaya Penetran Keratoplasti Ameliyatlarında Vankomisin Uygulanan Donör Kornea Rimleri İle Uygulanmayan Donör Kornea Rimlerinin Kültür Sonuçlarının İncelenmesi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 46-Firat Helvacioglu, Betul Tugcu, Cigdem Tanriverdi, Ceren Gurez, Sadik Sencan Superior Temporal Limbal Konjonktiva Ototransplantasyonu İle Pterjium Nükslerinin Önlenmesi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 47- Aylin Koprubasi, Sadik Sencan, Firat Helvacioglu, Harun Bilen, Akif Seylan Sert Nükleuslu Kataraktlarda Bimanüel Mikroinsizyon Katarakt Cerrahisi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 48- Aylin Koprubasi, Harun Bilen, Firat Helvacioglu, Bulent Korkmaz, Sadik Sencan, Yüksek Ve Normal Riskli Kornea Donörlerinin Serolojik Değerlendirmesi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 49- Akif Seylan, Sadik Sencan, Firat Helvacioglu, Cemal Ersahin, Hasan Oguzhan Katarakt Cerrahisinde Arka Kapsül Kesifliğini Önlemede Yeni Bir Yaklaşım; Kapalı Kapsül İçi İrrigasyon Sistemi (Mükemmel Kapsül®) 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 50-Akif Seylan, Firat Helvacioglu, Harun Bilen, Erdal Yuzbasioglu, Sadik Sencan Uzun Dönem Kullanimli Bandaj Kontakt Lenslerin Lasek Sonrasi Kullanimi17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 51- Ceren Gurez, Firat Helvacioglu, Betul Tugcu, Aylin Koprubasi, Sadik Sencan Pterjium Eksizyonu Öncesi Ek Tedavi Olarak Konjonktiva Altına Mitomisin C Uygulanmasının 1 Yıllık Sonuçları 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 52- Harun Bilen, Firat Helvacioglu, Ahmet Agachan, Hasan Oguzhan, Sadik Sencan Haseki Göz Bankası Donör Korneaları İle Yapılan Keratoplastilerin Preoperatif Tanıları 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 53-Secil Ozdemir, Hasan Oguzhan, Bulent Korkmaz, Firat Helvacioglu, Harun Bilen, Sadik SencanS.B Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Bankasının Kornea Donörlerinin Demografik Özellikleri 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 54-Özdemir S, Tuğcu B, Tanrıverdi Ç, Gürez C, Şencan S Perioküler Masaj Aletinin Astenopi Ve Kontrast Sensivite Üzerine Etkisi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 55-Tuğcu B, Pirgün A, Yıldırım H, Gürez C, Şencan S Farklı Yaş Guruplarında Steropsisin Rondot Testi İle Karşılaştırılması17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 56-Gürez C, Tuğcu B, Tanrıverdi Ç, Pirgun A, Şencan S Strabismik Ve Anizometropik Ambliyopide Kontrast Duyarlılık Testleri 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 57-Tanrıverdi Ç, Tuğcu B, Şen A, Bilen H, Arpacı B, Şencan S Parkinson Hastalığında Göz Bulguları 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 58-Tanrıverdi Ç, Tuğcu B, Önder F, Şencan S, Nörobrusellozise Bağlı Psödotümör Serebride Kalıcı Görme Kaybı17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 59-Yıldırım H, Balak N, Çavuşmirza C, Özdemir S, Kınay D, Şencan S Parieto-Oksipital Yerleşimli Hidatik Kiste Bağlı Görme Alanı Kaybı 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 60- Tuğcu B, Gürez C, Tanrıverdi Ç, Özdemir S, Şencan S, Strabismik Ve Anizemetropik Ambliyoplarda Binokülarite Değerlendirilmesi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 61-Pirgun A, Seylan A, İtzhak I, BartovE, Şencan S, Fako Emülsifikasyonna Alternatif, Ekstra Kapsüler Katarakt Ameliyatında Üçgen Skleral Cebin Astiğmatizma İle İlgisi 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 62-Yıldırım H, Yüzbaşıoğlu E, Tuğcu B, Sencan S, Latanoprost İle Bimatoprostun Klinik Etkinliğinin RetrospektifOlarak Karşılaştırılması 17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 63-Yüzbaşıoğlu E, Yıldırım H, Seylan A, Korkmaz B, Şencan S, Travaprost İle Bimatoprostun Karşılaştırılmalı Retrospektif Bir Çalışması17-21 Eylül 2005 Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya
 • 64-Özdemir Seçil, Yüzbaşıoğlu Erdal, Gürez Ceren,Şencan Sadık. Skleral Tünel Tekniği İle Posterior Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu Sonrası Diffüz Epitelyal İngrowth Ve Retina Dekolmanı Gelişimi:Olgu Sunumu Tod 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 65-Gürez C, Tuğcu B, Yüzbaşıoğlu E, Şencan S, Ambiliyop Ve Mikrotropyalı Hastalarda Atropin Dedavisinin Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 66-Yüzbaşıoğlu E, Köprübaşı A, Tuğcu B, Şencan S, Latanaprost, Travaprost, Bimatoprost Ve Dorzolamid+Timolol Maleat’ın Klinik Etkinlikleri Açısından Karşılaştırılması Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 67-Tuğcu B, Tanrıverdi Ç, Gürez C, Şencan S, Üst Oblik Felcinde Alt Oblik Anterior Trans Pozisyonunun Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 68-Şencan S, Helvacıoğlu F, Özdemir S, Oğuzhan H, Kılıç M,Cruise Control Sisteminin Sert Kataraktlarda Uygulanan Bimanuel Mikroinsizyon Katarakt Cerrahisindeki Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 69-Bilen H, Yüzbaşıoğlu E, Köprübaşı A, Ağaçan A, Şencan S, Psödoeksfoliasyon Sendromlu Gözlerde Katarakt Cerrahisinin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 70-Tanrıverdi Ç, Ördekçi S, Çakmak B, İşcan Y, Şencan S, Akut Bakteriyel Konjoktivitte Topikal Netilmisinin Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 71-Helvacıoğlu F, Şencan S, Özdemir S, Oğuzhan H, Erşahin C, Kapalı Kapsül İçi İrigasyon Sisteminin ( Mükemmel Kapsül ) Arka Kapsül Kesifliğini Önlemedeki Etkinliğinin Erken Dönem Sonuçları Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 72-Özdemir S, Tuğcu B, Helvacıoğlu F, Ağaçan A, Şencan S, Süperior Temporal Limbal Konjoktiva Oto Transplantasyonu Uygulanan Pterjium Eksizyonlarının İki Yıllık Sonuçları Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 73-Bilen H, Oğuzhan H, Korkmaz B, Helvacıoğlu F, Şencan S, Son Üç Yılda Haseki Gözbankası Donör Korneaları İle Yapılan Keratoplastileri N PreoperatifTanıları Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 74-Ağaçan A, Tuğcu B, Yüzbaşıoğlu E, Helvacıoğlu F, Şencan S, Mevsimsel Allerjik Konjoktivitlerin Tedavisinde % 0.25 Lik Desonid Fosfat’ın Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 75-Helvacıoğlu F, Tuğcu B, Yüzbaşıoğlu E, Tanrıverdi Ç, Şencan S, Pretjium Nükslerinin Önlenmesinde Preoperatif Supkonjoktival Mitomicin C Uygulaması İle Süperior Temporal Limbal Konjoktiva Oto Transplantasyonu Uygulanan Pterjium Eksizyonlarının Karşılaştırılması Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 76-Köprübaşı A, Tuğcu B, Helvacıoğlu F, Ağaçan A, Şencan S, Pretjium Nükslerinin Önlenmesinde Preoperatif Supkonjoktival Mitomicin C Uygulamasının İki Yıllık Sonuçları Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 77-Ağaçan A, Yüzbaşıoğlu E, Tuğcu B, Bilen H, Şencan S, Kuru Göz Tedavisinde % 0.5 Lik Karboksimetilseluloz Sodyum’un Etkinliği Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 78-Yüzbaşıoğlu E,Bilen H, Ağaçhan A, Helvacıoğlu F, Şencan S, Nanoftalmuslu Gözlerde Katarakt Cerrahisi Tod 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2006 , Antalya
 • 79-Oğuzhan H, Şencan S,Helvacıoğlu F,Erşahin C, Sert nükleuslu kataraktlarda uygulanan curise control sistemli ve ICE ile CASE sistemli bimanuel mikroinsizyon katarakt cerrahilerin sonuçları Tod 41 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim - 1 Kasım 2006, Antalya
 • 80-Helvacıoğlu F,Oğuzhan H, Şencan S Sert Nükleuslu Kataraktlarda Whiestar Ice Ve Case Sistemleri İle Yapılan Bimanüel Mikro İnsizyon Katarakt Cerrahisinin (Mikc) Etkinliğini Ve Güvenilirliğini Araştırmak.Tod 41 Ulusal Oftalmoloji Kongresi 30 Ekim–2 Kasım 2007, Antalya
 • 81-Zeki Tunç, Yeşim Erçalık, Sadık Şencan Presbiyopi Tedavisinde Derin Sleral Suprasegment İmplantasyonu Uygulaması (1 Yıllık Sonuçlarımız.) Türk Oftalmoloji Derneği. Ulusal Kongresi 19-23 Kasım 2008 AntalyaS.106
 • 82- Şencan S, Tunc Z, Şencan A, Bebek Otorefraktometrelerine Nekadar Güvenebiliriz? Ve Arkadaşları. Türk Oftalmoloji Derneği. Ulusal Kongresi 19–23 Kasım 2008 Antalya S.255
 • 83-Şencan S, Akıngöl Z, Algrove Sendromlu Olgudaki Klinik Bulgular Ve Prognoz Şencan S, Akıngöl Z, Türk Oftalmoloji Derneği. Ulusal Kongresi 19–23 Kasım 2008 Antalya S.412
 • 84-Turgut G, Şencan S, Bilateral Keratoglobuslu Olgudaki Klinik Bulgular Türk Oftalmoloji Derneği. Ulusal Kongresi 19–23 Kasım 2008 Antalya S.419
 • 85-Şencan S, Aids Ve Kontakt Lensler Academy For Eyecare Excellence 1-3 Mayıs 2009 Kıbrıs
 • 86-Sencan S, Tunc Z, Oguzhan H, Akıngöl Z, Arslan O.S, Toksik Anterıor Segment SendromundaTanı Ve Tedavi Yaklaşımı Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya
 • 87-Sencan S, Oguzhan H, Tunc Z, Akıngöl Z, Arslan O.S, Toksik Anterıor Segment Sendromlu Olgularda Tanı Ve Prognoz Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya
 • 88-Tunc Z, Sarı U, Oguzhan H, Sencan S, Afak Hastalarda İris Ön Ve Arka Yüzeyine Takılan İris Kıskaçlı Göziçi Lenslerinin Sonuçları Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya
 • 89-Sarı U, Akıngöl Z, Oduncu A, Turgut G, Tunç Z, Sencan S, Erişkin Tip Foveomakular Vitelliform Distrofili Bir Olgu Tod 43. Ulusal Kongresi 11-15 Kasım 2009 Antalya
 • 90-Sencan S, Oduncu A, Akıngöl Z, Sklerada Etrafında Fokal Alanda Osteoblastik Aktivite İzlenen Metaplastik Kemik Dokusu Olgu Sunumu Tod 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Optik,Refraksiyon Ve Rehabilitasyon 2 – 4 Nisan 2010,Ankara
 • 91-Sencan S, Sarı Ü,Turgut G,Pterjiyum Ameliyatı Sonrası Gelişen Bilateral Eksotrophya Olgu SunumuTod 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Optik,Refraksiyon Ve Rehabilitasyon 2 – 4 Nisan 2010,Ankara
 • 92-Sencan S, Sarı Ü,Tunç Z,Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Stromal Red Reaksiyonu Olgu Sunumu Tod 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Optik,Refraksiyon Ve Rehabilitasyon 2 – 4 Nisan 2010,Ankara
 • 93- Sencan S, Sarı Ü, Turgut G , Multifokal Seröz Retinopati Ffa Olgu Sunumu Tod 31. Bahar Sempozyumu “Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi ” 14–16 Mayıs 2010 – İstanbul
 • 94-Sencan S, Oduncu A, Akıngöl Z , Koroidit ? FFA Olgu Sunumu Tod 31. Bahar Sempozyumu “Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi ” 14–16 Mayıs 2010 – İstanbul
 • 95-Sencan S, Oguzhan H, Tunç Z, Akıngöl Z, Sarı Ü Açık açılı glokomda primer yada yardımcı tedavi olarak selektif laser trabeküloplasti Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 96-Sencan S, Sarı Ü, Oduncu A, Tunç Z Nonaksiyel Akut Ekzoftalmi Yapan Frontoorbital Dev Hücreli Kemik Tümörü Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 97-Akıngöl Z , Sencan S, Turgut G , Tunç Z Desmoplastik Trikoepitelyoma Tanılı Bir Olgu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 98-Sarı Ü, Sencan S, Oduncu A, Tunç Z Görme Kaybı İle Sonuçlanan Pseudotümör Serebri Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 99-Akıngöl Z ,Turgut G ,Şencan S ,Tunç ZOptik disk druseni ve periferik paravenöz pigmentasyonu tanılı bir olgu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 100-Sarı Ü ,Oduncu A, Şencan S ,Tunç ZSklerada Metaplastik Kemik Dokusu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 101-Sencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,Oduncu A, Sarı Ü,Akıngöl Z,Turgut G Ekspulsif Hemorajiye Gidiş(Fotoğraf Sunu) Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 102-Şencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,Oduncu A, Sarı Ü,Akıngöl Z,Turgut G Sakın Arjantin Bayrağı Olmasın! (Video Sunu Kütüphaneye) Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 103-Şencan S, Balcı Ö, Sarı Ü Posterıor polımorfoz dıstrofılı bır olguda proparakaın hcl (alcaine®) toksısıtesı kornea birimi etkileşimli toplantısı Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 104- Şencan S, Akıngöl Z, Balcı Ö. Lımbusta Irrıtasyona Baglı Hafıf Dısplazı Ile Bırlıkte Olan Papıllom Kornea Birimi Etkileşimli Toplantısı Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 105-Şencan S, Tunç Z, Oğuzhan H,Oduncu A, Sarı Ü,Akıngöl Z,Turgut G, Balcı Ö Fakoemulsıfıkasyon cerrahısınde arka kapsul açılması katarakt ve refraktıf cerrahı birimi vıdeo sunumuTod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 106-Şencan S, Helvacıoğlu F, Tunç Z.pupiiler blok mu? Malign glokom Mu? VII. olgularla glokom toplantısı 28 Mayıs 2011 Kıbrıs
 • 107-Şencan S, Helvacıoğlu F, Tunç Z, Oğuzhan H, Fundus flavimaculatus olgusunda ffa ve oct bulguları Tod XXXIV.Bahar Sempozyumu Glokom 13-15 Mayıs 2011 İstanbul.
 • 108-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,Hasan Oğuzhan, Zeki Tunç, Ziya Akıngöl SLT uygulamarının etkinliği ve güvenilirliğine etki eden faktörler Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 109- Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,Hasan Oğuzhan, Zeki Tunç, Ziya Akıngöl Tek taraflı yoğun açı pigmentasyonlu glokom olgusunda SLT uygulanması Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 110-Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan, Zeki Tunç, Celal Yeter, Hasan Oğuzhan, Abdülkadir Oduncu. Ozil ip torsiyonel fako ile yapılan mikrokoaksiyel katarakt cerrahilerinin sonuçları. Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 111-Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan, Zeki Tunç, Celal Yeter, Hasan Oğuzhan, Abdülkadir Oduncu. Farklı eğiklikteki iğneler ile yapılan ozil ip torsiyonel mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon cerrahilerinin karşılaştırılması Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 112-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,Zeki Tunç, Hasan Oğuzhan,Göz içi lensi konan olguda yüksek tansiyonla seyreden ön kamara kaybı-video sunum Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 113- Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,Zeki Tunç, Hasan Oğuzhan, Müslime Yalaz,Sakınan göze çöp batar-Fotoğraf Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 114-Hasan Oğuzhan,Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu,Zeki Tunç, Pupiller Blok Glokomu-Fotoğraf Tod 45. Ulusal Kongresi 05 -09 Ekim 2011 Kıbrıs
 • 115-Tunç Z, Şencan S Oğuzhan H,Oduncu A, Fakoemülsifikasyon hastalarında akomodatif(crystalens) göz içi lens implantasyonunun erken dönem sonuçları. Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya
 • 116-Tunç Z,Abdulkadir Oduncu,Sarı Ü, Sencan S,
 • 117-. Penetran keratoplasti sonrası gelişen stromal red reaksi yonu Tod 44. Ulusal Kongresi 29eylül -03 Ekim 2010 Antalya,
 • 118- Sadık Şencan,Ziya Akıngöl,Fırat Helvacıoğlu, Şaban Şimşek , Primer açik açili glokom ve oküler hipertansiyon hastalarinda selektiflasertrabeküloplastinin erken dönem klinik değişikliklerinin göz içi basıncı üzerine etkileri Tod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 119-Zeki Tunç, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan Şaban Şimşek. Multifokal prograsif difraktiflens:optik tasarım ve klinik sonuçlarTod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 120-Fırat Helvacıoğlu, Abdulkadir Oduncu, Sadık Şencan, Üsal Sarı, Ziya AkıngölNonmidriyatik fundus kamera ile alınan arka segment fotoğraflarının retina patolojileri epidemiyolojisi açısından değerlendirilmesi.Tod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 121-Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan, ZiyaKapran, Özlem Cam. Bilateral nanoftalmili olguda yüksek hipermetropi ve maküla katlantılarıTod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 122-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu, Özlem Cam. Ünilateral akut idiopatik makülapati Tod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 123-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu, Hasan Oğuzhan. Çarşambayı sel aldı (Fotoğraf Sunumu )Tod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 124-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu, Hasan Oğuzhan. Nanoftalmi Ve Makülar Retina Katlantısı (Fotoğraf Sunumu )Tod 46. Ulusal Kongresi 17 - 21 Ekim 2012 Antalya
 • 125-Ünsal Sarı, Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu. Non-midriyatik fundus kamara ile alınan arka segmentfotoğraflarının glokom yönünden taranması Tod 47. Ulusal Kongresi 06 – 10 Kasım 2013 Antalya
 • 126-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu, Özlem Cam, Zeki Tunç, Murat Uyar. Katarakt ameliyatı öncesi ve sonrası ön segment optik koherans tomografi ile ön kamara açısının değerlendirilmesi. Tod 47. Ulusal Kongresi 06 – 10 Kasım 2013 Antalya
 • 127-Sadık Şencan, Fırat Helvacıoğlu, Celal Yeter, Özlem Cam, Zeki Tunç, Ziya Akıngöl. Farklı eğiklikteki iğneler ile yapılan yatay salınımlı mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon cerrahilerinin karşılaştırılması. Tod 48. Ulusal Kongresi 05 – 09 Kasım 2014 Antalya
 • 128-Fırat Helvacıoğlu,Osman Murat Uyar, Sadık Şencan, Zeki Tunç,Ziya Kapran. Optik koherens tomografi ile retina sinir lifi tabakası analizinde hedefleme hatalarının ölçümlere etkileri.Tod 48. Ulusal Kongresi 05 - 09 Ekim 2014 Antalya
 • 129-Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan, Celal Yeter, Zeki Tumç, Ziya Akıngöl, Ziya Kapran. 45 derece açıklık açılı balanced ve 22 derece eğimli ile yapılan Ozil IP torsiyonel mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon cerrahilerinin sonuçları. Tod 49. Ulusal Kongresi 04 – 08 Kasım 2015 İstanbul
 • 130- Ziya Akıngöl, Şafak Karslıoğlu, Sadık Şencan, Özlem Cam, Fırat Helvacıoğlu, Ziya Kapran.Periferik kornea opasitesinin nadir nedeni: Ailesel Sklerokornea. Tod 49. Ulusal Kongresi 04 – 08 Kasım 2015 İstanbul
 • 131-Özlem Cam, Ziya Kapran, Sadık Şencan, Ziya akıngöl, Fırat Helvacıoğlu, Osamn Murat Uyar. Yaşa bağlı maküler dejenerasyon nedinyle gelişen masif subretinal hemorajinin tedavisi. Tod 49. Ulusal Kongresi 04 – 08 Kasım 2015 İstanbul

 

 

 

XII. SERTİFİKALAR

 

Dr. Sadık ŞENCAN’ın Katıldığı Kurs, Sempozyum, Kongre ve Üyelikler

 

 

 1. Kornea Cerrahisi; VI. Ulusal Oftalmoloji Kursu. 4–6 Nisan 1986. Ankara
 2. Oftalmolojide Laser; IX Ulussal Oftalmoloji Kursu. 7–9 Nisan 1989. Ankara
 3. Vitreo-Retinal Cerrahi; XII. Bahar Sempozyumu TOD. 19–21 Mayıs 1989. İstanbul.
 4. Retina Dejenerasyonları ve Distrofileri Sempozyumu. TOD XXIII. Ulusal Kongresi 9–14 Eylül 1989 – ADANA.
 5. İntraokuler Lens İmplantasyonu; TOD XIII. Kış Sempozyumu. 13–16 Aralık 1990 ULUDAĞ.
 6. Üniversiteler Arası Kurul Merkezi Yabncı Dil Başarı Belgesi 1990.
 7. Ön Segment Hastalıkları ve Lazer; TOD XIII. Bahar Sempozyumu 17–19 Mayıs 1991 İSTANBUL.
 8. 8.T.O.D. XXV. Ulusal Kongresi 1–7 Eylül 1991 İSTANBUL.
 9. Diabet ve Göz; XIV Kış Sempozyumu TOD 29–31 Aralık 1991 ANTALYA.
 10. Klinik Uygulamalı Glokom; XII. Ulusal Oftalmoloji Kursu TOD 10–12 Nisan 1992 Ankara.
 11. 11.T.O.D. XXVI. Ulusal Kongre 30 Ağustos – 3Eylül 1992 BURSA
 12. Oküler Farmakoloji ve Uygulamalı Fundus Floresein Anjiyografi Kursu; TOD 9–11 Nisan 1993 ANKARA.
 13. 13.T.O.D. XXVII. Ulusal Kongre 37–30 Ekim 1993 MARMARİS
 14. Excimer Laser; Türk Oftalmoloji Derneği “Rana Ergun” anısına XVI. Kış Sempozyumu 30Aralık 1993 – 2 Ocak 1994 ANTALYA
 15. Kontakt Lens; XIV. Ulusal Oftalmoloji Kursu 1–3 Nisan 1994 ANKARA
 16. Travma Cerrahisi; TOD XVII. Bahar Sempozyumu 6–8 Mayıs 1994 İSTANBUL
 17. 17.T.O.D. XXVIII. Ulusal Kongre 18–23 Ekim 1994
 18. Glokom Tanı ve Cerrahisinde Yenilikler; TOD XVIII. Bahar Sempozyumu 26–28 Mayıs 1995 İstanbul
 19. 19.T.O.D. XXIX. Ulusal Kongre; 17–21 Ekim 1995 Antalya
 20. Oftalmolojide Lazer; T.O.D. XVIII. Kış Sempozyumu 18–22 Aralık 1996 Uludağ.
 21. Şaşılık; XVI. Ulusal Oftalmoloji Kursu 5–7 Nisan 1996 Ankara
 22. Göz Yaralanmaları; XVII. Ulusal Oftalmoloji Kursu 4–6 Nisan 1997 Ankara
 23. ESCRS Membership Certıfıcate 1997–1999.
 24. Ön Segment Kombine Cerrahisi; TOD XX. Bahar Sempozyumu 23–24 Mayıs 1997 İstanbul
 25. Vakıf Gureba Tıp Kongresi; 3–5 Aralık 1997 İstanbul
 26. Senior Ophtalmologists Visiting Alcon; Certificate of Attendance 11th day of March, 1998 USA.
 27. Internatıonal Glaucoma Symposıum; Certificate of Attendance March 15–20, 1998 İsrail.
 28. Europen Socıety of cataract and Refractıve Surgeons; XVIth Congress September, 1998 Nice Fransa.
 29. Europen Socıety of cataract and Refractıve Surgeons; XVIIth Congress 4th-8th September, 1999 Viyana Avusturya.
 30. ASCRS; Membership 2000.
 31. ASCRS; Boston USA 20–24 2000.
 32. ESCRS; Membership 2000–2003.
 33. 33.XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 1–4 Ekim 2000/Antalya
 34. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AnaBilim Dalı "Diyabetik RetinopatiyeYaklaşım" Tazeleme Kursu 1 Nisan 2000 İstanbul
 35. 35.T.O.D. XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 1–4 Ekim 2000 / ANTALYA
 36. 36.XIII. Congress Of The European Socıety Of Ophthalmology 3–7 June 2001 İstanbul –Turkey
 37. ASCRS; American Socıfety on Cataract, and Refractivite Surgery American Socıfety of ophtalmıc Admınıstrators 28 April 2001, San Diego, california
 38. ASCRS; American Socıfety on Cataract, and Refractivite Surgery American Socıfety of ophtalmıc Admınıstrators 4 June 2002
 39. ESCRS; XIX Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons Amsterdam, The Netherlands 1–5 September 2001
 40. TOD XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 23–26 Eylül 2001 – Efes Kongre Merkezi – İzmir
 41. TOD XXV. Bahar Sempozyumu 10 – 12 Mayıs 2002 / İstanbul
 42. 42.22. Ulusal Oftalmoloji Kursu; Oftalmolojide Laser 5–7 Nisan 2002
 43. ddfd
 44. İstanbul Retina Enstitüsü; Fotodinamik Tedavi Kursu 18–19 Mayıs 2002 / İstanbul
 45. 45.T.O.D Eğitim Planlama Birimi;Oftalmolojide Eğitim Buluşması 1- 20 Haziran 2003 – İzmir
 46. ESCR;European Socıfety Of Cataract & Refractive Surgeons June 2000 – 2003
 47. TOYK; Yeterlilik Belgesi:19 Haziran 2003
 48. TOD XXVI. Bahar Sempozyumu 9–11 Mayıs 2003 – İstanbul
 49. 49.XXIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu; Uvea Hastalıkları 4 – 6 Nisan 2003
 50. ESCRS; XXI Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons6-10 September, 2003 Munic, Germany
 51. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Gongresi 4–8 Ekim 2003 / İstanbul
 52. ESCRS; XXII Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 18–22 September, 2004 Paris, France
 53. ASCRS; Symposium on Cataract, IOL and Refractivite Surgery,ASOA Congress 1-5 Mayıs 2004 San Diego, California
 54. 54.XIII. Afro- Asian Congress of Oftalmology 18–22 June 2004, İstanbul Türkey
 55. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 9–13 Ekim 2004 – ANTALYA
 56. BSOS; Internatıonal Congress Agust 25 – 28 2005,İstanbul – Turkey
 57. 57.XXIII. Congress ; European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 10-14 September, 2005 Lisbon, Portugal
 58. Moria DSAEK System 9 September, 2005
 59. TOD; XXVII. Kış Sempozyumu 28- 30 Aralık 2005
 60. 60.XXIV. Congress; European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 9–13 September,2006 London, UK
 61. TOD; Bahar Sempozyumu 12–14 Mayıs 2006
 62. İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana bilim Dalı; (Bimanuel Mikroinsizyonlu Katarakt cerrahisi) 22.11.2006
 63. The European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 2003–2006 June
 64. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 28 Ekim- 01 Kasım 2006 – ANTALYA
 65. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 17–21 Eylül 2005 / Antalya
 66. TOD XVIII. Kış Sempozyumu 18 – 22 Aralık
 67. ASCRS; American Society Of Cataract And Refractive Surgery
 68. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğt. ve Arş. Hastanesi Acil Hemşirelik Kursu 30 Ekim – 1 Aralık 2006
 69. ASCRS; American Society Of Cataract And Refractive Surgery, Member
 70. 70.XXI. Ulusal Oftalmoloji Kursu – Makula Hastalıkları 6 – 8 Nisan 2001
 71. Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğit. ve Arş. Hastanesi; Teşekkür Belgesi

72.  ASCRS; American Socıfety on Cataract, and Refractivite Surgery American Socıfety of ophtalmıc Admınıstrators 27 April-May 2, 2007, San Diego, California

73.  TOD XXVI. Bahar Sempozyumu 11-13 Mayıs 2007 – İstanbul

74. ESCRS; XXV Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 8–12 September, 2007, STOCKHOLM

75. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 30 Ekim  - 02 Kasım 2007 – ANTALYA

76. İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana bilim Dalı; (I.Retina Günü) 24.11.2007

77. ISRS/AAO Attendance at the ISRS/AAO Meeting IRS: 26–28 May 2006, İstanbul

78. TOD 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Retina “Güncel Tanı ve Tedavi” 11 – 13 Nisan 2008

79. TOD 31. Bahar Sempozyumu “Diabet ve Göz” 2–4 Mayıs 2008 – İstanbul

80. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Teşekkür belgesi

81. TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu 23–24 Şubat -2008 İsatnbul

82. AAO Attendance at the AAO Meeting :  November 2007, New-Orleans

83. TOD 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Katarakt 10 – 12 Nisan 2009

84. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 19-22 Kasım  2008 – ANTALYA

85. TOD 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Katarakt komplikasyonları  10 – 12 Nisan 2009

86. TOD 32. Bahar Sempozyumu “Kornea ve Kontakt Lens” 15–17 Mayıs 2009 – İstanbul

87. Academy for Eyecare Excellence 1-3 Mayıs 2009 Kıbrıs

88. Communication,  Compliations and Astigmatism in Contact Lens Practice 13-14 July 2009, Prague, Czech Republic

89. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 11-15 KASIM 2009 – Antalya        

90.TOD 4. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi birimi; 20-21 Şubat 2010, İstanbul          

91.TOD 30. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Optik,Refraksiyon ve Rehabilitasyon 2 – 4 Nisan 2010,Ankara

92. Academy for Eyecare Excellence 1-3 Mayıs 2010 Kıbrıs

93. TOD 33. Bahar Sempozyumu “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi ” 14–16 Mayıs 2010 – İstanbul

94. XI. International Strabismmological Association 22-25 September 2010 – İstanbul

95. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 29 Eylül – 3 Ekim 2010 – Antalya 

96.  ESCRS; XV. Winter Meeting of Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 18-20 February 2011, İSTANBUL

97.   TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloji-  1-3 Nisan 2011, Ankara

98. VII. Olgularla Glokom Toplantısı 28 Mayıs 2011 Kıbrıs

99. 41 st ECLSO, 9-11  September 2011 İstanbul

100. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 5-9 Ekim 2011 – Kıbrıs 

101. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Pediatrik Oftalmoloji -  6-8 Nisan 2012, Ankara

102. TOD 35. Bahar Sempozyumu “Oftalmolojide Kopmlikasyonlar ” 18–20 Mayıs 2012 – İstanbul

103. TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 17-21 Ekim 2012 – Antalya 

104.TOD VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi birimi; 23-24 Şubat 2013, Grand Cevahir Hotel / İstanbul         

105. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 06-10 Kasım 2013 – Antalya 

106.TOD VI. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi birimi; 22-23 Şubat 2014, Grand Cevahir Hotel / İstanbul

107. TOD 35. Bahar Sempozyumu “Göz Hastalıkları Tanı ve Tedavilerinde İpuçları

108. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 05-09 Kasım 2014 – Antalya

 109.  ESCRS; XIX. Winter Meeting of Congress European Socıety Of Cataract

 And Refractive Surgeons 20-22 February 2015, İSTANBUL

110. TOD 38. Bahar Sempozyumu “Retina ve Uvea Günleri“ 22-24 Mayıs 2015 - İstanbul

111. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 04-08 Kasım 2015 – İstanbul

112. TOD 39. Bahar Sempozyumu “Kornea ve Oküler Yüzey” 27-29 Mayıs 2016 İstanbul

113. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 09-13 Kasım 2016 Antalya

114. TOD 40. Bahar Sempozyumu “ Pediatrik Oftalmoloji” 26-28 Mayıs 2017 İstanbul

115. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 24-29 EKİM 2017  Antalya